TEL: 0960293067   LINE ID: @metourth   FB: metourTH

ทัวร์เที่ยวไทย อลังการ เชียงราย น่าน 4 วัน 3 คืน (สิงหาคม-กันยายน 2565)

ทัวร์เที่ยวไทย อลังการ เชียงราย น่าน 4 วัน 3 คืน (สิงหาคม-กันยายน 2565)

Tour Code : VWCEINNT43DD1

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

พระตำหนักดอยตุง
สวนแม่ฟ้าหลวง สวนดอกไม้เมืองหนาว
ไร่ชาฉุยฟง ไร่ชาเก่าแก่พื้นที่กว่า 500 ไร่
วัดร่องเสือเต้น พระอุโบสถสีน้ำเงิน
ราคา 0 บาท


ทัวร์เที่ยวไทย อลังการ เชียงราย น่าน 4 วัน 3 คืน
ร่วมโครงการรัฐช่วย 40%
H I G H L I G H T !! นมัสการพระธาตุแช่แห้ง พระธาตุประจำปีเถาะ
4 วัน 3 คืน : (สิงหาคม-กันยายน 2565)


พระตำหนักดอยตุง ชมสวนแม่ฟ้าหลวง สวนดอกไม้เมืองหนาว
จิตรกรรมปู่ม่านย่าม่าน หลายคนรู้จักกันในชื่อ ภาพกระซิบรักบันลือโลก

= วันที่ 1 =
สนามบินดอนเมือง – สนามบินแม่ฟ้าหลวง - พระตำหนักดอยตุง - สวนแม่ฟ้าหลวง – ไร่ชาฉุยฟง - วัดร่องเสือเต้น – ไนท์บาร์ซ่าเชียงราย

= วันที่ 2 =
เชียงราย - วัดร่องขุ่น - สิงห์ปาร์ค - ปัว - วัดภูเก็ต - ลำดวนผ้าทอ – ร้านกาแฟไทลื้อ

= วันที่ 3 =
ปัว - จุดชมวิวภูคา 1715 - หมู่บ้านสะปัน - โค้งเลข 3- ร้านกาแฟเดอะวิว @ กิ่วม่วง - วัดพระบรมธาตุแช่แห้ง – ตัวเมืองน่าน – ถนนคนเดิน กาดข่วงเมืองน่าน

= วันที่ 4 =
วัดพระธาตุเขาน้อย - บ้านนาก๋างโต้ง - วัดศรีพันต้น - วัดมิ่งเมือง - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน - อุโมงค์ต้นลีลาวดี - วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร - วัดภูมินทร์ - ร้านของฝาก - สนามบินน่านนคร – สนามบินดอนเมือง

เดินทางโดยสายการบิน NOK AIR (DD)
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 10 kg กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม


* ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น กรณีเป็นชาวต่างชาติมีค่าใช่จ่ายเพิ่ม 1,000 บาท
ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 400 บาท (เก็บที่สนามบิน ณ วันเดินทาง)


= CONTACT US =

Inbox : m.me/metourTH
Tel : 096-029-3067
Line :@metourth
WhatsApp : +66960293067
Travel Agency Business Licence : 11/10511

บทความที่เกี่ยวข้อง

VVZ07
นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก สู่เมืองบานาฮิลล์ หมู่บ้านฝรั่งเศส เที่ยวเมืองโบราณ ฮอยอัน เมืองมรดกโลก ชมความงามสะพานมือ สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง ช้อปปิ้งฮาน มาร์เก็ต สนุกสนานไปกับการนั่งเรือกระด้ง หมู่บ้านกั๊มทาน หาด My Khe ชายหาดที่สวยที่สุดในเมืองดานัง
เริ่มต้น 12,888 -13,888 บาท
VNVZ03
เดินทางสู่ เมืองเว้ เที่ยวชมเมืองมรดกโลก ล่องเรือมังกร ชมศิลปะการแสดง บรรเลงเพลงพื้นบ้าน นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ ดื่มด่ำไปกับวิวทิวทัศน์ของเมืองบนความสูงถึง 5,810 เมตร เป็นระยะทางที่ยาวที่สุดในโลก และเดินทางสู่ หมู่บ้านกั๊มทาน Cam Thanh Village หรือหมู่บ้านเรือกระด้ง ให้ท่านสนุกสนานไปกับกิจกรรม!!นั่งเรือกระด้ง Cam Thanh Water Coconut Village
เริ่มต้น 14,888 บาท
DAD12
เฮฮาปาจิงโกะ เที่ยวเวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 1 คืน หมู่บ้านสไตล์ฝรั่งเศส นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นบาน่าฮิลล์, นั่งเรือกระดงฮอยอัน, ฮอยอัน เมืองมรดกโลก, ตลาดดองบา, หมู่บ้านกั๊มทาน, สะพานมังกร, ตลาดฮาน
เริ่มต้น 12,999 -16,999 บาท
VWDAD431
พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน, หมู่บ้านสไตล์ฝรั่งเศส บาน่าฮิลล์, นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นบาน่าฮิลล์, เมืองเว้ เจดีย์วัดเทียนมุ่ ตลาดดองบา ล่องเรือแม่น้ำเฮือง, พระราชวังไดนอย, เมืองมรดกโลกฮอยอัน หมู่บ้านกั๊มทาน เพลิดเพลินกับการ “นั่งเรือกระด้ง” สะพานญี่ปุ่น สะพานแห่งความรัก สะพานมังกร, วัดหลินอึ๋ง
เริ่มต้น 14,777 บาท

ทัวร์ล่าสุด

REVIEW

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์