TEL: 0960293067   LINE ID: @metourth   FB: metourTH

เวียดนามเหนือ 3 วัน 2 คืน ฮานอย ซาปา ลาวไก ฟานซีปัน เวลาน้อยก็ชิลได้ (กันยายน 65- มกราคม 66)

เวียดนามเหนือ 3 วัน 2 คืน ฮานอย ซาปา ลาวไก ฟานซีปัน เวลาน้อยก็ชิลได้ (กันยายน 65- มกราคม 66)

Tour Code : HAN05

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ซาปา นาขั้นบันได ชมวิวแบบพาโนรามา
นั่งรถรางและกระเช้าพิชิตยอดเขาฟานซิปัน
Check in MOANA SAPA CAFÉ
พักซาปา 1 คืน 3 ดาว ลาวไก 1 คืน 4 ดาว
เริ่มต้น 13,999 -19,999 บาท

ช่วงเวลาการเดินทาง

แสดงตารางการเดินทาง และอัตราค่าเดินทาง

วันเดินทาง ราคา / คน
30 ก.ย. 2565 - 02 ต.ค. 2565 13,999
12 ต.ค. 2565 - 14 ต.ค. 2565 14,999
14 ต.ค. 2565 - 16 ต.ค. 2565 15,999
21 ต.ค. 2565 - 23 ต.ค. 2565 15,999
11 พ.ย. 2565 - 13 พ.ย. 2565 13,999
18 พ.ย. 2565 - 20 พ.ย. 2565 13,999
04 ธ.ค. 2565 - 06 ธ.ค. 2565 15,999
09 ธ.ค. 2565 - 11 ธ.ค. 2565 15,999
30 ธ.ค. 2565 - 01 ม.ค. 2566 19,999
31 ธ.ค. 2565 - 02 ม.ค. 2566 19,999


เวียดนามเหนือ เวลาน้อยก็ชิลได้ ฮานอย ซาปา ลาวไก - กระเช้าฟานซิปัน

3 วัน 2 คืน : กันยายน 65-มกราคม 66

เดินทางโดยสายการบิน #แอร์เอเชีย
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg. / CARRY ON 7 kg.
มื้อพิเศษ!! เฝอเวียดนาม+ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล+ไวน์แดงดาลัด+Buffet อาหารนานาชาติ
พักซาปา 1 คืน 3 ดาว/ลาวไก 1 คืน 4 ดาว

- ซาปา นาขั้นบันได ชมวิวแบบพาโนรามา อากาศเย็นสบายทั้งปี -
- นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาฟานซิปัน - เว็คอินที่เที่ยวใหม่ "โมอาน่า" -
แถมฟรี!! เสื้อยืดเวียดนามแจกให้กับทุกท่าน
- เยือนเมืองหลวงอันทรงเสน่ห์ที่ฮานอย -

= วันที่หนึ่ง =
- กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) – ท่าอากาศยานนานาชาตินอยไบ เมืองฮานอย – เมืองซาปา – หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต – ถนนคนเดินซาปา -

= วันที่สอง =
- Moana Café – รถรางเมืองซาปา – กระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน – เมืองลาวไก – ตลาดก๊กเลี๊ยว -

= วันที่สาม =
- เมืองฮานอย – ร้าน OTOP – ทะเลสาบตะวันตก – เจดีย์เฉินก๊วก – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สาย -

----------------------------------
= รายละเอียดราคา =
----------------------------------


ไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น 1,200 บาท/ท่าน

= CONTACT US =

Inbox : m.me/metourTH
Tel : 096-029-3067
Line :@metourth
WhatsApp : +66960293067
Travel Agency Business Licence : 11/10511

บทความที่เกี่ยวข้อง

BT-CTS01_TG
มหัศจรรย์...HOKKAIDO อาซาฮิกาว่า ฟูราโน่ ซัปโปโร ท้าลมหนาว หมู่บ้าน #NingleTerrace แช่น้ำแร่ออนเซ็น ขบวนพาเหรดนกเพนกวิน ขับสโนว์โมบิล น้ำตกชิราฮิเก๊ะ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี คลองโอตารุ ตลาดปลาโจโก ช๊อปปิ้งทานุกิโคจิและย่านซูซูกิโน๊ะ
เริ่มต้น 45,999 บาท
PVN13-WE
เที่ยวเวียดนามเหนือสุดคุ้ม ฮานอย ซาปา ฮาลองเบย์, นาขั้นบันได ชมวิวแบบพาโนรามา อากาศเย็นสบายทั้งปี, Check in MOANA SAPA CAFÉ, นั่งกระเช้า พิชิตยอดเขาฟานซิปัน หลังคาแห่งอินโดจีน, ล่องเรือชมทัศนียภาพอ่าวฮาลอง ชมถ้ำนางฟ้า
เริ่มต้น 16,999 -18,999 บาท
DAD08
เวียดนามกลาง ปังปุริเย่ ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 1 คืน หมู่บ้านสไตล์ฝรั่งเศส นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นบาน่าฮิลล์, นั่งเรือกระดงฮอยอัน, ฮอยอัน เมืองมรดกโลก, ตลาดดองบา, หมู่บ้านกั๊มทาน, สะพานมังกร, ตลาดฮาน
เริ่มต้น 12,999 -14,999 บาท
BT-LAO61_FD
มหัศจรรย์..ลาว บินตรงสู่หลวงพระบาง ออกเวียงจันทน์ พักดี 4 ดาว นั่งรถไฟความเร็วสูง ลาว-จีน เมืองมรดกโลก หลวงพระบาง ตักบาตรข้าวเหนียว วังเวียง กุ้ยหลินเมืองลาว น้ำตกตาดกวางสี วัดพระธาตุหลวง เวียงจันทร์ พระธาตุภูษี ช๊อปปิ้งตลาดมืด ล่องเรือชมแม่น้ำซอง
เริ่มต้น 15,999 -19,999 บาท

ทัวร์ล่าสุด

REVIEW

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์