TEL: 0960293067   LINE ID: @metourth   FB: metourTH

ทัวร์ตุรเคีย : 8 วัน 5 คืน : ทูร์เคีย อิสตันบูล ชานัคคาเล คูซาดาซึ ปามุคคาเล คัปปาโดเกีย(บินตรง+บินภายใน 1 เที่ยว) (06-13 พ.ย. 2565)

ทัวร์ตุรเคีย : 8 วัน 5 คืน : ทูร์เคีย อิสตันบูล ชานัคคาเล คูซาดาซึ ปามุคคาเล คัปปาโดเกีย(บินตรง+บินภายใน 1 เที่ยว) (06-13 พ.ย. 2565)

Tour Code : ZGIST-2215TK

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยวดินแดนแห่งเทพนิยาย ชมบอลลูนหลากสี
พักโรงแรมสไตล์ถ่ำ 1 คืน
ชมตำนานม้าไม้เลื่องชื่อแห่งเมืองทรอย
ราคา 40,999 บาท

ช่วงเวลาการเดินทาง

แสดงตารางการเดินทาง และอัตราค่าเดินทาง

วันเดินทาง ราคา / คน
06 พ.ย. 2565 - 13 พ.ย. 2565 40,999

บินตรงทูร์เคีย อิสตันบูล ชานัคคาเล คูซาดาซึ ปามุคคาเล คัปปาโดเกีย
8 วัน 5 คืน : 06-13 พฤศจิกายน 2565

เดินทางโดยสายการบิน #Turkish Airlines
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องรวม 30 kg. / CARRY ON 7 kgเที่ยวดินแดนแห่งเทพนิยาย
ชมบอลลูนหลากสี ล่องเรือชมช่องเแคบบอสฟอรัส

พิเศษ!! ชมโชว์ Belly Dance
พักโรงแรมสไตล์ถ่ำ 1 คืน
แถมฟรี!! ชาแอปเปิ้ล พวงกุญแจ Evil Eye

= วันที่ 1 =
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

= วันที่ 2 =
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอิสตันบูล – เมืองอิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – ฮิปโปโดรม – สุเหร่าสีน้ำเงิน – เซนต์โซเฟีย – หอคอยกาลาตา – ทักษิมสแควร์

= วันที่ 3 =
สไปซ์บาซาร์ – เมืองชานัคคาเล – ม้าไม้จำลองเมืองทรอยริมทะเล – อุทยานแห่งชาติทรอย – ม้าไม้จำลองเมืองทรอย

= วันที่ 4 =
เมืองคูซาดาซึ – บ้านพระแม่มารี – เตอร์กิช ดีไลท์ – เมืองเอฟฟิซุส – ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ – หอสมุดเซลซุส

= วันที่ 5 =
โรงงานผลิตเครื่องหนัง – หมู่บ้านซิรินเซ – เมืองปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส

= วันที่ 6 =
เมืองคัปปาโดเกีย – ที่พักคาราวานเซราย – ชมโชว์ระบำ Belly Dance

= วันที่ 7 =
ชมบอลลูนหลากสี – เมืองเกอเรเม – เมืองใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์เกอเรเม – หุบเขาพาซาแบค – หุบเขานกพิราบ – หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานทอพรม – โรงงานเซรามิก – โรงงานเครื่องประดับ – สนามบินไกเซรี – สนามบินอิสตันบูล

= วันที่ 8 =
สนามบินอิสตันบูล – สนามบินสุวรรณภูมิ


= อัตราค่าบริการ =

ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,500 บาท/ท่าน

= CONTACT US =

Inbox : m.me/metourTH
Tel : 096-029-3067
Line :@metourth
WhatsApp : +66960293067
Travel Agency Business Licence : 11/10511

บทความที่เกี่ยวข้อง

HAN07
ปักหมุดแลนด์มาร์คใหม่ มกโจว ซาปา ฮานอย สัมผัสความกล้ากับ "สะพานกระจก" ที่เที่ยวใหม่ ยาวที่สุดในโลก, นั่งรถราง จากสถานีซาปา นั่งกระเช้าไฟฟ้า เพื่อขึ้นสู่ฟานซิปันหลังคาแห่งอินโดจีน, เช็คอิน โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ (MOANA SAPA CAFÉ), ไร่ชามกโจว, ช้อปปิ้ง ตลาดเลิฟมาร์เก็ต, หมู่บ้านก๊าตก๊าต
เริ่มต้น 15,999 -21,999 บาท
SVD-02
สวยนะ เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 1 คืน หมู่บ้านสไตล์ฝรั่งเศส นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นบาน่าฮิลล์, นั่งเรือกระดงฮอยอัน, ฮอยอัน เมืองมรดกโลก, ตลาดดองบา, หมู่บ้านกั๊มทาน, สะพานมังกร, ตลาดฮาน
เริ่มต้น 11,777 -17,777 บาท
BUS05
GRAND GEORGIA COUNTDOWN 2023 สุดฟินส์ ตะลุยหิมะ ณ สกีรีสอร์ท ล่องเรือในทะเลดำชมอ่าวเมืองบาทูมี ขึ้นเคเบิลคาร์ชมป้อมปราการนาริกาลา นอนบน Gudauri 1 คืน ชมบรรยากาศบ้านเรือนเก่าในย่านเมืองเก่า OLD TOWN ชมจตุรัสเปียเซซ่า
เริ่มต้น 54,999 -64,999 บาท
PVN13-FD
เที่ยวเวียดนามเหนือสุดคุ้ม 4 วัน 3 คืน นั่งรถราง จากสถานีซาปา นั่งกระเช้าไฟฟ้า เพื่อขึ้นสู่ฟานซิปันหลังคาแห่งอินโดจีน, ชมวิวนาขั้นบันไดแบบพาโนรามา เก็บทุกจุดไฮไลท์ ล่องเรือฮาลองเบย์ รับประทานอาหารบนเรือ
เริ่มต้น 16,999 -17,999 บาท

ทัวร์ล่าสุด

REVIEW

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์