TEL: 0960293067   LINE ID: @metourth   FB: metourTH

เวียดนามกลาง : 4 วัน 3 คืน เว้ ดานัง ฮานอย พักบานาฮิลล์ (กรกฎาคม65-มีนาคม 66)

เวียดนามกลาง : 4 วัน 3 คืน เว้ ดานัง ฮานอย พักบานาฮิลล์ (กรกฎาคม65-มีนาคม 66)

Tour Code : BT-VN93_FD

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน
นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นบาน่าฮิลล์
บุฟเฟ่ต์นานาชาติ บานาฮิลล์และซีฟู๊ต
สายการบิน
เริ่มต้น 13,999 -19,999 บาท

ช่วงเวลาการเดินทาง

แสดงตารางการเดินทาง และอัตราค่าเดินทาง

วันเดินทาง ราคา / คน
14 ต.ค. 2565 - 17 ต.ค. 2565 14,999
03 พ.ย. 2565 - 06 พ.ย. 2565 13,999
10 พ.ย. 2565 - 13 พ.ย. 2565 14,999
17 พ.ย. 2565 - 20 พ.ย. 2565 14,999
01 ธ.ค. 2565 - 04 ธ.ค. 2565 15,999
09 ธ.ค. 2565 - 12 ธ.ค. 2565 16,999
22 ธ.ค. 2565 - 25 ธ.ค. 2565 18,999
29 ธ.ค. 2565 - 01 ม.ค. 2566 19,999
30 ธ.ค. 2565 - 02 ม.ค. 2566 19,999
05 ม.ค. 2566 - 08 ม.ค. 2566 14,999
12 ม.ค. 2566 - 15 ม.ค. 2566 15,999
19 ม.ค. 2566 - 22 ม.ค. 2566 17,999
02 ก.พ. 2566 - 05 ก.พ. 2566 14,999
09 ก.พ. 2566 - 12 ก.พ. 2566 14,999
16 ก.พ. 2566 - 19 ก.พ. 2566 14,999
23 ก.พ. 2566 - 26 ก.พ. 2566 15,999
09 มี.ค. 2566 - 12 มี.ค. 2566 15,999
16 มี.ค. 2566 - 19 มี.ค. 2566 15,999


มหัศจรรย์...เว้ ดานัง ฮอยอัน พักบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน
4 วัน 3 คืน : (พฤศจิกายน-ธันวาคม 2565)

เดินทางโดยสายการบิน #แอร์เอเชีย
น้ำหนักสัมภาระโหลด 20 กิโลกรัม/ถือขึ้นเครื่อง Carry on 7 กิโลกรัม


พิเศษ!! พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน
พิเศษ!! จัดเต็มบุฟเฟ่ต์นานาชาติ บาน่าฮิล
นั้งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลกสู่บานาฮิลล์

ฮอยอัน เมืองมรดกโลก
นั่งรถซิโคล่ ชมเมืองเว้ พระราชวังเว้
เจดีเทียนมู่ หมู่บ้านกั๊มทาน นั่งเรือกระดง

= วันแรก =
• ดอนเมือง กรุงเทพฯ • ดานัง เวียดนาม • สะพานมังกร •

= วันสอง =
• วัดลินห์อึ๋ง • ตลาดฮาน • ร้านเยื่อไผ่ • เว้ • ร้านไข่มุก • เจดีย์เทียนมู่ • ตลาดดองบา • พระราชวังเว้ • นั่งสามล้อซิโคล่ • ล่องเรือแม่น้ำหอม •

= วันสาม =
• พระราชวังอันดินห์ • Incense Village • นั่งกระเช้าไฟฟ้า • บาน่าฮิลล์ •

= วันสี่ =
• ร้านหินอ่อน • หมู่บ้านกั๊มทาน • นั่งเรือกระด้ง • เมืองโบราณฮอยอัน • ดอนเมือง กรุงเทพฯ •


---------------------------------------
อัตราค่าบริการ
---------------------------------------

ไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,000 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน
(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ
(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)

= CONTACT US =

Inbox : m.me/metourTH
Tel : 096-029-3067
Line :@metourth
WhatsApp : +66960293067
Travel Agency Business Licence : 11/10511

บทความที่เกี่ยวข้อง

ZGIST-2215TK
บินตรงสู่อิสตันบูล ทูร์เคีย เที่ยวดินแดนแห่งเทพนิยาย บินภายใน 1 เที่ยว ชมตำนานม้าไม้แห่งเมืองทรอย เที่ยวซิรินเซหมู่บ้านแห่งไวน์ ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส สุเหร่าสีน้ำเงิน เซนต์โซเฟีย ชมโชว์ Belly Dance
เริ่มต้น 40,999 บาท
FUK02
เที่ยว ฟุกุโอกะ นางาซากิ เบปปุ ตระการตาประตูโทริอิ ขอพรศาลเจ้าดาไซฟุเทมมังงุวัดชินโตเก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดของจังหวัดฟุกุโอกะ นอนโรงแรมออนเซ็น ถ่ายรูปกับกันดั้มฟุกุโอกะ ชมหมู่บ้านยุฟุอิน เป็นต้นแบบของหมู่บ้าน OTOP ของประเทศญี่ปุ่น
เริ่มต้น 25,999 -26,999 บาท
VVZ07
นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก สู่เมืองบานาฮิลล์ หมู่บ้านฝรั่งเศส เที่ยวเมืองโบราณ ฮอยอัน เมืองมรดกโลก ชมความงามสะพานมือ สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง ช้อปปิ้งฮาน มาร์เก็ต สนุกสนานไปกับการนั่งเรือกระด้ง หมู่บ้านกั๊มทาน หาด My Khe ชายหาดที่สวยที่สุดในเมืองดานัง
เริ่มต้น 12,888 -13,888 บาท
BT-GAY78_WE
ทริปแสวงบุญ เยือนดินแดนแห่งศรัทธา ตามรอยพระศาสดา สักการะ 2 สังเวชนียสถาน พุทธคยา หรือวัดมหาโพธิ์ เมืองพาราณสี สารนาถ ล่องเรือแม่น้ำคงคา ชมพิธี "คงคาอารตี" ชมพิธี "คงคาอารตี" เขาคิชฌกูฎ วัดเวฬุวันมหาวิหาร
เริ่มต้น 25,990 -31,999 บาท

ทัวร์ล่าสุด

REVIEW

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์