TEL: 0960293067   LINE ID: @metourth   FB: metourTH

JAPAN : 5 วัน 3 คืน : มหัศจรรย์...JAPAN โตเกียว ฟูจิ นาริตะ (สิงหาคม-ตุลาคม 2565)

JAPAN : 5 วัน 3 คืน : มหัศจรรย์...JAPAN โตเกียว ฟูจิ นาริตะ (สิงหาคม-ตุลาคม 2565)

Tour Code : BT-NRT41_XJ

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ใบไม้เปลี่ยนสี ทุ่งดอกโคเชีย
พิเศษ ‼️ แช่น้ำแร่ออนเซ็น
เที่ยวครบจัดเต็ม! ไม่มีวันอิสระ
สายการบิน
เริ่มต้น 30,999 -35,999 บาท

ช่วงเวลาการเดินทาง

แสดงตารางการเดินทาง และอัตราค่าเดินทาง

วันเดินทาง ราคา / คน
07 ต.ค. 2565 - 11 ต.ค. 2565 30,999
14 ต.ค. 2565 - 18 ต.ค. 2565 31,999
21 ต.ค. 2565 - 25 ต.ค. 2565 35,999


มหัศจรรย์...JAPAN โตเกียว ฟูจิ โยโกฮาม่า(รวมค่าวีซ่า)
เที่ยวครบ จัดเต็ม ไม่มีวันอิสระ

5 วัน 3 คืน : สิงหาคม-ตุลาคม 2565

เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA X
น้ำหนักสัมภาระโหลด 20 กิโลกรัม/ถือขึ้นเครื่อง Carry on 7 กิโลกรัมพิเศษ!! ปิ้งย่างยากินิคุ
#ใบไม้เปลี่ยนสี ทุ่งดอกโคเชีย

- สวนฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค - สะพานแขวนริวจิว -
- ขอพรสิงศักดิ์สิทธิ์วัดอาซากุสะ - ชมภูเขาไฟฟูจิ -
- ช้หมูบ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค -

= วันแรก =
- กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ -

= วันสอง =
- ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • สวนฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค • สะพานแขวนริวจิว • วัดอาซากุสะ ถนนนาคามิเสะ • จุดถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี • ช้อปปิ้งชินจูกุ -

= วันสาม =
- ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 • ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว • หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค • โกเทมบะ เอ้าท์เล็ท -

= วันสี่ =
- พระใหญ่ไดบุตสึ • โยโกฮาม่า • ไชน่าทาวน์ • ท่าเรือโอซันบาชิ • โอไดบะ • นาริตะ -

= วันห้า =
- ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ -

--------------------------------------------------
อัตราค่าบริการ
--------------------------------------------------

**ไม่มีราคาเด็ก**
**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 10,000 บาท **
อัตรานี้รวมรายการทัวร์และตั๋วเครื่องบินแล้ว

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์,พนักงานขับรถ รวมทั้งทริป 1,500 บาท/ท่าน
ราคาขายข้างต้นรวมค่าบริการยื่นวีซ่า เฉพาะพาสปอร์ตไทยเท่านั้น กรณีพาสปอร์ตต่างชาติ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้งก่อนทำการจอง
ในกรณีที่มีการยกเลิกการยื่นวีซ่าทางบริษัทจะดำเนินการคืนค่าวีซ่าให้ท่านละ 1,575 บาท

= CONTACT US =

Inbox : m.me/metourTH
Tel : 096-029-3067
Line :@metourth
WhatsApp : +66960293067
Travel Agency Business Licence : 11/10511

บทความที่เกี่ยวข้อง

BT-GAY79_FD
เยือนดินแดนแห่งศรัทธา ตามรอยพระศาสดา สักการะ 2 สังเวชนียสถาน พุทธคยา หรือวัดมหาโพธิ์ เมืองพาราณสี สารนาถ ล่องเรือแม่น้ำคงคา นมัสการพระคันธกุฎี ชมพิธี "คงคาอารตี" วัดเวฬุวันมหาวิหาพิเศษ!! กระทงลอยขอพรแม่น้ำคงคา
เริ่มต้น 19,999 -23,999 บาท
ZGSIN-2210SQ
สัมผัสการเดินทางเหนือระดับกับสายการบินระดับโลก เที่ยวชิคๆ สุดมันส์เกาะเซ็นโตซ่า ขอพรวัดพระเขี้ยวแก้ว สิงคโปร์ เกาะมหาสนุก เซ็นโตซ่า ยูนิเวอร์แซล สูตูดิโอ การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์ เมอร์ไลออน พาร์ค มารีน่า เบย์ แซนด์ส ไชน่าทาวน์คอมเพล็กซ์ ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด
เริ่มต้น 15,990 -19,990 บาท
ZGHAN-2205WE
มกโจว ซาปา ฮานอย สัมผัสความกล้ากับ "สะพานกระจก" ที่เที่ยวใหม่ ยาวที่สุดในโลก, นั่งรถราง จากสถานีซาปา นั่งกระเช้าไฟฟ้า เพื่อขึ้นสู่ฟานซิปันหลังคาแห่งอินโดจีน, เช็คอิน โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ (MOANA SAPA CAFÉ), ไร่ชามกโจว, ช้อปปิ้ง ตลาดเลิฟมาร์เก็ต, หมู่บ้านก๊าตก๊าต, น้ำตกสีเงิน
เริ่มต้น 18,990 -21,990 บาท
BT-GAY78_WE
ทริปแสวงบุญ เยือนดินแดนแห่งศรัทธา ตามรอยพระศาสดา สักการะ 2 สังเวชนียสถาน พุทธคยา หรือวัดมหาโพธิ์ เมืองพาราณสี สารนาถ ล่องเรือแม่น้ำคงคา ชมพิธี "คงคาอารตี" ชมพิธี "คงคาอารตี" เขาคิชฌกูฎ วัดเวฬุวันมหาวิหาร
เริ่มต้น 25,990 -31,999 บาท

ทัวร์ล่าสุด

REVIEW

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์