TEL: 0960293067   LINE ID: @metourth   FB: metourTH

ลาว

6 รายการ
PLAO10-SL-VZ-DD
บินลัดฟ้าสู่อุดรธานี ข้ามด่านไทย-ลาวที่หนองคาย
นั่งรถไฟความเร็วสูง 2 ขา
ร่วมทำบุญใส่บาตรข้าวเหนียว
บินลัดฟ้าสู่อุดรธานี ข้ามด่านไทย-ลาวที่หนองคาย นั่งรถไฟความเร็วสูง 2 ขา เวียงจันทน์-หลวงพระบาง และหลวงพระบาง-วังเวียง เยือนเมืองมรดกโลก หลวงพระบาง พักหลวงพระบาง 2 คืน วังเวียง 1 คืน ตักบาตรข้าวเหนียว น้ำตกตาดกวางสีถ่ำปากอู(ถ่ำติ่ง) วังเวียง กุ้ยหลินเมืองลาว นครหลวงเวียงจันทร์ ชมหอพระแก้ว
เริ่มต้น 15,900 -18,900 บาท
LVN01
พิเศษ!! เปิดประสบการณ์นั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูง
เวียงจันทร์ พระธาตุหลวง ประตูไชย หอพระแก้ว
วังเวียง บลูลากูน ถ้ำปูดำ ล่องเรือแม่น้ำซอง
หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก น้ำตกตาดกวางสี
ສະບາຍດີ ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง เวียงจันทร์, พระธาตุหลวง, ประตูไชย, หอพระแก้ว, วัดสีสะเกด, วังเวียง, บลูลากูน, ถ้ำปูดำ, สะพานสีฟ้า, ล่องเรือแม่น้ำซอง หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก, น้ำตกตาดกวางสี, น้ำตกตาดแก้ว, พระราชวังหลวงพระบาง, วัดวิชุลราช, พระธาตุพูสี, ตักบาตรข้าวเหนียว
เริ่มต้น 8,999 บาท
BT-LAO61_FD
บินตรงหลวงพระบาง
พิเศษ!!นั่งรถไฟความเร็วสูง ลาว-จีน
พิเศษ!!พักโรงแรม 4 ดาว
มหัศจรรย์..ลาว บินตรงสู่หลวงพระบาง ออกเวียงจันทน์ พักดี 4 ดาว นั่งรถไฟความเร็วสูง ลาว-จีน เมืองมรดกโลก หลวงพระบาง ตักบาตรข้าวเหนียว วังเวียง กุ้ยหลินเมืองลาว น้ำตกตาดกวางสี วัดพระธาตุหลวง เวียงจันทร์ พระธาตุภูษี ช๊อปปิ้งตลาดมืด ล่องเรือชมแม่น้ำซอง
เริ่มต้น 15,999 -19,999 บาท
BT-LAO63_DD
พิเศษ!! นั่งรถไฟความเร็วสูง ลาว-จีน, หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก, เวียงจันทร์, วังเวียง กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว, วัดเชียงทอง, วัดวิชุนราช, วัดพระธาตุหลวง เวียงจันทน์, น้ำตกกวางสี, วัดสีเมือง, พระราชวังหลวงพระบาง, หอพระแก้ว,ตลาดมืด, นั่งเรือชมวิวแม่น้ำซอง, ตักบาตรข้าวเหนียว, ตลาดเช้าหลวงพระบาง, ชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ พระธาตุภูสี, พระราชวังเก่า บลูลากูน วังเวียง
เริ่มต้น 14,999 -16,999 บาท
BT-LAO62_VZ
หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก, วังเวียง กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว, วัดเชียงทอง, วัดวิชุนราช, วัดพระธาตุหลวง เวียงจันทน์, วัดสีเมือง, พระราชวังหลวงพระบาง, หอพระแก้ว,ตลาดมืด, นั่งเรือชมวิวแม่น้ำซอง, ตักบาตรข้าวเหนียว, ตลาดเช้าหลวงพระบาง, ชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ พระธาตุภูสี, พระราชวังเก่า, บลูลากูน วังเวียง, พิเศษ!! นั่งรถไฟความเร็วสูง ลาว-จีน
เริ่มต้น 14,499 -15,499 บาท
LFD02
พิเศษ!! เปิดประสบการณ์นั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูง
เวียงจันทร์ พระธาตุหลวง ประตูไชย หอพระแก้ว
วังเวียง บลูลากูน ถ้ำปูดำ ล่องเรือแม่น้ำซอง
หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก น้ำตกตาดกวางสี
ฮักนะ.. ลาว หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ เมืองมรดกโลก น้ำตกตาดกวางสี พระราชวังหลวงพระบาง วัดวิชุลราช พระธาตุพูสี, ตักบาตรข้าวเหนียวที่หลวงพระบาง วัดเชียงทอง Joma CAFÉ คาเฟ่สวนพูนสุข ช้อปปิ้งตลาดมืด, ไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่พระธาตุหลวง วัดสีเมือง เช็คอินแลนด์มาร์คของลาว ‘’ประตูไชย’’, วังเวียง เก็บภาพความประทับใจกับไฮไลท์วังเวียง บลูลากูน ถ้ำปูดำ และ สะพานสีฟ้า
เริ่มต้น 13,888 -14,888 บาท
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์