TEL: 0960293067   LINE ID: @metourth   FB: metourTH

เวียดนามใต้ : 4 วัน 3 คืน โฮจิมินห์ ดาลัท มุยเน่ (ตุลาคม-ธันวาคม 65)

เวียดนามใต้ : 4 วัน 3 คืน โฮจิมินห์ ดาลัท มุยเน่ (ตุลาคม-ธันวาคม 65)

Tour Code : PVN32-WE

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

นั่งรถรางชมน้ำตกดาทันลา
ชมความสวยงามของทะเลทรายขาว
บ้านสุดแปลก Crazy house
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg
เริ่มต้น 16,999 -17,999 บาท

ช่วงเวลาการเดินทาง

แสดงตารางการเดินทาง และอัตราค่าเดินทาง

วันเดินทาง ราคา / คน
13 ต.ค. 2565 - 16 ต.ค. 2565 17,999
14 ต.ค. 2565 - 17 ต.ค. 2565 16,999
22 ต.ค. 2565 - 25 ต.ค. 2565 17,999
02 ธ.ค. 2565 - 05 ธ.ค. 2565 16,999
03 ธ.ค. 2565 - 06 ธ.ค. 2565 16,999
09 ธ.ค. 2565 - 12 ธ.ค. 2565 16,999
10 ธ.ค. 2565 - 13 ธ.ค. 2565 16,999
22 ธ.ค. 2565 - 25 ธ.ค. 2565 16,999
23 ธ.ค. 2565 - 26 ธ.ค. 2565 16,999
24 ธ.ค. 2565 - 27 ธ.ค. 2565 17,999


เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัท มุยเน่ 4 วัน 3 คืน 

เดินทางโดยสายการบิน #ไทยสไมล์
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg. / CARRY ON 7 kg.


เที่ยวเวียดนามใต้สุดคุ้ม เก็บทุกจุดไฮไลท์
พิเศษ!! ล่องเรือแม่น้ำไซง่อน ทานอาหารพร้อมรับชมวิวบรรยากาศรอบเมือง
นั่งรถจิ๊ปตะลุยทะเลทราย (รวมค่ารถแล้ว)
แถมฟรี!! หมวกแดง, กระเป๋า

มุยเน่ ชมความสวยงามของทะเลทรายขาว ทะเลทรายแดง
ดาลัด เช็คอินสวนดอกไม้ไฮเดรนเยียแสนสวย ไฮไลท์ของเมือง
นั่งรถรางชมน้ำตกดาทันลา, บ้านสุดแปลก Crazy house
เที่ยวเมืองหลวงโฮจิมินห์ กรมไปรษณีย์กลาง โบสถ์นอร์ธเธอดาม
ตลาดเบ๋นถั่นห์

= วันแรก =
- กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ)-นครโฮจิมินห์-เมืองมุยเน่-ทะเลทรายแดง-ลำธารนางฟ้า -

= วันที่สอง =
- เมืองมุยเน่-ทะเลทรายขาว นั่งรถจิ๊ฟ-เมืองดาลัท-น้ำตกดาทันลา-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม-พระราชวังฤดูร้อน-ไนท์มาร์เก็ต -

= วันที่สาม =
- เมืองดาลัท-สวนดอกไม้เมืองดาลัท-เมืองโฮจิมินห์ซิตี้- ล่องแม่น้ำไซง่อน -

= วันที่สี่ =
- โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-โบสถ์นอร์ทเทอดาม-ไปรษณีย์กลาง-วัดเทียนหาว-ตลาดเบนถั่น-ท่าอากาศยาน TAN SON NHAT-กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ) -

-------------------------------------
อัตราค่าบริการ
-------------------------------------

ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ท่าน
ส่วนค่าทิปหัวหน้าทัวร์ที่ดูแลจากเมืองไทย แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
= CONTACT US =

Inbox : m.me/metourTH
Tel : 096-029-3067
Line :@metourth
WhatsApp : +66960293067
Travel Agency Business Licence : 11/10511

บทความที่เกี่ยวข้อง

VWDAD434
เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์, หมู่บ้านสไตล์ฝรั่งเศส บาน่าฮิลล์, นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นบาน่าฮิลล์, เมืองเว้ เจดีย์วัดเทียนมุ่ ตลาดดองบา ล่องเรือแม่น้ำเฮือง, พระราชวังไดนอย, เมืองมรดกโลกฮอยอัน หมู่บ้านกั๊มทาน เพลิดเพลินกับการ “นั่งเรือกระด้ง” สะพานญี่ปุ่น สะพานแห่งความรัก สะพานมังกร, วัดหลินอึ๋ง
เริ่มต้น 12,999 -16,677 บาท
PVN028B-SL
เที่ยวเวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ เที่ยวเมืองเว้ ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม นั่งสามล้อชมพระราชวัง เช็คอินแลนด์มาร์ค สะพานมังกร คาร์ฟดราก้อน เรือกระด้ง สะพานแห่งความรัก เมืองฮอยอัน สะพานญี่ปุ่น บ้านโบราณ
เริ่มต้น 14,999 -23,999 บาท
PVN14-WE
เที่ยวเวียดนามเหนือ 3 วัน 2 คืน เก็บทุกจุดไฮไลท์ พักเมืองซาปา 2 คืน สุดฟินกับอากาศเย็นสบาย Check-in CAFÉ’ สุดฮิต “MOANA SAPA” นั่งรถรางจากสถานีซาปาสู่สถานีกระเช้า และขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาฟานซิปัน ชมทะเลสาบคืนดาบ-วัดหงอกเซิน-ช้อปปิ้ง 36 สาย
เริ่มต้น 13,999 -16,999 บาท
VWCEINNT43DD1
ทริปเดียว เที่ยว 2 จังหวัด สุดปัง เชียงราย น่าน พาชมพระตำหนักดอยตุง, สวนแม่ฟ้าหลวง สวนดอกไม้เมืองหนาว, ไหว้พระธาตุประจำปีเถาะ, โค้งหมายเลข 3, ไร่ชาฉุยฟง ไร่ชาเก่าแก่พื้นที่กว่า 500 ไร่, วัดร่องเสือเต้น พระอุโบสถสีน้ำเงิน, สิงห์ปาร์ค แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
เริ่มต้น 0 บาท

ทัวร์ล่าสุด

REVIEW

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์