TEL: 0960293067   LINE ID: @metourth   FB: metourTH

เที่ยวอินเดีย : 4 วัน 3 คืน : มหัศจรรย์...อินเดีย พุทธคยา พาราณาสี (พฤศจิกายน 65-มีนาคม 66)

เที่ยวอินเดีย : 4 วัน 3 คืน : มหัศจรรย์...อินเดีย พุทธคยา พาราณาสี (พฤศจิกายน 65-มีนาคม 66)

Tour Code : BT-GAY79_FD

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เยือนดินแดนแห่งศรัทธา ตามรอยพระศาสดา
ชมพิธี คงคาอารตี
สักการะ 2 สังเวชนียสถาน
ล่องเรือแม่น้ำคงคา นมัสการพระคันธกุฎี
เริ่มต้น 19,999 -23,999 บาท

ช่วงเวลาการเดินทาง

แสดงตารางการเดินทาง และอัตราค่าเดินทาง

วันเดินทาง ราคา / คน
06 พ.ย. 2565 - 09 พ.ย. 2565 19,999
23 พ.ย. 2565 - 26 พ.ย. 2565 21,999
27 พ.ย. 2565 - 30 พ.ย. 2565 21,999
04 ธ.ค. 2565 - 07 ธ.ค. 2565 23,999
11 ธ.ค. 2565 - 14 ธ.ค. 2565 23,999
18 ธ.ค. 2565 - 21 ธ.ค. 2565 22,999
01 ม.ค. 2566 - 04 ม.ค. 2566 22,999
05 ม.ค. 2566 - 08 ม.ค. 2566 21,999
19 ม.ค. 2566 - 22 ม.ค. 2566 21,999
02 ก.พ. 2566 - 05 ก.พ. 2566 22,999
09 ก.พ. 2566 - 12 ก.พ. 2566 22,999
16 ก.พ. 2566 - 19 ก.พ. 2566 22,999
02 มี.ค. 2566 - 05 มี.ค. 2566 23,999
03 มี.ค. 2566 - 06 มี.ค. 2566 23,999

เที่ยวอินเดีย  : มหัศจรรย์...อินเดีย พุทธคยา พาราณาสี
เดินทาง : 4 วัน 3 คืน : พฤศจิกายน 65-มีนาคม 66

เดินทางโดยสายการบิน #แอร์เอเชีย
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องรวม 20 kg. / CARRY ON 7 kg
#บินตรงพุทธคยา
เยือนดินแดนแห่งศรัทธา ตามรอยพระศาสดา
สักการะ 2 สังเวชนียสถาน

เที่ยวชมเมืองพาราณสี สารนาถ - พุทธคยา หรือวัดมหาโพธิ์
ชมพิธี "คงคาอารตี"
ล่องเรือแม่น้ำคงคา นมัสการพระคันธกุฎี
พิเศษ!! กระทงลอยขอพรแม่น้ำคงคา
เขาคิชฌกูฎ
วัดเวฬุวันมหาวิหาร


= วันที่หนึ่ง =
สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ • สนามบินคยา • เมืองราชคฤห์ • เขาคิชฌกูฎวัดเวฬุวันมหาวิหารพุทธคยา

= วันที่สอง =
เมืองพุทธคยา • เมืองพาราณสี • สารนาถ • ล่องเรือแม่น้ำคงคา • ชมพิธีคงคาอารตี

= วันที่สาม =
ล่องเรือชมพระอาทิตย์ขึ้น • พุทธคยา หรือวัดมหาโพธิ์

= วันที่สี่ =
สนามบินคยา • ดอนเมือง กรุงเทพฯ

--------------------------------
อัตราค่าบริการ
--------------------------------

ไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 50 USD/ทริป/ลูกทัวร์1ท่าน
(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่าน (ไม่บังคับทิปค่ะ)

อัตราค่าบริการไม่รวมค่าวีซ่าอินเดีย ท่านละ 1,500 บาท
โดยชำระพร้อมมัดจำรอบแรก


= CONTACT US =

Inbox : m.me/metourTH
Tel : 096-029-3067
Line :@metourth
WhatsApp : +66960293067
Travel Agency Business Licence : 11/10511

บทความที่เกี่ยวข้อง

VVZ07
นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก สู่เมืองบานาฮิลล์ หมู่บ้านฝรั่งเศส เที่ยวเมืองโบราณ ฮอยอัน เมืองมรดกโลก ชมความงามสะพานมือ สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง ช้อปปิ้งฮาน มาร์เก็ต สนุกสนานไปกับการนั่งเรือกระด้ง หมู่บ้านกั๊มทาน หาด My Khe ชายหาดที่สวยที่สุดในเมืองดานัง
เริ่มต้น 12,888 -13,888 บาท
ZGIST-2210TK
เยือนเมืองมรดกโลก ดินแดน 2 ทวีป พร้อมเช็คอินที่เที่ยวใหม่ ซาฟรานโบลูอาณาจักรออตโตมัน และฮัตทูซาจักรวรรดิโบราณฮิตไทต์ ม้าไม้จำลองเมืองทรอยริมทะเล อุทยานแห่งชาติเมืองทรอย ปราสาทปุยฝ้าย เมืองโบราณเฮียราโพลิส เมืองคอนยา ที่พักคาราวานเซราย เมืองคัปปาโดเกีย
เริ่มต้น 38,990 -39,990 บาท
Krabi02
เต็มอิ่มกับทัวร์ที่จะพาคุณไปสัมผัสความงดงามของอุทยานแห่งชาติทางทะเล เกาะห้อง สัมผัสความผ่อนคลายเหนือระดับ ท่ามกลางบรรยากาศอันเงียบสงบและเป็นส่วนตัว ดำน้ำตื้นในทะเลสาบใสสะอาดห่างไกลผู้คน ซึ่งเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลอันอุดมสมบูรณ์
เริ่มต้น 1,200 บาท
ZGIST-2215TK
บินตรงสู่อิสตันบูล ทูร์เคีย เที่ยวดินแดนแห่งเทพนิยาย บินภายใน 1 เที่ยว ชมตำนานม้าไม้แห่งเมืองทรอย เที่ยวซิรินเซหมู่บ้านแห่งไวน์ ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส สุเหร่าสีน้ำเงิน เซนต์โซเฟีย ชมโชว์ Belly Dance
เริ่มต้น 40,999 บาท

ทัวร์ล่าสุด

REVIEW

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์