TEL: 0960293067   LINE ID: @metourth   FB: metourTH

ญี่ปุ่น : 5 วัน 3 คืน : มหัศจรรย์...JAPAN ฟูจิ โตเกียว นาริตะ (ธันวาคม 65-กุมภาพันธ์66)

ญี่ปุ่น : 5 วัน 3 คืน : มหัศจรรย์...JAPAN ฟูจิ โตเกียว นาริตะ (ธันวาคม 65-กุมภาพันธ์66)

Tour Code : BT-NRT27_XJ

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ท้าลมหนาว #ลานสกีฟูจิเท็น
โตเกียวเมกะ อิลลูมิเนชั่น
สามารถเลือกอิสระ 1 วัน
สายการบิน
เริ่มต้น 28,999 -42,999 บาท

ช่วงเวลาการเดินทาง

แสดงตารางการเดินทาง และอัตราค่าเดินทาง

วันเดินทาง ราคา / คน
09 ธ.ค. 2565 - 13 ธ.ค. 2565 31,999
16 ธ.ค. 2565 - 20 ธ.ค. 2565 28,999
23 ธ.ค. 2565 - 27 ธ.ค. 2565 38,999
30 ธ.ค. 2565 - 03 ม.ค. 2566 42,999
06 ม.ค. 2566 - 10 ม.ค. 2566 30,999
13 ม.ค. 2566 - 17 ม.ค. 2566 30,999
20 ม.ค. 2566 - 24 ม.ค. 2566 30,999
27 ม.ค. 2566 - 31 ม.ค. 2566 30,999
03 ก.พ. 2566 - 07 ก.พ. 2566 30,999
10 ก.พ. 2566 - 14 ก.พ. 2566 30,999
17 ก.พ. 2566 - 21 ก.พ. 2566 30,999
24 ก.พ. 2566 - 28 ก.พ. 2566 29,999

มหัศจรรย์...JAPAN ฟูจิ โตเกียว นาริตะ(ไม่รวมค่าวีซ่า)
⭐️สามารถเลือกอิสระ 1 วัน⭐️
5 วัน 3 คืน : ตุลาคม 2565

เดินทางโดยสายการบิน #AirAsiaX
น้ำหนักสัมภาระโหลด 20 กิโลกรัม/ถือขึ้นเครื่อง Carry on 7 กิโลกรัมพิเศษ!! ปิ้งย่างยากินิคุ
พิเศษ!! สุกี้ยากี้ สไตล์ญี่ปุ่น
พักฟูจิออนเซ็น 1 คืน อาบน้ำแร่ในสไตล์ญี่ปุ่น
#ท้าลมหนาว #ลานสกีฟูจิเท็น

- โตเกียวเมกะ อิลลูมิเนชั่น -
- ขอพรสิงศักดิ์สิทธิ์วัดอาซากุสะ - ย่านฮาราจูกุ -
- หมูบ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค - โตเกียวดิสนีย์แลนด์ -

= วันแรก =
- กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ • ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น -

= วันสอง =
- ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • วัดอาซากุสะ • ถนนนาคามิเสะ • จุดถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี • หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค • โกเทมบะเอ้าท์เล็ท -

= วันสาม =
- ลานสกีฟูจิเท็นรีสอร์ท • ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว • โอไดบะโตเกียวเมกะ อิลลูมิเนชั่น • ช้อปปิ้งชินจูกุ -

= วันสี่ =
- ตลาดปลาสึกิจิ • พระราชวังอิมพีเรียลศาลเจ้าเมจิ • ย่าน #ฮาราจูกุ -
หรือเลือกอิสระที่ดิสนีย์แลนด์ ไม่รวมค่าตั๋วท่านละ 2,900 บาท บริการรถรับ - ส่ง

= วันห้า =
- ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ -

--------------------------------------------------
อัตราค่าบริการ
--------------------------------------------------

**ไม่มีราคาเด็ก**
**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 10,000 บาท **
อัตรานี้รวมรายการทัวร์และตั๋วเครื่องบินแล้ว

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์,พนักงานขับรถ รวมทั้งทริป 1,500 บาท/ท่าน
** ราคาขายข้างต้นไม่รวมค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า ท่านละ 2,000 บาท**


= CONTACT US =

Inbox : m.me/metourTH
Tel : 096-029-3067
Line :@metourth
WhatsApp : +66960293067
Travel Agency Business Licence : 11/10511

บทความที่เกี่ยวข้อง

VFD06
ซาปา นาขั้นบันได ชมวิวแบบพาโนรามา อากาศเย็นสบายทั้งปี Check in MOANA SAPA CAFÉ จุดเช็คอินแห่งใหม่ของเมืองซาปา นั่งรถไฟวินเทจจากสถานีซาปาสู่สถานีกระเช้า พิชิตยอดเขาฟานซิปัน หลังคาแห่งอินโดจีน เยือนเมืองหลวงอันทรงเสน่ห์ที่ฮานอย
เริ่มต้น 12,888 -13,888 บาท
VWDAD433
พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน, หมู่บ้านสไตล์ฝรั่งเศส บาน่าฮิลล์, นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นบาน่าฮิลล์, เมืองเว้ เจดีย์วัดเทียนมุ่ ตลาดดองบา ล่องเรือแม่น้ำเฮือง, พระราชวังไดนอย, เมืองมรดกโลกฮอยอัน หมู่บ้านกั๊มทาน เพลิดเพลินกับการ “นั่งเรือกระด้ง” สะพานญี่ปุ่น สะพานแห่งความรัก สะพานมังกร, วัดหลินอึ๋ง
เริ่มต้น 14,777 -17,999 บาท
CTS01
HOKKAIDO เริงร่าตะลุยหิมะ พักย่าน ช๊อปปิ้ง ซูซูกิโนะ 2 คืน สนุกกับ ลานสกีชิคิไซ พาโนราม่า (SHIKISAINO SNOW LAND) ที่รวมกิจกรรมทางสกี หลากหลาย ถ่ายรูปกับ นาฬิกาไอน้ำโบราณ (STEAM CLOCK) แห่งเมืองโอตารุ
เริ่มต้น 49,999 -54,999 บาท
BT-VN081_VZ
นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นสู่บาน่าฮิลล์, หมู่บ้านสไตล์ฝรั่งเศส บาน่าฮิลล์, สะพานสีทอง, ฮอยอัน เมืองมรดกโลก, นั่งเรือกระด้ง, พระราชวังเว้, วัดลินห์อึ๋ง, ล่องเรือแม่น้ำหอม, นั่งรถซิโคล่ ชมเมืองเว้, สะพานมังกร, พิเศษ!! Premium อาหารทะเลที่ยกมาทั้งเรือเสิร์ฟพร้อมเมนูชาบูหม้อไฟ
เริ่มต้น 12,999 -14,999 บาท

ทัวร์ล่าสุด

REVIEW

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์