TEL: 0960293067   LINE ID: @metourth   IG: metourth

เวียดนามกลาง : 4 วัน 3 คืน เว้ ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ (ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่)

เวียดนามกลาง : 4 วัน 3 คืน เว้ ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ (ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่)

Tour Code : VWDAD433

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน สะพานมือทอง
นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นบาน่าฮิลล์
พระราชวังไดนอย ล่องเรือแม่น้ำเฮือง
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg
เริ่มต้น 14,777 -17,999 บาท

ช่วงเวลาการเดินทาง

แสดงตารางการเดินทาง และอัตราค่าเดินทาง

วันเดินทาง ราคา / คน
28 ธ.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565 14,777
31 ธ.ค. 2565 - 03 ม.ค. 2566 17,999

รายละเอียดทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์
4 วัน 3 คืน : ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
28-31 ธันวาคม 2565 | 31 ธันวาคม -3 มกราคม 2565


พิเศษ!! พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน
พิเศษ!! พร้อมเสริฟเมนู เฝอเวียดนาม / บุฟเฟ่ต์นานาชาติ / กุ้งมังกร

หมู่บ้านสไตล์ฝรั่งเศส บาน่าฮิลล์
นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นบาน่าฮิลล์
หมู่บ้านกั๊มทาน เพลิดเพลินกับการ “นั่งเรือกระด้ง” 
ฮอยอัน เมืองมรดกโลก
พระราชวังไดนอย หรือ พระราชวังต้องห้าม
เจดีย์วัดเทียนมุ่ หรือวัดเทพธิดาราม
ล่องเรือแม่น้ำหอม
เจดีเทียนมู่ วัดหลินอึ๋ง วัดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานัง 
สะพานญี่ปุ่น สะพานแห่งความรัก สะพานมังกร 
ช้อปปิ้งตลาดฮาน ช้อปปิ้งตลาดดองบา 

เดินทางโดยสายการบิน THAI AIR ASIA + THAI LION AIR (FD+SL)
น้ำหนักสัมภาระโหลด 20 กิโลกรัม/ถือขึ้นเครื่อง Carry on 7 กิโลกรัม
**ไฟล์เดินทางขาออกมี 2 เที่ยวบิน ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดเที่ยวบินให้ลูกค้า**
** กรณีจองพร้อมกันจะจัดให้เป็นเที่ยวบินเดียวกันค่ะ **


= อัตราค่าบริการ =

หมายเหตุ กรณีลูกค้าเดินทาง 3 ท่าน ห้องพักบนบานาฮิลล์ เป็นห้องแบบ Family Bunk (เตียง 2 ชั้น 2 เตียง)
โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 1,200 บาท/ห้อง/คืน
*** เนื่องด้วยห้องพักบนบานาฮิลล์ ไม่มีห้องพักบริการสำหรับ 3 ท่าน ***

โปรแกรมทัวร์ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ
ทารกต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางไปและกลับ
ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น **กรณีชาวต่างชาติชำระเพิ่ม 3,000 บาท
ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 1,500 บาท / ตลอดการเดินทาง / ต่อท่าน
*ชำระที่สนามบินก่อนออกเดินทาง*
ในส่วนหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน **ไม่ได้บังคับ** ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 50 บาท/ท่าน/วัน


= CONTACT US =

Inbox : m.me/metourTH
Tel : 096-029-3067
Line :@metourth
WhatsApp : +66960293067
Travel Agency Business Licence : 11/10511

บทความที่เกี่ยวข้อง

VVZ11
นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก สู่เมืองบานาฮิลล์ หมู่บ้านฝรั่งเศส สวนเอเปค โบสถ์สีชมพู หาดหมีเค สะพานมังกร สะพานแห่งความรัก เที่ยวเมืองโบราณ ฮอยอัน สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง ช้อปปิ้งฮาน มาร์เก็ต สนุกสนานไปกับการนั่งเรือกระด้ง หมู่บ้านกั๊มทาน
เริ่มต้น 13,888 -16,888 บาท
PVN028C-SL
สุดฟินกับบรรยากาศบานาฮิลล์ เมืองแห่งเทพนิยาย พักหรู 4 ดาว 3 คืน บานาฮิลล์ 2 คืน และดานัง 1 คืน เช็คอินแลนด์มาร์ค สะพานมังกร คาร์ฟดราก้อน เรือกระด้ง สะพานแห่งความรัก เมืองฮอยอัน สะพานญี่ปุ่น บ้านโบราณ ล่องเรือกระด้ง
เริ่มต้น 17,999 บาท
ZGMUC-2204EY
ดินแดนยุโรปตะวันออก ไข่มุกแห่งโบฮีเมีย เยี่ยมชมต้นแบบปราสาทเจ้าหญิงดิสนีย์ เมืองริมทะเลสาบอันแสนโรแมนติก มิวนิค ฮัลล์สตัทท์ ปราก เวียนนา, เมืองมิวนิค, ถ่ายรูปคู่กับสนามฟุตบอลอัลลีอันทร์อาเรนา, ศาลากลางเมืองมิวนิค, เมืองชวานเกา, เข้าชมปราสาทนอยชวานซไตล์, บ้านเกิดโมสาร์ท, เมืองปราก, เข้าชมปราสาทปราก, มหาวิหารเซนต์วิตัส, พระราชวังหลวง, เมืองเวียนนา, พระราชวังฮอฟเบิร์ก, โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น
เริ่มต้น 0 บาท
KIX03
เที่ยวโอซาก้า ตะลุยหิมะท้าลมหนาว เดินเล่นหมู่บ้านชิราคาวาโกะ ชมวัดทองคินคะคุจิ ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ สัมผัสความสนุกสนานกับ ลานสกี WASHIGATAKE SKI แนะนำ กิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ เดินชม เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ
เริ่มต้น 34,999 -39,999 บาท

ทัวร์ล่าสุด

REVIEW

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์