TEL: 0960293067   LINE ID: @metourth   FB: metourTH

ญี่ปุ่น : 5 วัน 3 คืน : มหัศจรรย์...JAPAN อิบารากิ ฟูจิ โตเกียว (ตุลาคม 2565)

ญี่ปุ่น : 5 วัน 3 คืน : มหัศจรรย์...JAPAN อิบารากิ ฟูจิ โตเกียว (ตุลาคม 2565)

Tour Code : BT-NRT25_TG

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ใบไม้เปลี่ยนสี ทุ่งดอกโคเชีย
พิเศษ!! นั่งกระเช้า คาจิ คาจิ
สามารถเลือกอิสระ 1 วัน
สายการบิน
เริ่มต้น 42,999 -45,999 บาท

ช่วงเวลาการเดินทาง

แสดงตารางการเดินทาง และอัตราค่าเดินทาง

วันเดินทาง ราคา / คน
11 ต.ค. 2565 - 15 ต.ค. 2565 42,999
12 ต.ค. 2565 - 16 ต.ค. 2565 45,999

มหัศจรรย์...JJAPAN อิบารากิ ฟูจิ โตเกียว(รวมค่าวีซ่า)
⭐️สามารถเลือกอิสระ 1 วัน⭐️
5 วัน 3 คืน : ตุลาคม 2565

เดินทางโดยสายการบิน #การบินไทย
น้ำหนักสัมภาระโหลด 20 กิโลกรัม/ถือขึ้นเครื่อง Carry on 7 กิโลกรัมพิเศษ!! ปิ้งย่างยากินิคุ
#ใบไม้เปลี่ยนสี ทุ่งดอกโคเชีย
พักฟูจิออนเซ็น 1 คืน อาบน้ำแร่ในสไตล์ญี่ปุ่น
พิเศษ!! #นั่งกระเช้า คาจิ คาจิ

- พระพุทธรูปอุชิคุไดบุทสึ -
- ขอพรสิงศักดิ์สิทธิ์วัดอาซากุสะ - ชมภูเขาไฟฟูจิ -
- หมูบ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค - สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ปาร์ค -

= วันแรก =
- กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ -

= วันสอง =
- ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • พระพุทธรูปอุชิคุไดบุทสึ • #สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ปาร์ค -

= วันสาม =
- #ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 • กระเช้าคาจิ คาจิ • ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว • #หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค • ช้อปปิ้งชินจูกุ -

= วันสี่ =
- #วัดอาซากุสะ • ถนนนาคามิเสะ • จุดถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี • ตลาดปลาสึกิจิ • ห้าแยกชิบูย่า • โอไดบะ • สะพานสายรุ้ง • เทพีเสรีภาพจำลอง -
หรือเลือกอิสระที่ดิสนีย์แลนด์ ไม่รวมค่าตั๋วท่านละ 2,900 บาท บริการรถรับ - ส่ง

= วันห้า =
- วัดนาริตะซันชินโชจิ • ถนนโอโมเตะซังโดะ • ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ -

--------------------------------------------------
อัตราค่าบริการ
--------------------------------------------------

**ไม่มีราคาเด็ก**
**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 10,000 บาท **
อัตรานี้รวมรายการทัวร์และตั๋วเครื่องบินแล้ว

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์,พนักงานขับรถ รวมทั้งทริป 1,500 บาท/ท่าน
ราคาขายข้างต้นรวมค่าบริการยื่นวีซ่า เฉพาะพาสปอร์ตไทยเท่านั้น กรณีพาสปอร์ตต่างชาติ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้งก่อนทำการจอง
ในกรณีที่มีการยกเลิกการยื่นวีซ่าทางบริษัทจะดำเนินการคืนค่าวีซ่าให้ท่านละ 1,575 บาท


= CONTACT US =

Inbox : m.me/metourTH
Tel : 096-029-3067
Line :@metourth
WhatsApp : +66960293067
Travel Agency Business Licence : 11/10511

บทความที่เกี่ยวข้อง

BT-IST66_TK
มหัศจรรย์...ตุรเคีย NEW YEARS เทศกาลปีใหม่ บินตรงสู่อิสตัลบูล, เที่ยวดินแดน 2 ทวีป ชมบอลลูนหลากสี เมืองคัปปาโดเกีย, ปามุคคาเล่ วิหารเซนต์โซเฟีย ม้าไม้เมืองทรอย,พักโรงแรมถ่ำ 1 คืน, พักโรงแรม 5 ดาว, พระราชวังโดลมาบาห์เช่
เริ่มต้น 47,999 บาท
ZGHAN-2205WE
มกโจว ซาปา ฮานอย สัมผัสความกล้ากับ "สะพานกระจก" ที่เที่ยวใหม่ ยาวที่สุดในโลก, นั่งรถราง จากสถานีซาปา นั่งกระเช้าไฟฟ้า เพื่อขึ้นสู่ฟานซิปันหลังคาแห่งอินโดจีน, เช็คอิน โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ (MOANA SAPA CAFÉ), ไร่ชามกโจว, ช้อปปิ้ง ตลาดเลิฟมาร์เก็ต, หมู่บ้านก๊าตก๊าต, น้ำตกสีเงิน
เริ่มต้น 18,990 -21,990 บาท
BT-VN44_FD
ชมนาขั้นบันได ซาปา หลังคาอินโดจีน, พักโรงแรม 4 ดาว, นั้งรถรางและกระเช้าขึ้นเขา ฟานซิปัน, วัดตามจุ๊ก แลนมาร์กแห่งใหม่, เช็คอินที่เที่ยวใหม่ "โมอาน่า", หมู่บ้านชาวเขา,ตลาดซาปา, เขาฮามลอง, ลาวไก, น้ำตกสีเงิน, สะพานแก้วมังกรเมฆ,ทะเลสาบคืนดาบ, สะพานแสงอาทิตย์, วัดหง๊อกซิน, อิสระช้แแงถนน 36 สาย, พิเศษ!! SEN BUFFET + เมนู ชาบูปลาแซลมอน + ไวน์แดง
เริ่มต้น 17,999 -21,999 บาท
SVD-02
สวยนะ เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 1 คืน หมู่บ้านสไตล์ฝรั่งเศส นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นบาน่าฮิลล์, นั่งเรือกระดงฮอยอัน, ฮอยอัน เมืองมรดกโลก, ตลาดดองบา, หมู่บ้านกั๊มทาน, สะพานมังกร, ตลาดฮาน
เริ่มต้น 11,777 -17,777 บาท

ทัวร์ล่าสุด

REVIEW

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์