TEL: 0960293067   LINE ID: @metourth   IG: metourth

เวียดนามเหนือ : 4 วัน 3 คืน : ซุปตาร์...โอมเพี้ยง SAPA ปัง ปัง ปัง!! (เมษายน-ตุลาคม 2566)

เวียดนามเหนือ : 4 วัน 3 คืน : ซุปตาร์...โอมเพี้ยง SAPA ปัง ปัง ปัง!! (เมษายน-ตุลาคม 2566)

Tour Code : HANFD1123

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ซาปา นาขั้นบันได
นั่งรถราง+กระเช้า ขึ้นยอดเข้า ฟานซีปัน
ล่องเรือแจวชม ตามก๊ก หรือ ฮาลองบก
พิเศษ !! ชาบูหม้อไฟปลาแซลม่อน-ไวน์แดง
เริ่มต้น 14,888 -22,888 บาท

ช่วงเวลาการเดินทาง

แสดงตารางการเดินทาง และอัตราค่าเดินทาง

วันเดินทาง ราคา / คน
01 เม.ย. 2566 - 04 เม.ย. 2566 16,888
06 เม.ย. 2566 - 09 เม.ย. 2566 17,888
08 เม.ย. 2566 - 11 เม.ย. 2566 16,888
12 เม.ย. 2566 - 15 เม.ย. 2566 21,888
13 เม.ย. 2566 - 16 เม.ย. 2566 22,888
14 เม.ย. 2566 - 17 เม.ย. 2566 21,888
15 เม.ย. 2566 - 18 เม.ย. 2566 19,888
04 พ.ค. 2566 - 07 พ.ค. 2566 19,888
06 พ.ค. 2566 - 09 พ.ค. 2566 14,888
11 พ.ค. 2566 - 14 พ.ค. 2566 15,888
20 พ.ค. 2566 - 23 พ.ค. 2566 16,888
25 พ.ค. 2566 - 28 พ.ค. 2566 15,888
01 มิ.ย. 2566 - 04 มิ.ย. 2566 17,888
03 มิ.ย. 2566 - 06 มิ.ย. 2566 17,888
15 มิ.ย. 2566 - 18 มิ.ย. 2566 16,888
22 มิ.ย. 2566 - 25 มิ.ย. 2566 15,888
29 มิ.ย. 2566 - 02 ก.ค. 2566 14,888
06 ก.ค. 2566 - 09 ก.ค. 2566 16,888
13 ก.ค. 2566 - 16 ก.ค. 2566 14,888
20 ก.ค. 2566 - 23 ก.ค. 2566 15,888
27 ก.ค. 2566 - 30 ก.ค. 2566 17,888
28 ก.ค. 2566 - 31 ก.ค. 2566 17,888
29 ก.ค. 2566 - 01 ส.ค. 2566 16,888
03 ส.ค. 2566 - 06 ส.ค. 2566 15,888
10 ส.ค. 2566 - 13 ส.ค. 2566 17,888
11 ส.ค. 2566 - 14 ส.ค. 2566 17,888
12 ส.ค. 2566 - 15 ส.ค. 2566 17,888
19 ส.ค. 2566 - 22 ส.ค. 2566 16,888
24 ส.ค. 2566 - 27 ส.ค. 2566 15,888
07 ก.ย. 2566 - 10 ก.ย. 2566 14,888
14 ก.ย. 2566 - 17 ก.ย. 2566 14,888
21 ก.ย. 2566 - 24 ก.ย. 2566 16,888
28 ก.ย. 2566 - 01 ต.ค. 2566 15,888
07 ต.ค. 2566 - 10 ต.ค. 2566 15,888
12 ต.ค. 2566 - 15 ต.ค. 2566 17,888
13 ต.ค. 2566 - 16 ต.ค. 2566 17,888
20 ต.ค. 2566 - 23 ต.ค. 2566 17,888
21 ต.ค. 2566 - 24 ต.ค. 2566 17,888

รายละเอียดทัวร์


เวียดนามเหนือ ซุปตาร์...โอมเพี้ยง SAPA ปัง ปัง ปัง!!

4 วัน 3 คืน : เมษายน-ตุลาคม 2566

เดินทางโดยสายการบิน #แอร์เอเชีย #ดอนเมือง

น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg. / CARRY ON 7 kg.ซาปา นาขั้นบันได ชมวิวแบบพาโนรามา อากาศเย็นสบายทั้งปี
นั่งรถไฟวินเทจจากสถานีซาปาสู่สถานีกระเช้า พิชิตยอดเขาฟานซิปัน หลังคาแห่งอินโดจีน
ล่องเรือแจวชม ตามก๊ก หรือ ฮาลองบก ปั่นจักรยานชมเมืองตามก๊ก
เยือนเมืองหลวงอันทรงเสน่ห์ที่ฮานอย ช้อปปิ้งจุใจบนถนน 36 สาย
 

พิเศษ! ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล+ไวน์แดงดาลัด

= วันที่หนึ่ง =
- กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย - เมืองซาปา - หมู่บ้านกั๊ต กั๊ต -MOANA CAFÉ - โบสถ์ซาปา – ซาปาไนท์มาเก็ต -

= วันที่สอง =
- นั่งรถรางเมืองซาปา – สถานีกระเช้าฟานสิปัน – ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน - ยอดเขาฟานซิปัน – กรุงฮานอย -

= วันที่สาม =
- เมืองนิงห์บิงห์ – ตามก๊ก – ล่องเรือแจวตามก๊ก หรือ ฮาลองบก –ปั่นจักรยานชมเมืองตามก๊ก - ชอปปิ้งไนท์มาเก็ตที่หมุ่บ้านตามก๊ก -

= วันที่สี่ =
- เมืองฮานอย – ทะเลสาบตะวันตก - วัดกว่านแถ่งห์ - วัดเฉินก๊วก – สุสานโฮจิมินห์ - ทะเลสาบคืนดาบ - ถนนสาย 36 เก่า - ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย - ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ -  
-------------------------------
รายละเอียดค่าบริการ
-------------------------------


*ไม่รวมค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 1,000 บาท/ท่าน
สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน *Tel : 096-029-3067
Line :@metourth
WhatsApp : +66960293067
Travel Agency Business Licence : 11/10511

บทความที่เกี่ยวข้อง

BT-VN98_VZ
พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน, หมู่บ้านสไตล์ฝรั่งเศส บาน่าฮิลล์, นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นบาน่าฮิลล์, นั่งเรือกระดงฮอยอัน, ฮอยอัน เมืองมรดกโลก, ตลาดดองบา, พระราชวังเว้, บุฟเฟ่ต์นานาชาติ บานาฮิลล์และซีฟู๊ต, นั่งรถซิโคล่ ชมเมืองเว้, ล่องเรือแม่น้ำหอม, เจดีเทียนม, หมู่บ้านกั๊มทาน, สะพานมังกร, ตลาดฮาน
เริ่มต้น 0 บาท
DAD21
เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ หมู่บ้านสไตล์ฝรั่งเศส บาน่าฮิลล์, นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นบาน่าฮิลล์, เมืองเว้ เจดีย์วัดเทียนมุ่ ตลาดดองบา เมืองมรดกโลกฮอยอัน หมู่บ้านกั๊มทาน เพลิดเพลินกับการ “นั่งเรือกระด้ง”
เริ่มต้น 14,999 บาท
PVN028D-SL
บินตรงสู่เมืองดานัง เที่ยวเวียดนามกลาง-เมืองมรดกโลก พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน, หมู่บ้านสไตล์ฝรั่งเศส บาน่าฮิลล์, นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก เช็คอินแลนด์มาร์ค สะพานมังกร คาร์ฟดราก้อน เรือกระด้ง สะพานแห่งความรัก เมืองฮอยอัน สะพานญี่ปุ่น เช็คอินคาเฟ่แห่งใหม่ Son tra marina
เริ่มต้น 14,999 -21,999 บาท
VWE12
ซาปา นาขั้นบันได ชมวิวแบบพาโนรามา อากาศเย็นสบายทั้งปี Check in MOANA SAPA CAFÉ จุดเช็คอินแห่งใหม่ของเมืองซาปา นั่งรถไฟวินเทจจากสถานีซาปาสู่สถานีกระเช้า พิชิตยอดเขาฟานซิปัน หลังคาแห่งอินโดจีน เยือนเมืองหลวงอันทรงเสน่ห์ที่ฮานอย
เริ่มต้น 14,888 บาท

ทัวร์ล่าสุด

REVIEW

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์