TEL: 0960293067   LINE ID: @metourth   FB: metourTH

เวียดนาม

เวียดนาม

63 รายการ
PVN14-WE
พักซาปาเมืองในสายหมอก 2 คืน
ชมนาขั้นบันได ซาปา หลังคาอินโดจีน
นั่งรถรางและกระเช้าขึ้นเขาฟานซิปัน
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg
พักซาปาเมืองในสายหมอก 2 คืน
ชมนาขั้นบันได ซาปา หลังคาอินโดจีน
นั่งรถรางและกระเช้าขึ้นเขาฟานซิปัน
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg
เที่ยวเวียดนามเหนือ 3 วัน 2 คืน เก็บทุกจุดไฮไลท์ พักเมืองซาปา 2 คืน สุดฟินกับอากาศเย็นสบาย Check-in CAFÉ’ สุดฮิต “MOANA SAPA” นั่งรถรางจากสถานีซาปาสู่สถานีกระเช้า และขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาฟานซิปัน ชมทะเลสาบคืนดาบ-วัดหงอกเซิน-ช้อปปิ้ง 36 สาย
เริ่มต้น 13,999 -16,999 บาท
ZGHAN-2201WE
พักซาปาเมืองในสายหมอก 2 คืน
ชมนาขั้นบันได ซาปา หลังคาอินโดจีน
นั่งรถรางและกระเช้าขึ้นเขาฟานซิปัน
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg
พักซาปาเมืองในสายหมอก 2 คืน, เช็คอิน โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ (MOANA SAPA CAFÉ), ช้อปปิ้ง ตลาดเลิฟมาร์เก็ต (LOVE MARKET), นั่งรถราง (MOUNTAIN TRAIN) จากสถานีซาปา นั่งกระเช้าไฟฟ้า (CABLE CAR)เพื่อขึ้นสู่ฟานซิปันยอดเขาสูงสุดแห่งเวียดนาม, พิชิตยอดฟานซิปันหลังคาแห่งอินโดจีน, น้ำตกสีเงิน (SILVER WATERFALL)
เริ่มต้น 15,990 -18,990 บาท
PVN14-FD
พักซาปาเมืองในสายหมอก 2 คืน
ชมนาขั้นบันได ซาปา หลังคาอินโดจีน
นั่งรถรางและกระเช้าขึ้นเขาฟานซิปัน
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg
เที่ยวเวียดนามเหนือ 3 วัน 2 คืน เก็บทุกจุดไฮไลท์ พักเมืองซาปา 2 คืน สุดฟินกับอากาศเย็นสบาย Check-in CAFÉ’ สุดฮิต “MOANA SAPA” นั่งรถรางจากสถานีซาปาสู่สถานีกระเช้า และขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาฟานซิปัน (รวมในค่าทัวร์) ชมทะเลสาบคืนดาบ-วัดหงอกเซิน-ช้อปปิ้ง 36 สาย
เริ่มต้น 13,999 -17,999 บาท
VFD06
ซาปา นาขั้นบันได ชมวิวแบบพาโนรามา
นั่งรถรางและกระเช้าพิชิตยอดเขาฟานซิปัน
Check in MOANA SAPA CAFÉ
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg
ซาปา นาขั้นบันได ชมวิวแบบพาโนรามา อากาศเย็นสบายทั้งปี Check in MOANA SAPA CAFÉ จุดเช็คอินแห่งใหม่ของเมืองซาปา นั่งรถไฟวินเทจจากสถานีซาปาสู่สถานีกระเช้า พิชิตยอดเขาฟานซิปัน หลังคาแห่งอินโดจีน เยือนเมืองหลวงอันทรงเสน่ห์ที่ฮานอย
เริ่มต้น 11,888 -13,888 บาท
HAN05
ซาปา นาขั้นบันได ชมวิวแบบพาโนรามา
นั่งรถรางและกระเช้าพิชิตยอดเขาฟานซิปัน
Check in MOANA SAPA CAFÉ
พักซาปา 1 คืน 3 ดาว ลาวไก 1 คืน 4 ดาว
ฮานอย ซาปา ลาวไก ฟานซีปัน เวลาน้อยก็ชิลได้ ชมวิวแบบพาโนรามา อากาศเย็นสบายทั้งปี Check in MOANA SAPA CAFÉ จุดเช็คอินแห่งใหม่ของเมืองซาปา นั่งรถไฟวินเทจจากสถานีซาปาสู่สถานีกระเช้า พิชิตยอดเขาฟานซิปัน หลังคาแห่งอินโดจีน เมืองลาวไก ตลาดก๊กเลี๊ยว
เริ่มต้น 13,999 -19,999 บาท
PVN15-FD
พักฮานอย 1 คืน พักฮาลอง 1 คืน
ล่องเรือฮาลองเบย์ รับประทานอาหารซีฟุ๊ดบนเรือ
ที่เที่ยวใหม่ วัดต๋ามจุ๊ก จิบน้ำชาบนเรือ
พักฮานอย 1 คืน พักฮาลอง 1 คืน
ล่องเรือฮาลองเบย์ รับประทานอาหารซีฟุ๊ดบนเรือ
ที่เที่ยวใหม่ วัดต๋ามจุ๊ก จิบน้ำชาบนเรือ
เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง วัดตามจุ๊ก เที่ยวสุดคุ้ม ดื่มด่ำกับความสวยงามของธรรมชาติ พักฮานอย 1 คืน พักฮาลอง 1 คืน ที่เที่ยวใหม่ วัดต๋ามจุ๊ก จิบน้ำชาบนเรือ ล่องเรือฮาลองเบย์ รับประทานอาหารซีฟุ๊ดบนเรือ เยือนเมืองหลวงฮานอย ช้อปปิ้งถนน 36 สาย
เริ่มต้น 14,999 -16,999 บาท
PVN15-WE
พักฮานอย 1 คืน พักฮาลอง 1 คืน
ล่องเรือฮาลองเบย์ รับประทานอาหารซีฟุ๊ดบนเรือ
ที่เที่ยวใหม่ วัดต๋ามจุ๊ก จิบน้ำชาบนเรือ
เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง วัดตามจุ๊ก เที่ยวสุดคุ้ม ดื่มด่ำกับความสวยงามของธรรมชาติ พักฮานอย 1 คืน พักฮาลอง 1 คืน ที่เที่ยวใหม่ วัดต๋ามจุ๊ก จิบน้ำชาบนเรือ ล่องเรือฮาลองเบย์ รับประทานอาหารซีฟุ๊ดบนเรือ เยือนเมืองหลวงฮานอย ช้อปปิ้งถนน 36 สาย
เริ่มต้น 13,999 -16,999 บาท
VIT-GM01-VN
พักซาปา 2 คืน
นั่งรถราง+กระเช้า ขึ้นยอดเข้า ฟานซีปัน
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg
พิเศษ !! ชาบูแซลมอน + บุฟเฟ่ต์บนยอดเขาฟานซีปัน
เมืองซาปา นาขั้นบันได ชมวิวแบบพาโนรามา อากาศเย็นสบายทั้งปี ตลาดไนท์มาเก็ต สัมผัสบรรยากาศยามค่ำคืนของเมืองซาปา นั่งรถไฟวินเทจจากสถานีซาปาสู่สถานีกระเช้า พิชิตยอดเขาฟานซิปัน หลังคาแห่งอินโดจีน เยือนเมืองหลวงอันทรงเสน่ห์ที่ฮานอย ช้อปปิ้งจุใจบนถนน 36สาย
เริ่มต้น 13,900 -15,900 บาท
BT-VN789_VZ
พักโรงแรม 4 ดาว
นั้งรถรางและกระเช้าขึ้นเขา ฟานซิปัน
ล่องเรือชม วัดตามจุ๊ก (Tam Chuc)
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg
ซาปา ฮานอย ฟานซิปัน วัดตามจุ๊ก พักดี 4 ดาว นั้งรถรางและกระเช้าขึ้นเขา ฟานซิปัน, วัดตามจุ๊ก แลนมาร์กแห่งใหม่, เช็คอินที่เที่ยวใหม่ "โมอาน่า", หมู่บ้านชาวเขา,ตลาดซาปา, เขาฮามลอง, ลาวไก, น้ำตกสีเงิน, สะพานแก้วมังกรเมฆ,ทะเลสาบคืนดาบ, สะพานแสงอาทิตย์, วัดหง๊อกซิน, อิสระช้แแงถนน 36 สาย, พิเศษ!! SEN BUFFET + เมนู ชาบูปลาแซลมอน + ไวน์แดง
เริ่มต้น 18,999 บาท
BT-VN44_FD
พักโรงแรม 4 ดาว
ชมนาขั้นบันได ซาปา หลังคาอินโดจีน
นั้งรถรางและกระเช้าขึ้นเขา ฟานซิปัน
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg
ชมนาขั้นบันได ซาปา หลังคาอินโดจีน, พักโรงแรม 4 ดาว, นั้งรถรางและกระเช้าขึ้นเขา ฟานซิปัน, วัดตามจุ๊ก แลนมาร์กแห่งใหม่, เช็คอินที่เที่ยวใหม่ "โมอาน่า", หมู่บ้านชาวเขา,ตลาดซาปา, เขาฮามลอง, ลาวไก, น้ำตกสีเงิน, สะพานแก้วมังกรเมฆ,ทะเลสาบคืนดาบ, สะพานแสงอาทิตย์, วัดหง๊อกซิน, อิสระช้แแงถนน 36 สาย, พิเศษ!! SEN BUFFET + เมนู ชาบูปลาแซลมอน + ไวน์แดง
เริ่มต้น 17,999 -18,999 บาท
HAN06
ล่องเรือวัดตามจุ๊กใหญ่ที่สุดในโลก
ชมนาขั้นบันได ซาปา หลังคาอินโดจีน
นั้งรถรางและกระเช้าขึ้นเขา ฟานซิปัน
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg
ที่ยวคุ้มเกินไปมุ้ย!! ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน วัดตามจุ๊ก ชมนาขั้นบันได ซาปา หลังคาอินโดจีน, นั้งรถรางและกระเช้าขึ้นเขา ฟานซิปัน, วัดตามจุ๊ก แลนมาร์กแห่งใหม่, เช็คอินที่เที่ยวใหม่ "โมอาน่า", ทะเลสาบคืนดาบ, วัดหง๊อกซิน, อิสระช้แแงถนน 36 สาย, พิเศษ!! เมนู ชาบูปลาแซลมอน + ไวน์แดง
เริ่มต้น 14,999 -21,999 บาท
BT-VN897_VZ
พิเศษ!! นอนซาปา 2 คืน
นั้งรถรางและกระเช้าขึ้นเขา ฟานซิปัน
ล่องเรือนิงห์บิงห์
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg
บินเหมาลำ ซาปา ฮานอย ฟานซีปัน นิงห์บิงห์ ตามก๊ก นอนซาปา 2 คืน นั้งรถรางและกระเช้าขึ้นเขา ฟานซิปัน ล่องเรือนิงห์บิงห์ เช็คอินที่เที่ยวใหม่ "โมอาน่า", หมู่บ้านชาวเขา,ตลาดซาปา ทะเลสาบคืนดาบ, สะพานแสงอาทิตย์, วัดหง๊อกซิน
เริ่มต้น 16,999 บาท
HAN07
สัมผัสความกล้ากับ สะพานกระจก ที่ยาวที่สุดในโลก
เมนูพิเศษ!! แซลม่อนหม้อไฟ ชิมไวน์แดงเลิศรส
กระเช้าไฟฟ้าจากซาปาไปยังยอดเขาฟานซิปัน
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg
ปักหมุดแลนด์มาร์คใหม่ มกโจว ซาปา ฮานอย สัมผัสความกล้ากับ "สะพานกระจก" ที่เที่ยวใหม่ ยาวที่สุดในโลก, นั่งรถราง จากสถานีซาปา นั่งกระเช้าไฟฟ้า เพื่อขึ้นสู่ฟานซิปันหลังคาแห่งอินโดจีน, เช็คอิน โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ (MOANA SAPA CAFÉ), ไร่ชามกโจว, ช้อปปิ้ง ตลาดเลิฟมาร์เก็ต, หมู่บ้านก๊าตก๊าต
เริ่มต้น 15,999 -21,999 บาท
ZGHAN-2205WE
สัมผัสความกล้ากับ สะพานกระจก ที่ยาวที่สุดในโลก
เมนูพิเศษ!! แซลม่อนหม้อไฟ ชิมไวน์แดงเลิศรส
กระเช้าไฟฟ้าจากซาปาไปยังยอดเขาฟานซิปัน
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg
สัมผัสความกล้ากับ สะพานกระจก ที่ยาวที่สุดในโลก
เมนูพิเศษ!! แซลม่อนหม้อไฟ ชิมไวน์แดงเลิศรส
กระเช้าไฟฟ้าจากซาปาไปยังยอดเขาฟานซิปัน
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg
มกโจว ซาปา ฮานอย สัมผัสความกล้ากับ "สะพานกระจก" ที่เที่ยวใหม่ ยาวที่สุดในโลก, นั่งรถราง จากสถานีซาปา นั่งกระเช้าไฟฟ้า เพื่อขึ้นสู่ฟานซิปันหลังคาแห่งอินโดจีน, เช็คอิน โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ (MOANA SAPA CAFÉ), ไร่ชามกโจว, ช้อปปิ้ง ตลาดเลิฟมาร์เก็ต, หมู่บ้านก๊าตก๊าต, น้ำตกสีเงิน
เริ่มต้น 18,990 -21,990 บาท
BT-VN45_FD
ล่องเรือนิงห์บิงห์ ชมถ้ำตามก๊ก “กุ้ยหลินของจีน”
ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบฮาลองเบย์ ถ้ำสวรรค์
สะพานกระจก “บาจลอง” ที่ยาวที่สุดในโลก
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg
สัมผัสธรรมชาติเวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง หมกโจว, สะพานกระจก “บาจลอง” ที่ยาวที่สุดในโลก, ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบฮาลองเบย์ ถ้ำสวรรค์, ตลาด Night Market ฮาลอง, ล่องเรือนิงห์บิงห์ ชมถ้ำตามก๊ก “กุ้ยหลินของจีน”, ฮานาม, วัดสามจุ๊ก, ฮานอย, เมืองหมกโจว ไร่ชาหมกโจว, ทะเลสาบคืนดาบ, สะพานแสงพระอาทิตย์, วัดหง๊อกเซิน
เริ่มต้น 18,999 บาท
VFD02
ซาปา นาขั้นบันได อากาศเย็นสบายทั้งปี
ล่องเรือชมทัศนียภาพอ่าวฮาลอง ชมถ้ำนางฟ้า
กระเช้าไฟฟ้าจากซาปาไปยังยอดเขาฟานซิปัน
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg
เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ตามจุ๊ก ฮาลองเบย์, นาขั้นบันได ชมวิวแบบพาโนรามา อากาศเย็นสบายทั้งปี, Check in MOANA SAPA CAFÉ, นั่งรถไฟวินเทจจากสถานีซาปาสู่สถานีกระเช้า พิชิตยอดเขาฟานซิปัน หลังคาแห่งอินโดจีน, ล่องเรือชมทัศนียภาพอ่าวฮาลอง ชมถ้ำนางฟ้า, วัดตามจุ๊ก วัดที่ใหญ่ที่สุดในโลก, เยือนเมืองหลวงอันทรงเสน่ห์ที่ฮานอย ช้อปปิ้งจุใจบนถนน 36สาย
เริ่มต้น 14,888 -18,888 บาท
PVN10-FD
พักซาปา 2 คืน
นั่งรถราง+กระเช้า ขึ้นยอดเข้า ฟานซีปัน
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg
เมนูพิเศษ !! SEN BUFFET ชาบูหม้อไฟ+ไวน์แดง
เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน ลาวไก ดื่มด่ำกับความสวยงามของธรรมชาติ ชมวิวนาขั้นบันไดแบบพาโนรามา เก็บทุกจุดไฮไลท์ ขึ้นฟานซิปัน หลังคาอินโดจีน เมนูพิเศษ !! SEN BUFFET ชาบูหม้อไฟ+ไวน์แดง เยือนเมืองหลวงฮานอย ช้อปปิ้งถนน 36 สาย ชมทะเลสาบคืนดาบ
เริ่มต้น 14,999 -17,999 บาท
ZGHAN-2202WE
ชมนาขั้นบันได ซาปา หลังคาอินโดจีน
นั่งรถรางและกระเช้าขึ้นเขาฟานซิปัน
ล่องเรือฮาลองบก นิงห์บิงห์
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg
พักเมืองการหุบเขา "ซาปา 2 คืน" ล่องเรือฮาลองบก "นิงห์บิงห์", มื้อพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ Sen Hot Pot + ไวน์แดง, นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาฟานซิปัน เว็คอินที่เที่ยวใหม่ "โมอาน่า", ตลาดเลิฟมาร์เก็ต, หมู่บ้านก๊าตก๊าต, น้ำตกสีเงิน, สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์, ทำเนียบประธานาธิบดี, ทะเลสาบคืนดาบ,วัดหง็อกเซิน, ถนน 36 สาย
เริ่มต้น 16,990 -21,990 บาท
PVN11-WE
สัมผัสความกล้ากับ สะพานกระจก ที่ยาวที่สุดในโลก
เมนูพิเศษ!! แซลม่อนหม้อไฟ ชิมไวน์แดงเลิศรส
กระเช้าไฟฟ้าจากซาปาไปยังยอดเขาฟานซิปัน
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg
ฮานอย มกโจว ซาปา สัมผัสความกล้ากับ "สะพานกระจก" ที่เที่ยวใหม่ ยาวที่สุดในโลก, นั่งรถราง จากสถานีซาปา นั่งกระเช้าไฟฟ้า เพื่อขึ้นสู่ฟานซิปันหลังคาแห่งอินโดจีน, เช็คอิน โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ (MOANA SAPA CAFÉ) ชมไร่ชา MOC CHAU ไร่ชารูปหัวใจ
เริ่มต้น 17,999 -18,999 บาท
PVN13-WE
ซาปา นาขั้นบันได อากาศเย็นสบายทั้งปี
ล่องเรือชมทัศนียภาพอ่าวฮาลอง ชมถ้ำนางฟ้า
กระเช้าไฟฟ้าจากซาปาไปยังยอดเขาฟานซิปัน
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg
เที่ยวเวียดนามเหนือสุดคุ้ม ฮานอย ซาปา ฮาลองเบย์, นาขั้นบันได ชมวิวแบบพาโนรามา อากาศเย็นสบายทั้งปี, Check in MOANA SAPA CAFÉ, นั่งกระเช้า พิชิตยอดเขาฟานซิปัน หลังคาแห่งอินโดจีน, ล่องเรือชมทัศนียภาพอ่าวฮาลอง ชมถ้ำนางฟ้า
เริ่มต้น 16,999 -18,999 บาท
PVN13-FD
พักฮานอย 1 คืน ฮาลอง 1 คืน และซาปา 1 คืน
เมนูพิเศษ!! แซลม่อนหม้อไฟ ชิมไวน์แดงเลิศรส
กระเช้าไฟฟ้าจากซาปาไปยังยอดเขาฟานซิปัน
ล่องเรือฮาลองเบย์ รับประทานอาหารบนเรือ
พักฮานอย 1 คืน ฮาลอง 1 คืน และซาปา 1 คืน
เมนูพิเศษ!! แซลม่อนหม้อไฟ ชิมไวน์แดงเลิศรส
กระเช้าไฟฟ้าจากซาปาไปยังยอดเขาฟานซิปัน
ล่องเรือฮาลองเบย์ รับประทานอาหารบนเรือ
พักฮานอย 1 คืน ฮาลอง 1 คืน และซาปา 1 คืน
เมนูพิเศษ!! แซลม่อนหม้อไฟ ชิมไวน์แดงเลิศรส
กระเช้าไฟฟ้าจากซาปาไปยังยอดเขาฟานซิปัน
ล่องเรือฮาลองเบย์ รับประทานอาหารบนเรือ
พักฮานอย 1 คืน ฮาลอง 1 คืน และซาปา 1 คืน
เมนูพิเศษ!! แซลม่อนหม้อไฟ ชิมไวน์แดงเลิศรส
กระเช้าไฟฟ้าจากซาปาไปยังยอดเขาฟานซิปัน
ล่องเรือฮาลองเบย์ รับประทานอาหารบนเรือ
เที่ยวเวียดนามเหนือสุดคุ้ม 4 วัน 3 คืน นั่งรถราง จากสถานีซาปา นั่งกระเช้าไฟฟ้า เพื่อขึ้นสู่ฟานซิปันหลังคาแห่งอินโดจีน, ชมวิวนาขั้นบันไดแบบพาโนรามา เก็บทุกจุดไฮไลท์ ล่องเรือฮาลองเบย์ รับประทานอาหารบนเรือ
เริ่มต้น 15,999 -17,999 บาท
ZGHAN-2203WE
ล่องเรือนิงห์บิงห์
เมนูพิเศษ!! แซลม่อนหม้อไฟ ชิมไวน์แดงเลิศรส
กระเช้าไฟฟ้าจากซาปาไปยังยอดเขาฟานซิปัน
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg
สุดเอ็กซ์คลูซีฟ เที่ยวควรไฮไลท์เวียดนามเหนือ 4 เมือง, เมนูพิเศษ!! แซลม่อนหม้อไฟ ชิมไวน์แดงเลิศรส, นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาฟานซิปัน เช็คอินที่เที่ยวใหม่ "โมอาน่า", ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์, เกาะไก่ชน, ถ่ำนางฟ้า, เมืองนิงห์บิงห์, ล่องเรือนิงห์บิงห์, ตลาดเลิฟมาร์เก็ต, หมู่บ้านก๊าตก๊าต, น้ำตกสีเงิน, ทะเลสาบคืนดาบ,วัดหง็อกเซิน, ถนน 36 สาย
เริ่มต้น 20,990 -23,990 บาท
BT-VN94_DD
นั่งรถจิ๊บตะลุย ทะเลทรายมุยเน่
นั่งเคเบิ้ลคาร์ ชมวัดตั๊กลัม
ล่องเรือแม่น้ำไซง่อน
เมนู สุดพิเศษ อร่อยไปกับ BBQ ชิมไวน์แดงดาลัด
นั่งรถจิ๊บตะลุย ทะเลทรายมุยเน่, ทะเลทรายขาว ทะเลทรายแดง, นั่งเคเบิ้ลคาร์ ชมวัดตั๊กลัม, สวนแห่งแสง(Lumiere Light Garden), ล่องเรือแม่น้ำไซง่อน, สนุกกับ Roller Coaster, ลำธารนางฟ้า, น้ำตกดาลัดตา, สวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย, เมนู สุดพิเศษ อร่อยไปกับ BBQ ชิมไวน์แดงดาลัด
เริ่มต้น 13,999 บาท
PVN31-QH
นั่งรถจิ๊บตะลุย ทะเลทรายมุยเน่
พักเมืองโฮจิมินห์ 2 คืน เมืองมุยเน่ 1 คืน
ล่องเรือรับประทานอาหาร แม่น้ำไซง่อน
นั่งรถจิ๊บตะลุย ทะเลทรายมุยเน่
พักเมืองโฮจิมินห์ 2 คืน เมืองมุยเน่ 1 คืน
ล่องเรือรับประทานอาหาร แม่น้ำไซง่อน
โฮจิมินห์ มุยเน่ ตะลุยทะเลทราย อุโมงค์กู๋จี นั่งรถจิ๊บตะลุย ทะเลทรายมุยเน่, ทะเลทรายขาว ทะเลทรายแดง, ล่องเรือแม่น้ำไซง่อน, ลำธาร FAIRY STREAM ทำเนียบอิสรภาพ-ผ่านชมโบสถ์นอร์ทเทอดาม ช๊อปปิ้งตลาดเบนถั๋น
เริ่มต้น 13,999 บาท
PVN32-WE
นั่งรถรางชมน้ำตกดาทันลา
ชมความสวยงามของทะเลทรายขาว
บ้านสุดแปลก Crazy house
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg
เที่ยวเวียดนามใต้สุดคุ้ม เก็บทุกจุดไฮไลท์ บินหรูไทยสไมล์ พักหรู4 ดาว เมืองดาลัท พักหรู 4 ดาวเมืองดาลัท พักโฮจิมินห์+มุยเน่ 3 ดาว ขึ้นกระเช้าชมวิวเมืองดาลัท ตะลุยทะเลทราย เมืองมุยเน่ นั่งรถราง Roller Coaster ชมน้ำตกดาทันลา
เริ่มต้น 16,999 -17,999 บาท
PVN32-FD
นั่งรถรางชมน้ำตกดาทันลา
ชมความสวยงามของทะเลทรายขาว
บ้านสุดแปลก Crazy house
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg
นั่งรถรางชมน้ำตกดาทันลา
ชมความสวยงามของทะเลทรายขาว
บ้านสุดแปลก Crazy house
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg
เที่ยวเวียดนามใต้สุดคุ้ม เก็บทุกจุดไฮไลท์ พักหรู 4 ดาวเมืองดาลัท พักโฮจิมินห์+มุยเน่ 3 ดาว ขึ้นกระเช้าชมวิวเมืองดาลัท ตะลุยทะเลทราย เมืองมุยเน่ นั่งรถราง Roller Coaster ชมน้ำตกดาทันลา ราคาทัวร์รวมค่ารถจิ๊ปตะลุยทะเลทราย !!
เริ่มต้น 13,999 -17,999 บาท
ZGSGN-2203VN
พักดาลัด 4 ดาว 2 คืน บินภายในไม่เหนื่อย
พิเศษ!! นั่งโรลเลอร์โคสเตอร์ ชมน้ำตกดาตันลา
ทุ่งไฮเดรนเยีย พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิเบ๋าได๋
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg
เวียดนามใต้ ดาลัด มุยเน่ โฮจิมินห์ บินภายใน พักดาลัด 4 ดาว 2 คืน เมืองในฝันที่มีอากาศเย็นตลอดทั้งปี, นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมเมือง นั่งรถจิ๊บตะลุยทะเลทรายขาว พิเศษ!! นั่งโรลเลอร์โคสเตอร์ ชมน้ำตกดาตันลา, นั่งรถจิ๊บตะลุยทะเลทราย, ทะเลสาบซวนเฮือง, ทุ่งไฮเดรนเยีย, พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิเบ๋าได๋, บ้านเพี้ยน
เริ่มต้น 15,990 -17,990 บาท
ZGSGN-2202WE
พักดาลัด 4 ดาว 2 คืน เมืองในฝันที่มีอากาศเย็นตลอดทั้งปี
พิเศษ!! นั่งโรลเลอร์โคสเตอร์ ชมน้ำตกดาตันลา
ทุ่งไฮเดรนเยีย พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิเบ๋าได๋
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg
เที่ยวครบไฮไลท์เวียดนามใต้ นั่งรถจิ๊บตะลุยทะเลทรายขาว พักดาลัด 2 คืน สัมผัส "สวิตเซอร์แลนด์แห่งเวียดนาม" นั่งโรลเลอร์โคสเตอร์ ชมน้ำตกดาตันลา, ทะเลสาบซวนเฮือง, ทุ่งไฮเดรนเยีย, พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิเบ๋าได๋, บ้านเพี้ยน, โบสถ์สีชมพู, โบสถ์นอทเทอร์ดัม, เมืองมุยเน่, ลำธารนางฟ้า, ทะเลทรายแดง
เริ่มต้น 14,990 -17,990 บาท
DAD12
พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน
นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นบาน่าฮิลล์
เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg
เฮฮาปาจิงโกะ เที่ยวเวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 1 คืน หมู่บ้านสไตล์ฝรั่งเศส นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นบาน่าฮิลล์, นั่งเรือกระดงฮอยอัน, ฮอยอัน เมืองมรดกโลก, ตลาดดองบา, หมู่บ้านกั๊มทาน, สะพานมังกร, ตลาดฮาน
เริ่มต้น 12,999 -16,999 บาท
DAD11
พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน
นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นบาน่าฮิลล์
เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg
เที่ยววันธรรมดา ราคาน่ารัก เวียดนามกลาง ปังปุริเย่ ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 1 คืน หมู่บ้านสไตล์ฝรั่งเศส นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นบาน่าฮิลล์, นั่งเรือกระดงฮอยอัน, ฮอยอัน เมืองมรดกโลก, ตลาดดองบา, หมู่บ้านกั๊มทาน, สะพานมังกร, ตลาดฮาน
เริ่มต้น 11,999 -12,999 บาท
ZGDAD-2206VZ
สัมผัสบรรยากาศเมืองสไตล์ฝรั่งเศส พักบานาฮิลล์ 1 คืน
เมืองดานัง นั้งกระเช้าไฟฟ้าสู่บานาฮิลล์
เช็คอินไฮไลท์สะพานมือยักษ์ และเมืองโบราณฮอยอัน
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg
สัมผัสบรรยากาศเมืองสไตล์ฝรั่งเศส พักบานาฮิลล์ 1 คืน, เช็คอินไฮไลท์สะพานมือยักษ์ และเมืองโบราณฮอยอัน, นั้งกระเช้าไฟฟ้าสู่บานาฮิลล์, สวนดอกไม้แห่งความรัก, สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง, สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค, ล่องเรือกระด้ง, ร้านเยื้อไผ่, สะพานมังกร, สะพานแห่งความรัก, สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง,ช้อปปิ้งฮาน มาร์เก็ต, พิเศษ!! จัดเต็มบุฟเฟ่ต์บาน่าฮิลล์ ลิ้มชิมรสเมนูกุ้งมังกร
เริ่มต้น 11,990 -13,990 บาท
VWDAD32FD1
สัมผัสบรรยากาศเมืองสไตล์ฝรั่งเศส พักบานาฮิลล์ 1 คืน
เมืองดานัง นั้งกระเช้าไฟฟ้าสู่บานาฮิลล์
เช็คอินไฮไลท์สะพานมือยักษ์ และเมืองโบราณฮอยอัน
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg
เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ เข้าพักเมืองเทพนิยาย “บานาฮิลล์” ชม สวนดอกไม้ สะพานมือทอง หมู่บ้านฝรั่งเศส โรงไวน์ วัดหลินอึ๋ง หมู่บ้านกั๊มทาน(นั่งเรือกระด้ง) เมืองมรดกโลกฮอยอัน พิเศษ!! พร้อมเสริฟเมนู เฝอเวียดนาม / บุฟเฟ่ต์นานาชาติ / กุ้งมังกร
เริ่มต้น 13,555 -14,455 บาท
PVN22B-VZ
พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน
นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นบาน่าฮิลล์
บุฟเฟ่ต์นานาชาติ บานาฮิลล์และซีฟู๊ต
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg
เที่ยวเวียดนามกลาง เมืองมรดกโลกฮอยอัน นั่งเรือกระด้ง ชมสวนดอกไม้เมืองหนาว เที่ยวบานาฮิลล์ เที่ยวเมืองดานัง ชมสะพานมังกร สะพานแห่งความรัก นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นบาน่าฮิลล์, นั่งเรือกระดงฮอยอัน ช๊อปปิ้งตลาดดองบา, บุฟเฟ่ต์นานาชาติ บานาฮิลล์และซีฟู๊ต, สะพานมังกร
เริ่มต้น 12,999 -14,999 บาท
ZGDAD-2210VZ
สัมผัสบรรยากาศเมืองสไตล์ฝรั่งเศส พักบานาฮิลล์ 1 คืน
เมืองดานัง นั้งกระเช้าไฟฟ้าสู่บานาฮิลล์
เช็คอินไฮไลท์สะพานมือยักษ์ และเมืองโบราณฮอยอัน
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg
สนุกสุดมันส์สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค เที่ยวเมืองโบราณ ฮอยอัน เมืองมรดกโลก ชมความงามสะพานมือ พิเศษ เมนูกุ้งมังกร และบุฟเฟ่บานาฮิลส์ สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง – ช้อปปิ้งฮาน มาร์เก็ต – ล่องเรือกระด้ง นั่งกระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด์ บานาฮิลส์ สวนดอกไม้แห่งความรัก สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค
เริ่มต้น 9,990 -12,990 บาท
DAD08
พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน
นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นบาน่าฮิลล์
เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg
พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน
นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นบาน่าฮิลล์
เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg
เวียดนามกลาง ปังปุริเย่ ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 1 คืน หมู่บ้านสไตล์ฝรั่งเศส นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นบาน่าฮิลล์, นั่งเรือกระดงฮอยอัน, ฮอยอัน เมืองมรดกโลก, ตลาดดองบา, หมู่บ้านกั๊มทาน, สะพานมังกร, ตลาดฮาน
เริ่มต้น 11,999 -14,999 บาท
VVZ07
สัมผัสบรรยากาศเมืองสไตล์ฝรั่งเศส พักบานาฮิลล์ 1 คืน
เมืองดานัง นั้งกระเช้าไฟฟ้าสู่บานาฮิลล์
เช็คอินไฮไลท์สะพานมือยักษ์ และเมืองโบราณฮอยอัน
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg
นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก สู่เมืองบานาฮิลล์ หมู่บ้านฝรั่งเศส เที่ยวเมืองโบราณ ฮอยอัน เมืองมรดกโลก ชมความงามสะพานมือ สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง ช้อปปิ้งฮาน มาร์เก็ต สนุกสนานไปกับการนั่งเรือกระด้ง หมู่บ้านกั๊มทาน หาด My Khe ชายหาดที่สวยที่สุดในเมืองดานัง
เริ่มต้น 11,888 -13,888 บาท
BT-VN87_VZ
เล่นรถรางชมวิวบาน่าฮิลล์
นั่งกระเช้าขึ้นสู่บาน่าฮิลล์
ฮอยอัน เมืองมรดกโลก
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg
นั่งกระเช้าขึ้นสู่บาน่าฮิลล์, เล่นรถรางชมวิวบาน่าฮิลล์, นั่งเรือกระดงฮอยอัน, ฮอยอัน เมืองมรดกโลก, หมู่บ้านกั๊มทาน, สะพานมังกร, สะพานรัก, ร้ายไม้ไผ่, วัดลินห์อิ๋ง, ช้อปปิ้งตลาดฮาน
เริ่มต้น 11,999 บาท
BT-VN084_VZ
สัมผัสบรรยากาศเมืองสไตล์ฝรั่งเศส พักบานาฮิลล์ 1 คืน
ชมโชว์สุดอลังการ Hoi An Impressions Theme Park
เช็คอินไฮไลท์สะพานมือยักษ์ และเมืองโบราณฮอยอัน
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg
ดานัง ฮอยอัน พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นสู่บาน่าฮิลล์ ชมเมือง ฮอยอัน เมืองมรดกโลกที่สวยงามและเงียบสงบ, นั่งเรือกระด้ง Hoi an ชมโชว์ Hoi An Impression Theme Park, สะพานมังกร วันลินห์อึ๋ง ตลาดฮาน, พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ บาน่าฮิลล์ และ Seafood
เริ่มต้น 13,999 -14,990 บาท
VIT-WH01-PG
พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน
นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นบาน่าฮิลล์
เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติสุดหรู ที่ยอดเขา Bana Hill
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg
WORLD HERITAGE VIETNAM ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 1 คืน หมู่บ้านสไตล์ฝรั่งเศส นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นบาน่าฮิลล์, นั่งเรือกระดงฮอยอัน, ฮอยอัน เมืองมรดกโลก, ตลาดดองบา, หมู่บ้านกั๊มทาน, สะพานมังกร, ตลาดฮาน, เมืองดานัง พิพิธภัณฑ์จาม
เริ่มต้น 21 -17,900 บาท
DAD15
พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน
นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นบาน่าฮิลล์
เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติสุดหรู
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg
เที่ยวหรูอยู่สบาย เว้ ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 1 คืน หมู่บ้านสไตล์ฝรั่งเศส นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นบาน่าฮิลล์, นั่งเรือกระดงฮอยอัน, ฮอยอัน เมืองมรดกโลก, ตลาดดองบา, หมู่บ้านกั๊มทาน, สะพานมังกร, ตลาดฮาน ชมโชว์ the Battle of the moon Kingdom
เริ่มต้น 14,999 -22,999 บาท
VWDAD432
นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นบาน่าฮิลล์
เมืองเทพนิยาย หมู่บ้านฝรั่งเศส “บานาฮิลล์” สะพานมือทอง
พระราชวังไดนอย ล่องเรือแม่น้ำเฮือง
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg
เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ หมู่บ้านสไตล์ฝรั่งเศส บาน่าฮิลล์, นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นบาน่าฮิลล์, เมืองเว้ เจดีย์วัดเทียนมุ่ ตลาดดองบา ล่องเรือแม่น้ำเฮือง, พระราชวังไดนอย, เมืองมรดกโลกฮอยอัน หมู่บ้านกั๊มทาน เพลิดเพลินกับการ “นั่งเรือกระด้ง” สะพานญี่ปุ่น สะพานแห่งความรัก สะพานมังกร, วัดหลินอึ๋ง
เริ่มต้น 13,555 บาท
DAD16
พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน
นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นบาน่าฮิลล์
เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ดื่มไวท์ดาลัด
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg
ซินจ่าว นิวเยียร์ เว้ ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 1 คืน หมู่บ้านสไตล์ฝรั่งเศส นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นบาน่าฮิลล์ เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ดื่มไวท์ดาลัด, นั่งเรือกระดงฮอยอัน, ฮอยอัน เมืองมรดกโลก, ตลาดดองบา, หมู่บ้านกั๊มทาน, สะพานมังกร, ตลาดฮาน
เริ่มต้น 21,999 -22,999 บาท
VWDAD434
พิเศษ!! พร้อมเสริฟเมนู บุฟเฟ่ต์นานาชาติ / กุ้งมังกร
นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นบาน่าฮิลล์
พระราชวังไดนอย ล่องเรือแม่น้ำเฮือง
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg
เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์, หมู่บ้านสไตล์ฝรั่งเศส บาน่าฮิลล์, นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นบาน่าฮิลล์, เมืองเว้ เจดีย์วัดเทียนมุ่ ตลาดดองบา ล่องเรือแม่น้ำเฮือง, พระราชวังไดนอย, เมืองมรดกโลกฮอยอัน หมู่บ้านกั๊มทาน เพลิดเพลินกับการ “นั่งเรือกระด้ง” สะพานญี่ปุ่น สะพานแห่งความรัก สะพานมังกร, วัดหลินอึ๋ง
เริ่มต้น 12,999 -16,677 บาท
VWDAD431
พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน สะพานมือทอง
นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นบาน่าฮิลล์
พระราชวังไดนอย ล่องเรือแม่น้ำเฮือง
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg
พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน, หมู่บ้านสไตล์ฝรั่งเศส บาน่าฮิลล์, นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นบาน่าฮิลล์, เมืองเว้ เจดีย์วัดเทียนมุ่ ตลาดดองบา ล่องเรือแม่น้ำเฮือง, พระราชวังไดนอย, เมืองมรดกโลกฮอยอัน หมู่บ้านกั๊มทาน เพลิดเพลินกับการ “นั่งเรือกระด้ง” สะพานญี่ปุ่น สะพานแห่งความรัก สะพานมังกร, วัดหลินอึ๋ง
เริ่มต้น 14,777 บาท
VWDAD433
พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน สะพานมือทอง
นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นบาน่าฮิลล์
พระราชวังไดนอย ล่องเรือแม่น้ำเฮือง
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg
พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน, หมู่บ้านสไตล์ฝรั่งเศส บาน่าฮิลล์, นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นบาน่าฮิลล์, เมืองเว้ เจดีย์วัดเทียนมุ่ ตลาดดองบา ล่องเรือแม่น้ำเฮือง, พระราชวังไดนอย, เมืองมรดกโลกฮอยอัน หมู่บ้านกั๊มทาน เพลิดเพลินกับการ “นั่งเรือกระด้ง” สะพานญี่ปุ่น สะพานแห่งความรัก สะพานมังกร, วัดหลินอึ๋ง
เริ่มต้น 14,777 -17,999 บาท
DAD13
พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน
นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นบาน่าฮิลล์
เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติสุดหรู ที่ยอดเขา Bana Hill
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg
เว้ ดานัง ฮอยอัน สุดติ่งกระดิ่งแมว พักบานาฮิลล์ 1 คืน หมู่บ้านสไตล์ฝรั่งเศส นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นบาน่าฮิลล์, นั่งเรือกระดงฮอยอัน, ฮอยอัน เมืองมรดกโลก, ตลาดดองบา, หมู่บ้านกั๊มทาน, สะพานมังกร, ตลาดฮาน
เริ่มต้น 13,999 -17,999 บาท
BT-VN93_FD
พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน
นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นบาน่าฮิลล์
บุฟเฟ่ต์นานาชาติ บานาฮิลล์และซีฟู๊ต
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg
พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน
นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นบาน่าฮิลล์
บุฟเฟ่ต์นานาชาติ บานาฮิลล์และซีฟู๊ต
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg
พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน, หมู่บ้านสไตล์ฝรั่งเศส บาน่าฮิลล์, นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นบาน่าฮิลล์, นั่งเรือกระดงฮอยอัน, ฮอยอัน เมืองมรดกโลก, ตลาดดองบา, พระราชวังเว้, บุฟเฟ่ต์นานาชาติ บานาฮิลล์และซีฟู๊ต, นั่งรถซิโคล่ ชมเมืองเว้, ล่องเรือแม่น้ำหอม ตลาดฮาน
เริ่มต้น 13,999 -16,999 บาท
BT-VN98_VZ
พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน
นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นบาน่าฮิลล์
บุฟเฟ่ต์นานาชาติ บานาฮิลล์และซีฟู๊ต
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg
พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน
นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นบาน่าฮิลล์
บุฟเฟ่ต์นานาชาติ บานาฮิลล์และซีฟู๊ต
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg
พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน, หมู่บ้านสไตล์ฝรั่งเศส บาน่าฮิลล์, นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นบาน่าฮิลล์, นั่งเรือกระดงฮอยอัน, ฮอยอัน เมืองมรดกโลก, ตลาดดองบา, พระราชวังเว้, บุฟเฟ่ต์นานาชาติ บานาฮิลล์และซีฟู๊ต, นั่งรถซิโคล่ ชมเมืองเว้, ล่องเรือแม่น้ำหอม, เจดีเทียนม, หมู่บ้านกั๊มทาน, สะพานมังกร, ตลาดฮาน
เริ่มต้น 13,999 -15,999 บาท
ZGDAD-2209VZ
นั่งกระเช้าชมเมืองสไตล์ฝรั่งเศส พักบานาฮิลล์ 1 คืน
เยื่อนสองเมืองมรดกโลก เว้ ฮอยอัน สุดมันส์ล่องเรือกระด้ง
พิเศษ!! จัดเต็มบุฟเฟ่ต์บานาฮอิลล์ ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg
เยื่อนสองเมืองมรดกโลก เว้ ฮอยอัน สุดมันส์ล่องเรือกระด้ง พักบนบานาฮิลล์ 1 คืน นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมเมืองสไตล์ฝรั่งเศส และเครื่องเล่นสวนสนุกแฟนตาซีพาร์คแล้ว ชมพระราชวังไดโหนย ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม, สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง, พระราชวังดายโนย
เริ่มต้น 13,990 -15,990 บาท
ZGDAD-2208VZ
นั่งกระเช้าชมเมืองสไตล์ฝรั่งเศส พักบานาฮิลล์ 1 คืน
สุดมันส์ล่องเรือกระด้ง
เช็คอินไฮไลท์สะพานมือยักษ์
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg
นั่งกระเช้าชมเมืองสไตล์ฝรั่งเศส พักบานาฮิลล์ 1 คืน, เช็คอินไฮไลท์สะพานมือยักษ์, สุดมันส์ล่องเรือกระด้ง, พิเศษ!! ล่องเรือกระด้ง จัดเต็มบุฟเฟ่ต์บาน่าฮิลล์, สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง,ร้านเยื้อไผ่, เมืองโบราณฮอยอัน, ร้านหินอ่อน, สะพานญี่ปุ่น,ช้อปปิ้งฮาน มาร์เก็ต, สวนดอกไม้แห่งความรัก, สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง, สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค, เมืองดานัง,สะพานมังกร, สะพานแห่งความรัก
เริ่มต้น 13,990 -15,990 บาท
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์