TEL: 0960293067   LINE ID: @metourth   FB: metourTH

เวียดนามกลาง : 4 วัน 3 คืน เว้ ดานัง ฮอยอัน ซินจ่าว นิวเยียร์ พักบานาฮิลล์ 1 คืน (ปีใหม่)

เวียดนามกลาง : 4 วัน 3 คืน เว้ ดานัง ฮอยอัน ซินจ่าว นิวเยียร์ พักบานาฮิลล์ 1 คืน (ปีใหม่)

Tour Code : DAD16

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน
นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นบาน่าฮิลล์
เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ดื่มไวท์ดาลัด
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg
เริ่มต้น 21,999 -22,999 บาท

ช่วงเวลาการเดินทาง

แสดงตารางการเดินทาง และอัตราค่าเดินทาง

วันเดินทาง ราคา / คน
29 ธ.ค. 2565 - 01 ม.ค. 2566 21,999
30 ธ.ค. 2565 - 02 ม.ค. 2566 22,999
31 ธ.ค. 2565 - 03 ม.ค. 2566 21,999


เวียดนามกลาง ซินจ่าว นิวเยียร์ เว้ ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 1 คืน
4 วัน 3 คืน : ปีใหม่

เดินทางโดยสายการบิน #แอร์เอเชีย
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg. / CARRY ON 5 kg.


พิเศษ!! พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน
เว้ 1 คืน 4 ดาว/ดานัง 1 คืน 3 ดาว
เมนูพิเศษ !! เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ดื่มไวท์ดาลัด
เมนูพิเศษ !! กุ้งมังกรท่านละ 1 ตัว


• นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก สู่เมืองบานาฮิลล์ หมู่บ้านฝรั่งเศส 
• สุดชิค เมืองโบราณ ฮอยอัน เว้

= วันที่หนึ่ง =
• กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – นั่งสามล้อชมพระราชวัง – ตลาดดงบา – ล่องเรือมังกร •

= วันที่สอง =
• วัดเทียนมู่ – ร้านไม้ไผ่ – ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์ – สะพานมือสีทอง – สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค – สวนดอกไม้ฝรั่งเศส – นั่งรถราง – โรงเก็บไวน์ •

= วันที่สาม =
• หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก •

= วันที่สี่ =
• วัดหลินอึ๋ง – APEC PARK - ตลาดฮาน – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) •

-------------------------------------
อัตราค่าบริการ
-------------------------------------


*** ราคานี้ยังไม่รวมค่าทิป ***
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น/คนขับรถ/หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 1,500 บาท


= CONTACT US =

Inbox : m.me/metourTH
Tel : 096-029-3067
Line :@metourth
WhatsApp : +66960293067
Travel Agency Business Licence : 11/10511

บทความที่เกี่ยวข้อง

BT-VN45_FD
สัมผัสธรรมชาติเวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง หมกโจว, สะพานกระจก “บาจลอง” ที่ยาวที่สุดในโลก, ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบฮาลองเบย์ ถ้ำสวรรค์, ตลาด Night Market ฮาลอง, ล่องเรือนิงห์บิงห์ ชมถ้ำตามก๊ก “กุ้ยหลินของจีน”, ฮานาม, วัดสามจุ๊ก, ฮานอย, เมืองหมกโจว ไร่ชาหมกโจว, ทะเลสาบคืนดาบ, สะพานแสงพระอาทิตย์, วัดหง๊อกเซิน
เริ่มต้น 18,999 บาท
PVN22B-VZ
เที่ยวเวียดนามกลาง เมืองมรดกโลกฮอยอัน นั่งเรือกระด้ง ชมสวนดอกไม้เมืองหนาว เที่ยวบานาฮิลล์ เที่ยวเมืองดานัง ชมสะพานมังกร สะพานแห่งความรัก นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นบาน่าฮิลล์, นั่งเรือกระดงฮอยอัน ช๊อปปิ้งตลาดดองบา, บุฟเฟ่ต์นานาชาติ บานาฮิลล์และซีฟู๊ต, สะพานมังกร
เริ่มต้น 12,999 -14,999 บาท
IST14
TURKEY BEST PRICE สัมผัสเมือง 3 อารยธรรม สองทวีป ตระการตาบอลลูนนับพันที่คัปปาโดเกีย พักโรงแรม 4 ดาวของตุรกี พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน ชมโชว์ระบำหน้าท้อง ชมม้าไม้เมืองทรอย (Troy) ปราสาทปุยฝ้าย ปามุคคาเล่ วิหารฮาเจียโซเฟีย ม้าไม้เมืองทรอย
เริ่มต้น 30,999 -32,999 บาท
BT-VN897_VZ
บินเหมาลำ ซาปา ฮานอย ฟานซีปัน นิงห์บิงห์ ตามก๊ก นอนซาปา 2 คืน นั้งรถรางและกระเช้าขึ้นเขา ฟานซิปัน ล่องเรือนิงห์บิงห์ เช็คอินที่เที่ยวใหม่ "โมอาน่า", หมู่บ้านชาวเขา,ตลาดซาปา ทะเลสาบคืนดาบ, สะพานแสงอาทิตย์, วัดหง๊อกซิน
เริ่มต้น 16,999 บาท

ทัวร์ล่าสุด

REVIEW

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์