TEL: 0960293067   LINE ID: @metourth   IG: metourth

เวียดนามกลาง : 4 วัน 3 คืน : ดานัง ฮอยอัน พักบนบานาฮิลล์ 1 คืน (ตุลาคม 65-พฤษภาคม 66)

เวียดนามกลาง : 4 วัน 3 คืน : ดานัง ฮอยอัน พักบนบานาฮิลล์ 1 คืน (ตุลาคม 65-พฤษภาคม 66)

Tour Code : PVN028D-SL

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน
นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นบาน่าฮิลล์
บุฟเฟ่ต์นานาชาติ บานาฮิลล์และซีฟู๊ต
สายการบิน
เริ่มต้น 14,999 -21,999 บาท

ช่วงเวลาการเดินทาง

แสดงตารางการเดินทาง และอัตราค่าเดินทาง

วันเดินทาง ราคา / คน
27 ม.ค. 2566 - 30 ม.ค. 2566 18,999
29 ม.ค. 2566 - 01 ก.พ. 2566 15,999
30 ม.ค. 2566 - 02 ก.พ. 2566 15,999
02 ก.พ. 2566 - 05 ก.พ. 2566 15,999
03 ก.พ. 2566 - 06 ก.พ. 2566 15,999
05 ก.พ. 2566 - 08 ก.พ. 2566 15,999
06 ก.พ. 2566 - 09 ก.พ. 2566 14,999
09 ก.พ. 2566 - 12 ก.พ. 2566 14,999
10 ก.พ. 2566 - 13 ก.พ. 2566 15,999
24 มี.ค. 2566 - 27 มี.ค. 2566 15,999
25 มี.ค. 2566 - 28 มี.ค. 2566 15,999
26 มี.ค. 2566 - 29 มี.ค. 2566 15,999
27 มี.ค. 2566 - 30 มี.ค. 2566 14,999
28 มี.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566 14,999
29 มี.ค. 2566 - 01 เม.ย. 2566 14,999
30 มี.ค. 2566 - 02 เม.ย. 2566 14,999
31 มี.ค. 2566 - 03 เม.ย. 2566 15,999
01 เม.ย. 2566 - 04 เม.ย. 2566 15,999
02 เม.ย. 2566 - 05 เม.ย. 2566 15,999
03 เม.ย. 2566 - 06 เม.ย. 2566 15,999
04 เม.ย. 2566 - 07 เม.ย. 2566 15,999
05 เม.ย. 2566 - 08 เม.ย. 2566 15,999
06 เม.ย. 2566 - 09 เม.ย. 2566 15,999
07 เม.ย. 2566 - 10 เม.ย. 2566 15,999
08 เม.ย. 2566 - 11 เม.ย. 2566 15,999
09 เม.ย. 2566 - 12 เม.ย. 2566 16,999
10 เม.ย. 2566 - 13 เม.ย. 2566 16,999
11 เม.ย. 2566 - 14 เม.ย. 2566 18,999
12 เม.ย. 2566 - 15 เม.ย. 2566 19,999
13 เม.ย. 2566 - 16 เม.ย. 2566 21,999
14 เม.ย. 2566 - 17 เม.ย. 2566 21,999
15 เม.ย. 2566 - 18 เม.ย. 2566 19,999
16 เม.ย. 2566 - 19 เม.ย. 2566 16,999
17 เม.ย. 2566 - 20 เม.ย. 2566 15,999
18 เม.ย. 2566 - 21 เม.ย. 2566 15,999
19 เม.ย. 2566 - 22 เม.ย. 2566 15,999
20 เม.ย. 2566 - 23 เม.ย. 2566 15,999
21 เม.ย. 2566 - 24 เม.ย. 2566 15,999
22 เม.ย. 2566 - 25 เม.ย. 2566 15,999
23 เม.ย. 2566 - 26 เม.ย. 2566 15,999
24 เม.ย. 2566 - 27 เม.ย. 2566 15,999
25 เม.ย. 2566 - 28 เม.ย. 2566 15,999
26 เม.ย. 2566 - 29 เม.ย. 2566 15,999
27 เม.ย. 2566 - 30 เม.ย. 2566 16,999
28 เม.ย. 2566 - 01 พ.ค. 2566 19,999
29 เม.ย. 2566 - 02 พ.ค. 2566 19,999

รายละเอียดทัวร์


เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน - พักบานาฮิลส์ 1 คืน
4 วัน 3 คืน : ตุลาคม 65-มกราคม 66

เดินทางโดยสายการบิน #ไทยไลอ้อนแอร์
น้ำหนักสัมภาระโหลด 20 กิโลกรัม/ถือขึ้นเครื่อง Carry on 7 กิโลกรัม


พิเศษ!! พักโรงแรม บนบานาฮิลล์ 1 คืน
พิเศษ!! จัดเต็มอินเตอร์บุฟเฟ่ต์บาน่าฮิลล์ อาหารทะเล
แถมฟรี!! หมวก, กระเป๋า

หมู่บ้านสไตล์ฝรั่งเศส บาน่าฮิลล์  นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นบาน่าฮิลล์  ฮอยอัน เมืองมรดกโลก


= วันแรก =
• กรุงเทพ ดอนเมือง-สนามบินดานัง-บานาฮิลล์ กระเช้าบานาฮิลล์ ชมสะพานมือสีทอง สะพานโกเด้นบริดจ์ สวนสนุก FANTASY PARK •

= วันสอง =
• บานาฮิลล์-สวนดอกไม้ รถรางขึ้นเขา อุโมงค์เก็บไวน์-son tra marina bay-ร้านเยื่อไผ่-สะพานมังกร-คาร์ฟดราก้อน-สะพานแห่งความรัก •

= วันสาม =
• หาดหมีเคว-เมืองฮอยอัน-หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน-ล่องเรือกระด้ง-เที่ยวเมืองมรดกโลกฮอยอัน-วัดกวางตุ้ง-พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ •

= วันสี่ =
• เมืองดานัง-วัดหลินอึ๋ง เจ้าแม่กวนอิม-ตลาดฮาน-สนามบินดานัง กรุงเทพ-สนามบินดอนเมือง •
------------------------
= อัตราค่าบริการ =
------------------------


*ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ 1,200 บาท/ท่าน *
ส่วนค่าทิปหัวหน้าทัวร์ที่ดูแลจากเมืองไทย แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
= CONTACT US =

Inbox : m.me/metourTH
Tel : 096-029-3067
Line :@metourth
WhatsApp : +66960293067
Travel Agency Business Licence : 11/10511

บทความที่เกี่ยวข้อง

KIX02
OSAKA ใบไม้เปลี่ยนสี เดินเล่นกลางหุบเขาชิราคาวาโกะ สะพานโทเก็ตสึเคียว ให้อาหารกวางนาราปาร์ค สวนป่าไผ่อราชิยาม่า วัดคิโยมิสึ หรือวัดน้ำใส 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ ศาลเจ้าคิตาโน่เทนมานกุ เดินชม เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ
เริ่มต้น 0 บาท
ZGHAN-2211VN
พักซาปาเมืองในสายหมอก เที่ยวคุ้ม สุดชิลบินสบาย ไฟล์ทไม่เหนื่อย รวมค่ากระเช้า และสะพานแก้วแล้ว ล่องเรือฮาลองเบย์ เกาะไก่ชน ถ้ำนางฟ้า หมู่บ้านก๊าต ก๊าต โบสถ์หินซาปา โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ บุฟเฟ่ต์หม้อไฟ ชิมไวน์แดงเลิศรส
เริ่มต้น 18,990 -20,990 บาท
BT-VN92_FD
นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นสู่บาน่าฮิลล์, หมู่บ้านสไตล์ฝรั่งเศส ถ่ายภาพสุดชิค! สะพานมือ Golden bridge สวนสนุก The Fantasy Park ชมความเก่าแก่เมืองมรดกโลกฮอยอัน, นั่งเรือกระด้ง, วัดลินห์อึ๋ง, ล่องเรือแม่น้ำหอม, นั่งรถซิโคล่ ชมเมืองเว้, สะพานมังกร
เริ่มต้น 13,999 บาท
IST22
บินตรงสู่อิสตันบูล เที่ยวดินแดนแห่งเทพนิยาย บินภายใน 1 เที่ยว ชมตำนานม้าไม้แห่งเมืองทรอย ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ เมืองเปอร์กามัม ปราสาทปุยฝ้าย ตระการตาบอลลูนนับพันที่คัปปาโดเกีย วิหารฮาเจียโซเฟีย
เริ่มต้น 39,999 บาท

ทัวร์ล่าสุด

REVIEW

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์