TEL: 0960293067   LINE ID: @metourth   FB: metourTH

อินโดนีเซีย : บาหลี : 4 วัน 3 คืน : บาหลี แดนอารยธรรม (กันยายน 65-มกราคม 66)

อินโดนีเซีย : บาหลี : 4 วัน 3 คืน : บาหลี แดนอารยธรรม (กันยายน 65-มกราคม 66)

Tour Code : DPS02

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

มนต์เสน่ห์ เกาะบาหลี
ที่ยวประตูสวรรค์ วัดดังทานาห์ลอต
บ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ Pura Tirta Empul
เริ่มต้น 17,999 -23,999 บาท

ช่วงเวลาการเดินทาง

แสดงตารางการเดินทาง และอัตราค่าเดินทาง

วันเดินทาง ราคา / คน
30 ก.ย. 2565 - 03 ต.ค. 2565 17,999
08 ต.ค. 2565 - 11 ต.ค. 2565 17,999
11 ต.ค. 2565 - 14 ต.ค. 2565 17,999
21 ต.ค. 2565 - 24 ต.ค. 2565 17,999
22 ต.ค. 2565 - 25 ต.ค. 2565 17,999
28 ต.ค. 2565 - 31 ต.ค. 2565 17,999
04 พ.ย. 2565 - 07 พ.ย. 2565 17,999
11 พ.ย. 2565 - 14 พ.ย. 2565 17,999
18 พ.ย. 2565 - 21 พ.ย. 2565 17,999
25 พ.ย. 2565 - 28 พ.ย. 2565 17,999
02 ธ.ค. 2565 - 05 ธ.ค. 2565 19,999
03 ธ.ค. 2565 - 06 ธ.ค. 2565 19,999
09 ธ.ค. 2565 - 12 ธ.ค. 2565 19,999
10 ธ.ค. 2565 - 13 ธ.ค. 2565 19,999
16 ธ.ค. 2565 - 19 ธ.ค. 2565 19,999
23 ธ.ค. 2565 - 26 ธ.ค. 2565 19,999
24 ธ.ค. 2565 - 27 ธ.ค. 2565 20,999
30 ธ.ค. 2565 - 02 ม.ค. 2566 23,999
31 ธ.ค. 2565 - 03 ก.พ. 2566 23,999


#บาหลี แดนอารยธรรม
เดินทาง : 4 วัน 3 คืน : กันยายน 65-มกราคม 66

เดินทางโดยสายการบิน #แอร์เอเชีย

น้ำหนักสัมภาระโหลด 20 กิโลกรัม/ถือขึ้นเครื่อง Carry on 7 กิโลกรัมมนต์เสน่ห์แห่งเกาะบาหลี
เที่ยวประตูสวรรค์ วัดดังทานาห์ลอต
บ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ Pura Tirta Empul
พิเศษ!! ดินเนอร์ ริมหาดจิมบารัน
พิเศษ!! Crispy Duck เมนูโรงแรม 5 ดาว และเมนูพิเศษกุ้งราดซอส

• ชมความยิ่งใหญ่ของรูปปั้นพระวิษณุ •
• ตลาดปราบเซียน •

= วันแรก =
• กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร – ULUWATU TEMPLE – สวนพระวิษณุหาดจิมบารัน

= วันสอง =
PURA LEMPUYANG LUHUR – หมู่บ้านคินตามณี – ภูเขาไฟกูนุงบาตูร์ – ทะเลสาบบาร์ตู – นาขั้นบันได - น้ำพุศักด์สิทธิ์ – ตลาดปราบเซียน •

= วันสาม =
PURA TAMAN AYUN – BRATAN LAKE – PURA ULUN DANU BRATAN – THANALOT TWMPLE

= วันสี่ =
• ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) •

---------------------------------------------
อัตราค่าบริการ
---------------------------------------------


ไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถและหัวหน้าทัวร์ 1,500 บาท
(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)
ไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถและหัวหน้าทัวร์ 1,500 บาท
(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)
= CONTACT US =

Inbox : m.me/metourTH
Tel : 096-029-3067
Line :@metourth
WhatsApp : +66960293067
Travel Agency Business Licence : 11/10511

บทความที่เกี่ยวข้อง

IST85W5-8
BEAUTIFUL TURKIYE เยือนดินแดน 2 ทวีป ชมสุเหร่าเซนต์โซเฟีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง ตระการตาบอลลูน ชมพระอาทิตย์ยามเช้า และชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกีย ชมความงามของปราสาทปุยฝ้าย น้ำตกหินปูนสีขาวที่เกิดขึ้นจากธารน้ำใต้ดิน
เริ่มต้น 31,999 -34,999 บาท
HAN06
ที่ยวคุ้มเกินไปมุ้ย!! ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน วัดตามจุ๊ก ชมนาขั้นบันได ซาปา หลังคาอินโดจีน, นั้งรถรางและกระเช้าขึ้นเขา ฟานซิปัน, วัดตามจุ๊ก แลนมาร์กแห่งใหม่, เช็คอินที่เที่ยวใหม่ "โมอาน่า", ทะเลสาบคืนดาบ, วัดหง๊อกซิน, อิสระช้แแงถนน 36 สาย, พิเศษ!! เมนู ชาบูปลาแซลมอน + ไวน์แดง
เริ่มต้น 14,999 -21,999 บาท
ZGZRH-2204EY
สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส ซูริค ลูเซิร์น สตราสบูร์ก ปารีส, เมนูพิเศษ หอยเอสคาโก้, พิชิตยอดเขาทิตลิศ นั่งกระเช้าหมุมชมวิว 360 องศา, หมู่บ้านแสนน่ารักเมืองมรดกโลกในแคว้นอัลซาส ช้อปปิ้งจุใจมหานครปารีส
เริ่มต้น 59,990 -69,990 บาท
BUS04
GRAND GEORGIA ล่องเรือในทะเลดำชมอ่าวเมืองบาทูมี - บ้านเรือนเก่าในย่านเมืองเก่า Old Town – Metro City Mall ชมจตุรัสเปียเซซ่า PIAZZA SQUARE รูปป้ันอาลีและนีโน่ ริมทะเลดำ ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่ Sabaduri Porest Park
เริ่มต้น 48,999 บาท

ทัวร์ล่าสุด

REVIEW

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์