TEL: 0960293067   LINE ID: @metourth   IG: metourth

จอร์เจีย : 7 วัน 4 คืน : FANTASTIC GEORGIA (ธันวาคม 2565)

จอร์เจีย : 7 วัน 4 คืน : FANTASTIC GEORGIA (ธันวาคม 2565)

Tour Code : GTK02

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ล่องเรือริมฝั่งทะเลดำของบาทูมี
ขึ้นเคเบิลคาร์ชมป้อมปราการนาริกาลา
นั่ง 4WD ชม Gergeti Trinity Church
ประติมากรรมรูปปั้น Ali and Nino
ราคา 0 บาท

รายละเอียดทัวร์


FANTASTIC GEORGIA
7 วัน 4 คืน : ธันวาคม 2565

เดินทางโดยสายการบิน #TurkishAirlines
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 30 kg. / CARRY ON 8 kg.


เยือนดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส
พิเศษ! ขึ้นเคเบิลคาร์ชมป้อมปราการนาริกาลา
พิเศษ!! นั่งรถ 4WD เยี่ยมชม Gergeti Trinity Church
พิเศษ !! ล่องเรือริมฝั่งทะเลดำของบาทูมี


= วันที่หนึ่ง =
• ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ •

= วันที่สอง =
• ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบลู – ท่าอากาศยานนานาชาติบาทูมี่ – เมืองบาทูมี่ - ป้อมโกนิโอ -จัตุรัสเปีย เซซ่า – ประติมากรรม Ali and Nino •

= วันที่สาม =
• เมืองบาทูมี – ล่องเรือริมฝั่งทะเลดำ - เมืองคูทาอีซี - อนุสาวรีย์ธรรมชาติ •

= วันที่สี่ =
• Uplistsikhe -เมืองถ้ำโบราณ-พิพิธภัณฑ์ โจเซฟ สตาลิน-วิหารสเวติสเคอเวรี-เมืองทบิลิชิ Tbilisi •

= วันที่ห้า =
• ป้อมอนานูรี -อนุสาวรีย์มิตรภาพรัสเซีย จอร์เจีย- Kazbegi-นั่งรถ 4WD ชม Gergeti Trinity Church-เมืองทบิลิซี Tbilisi •

= วันที่หก =
• เมืองทบิลิชิ - โบสถ์เมเตห์คี (Metekhi Church) - The Bridge of Peace – นั่งกระเช้าเคเบิ้ลขึ้น ชมป้อมนาริกาลา- ท่าอากาศยานทบิลิชิ- ท่าอากาศยานอิสตันบลู •

= วันที่เจ็ด =
• ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบลู - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ •


-------------------------------------
อัตราค่าบริการ
-------------------------------------


*** ราคานี้ยังไม่รวมค่าทิป ***
ค่าทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 60USD หรือ ประมาณ 2,300บาท/ท่าน
ทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน
= CONTACT US =

Inbox : m.me/metourTH
Tel : 096-029-3067
Line :@metourth
WhatsApp : +66960293067
Travel Agency Business Licence : 11/10511

บทความที่เกี่ยวข้อง

ZGDAD-2212PG
บินสบายกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ที่เที่ยวใหม่ จตุรัสแห่งดวงดาว Eclipse Square บริการอาหารบนเครื่อง และเลาจ์ของสายการบิน พักบานาฮิลส์ 1 คืน เที่ยวบานาฮิลส์ 2 วันคุ้มๆ เยือนเมืองมรดกโลก ฮอยอัน สุดมันล่องเรือกระด้ง
เริ่มต้น 17,990 บาท
VWE14
เที่ยวเวียดนามเหนือสุดคุ้ม ฮานอย ซาปา นาขั้นบันได ชมวิวแบบ 360 องศา สะพานแก้วมังกรเมฆ อากาศเย็นสบายทั้งปี, Check in MOANA SAPA CAFÉ, นั่งกระเช้า พิชิตยอดเขาฟานซิปัน หลังคาแห่งอินโดจีน ล่องเรือชมความงามของวัดตามจุ๊ก วัดที่ใหญ่ที่สุดในโลก
เริ่มต้น 15,888 -16,888 บาท
KIX03
เที่ยวโอซาก้า ตะลุยหิมะท้าลมหนาว เดินเล่นหมู่บ้านชิราคาวาโกะ ชมวัดทองคินคะคุจิ ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ สัมผัสความสนุกสนานกับ ลานสกี WASHIGATAKE SKI แนะนำ กิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ เดินชม เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ
เริ่มต้น 34,999 บาท
PVN32-FD
เที่ยวเวียดนามใต้สุดคุ้ม เก็บทุกจุดไฮไลท์ พักหรู 4 ดาวเมืองดาลัท พักโฮจิมินห์+มุยเน่ 3 ดาว ขึ้นกระเช้าชมวิวเมืองดาลัท ตะลุยทะเลทราย เมืองมุยเน่ นั่งรถราง Roller Coaster ชมน้ำตกดาทันลา ราคาทัวร์รวมค่ารถจิ๊ปตะลุยทะเลทราย !!
เริ่มต้น 0 บาท

ทัวร์ล่าสุด

REVIEW

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์