TEL: 0960293067   LINE ID: @metourth   FB: metourTH

เวียดนามเหนือ

เวียดนามเหนือ

23 รายการ
PVN14-WE
พักซาปาเมืองในสายหมอก 2 คืน
ชมนาขั้นบันได ซาปา หลังคาอินโดจีน
นั่งรถรางและกระเช้าขึ้นเขาฟานซิปัน
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg
เที่ยวเวียดนามเหนือ 3 วัน 2 คืน เก็บทุกจุดไฮไลท์ พักเมืองซาปา 2 คืน สุดฟินกับอากาศเย็นสบาย Check-in CAFÉ’ สุดฮิต “MOANA SAPA” นั่งรถรางจากสถานีซาปาสู่สถานีกระเช้า และขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาฟานซิปัน ชมทะเลสาบคืนดาบ-วัดหงอกเซิน-ช้อปปิ้ง 36 สาย
เริ่มต้น 13,999 -16,999 บาท
ZGHAN-2201WE
พักซาปาเมืองในสายหมอก 2 คืน
ชมนาขั้นบันได ซาปา หลังคาอินโดจีน
นั่งรถรางและกระเช้าขึ้นเขาฟานซิปัน
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg
พักซาปาเมืองในสายหมอก 2 คืน, เช็คอิน โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ (MOANA SAPA CAFÉ), ช้อปปิ้ง ตลาดเลิฟมาร์เก็ต (LOVE MARKET), นั่งรถราง (MOUNTAIN TRAIN) จากสถานีซาปา นั่งกระเช้าไฟฟ้า (CABLE CAR)เพื่อขึ้นสู่ฟานซิปันยอดเขาสูงสุดแห่งเวียดนาม, พิชิตยอดฟานซิปันหลังคาแห่งอินโดจีน, น้ำตกสีเงิน (SILVER WATERFALL)
เริ่มต้น 15,990 -18,990 บาท
PVN14-FD
พักซาปาเมืองในสายหมอก 2 คืน
ชมนาขั้นบันได ซาปา หลังคาอินโดจีน
นั่งรถรางและกระเช้าขึ้นเขาฟานซิปัน
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg
เที่ยวเวียดนามเหนือ 3 วัน 2 คืน เก็บทุกจุดไฮไลท์ พักเมืองซาปา 2 คืน สุดฟินกับอากาศเย็นสบาย Check-in CAFÉ’ สุดฮิต “MOANA SAPA” นั่งรถรางจากสถานีซาปาสู่สถานีกระเช้า และขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาฟานซิปัน (รวมในค่าทัวร์) ชมทะเลสาบคืนดาบ-วัดหงอกเซิน-ช้อปปิ้ง 36 สาย
เริ่มต้น 13,999 -17,999 บาท
VFD06
ซาปา นาขั้นบันได ชมวิวแบบพาโนรามา
นั่งรถรางและกระเช้าพิชิตยอดเขาฟานซิปัน
Check in MOANA SAPA CAFÉ
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg
ซาปา นาขั้นบันได ชมวิวแบบพาโนรามา อากาศเย็นสบายทั้งปี Check in MOANA SAPA CAFÉ จุดเช็คอินแห่งใหม่ของเมืองซาปา นั่งรถไฟวินเทจจากสถานีซาปาสู่สถานีกระเช้า พิชิตยอดเขาฟานซิปัน หลังคาแห่งอินโดจีน เยือนเมืองหลวงอันทรงเสน่ห์ที่ฮานอย
เริ่มต้น 12,888 -13,888 บาท
HAN05
ซาปา นาขั้นบันได ชมวิวแบบพาโนรามา
นั่งรถรางและกระเช้าพิชิตยอดเขาฟานซิปัน
Check in MOANA SAPA CAFÉ
พักซาปา 1 คืน 3 ดาว ลาวไก 1 คืน 4 ดาว
ฮานอย ซาปา ลาวไก ฟานซีปัน เวลาน้อยก็ชิลได้ ชมวิวแบบพาโนรามา อากาศเย็นสบายทั้งปี Check in MOANA SAPA CAFÉ จุดเช็คอินแห่งใหม่ของเมืองซาปา นั่งรถไฟวินเทจจากสถานีซาปาสู่สถานีกระเช้า พิชิตยอดเขาฟานซิปัน หลังคาแห่งอินโดจีน เมืองลาวไก ตลาดก๊กเลี๊ยว
เริ่มต้น 13,999 -19,999 บาท
PVN15-FD
พักฮานอย 1 คืน พักฮาลอง 1 คืน
ล่องเรือฮาลองเบย์ รับประทานอาหารซีฟุ๊ดบนเรือ
ที่เที่ยวใหม่ วัดต๋ามจุ๊ก จิบน้ำชาบนเรือ
พักฮานอย 1 คืน พักฮาลอง 1 คืน
ล่องเรือฮาลองเบย์ รับประทานอาหารซีฟุ๊ดบนเรือ
ที่เที่ยวใหม่ วัดต๋ามจุ๊ก จิบน้ำชาบนเรือ
เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง วัดตามจุ๊ก เที่ยวสุดคุ้ม ดื่มด่ำกับความสวยงามของธรรมชาติ พักฮานอย 1 คืน พักฮาลอง 1 คืน ที่เที่ยวใหม่ วัดต๋ามจุ๊ก จิบน้ำชาบนเรือ ล่องเรือฮาลองเบย์ รับประทานอาหารซีฟุ๊ดบนเรือ เยือนเมืองหลวงฮานอย ช้อปปิ้งถนน 36 สาย
เริ่มต้น 14,999 -16,999 บาท
PVN15-WE
พักฮานอย 1 คืน พักฮาลอง 1 คืน
ล่องเรือฮาลองเบย์ รับประทานอาหารซีฟุ๊ดบนเรือ
ที่เที่ยวใหม่ วัดต๋ามจุ๊ก จิบน้ำชาบนเรือ
เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง วัดตามจุ๊ก เที่ยวสุดคุ้ม ดื่มด่ำกับความสวยงามของธรรมชาติ พักฮานอย 1 คืน พักฮาลอง 1 คืน ที่เที่ยวใหม่ วัดต๋ามจุ๊ก จิบน้ำชาบนเรือ ล่องเรือฮาลองเบย์ รับประทานอาหารซีฟุ๊ดบนเรือ เยือนเมืองหลวงฮานอย ช้อปปิ้งถนน 36 สาย
เริ่มต้น 13,999 -16,999 บาท
ZGHAN-2202WE
ชมนาขั้นบันได ซาปา หลังคาอินโดจีน
นั่งรถรางและกระเช้าขึ้นเขาฟานซิปัน
สะพานแก้วมังกรเมฆ
พักซาปาเมืองในสายหมอก 4 ดาว 2 คืน รวมค่าขึ้นกระเช้าฟานซิปันแล้ว ชมสะพานแก้ว ซาปา หมู่บ้านก๊าต ก๊าต โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ สุสานโฮจิมินห์ บ้านพักลุงโฮ อิสระช้อปปิ้ง ตลาดเลิฟมาร์เก็ต ถ่ายรูป โบสถ์หิน อีกหนึ่งแลนด์มาร์กสำคัญของซาปา
เริ่มต้น 14,990 -22,990 บาท
VIT-GM01-VN
พักซาปา 2 คืน
นั่งรถราง+กระเช้า ขึ้นยอดเข้า ฟานซีปัน
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg
พิเศษ !! ชาบูแซลมอน + บุฟเฟ่ต์บนยอดเขาฟานซีปัน
เมืองซาปา นาขั้นบันได ชมวิวแบบพาโนรามา อากาศเย็นสบายทั้งปี ตลาดไนท์มาเก็ต สัมผัสบรรยากาศยามค่ำคืนของเมืองซาปา นั่งรถไฟวินเทจจากสถานีซาปาสู่สถานีกระเช้า พิชิตยอดเขาฟานซิปัน หลังคาแห่งอินโดจีน เยือนเมืองหลวงอันทรงเสน่ห์ที่ฮานอย ช้อปปิ้งจุใจบนถนน 36สาย
เริ่มต้น 13,900 -15,900 บาท
BT-VN789_VZ
พักโรงแรม 4 ดาว
นั้งรถรางและกระเช้าขึ้นเขา ฟานซิปัน
ล่องเรือชม วัดตามจุ๊ก (Tam Chuc)
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg
ซาปา ฮานอย ฟานซิปัน วัดตามจุ๊ก พักดี 4 ดาว นั้งรถรางและกระเช้าขึ้นเขา ฟานซิปัน, วัดตามจุ๊ก แลนมาร์กแห่งใหม่, เช็คอินที่เที่ยวใหม่ "โมอาน่า", หมู่บ้านชาวเขา,ตลาดซาปา, เขาฮามลอง, ลาวไก, น้ำตกสีเงิน, สะพานแก้วมังกรเมฆ,ทะเลสาบคืนดาบ, สะพานแสงอาทิตย์, วัดหง๊อกซิน, อิสระช้แแงถนน 36 สาย, พิเศษ!! SEN BUFFET + เมนู ชาบูปลาแซลมอน + ไวน์แดง
เริ่มต้น 18,999 บาท
BT-VN44_FD
พักโรงแรม 4 ดาว
ชมนาขั้นบันได ซาปา หลังคาอินโดจีน
นั้งรถรางและกระเช้าขึ้นเขา ฟานซิปัน
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg
ชมนาขั้นบันได ซาปา หลังคาอินโดจีน, พักโรงแรม 4 ดาว, นั้งรถรางและกระเช้าขึ้นเขา ฟานซิปัน, วัดตามจุ๊ก แลนมาร์กแห่งใหม่, เช็คอินที่เที่ยวใหม่ "โมอาน่า", หมู่บ้านชาวเขา,ตลาดซาปา, เขาฮามลอง, ลาวไก, น้ำตกสีเงิน, สะพานแก้วมังกรเมฆ,ทะเลสาบคืนดาบ, สะพานแสงอาทิตย์, วัดหง๊อกซิน, อิสระช้แแงถนน 36 สาย, พิเศษ!! SEN BUFFET + เมนู ชาบูปลาแซลมอน + ไวน์แดง
เริ่มต้น 17,999 -21,999 บาท
HAN06
ล่องเรือวัดตามจุ๊กใหญ่ที่สุดในโลก
ชมนาขั้นบันได ซาปา หลังคาอินโดจีน
นั้งรถรางและกระเช้าขึ้นเขา ฟานซิปัน
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg
ที่ยวคุ้มเกินไปมุ้ย!! ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน วัดตามจุ๊ก ชมนาขั้นบันได ซาปา หลังคาอินโดจีน, นั้งรถรางและกระเช้าขึ้นเขา ฟานซิปัน, วัดตามจุ๊ก แลนมาร์กแห่งใหม่, เช็คอินที่เที่ยวใหม่ "โมอาน่า", ทะเลสาบคืนดาบ, วัดหง๊อกซิน, อิสระช้แแงถนน 36 สาย, พิเศษ!! เมนู ชาบูปลาแซลมอน + ไวน์แดง
เริ่มต้น 14,999 -21,999 บาท
BT-VN897_VZ
พิเศษ!! นอนซาปา 2 คืน
นั้งรถรางและกระเช้าขึ้นเขา ฟานซิปัน
ล่องเรือนิงห์บิงห์
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg
บินเหมาลำ ซาปา ฮานอย ฟานซีปัน นิงห์บิงห์ ตามก๊ก นอนซาปา 2 คืน นั้งรถรางและกระเช้าขึ้นเขา ฟานซิปัน ล่องเรือนิงห์บิงห์ เช็คอินที่เที่ยวใหม่ "โมอาน่า", หมู่บ้านชาวเขา,ตลาดซาปา ทะเลสาบคืนดาบ, สะพานแสงอาทิตย์, วัดหง๊อกซิน
เริ่มต้น 16,999 บาท
HAN07
สัมผัสความกล้ากับ สะพานกระจก ที่ยาวที่สุดในโลก
เมนูพิเศษ!! แซลม่อนหม้อไฟ ชิมไวน์แดงเลิศรส
กระเช้าไฟฟ้าจากซาปาไปยังยอดเขาฟานซิปัน
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg
ปักหมุดแลนด์มาร์คใหม่ มกโจว ซาปา ฮานอย สัมผัสความกล้ากับ "สะพานกระจก" ที่เที่ยวใหม่ ยาวที่สุดในโลก, นั่งรถราง จากสถานีซาปา นั่งกระเช้าไฟฟ้า เพื่อขึ้นสู่ฟานซิปันหลังคาแห่งอินโดจีน, เช็คอิน โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ (MOANA SAPA CAFÉ), ไร่ชามกโจว, ช้อปปิ้ง ตลาดเลิฟมาร์เก็ต, หมู่บ้านก๊าตก๊าต
เริ่มต้น 15,999 -21,999 บาท
ZGHAN-2205WE
สัมผัสความกล้ากับ สะพานกระจก ที่ยาวที่สุดในโลก
เมนูพิเศษ!! แซลม่อนหม้อไฟ ชิมไวน์แดงเลิศรส
กระเช้าไฟฟ้าจากซาปาไปยังยอดเขาฟานซิปัน
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg
สัมผัสความกล้ากับ สะพานกระจก ที่ยาวที่สุดในโลก
เมนูพิเศษ!! แซลม่อนหม้อไฟ ชิมไวน์แดงเลิศรส
กระเช้าไฟฟ้าจากซาปาไปยังยอดเขาฟานซิปัน
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg
มกโจว ซาปา ฮานอย สัมผัสความกล้ากับ "สะพานกระจก" ที่เที่ยวใหม่ ยาวที่สุดในโลก, นั่งรถราง จากสถานีซาปา นั่งกระเช้าไฟฟ้า เพื่อขึ้นสู่ฟานซิปันหลังคาแห่งอินโดจีน, เช็คอิน โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ (MOANA SAPA CAFÉ), ไร่ชามกโจว, ช้อปปิ้ง ตลาดเลิฟมาร์เก็ต, หมู่บ้านก๊าตก๊าต, น้ำตกสีเงิน
เริ่มต้น 18,990 -21,990 บาท
BT-VN45_FD
ล่องเรือนิงห์บิงห์ ชมถ้ำตามก๊ก “กุ้ยหลินของจีน”
ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบฮาลองเบย์ ถ้ำสวรรค์
สะพานกระจก “บาจลอง” ที่ยาวที่สุดในโลก
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg
สัมผัสธรรมชาติเวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง หมกโจว, สะพานกระจก “บาจลอง” ที่ยาวที่สุดในโลก, ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบฮาลองเบย์ ถ้ำสวรรค์, ตลาด Night Market ฮาลอง, ล่องเรือนิงห์บิงห์ ชมถ้ำตามก๊ก “กุ้ยหลินของจีน”, ฮานาม, วัดสามจุ๊ก, ฮานอย, เมืองหมกโจว ไร่ชาหมกโจว, ทะเลสาบคืนดาบ, สะพานแสงพระอาทิตย์, วัดหง๊อกเซิน
เริ่มต้น 18,999 บาท
VFD02
ซาปา นาขั้นบันได อากาศเย็นสบายทั้งปี
ล่องเรือชมทัศนียภาพอ่าวฮาลอง ชมถ้ำนางฟ้า
กระเช้าไฟฟ้าจากซาปาไปยังยอดเขาฟานซิปัน
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg
เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ตามจุ๊ก ฮาลองเบย์, นาขั้นบันได ชมวิวแบบพาโนรามา อากาศเย็นสบายทั้งปี, Check in MOANA SAPA CAFÉ, นั่งรถไฟวินเทจจากสถานีซาปาสู่สถานีกระเช้า พิชิตยอดเขาฟานซิปัน หลังคาแห่งอินโดจีน, ล่องเรือชมทัศนียภาพอ่าวฮาลอง ชมถ้ำนางฟ้า, วัดตามจุ๊ก วัดที่ใหญ่ที่สุดในโลก, เยือนเมืองหลวงอันทรงเสน่ห์ที่ฮานอย ช้อปปิ้งจุใจบนถนน 36สาย
เริ่มต้น 14,888 -18,888 บาท
PVN10-FD
พักซาปา 2 คืน
นั่งรถราง+กระเช้า ขึ้นยอดเข้า ฟานซีปัน
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg
เมนูพิเศษ !! SEN BUFFET ชาบูหม้อไฟ+ไวน์แดง
เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน ลาวไก ดื่มด่ำกับความสวยงามของธรรมชาติ ชมวิวนาขั้นบันไดแบบพาโนรามา เก็บทุกจุดไฮไลท์ ขึ้นฟานซิปัน หลังคาอินโดจีน เมนูพิเศษ !! SEN BUFFET ชาบูหม้อไฟ+ไวน์แดง เยือนเมืองหลวงฮานอย ช้อปปิ้งถนน 36 สาย ชมทะเลสาบคืนดาบ
เริ่มต้น 15,999 -17,999 บาท
PVN11-WE
สัมผัสความกล้ากับ สะพานกระจก ที่ยาวที่สุดในโลก
เมนูพิเศษ!! แซลม่อนหม้อไฟ ชิมไวน์แดงเลิศรส
กระเช้าไฟฟ้าจากซาปาไปยังยอดเขาฟานซิปัน
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg
ฮานอย มกโจว ซาปา สัมผัสความกล้ากับ "สะพานกระจก" ที่เที่ยวใหม่ ยาวที่สุดในโลก, นั่งรถราง จากสถานีซาปา นั่งกระเช้าไฟฟ้า เพื่อขึ้นสู่ฟานซิปันหลังคาแห่งอินโดจีน, เช็คอิน โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ (MOANA SAPA CAFÉ) ชมไร่ชา MOC CHAU ไร่ชารูปหัวใจ
เริ่มต้น 17,999 -18,999 บาท
PVN13-WE
ซาปา นาขั้นบันได อากาศเย็นสบายทั้งปี
ล่องเรือชมทัศนียภาพอ่าวฮาลอง ชมถ้ำนางฟ้า
กระเช้าไฟฟ้าจากซาปาไปยังยอดเขาฟานซิปัน
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg
เที่ยวเวียดนามเหนือสุดคุ้ม ฮานอย ซาปา ฮาลองเบย์, นาขั้นบันได ชมวิวแบบพาโนรามา อากาศเย็นสบายทั้งปี, Check in MOANA SAPA CAFÉ, นั่งกระเช้า พิชิตยอดเขาฟานซิปัน หลังคาแห่งอินโดจีน, ล่องเรือชมทัศนียภาพอ่าวฮาลอง ชมถ้ำนางฟ้า
เริ่มต้น 16,999 -18,999 บาท
PVN13-FD
พักฮานอย 1 คืน ฮาลอง 1 คืน และซาปา 1 คืน
เมนูพิเศษ!! แซลม่อนหม้อไฟ ชิมไวน์แดงเลิศรส
กระเช้าไฟฟ้าจากซาปาไปยังยอดเขาฟานซิปัน
ล่องเรือฮาลองเบย์ รับประทานอาหารบนเรือ
พักฮานอย 1 คืน ฮาลอง 1 คืน และซาปา 1 คืน
เมนูพิเศษ!! แซลม่อนหม้อไฟ ชิมไวน์แดงเลิศรส
กระเช้าไฟฟ้าจากซาปาไปยังยอดเขาฟานซิปัน
ล่องเรือฮาลองเบย์ รับประทานอาหารบนเรือ
พักฮานอย 1 คืน ฮาลอง 1 คืน และซาปา 1 คืน
เมนูพิเศษ!! แซลม่อนหม้อไฟ ชิมไวน์แดงเลิศรส
กระเช้าไฟฟ้าจากซาปาไปยังยอดเขาฟานซิปัน
ล่องเรือฮาลองเบย์ รับประทานอาหารบนเรือ
พักฮานอย 1 คืน ฮาลอง 1 คืน และซาปา 1 คืน
เมนูพิเศษ!! แซลม่อนหม้อไฟ ชิมไวน์แดงเลิศรส
กระเช้าไฟฟ้าจากซาปาไปยังยอดเขาฟานซิปัน
ล่องเรือฮาลองเบย์ รับประทานอาหารบนเรือ
เที่ยวเวียดนามเหนือสุดคุ้ม 4 วัน 3 คืน นั่งรถราง จากสถานีซาปา นั่งกระเช้าไฟฟ้า เพื่อขึ้นสู่ฟานซิปันหลังคาแห่งอินโดจีน, ชมวิวนาขั้นบันไดแบบพาโนรามา เก็บทุกจุดไฮไลท์ ล่องเรือฮาลองเบย์ รับประทานอาหารบนเรือ
เริ่มต้น 16,999 -17,999 บาท
ZGHAN-2211VN
ชมนาขั้นบันได ซาปา หลังคาอินโดจีน
นั่งรถรางและกระเช้าขึ้นเขาฟานซิปัน
ล่องเรือฮาลองเบย์
พักซาปาเมืองในสายหมอก เที่ยวคุ้ม สุดชิลบินสบาย ไฟล์ทไม่เหนื่อย รวมค่ากระเช้า และสะพานแก้วแล้ว ล่องเรือฮาลองเบย์ เกาะไก่ชน ถ้ำนางฟ้า หมู่บ้านก๊าต ก๊าต โบสถ์หินซาปา โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ บุฟเฟ่ต์หม้อไฟ ชิมไวน์แดงเลิศรส
เริ่มต้น 17,990 -20,990 บาท
ZGHAN-2203WE
ล่องเรือนิงห์บิงห์
เมนูพิเศษ!! แซลม่อนหม้อไฟ ชิมไวน์แดงเลิศรส
กระเช้าไฟฟ้าจากซาปาไปยังยอดเขาฟานซิปัน
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg
สุดเอ็กซ์คลูซีฟ เที่ยวควรไฮไลท์เวียดนามเหนือ 4 เมือง, เมนูพิเศษ!! แซลม่อนหม้อไฟ ชิมไวน์แดงเลิศรส, นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาฟานซิปัน เช็คอินที่เที่ยวใหม่ "โมอาน่า", ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์, เกาะไก่ชน, ถ่ำนางฟ้า, เมืองนิงห์บิงห์, ล่องเรือนิงห์บิงห์, ตลาดเลิฟมาร์เก็ต, หมู่บ้านก๊าตก๊าต, น้ำตกสีเงิน, ทะเลสาบคืนดาบ,วัดหง็อกเซิน, ถนน 36 สาย
เริ่มต้น 20,990 -23,990 บาท
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์