TEL: 0960293067   LINE ID: @metourth   IG: metourth

ไต้หวัน : 4 วัน 3 คืน : ไทจง หนานโถว นิวไทเป ไทเป (พฤศจิกายน 65-ปีใหม่ 66)

ไต้หวัน : 4 วัน 3 คืน : ไทจง หนานโถว นิวไทเป ไทเป (พฤศจิกายน 65-ปีใหม่ 66)

Tour Code : ZGTPE-2201CI

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา
แช่ออนเซ็นส่วนตัวในห้องพัก
ชมหมุ่บ้านโบราณจิ่วเฟิน
หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น
ราคา 0 บาท

รายละเอียดทัวร์


ไต้หวัน ไทจง หนานโถว นิวไทเป ไทเป
4 วัน 3 คืน : พฤศจิกายน 65-ปีใหม่ 66

เดินทางโดยสายการบิน #Starlux

น้ำหนักสัมภาระโหลด 20 กิโลกรัม/ถือขึ้นเครื่อง Carry on 7 กิโลกรัม

เที่ยวไต้หวันเหมาะทุกสายทั้งธรรมชาติ กิน ช้อป ชิล ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้งซีเหมินติง แช่น้ำแร่ผ่อนคลายสุดชิลพิเศษ ! บุฟเฟ่ต์ชาบูหมาล่า-เสี่ยวหลงเปา
พิเศษ!! ชาบูหมาล่า-ปลาประธานาธิบดี

• ถ่ายภาพคู่ตึกไทเป 101 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค •
• ตลาดเฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต • หมุ่บ้านโบราณจิ่วเฟิน •--------------------------------
อัตราค่าบริการ
--------------------------------


*ไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ 1,500 บาท
= CONTACT US =

Inbox : m.me/metourTH
Tel : 096-029-3067
Line :@metourth
WhatsApp : +66960293067
Travel Agency Business Licence : 11/10511

บทความที่เกี่ยวข้อง

ZGIST-2218TK NY
บินตรงตุรกี สกีอูลูดัก ชานัคคาเล ปามุคคาเล คัปปาโดเกีย อิสตันบูล ตะลุยหิมะที่ลานสกีรีสอร์ทอูลูดัก เที่ยวดินแดนแห่งเทพนิยาย ชมตำนานม้าไม้แห่งเมืองทรอย วิหารเซนต์โซเฟีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลางเป็นโบสถ์คาทอลิก ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
เริ่มต้น 0 บาท
ZGBUS-2206TK
เที่ยวครบคุ้ม ไม่ย้อนเส้นทาง เข้าบาทูมี่-กลับทบิลิซี สุดฟินพักเมืองตากอากาศ "กูดาอูรี 1 คืน" สัมผัสอากาศหนาวแห่งเทือกเขาคอเคซัส พิเศษนั่งกระเช้าชมเมืองทบิลิซี อาหารไทย 1 มื้อ จีน 1 มื้อ พักดี 4 ดาวทุกคืน
เริ่มต้น 0 บาท
BT-GAY79_FD
เยือนดินแดนแห่งศรัทธา ตามรอยพระศาสดา สักการะ 2 สังเวชนียสถาน พุทธคยา หรือวัดมหาโพธิ์ เมืองพาราณสี สารนาถ ล่องเรือแม่น้ำคงคา นมัสการพระคันธกุฎี ชมพิธี "คงคาอารตี" วัดเวฬุวันมหาวิหาพิเศษ!! กระทงลอยขอพรแม่น้ำคงคา
เริ่มต้น 22,999 -23,999 บาท
ZGDEL-2201SG
อินเดียจะกี่ครั้ง...ก็หลงรัก ตะลุยเมืองชัยปุระ ล่าตามหาเมืองสีชมพู "ฮาวามาฮาล" อนุสรณ์แแห่งความรัก "ทัชมาฮาล" นั่งรถ Jeep ขึ้นชมพระราชวัง AMBER FORT ป้อมปราการเมืองชัยปุระ มื้อพิเศษ!! อาหารไทย แถมฟรี!! ร่มกันแดด
เริ่มต้น 22,990 -23,990 บาท

ทัวร์ล่าสุด

REVIEW

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์