TEL: 0960293067   LINE ID: @metourth   FB: metourTH

ทวีปยุโรป

ทวีปยุโรป

3 รายการ
ZGMUC-2204EY
เมืองปราก
เข้าชมปราสาทปราก มหาวิหารเซนต์วิตัส
เมืองมิวนิค ถ่ายรูปคู่กับสนามฟุตบอลอัลลีอันทร์อาเรนา
เมืองฮัลล์สตัทท์ เมืองเชสกี้ บูดาโจวิค
ดินแดนยุโรปตะวันออก ไข่มุกแห่งโบฮีเมีย เยี่ยมชมต้นแบบปราสาทเจ้าหญิงดิสนีย์ เมืองริมทะเลสาบอันแสนโรแมนติก มิวนิค ฮัลล์สตัทท์ ปราก เวียนนา, เมืองมิวนิค, ถ่ายรูปคู่กับสนามฟุตบอลอัลลีอันทร์อาเรนา, ศาลากลางเมืองมิวนิค, เมืองชวานเกา, เข้าชมปราสาทนอยชวานซไตล์, บ้านเกิดโมสาร์ท, เมืองปราก, เข้าชมปราสาทปราก, มหาวิหารเซนต์วิตัส, พระราชวังหลวง, เมืองเวียนนา, พระราชวังฮอฟเบิร์ก, โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น
เริ่มต้น 59,990 -61,990 บาท
ZGZRH-2204EY
พิชิตยอดเขาทิตลิศ นั่งกระเช้าหมุมชมวิว 360 องศา
หมู่บ้านแสนน่ารักเมืองมรดกโลกในแคว้นอัลซาส
เมืองกอลมาร์ เมืองรีคเวียร์ เมืองสตราสบูร์ก
เมืองปารีส ปลัสเดอลากงกอร์ต ประตูชัยฝรั่งเศส
สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส ซูริค ลูเซิร์น สตราสบูร์ก ปารีส, เมนูพิเศษ หอยเอสคาโก้, พิชิตยอดเขาทิตลิศ นั่งกระเช้าหมุมชมวิว 360 องศา, หมู่บ้านแสนน่ารักเมืองมรดกโลกในแคว้นอัลซาส ช้อปปิ้งจุใจมหานครปารีส
เริ่มต้น 59,990 -69,990 บาท
ออสเตรีย เยี่ยมบ้านเกิดของนักดนตรีชื่อดัง โมสาร์ท
เช็ก ชมเมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ
สโลวาเกีย เมืองบราติสลาวา ปราสาทบราติสลาวา
ฮังการี เมืองบูดาเปสต์ การล่องเรือชมความงามของแม่น้ำดานูบ
เที่ยวยุโรปตะวันออก กับ 4 ประเทศในฝัน ออสเตรีย เช็ก สโลวาเกีย ฮังการี, ออสเตรีย เมืองฮัลล์สตัทท์ บ้านเกิดโมสร์ท พระราชวังฮอฟบวร์ก, เช็ก เที่ยวมรดกโลก ชมปราสาทครุมลอฟ ปราสาทปราก, สโลวาเกีย ถ่ายรูปกับปราสาทบราติสลาวา โบสถ์เซนต์เอลิซาเบธ ฮังการี ล่องเรือชมความงามของแม่น้ำดานูบ และเมืองบูดาเปสต์
เริ่มต้น 53,900 บาท
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์