TEL: 0960293067   LINE ID: @metourth   IG: metourth

เวียดนามกลาง : 4 วัน 3 คืน : ดานัง ฮอยอัน พักบนบานาฮิลล์ 1 คืน (ตุลาคม 65-พฤษภาคม 66)

เวียดนามกลาง : 4 วัน 3 คืน : ดานัง ฮอยอัน พักบนบานาฮิลล์ 1 คืน (ตุลาคม 65-พฤษภาคม 66)

Tour Code : PVN028D-SL

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน
นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นบาน่าฮิลล์
บุฟเฟ่ต์นานาชาติ บานาฮิลล์และซีฟู๊ต
สายการบิน
เริ่มต้น 14,999 -21,999 บาท

ช่วงเวลาการเดินทาง

แสดงตารางการเดินทาง และอัตราค่าเดินทาง

วันเดินทาง ราคา / คน
07 ธ.ค. 2565 - 10 ธ.ค. 2565 15,999
10 ธ.ค. 2565 - 13 ธ.ค. 2565 17,999
13 ธ.ค. 2565 - 16 ธ.ค. 2565 14,999
19 ธ.ค. 2565 - 22 ธ.ค. 2565 14,999
22 ธ.ค. 2565 - 25 ธ.ค. 2565 15,999
28 ธ.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565 20,999
02 ม.ค. 2566 - 05 ม.ค. 2566 16,999
03 ม.ค. 2566 - 06 ม.ค. 2566 15,999
05 ม.ค. 2566 - 08 ม.ค. 2566 14,999
06 ม.ค. 2566 - 09 ม.ค. 2566 15,999
08 ม.ค. 2566 - 11 ม.ค. 2566 15,999
09 ม.ค. 2566 - 12 ม.ค. 2566 14,999
12 ม.ค. 2566 - 15 ม.ค. 2566 14,999
13 ม.ค. 2566 - 16 ม.ค. 2566 15,999
15 ม.ค. 2566 - 18 ม.ค. 2566 15,999
16 ม.ค. 2566 - 19 ม.ค. 2566 15,999
19 ม.ค. 2566 - 22 ม.ค. 2566 17,999
20 ม.ค. 2566 - 23 ม.ค. 2566 18,999
22 ม.ค. 2566 - 25 ม.ค. 2566 19,999
23 ม.ค. 2566 - 26 ม.ค. 2566 18,999
26 ม.ค. 2566 - 29 ม.ค. 2566 18,999
27 ม.ค. 2566 - 30 ม.ค. 2566 18,999
29 ม.ค. 2566 - 01 ก.พ. 2566 15,999
30 ม.ค. 2566 - 02 ก.พ. 2566 15,999
02 ก.พ. 2566 - 05 ก.พ. 2566 15,999
03 ก.พ. 2566 - 06 ก.พ. 2566 15,999
05 ก.พ. 2566 - 08 ก.พ. 2566 15,999
06 ก.พ. 2566 - 09 ก.พ. 2566 14,999
09 ก.พ. 2566 - 12 ก.พ. 2566 14,999
10 ก.พ. 2566 - 13 ก.พ. 2566 15,999
24 มี.ค. 2566 - 27 มี.ค. 2566 15,999
25 มี.ค. 2566 - 28 มี.ค. 2566 15,999
26 มี.ค. 2566 - 29 มี.ค. 2566 15,999
27 มี.ค. 2566 - 30 มี.ค. 2566 14,999
28 มี.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566 14,999
29 มี.ค. 2566 - 01 เม.ย. 2566 14,999
30 มี.ค. 2566 - 02 เม.ย. 2566 14,999
31 มี.ค. 2566 - 03 เม.ย. 2566 15,999
01 เม.ย. 2566 - 04 เม.ย. 2566 15,999
02 เม.ย. 2566 - 05 เม.ย. 2566 15,999
03 เม.ย. 2566 - 06 เม.ย. 2566 15,999
04 เม.ย. 2566 - 07 เม.ย. 2566 15,999
05 เม.ย. 2566 - 08 เม.ย. 2566 15,999
06 เม.ย. 2566 - 09 เม.ย. 2566 15,999
07 เม.ย. 2566 - 10 เม.ย. 2566 15,999
08 เม.ย. 2566 - 11 เม.ย. 2566 15,999
09 เม.ย. 2566 - 12 เม.ย. 2566 16,999
10 เม.ย. 2566 - 13 เม.ย. 2566 16,999
11 เม.ย. 2566 - 14 เม.ย. 2566 18,999
12 เม.ย. 2566 - 15 เม.ย. 2566 19,999
13 เม.ย. 2566 - 16 เม.ย. 2566 21,999
14 เม.ย. 2566 - 17 เม.ย. 2566 21,999
15 เม.ย. 2566 - 18 เม.ย. 2566 19,999
16 เม.ย. 2566 - 19 เม.ย. 2566 16,999
17 เม.ย. 2566 - 20 เม.ย. 2566 15,999
18 เม.ย. 2566 - 21 เม.ย. 2566 15,999
19 เม.ย. 2566 - 22 เม.ย. 2566 15,999
20 เม.ย. 2566 - 23 เม.ย. 2566 15,999
21 เม.ย. 2566 - 24 เม.ย. 2566 15,999
22 เม.ย. 2566 - 25 เม.ย. 2566 15,999
23 เม.ย. 2566 - 26 เม.ย. 2566 15,999
24 เม.ย. 2566 - 27 เม.ย. 2566 15,999
25 เม.ย. 2566 - 28 เม.ย. 2566 15,999
26 เม.ย. 2566 - 29 เม.ย. 2566 15,999
27 เม.ย. 2566 - 30 เม.ย. 2566 16,999
28 เม.ย. 2566 - 01 พ.ค. 2566 19,999
29 เม.ย. 2566 - 02 พ.ค. 2566 19,999

รายละเอียดทัวร์


เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน - พักบานาฮิลส์ 1 คืน
4 วัน 3 คืน : ตุลาคม 65-มกราคม 66

เดินทางโดยสายการบิน #ไทยไลอ้อนแอร์
น้ำหนักสัมภาระโหลด 20 กิโลกรัม/ถือขึ้นเครื่อง Carry on 7 กิโลกรัม


พิเศษ!! พักโรงแรม บนบานาฮิลล์ 1 คืน
พิเศษ!! จัดเต็มอินเตอร์บุฟเฟ่ต์บาน่าฮิลล์ อาหารทะเล
แถมฟรี!! หมวก, กระเป๋า

หมู่บ้านสไตล์ฝรั่งเศส บาน่าฮิลล์  นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นบาน่าฮิลล์  ฮอยอัน เมืองมรดกโลก


= วันแรก =
• กรุงเทพ ดอนเมือง-สนามบินดานัง-บานาฮิลล์ กระเช้าบานาฮิลล์ ชมสะพานมือสีทอง สะพานโกเด้นบริดจ์ สวนสนุก FANTASY PARK •

= วันสอง =
• บานาฮิลล์-สวนดอกไม้ รถรางขึ้นเขา อุโมงค์เก็บไวน์-son tra marina bay-ร้านเยื่อไผ่-สะพานมังกร-คาร์ฟดราก้อน-สะพานแห่งความรัก •

= วันสาม =
• หาดหมีเคว-เมืองฮอยอัน-หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน-ล่องเรือกระด้ง-เที่ยวเมืองมรดกโลกฮอยอัน-วัดกวางตุ้ง-พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ •

= วันสี่ =
• เมืองดานัง-วัดหลินอึ๋ง เจ้าแม่กวนอิม-ตลาดฮาน-สนามบินดานัง กรุงเทพ-สนามบินดอนเมือง •
------------------------
= อัตราค่าบริการ =
------------------------


*ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ 1,200 บาท/ท่าน *
ส่วนค่าทิปหัวหน้าทัวร์ที่ดูแลจากเมืองไทย แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
= CONTACT US =

Inbox : m.me/metourTH
Tel : 096-029-3067
Line :@metourth
WhatsApp : +66960293067
Travel Agency Business Licence : 11/10511

บทความที่เกี่ยวข้อง

BT-MMR53_DD
เมียนมาร์ ย่างกุ้ง หงสาวดี พักบนพระธาตุอินทร์แขวน 1 คืน สักการะ 3 มหาบูชาสถาน สักการะเทพทันใจ เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์โบตาทาวน์ เจดีย์เวมอดอร์ เจดีย์ไจ๊ปุ่น ชมพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทั้ง 4 ทิศ สูง 30 เมตร
เริ่มต้น 10,999 -15,999 บาท
GTK02
FANTASTIC GEORGIA จอร์เจีย บาทูมี่ คูทาอีซี กอรี มิสเคด้า คาซเบกิ ทบิลิชิ ตะลุยสำรวจสถาปัตยกรรมและความสวยงามตามเส้นทางธรรมชาติ ประติมากรรม Ali and Nino เยี่ยมชมความมหัศจรรย์ของ Gergeti Trinity Church โบสถ์กลางเทือกเขาคอเคซัส
เริ่มต้น 47,888 บาท
ZGSGN-2301VN
เวียดนามใต้ ดาลัด มุยเน่ โฮจิมินห์ บินภายใน พักดาลัด 4 ดาว 2 คืน เมืองในฝันที่มีอากาศเย็นตลอดทั้งปี, นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมเมือง นั่งรถจิ๊บตะลุยทะเลทรายขาว พิเศษ!! นั่งโรลเลอร์โคสเตอร์ ชมน้ำตกดาตันลา, นั่งรถจิ๊บตะลุยทะเลทราย, ทะเลสาบซวนเฮือง, ทุ่งไฮเดรนเยีย, พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิเบ๋าได๋, บ้านเพี้ยน
เริ่มต้น 16,990 -21,990 บาท
ZGZRH-2204EY
สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส ซูริค ลูเซิร์น สตราสบูร์ก ปารีส, เมนูพิเศษ หอยเอสคาโก้, พิชิตยอดเขาทิตลิศ นั่งกระเช้าหมุมชมวิว 360 องศา, หมู่บ้านแสนน่ารักเมืองมรดกโลกในแคว้นอัลซาส ช้อปปิ้งจุใจมหานครปารีส
เริ่มต้น 65,990 -69,990 บาท

ทัวร์ล่าสุด

REVIEW

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์