TEL: 0960293067   LINE ID: @metourth   IG: metourth

เวียดนามกลาง : 4 วัน 3 คืน : เว้ ดานัง ฮอยอัน คิมิโนโต๊ะ พักบานาฮิลล์ 1 คืน (มกราคม-เมษายน 2566)

เวียดนามกลาง : 4 วัน 3 คืน : เว้ ดานัง ฮอยอัน คิมิโนโต๊ะ พักบานาฮิลล์ 1 คืน (มกราคม-เมษายน 2566)

Tour Code : DAD21

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นบาน่าฮิลล์
สนุกกับการนั่งเรือกระด้ง หมู่บ้านกั๊มทาน
เมืองโบราณ เว้ ฮอยอัน
เริ่มต้น 13,999 -16,999 บาท

ช่วงเวลาการเดินทาง

แสดงตารางการเดินทาง และอัตราค่าเดินทาง

วันเดินทาง ราคา / คน
04 ก.พ. 2566 - 07 ก.พ. 2566 14,999
07 ก.พ. 2566 - 10 ก.พ. 2566 14,999
08 ก.พ. 2566 - 11 ก.พ. 2566 14,999
09 ก.พ. 2566 - 12 ก.พ. 2566 14,999
10 ก.พ. 2566 - 13 ก.พ. 2566 14,999
11 ก.พ. 2566 - 14 ก.พ. 2566 14,999
14 ก.พ. 2566 - 17 ก.พ. 2566 14,999
17 ก.พ. 2566 - 20 ก.พ. 2566 14,999
21 ก.พ. 2566 - 24 ก.พ. 2566 14,999
22 ก.พ. 2566 - 25 ก.พ. 2566 14,999
24 ก.พ. 2566 - 27 ก.พ. 2566 14,999
25 ก.พ. 2566 - 28 ก.พ. 2566 14,999
28 ก.พ. 2566 - 03 มี.ค. 2566 14,999
01 มี.ค. 2566 - 04 มี.ค. 2566 14,999
02 มี.ค. 2566 - 05 มี.ค. 2566 14,999
03 มี.ค. 2566 - 06 มี.ค. 2566 16,999
04 มี.ค. 2566 - 07 มี.ค. 2566 16,999
07 มี.ค. 2566 - 10 มี.ค. 2566 14,999
08 มี.ค. 2566 - 11 มี.ค. 2566 14,999
09 มี.ค. 2566 - 12 มี.ค. 2566 14,999
10 มี.ค. 2566 - 13 มี.ค. 2566 14,999
11 มี.ค. 2566 - 14 มี.ค. 2566 14,999
14 มี.ค. 2566 - 17 มี.ค. 2566 14,999
15 มี.ค. 2566 - 18 มี.ค. 2566 14,999
17 มี.ค. 2566 - 20 มี.ค. 2566 14,999
18 มี.ค. 2566 - 21 มี.ค. 2566 14,999
21 มี.ค. 2566 - 24 มี.ค. 2566 13,999
22 มี.ค. 2566 - 25 มี.ค. 2566 14,999
23 มี.ค. 2566 - 26 มี.ค. 2566 14,999
24 มี.ค. 2566 - 27 มี.ค. 2566 14,999
25 มี.ค. 2566 - 28 มี.ค. 2566 14,999
29 มี.ค. 2566 - 01 เม.ย. 2566 14,999
30 มี.ค. 2566 - 02 เม.ย. 2566 14,999
31 มี.ค. 2566 - 03 เม.ย. 2566 14,999

รายละเอียดทัวร์


เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน คิมิโนโต๊ะ พักบานาฮิลล์ 1 คืน
4 วัน 3 คืน : มกราคม-เมษายน 2566

เดินทางโดยสายการบิน #แอร์เอเชีย #ดอนเมือง
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg. / CARRY ON 5 kg.


นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก สู่เมืองบานาฮิลล์
พิเศษ!! หม้อไฟเรือ-เมนูกุ้งมังกร
พักโรงแรม 4 ดาว 3 คืน

• เที่ยวชมหมู่บ้านสไตล์ฝรั่งเศส บาน่าฮิลล์ •

หมู่บ้านกั๊มทาน เพลิดเพลินกับการ “นั่งเรือกระด้ง” 
• เว้ ฮอยอัน เมืองมรดกโลก
สะพานญี่ปุ่น สะพานแห่งความรัก สะพานมังกร 
ช้อปปิ้งตลาดฮาน ช้อปปิ้งตลาดดองบา 

= วันแรก =
• กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – ร้านเยื่อไผ่ – วันเทียนมู่ - ตลาดดงบา – ล่องเรือมังกร •

= วันที่สอง =
• นั่งสามล้อชมพระราชวัง – ร้านไม้ไผ่ – ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์ – สะพานมือสีทอง – สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค – สวนดอกไม้ฝรั่งเศส – นั่งรถราง – โรงเก็บไวน์ •

= วันที่สาม =
• APEC PARK – VINCOM PLAZA – หาด MY KHE – วัดหลิ๋นอึ๋ง – สะพานแห่งความรัก – สะพานมังกร •

= วันที่สี่ =
• ล่องเรือกระด้ง – ฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น - วัดกวางตุ้ง – บ้านโบราณ – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – โบสถ์สีชมพู – ตลาดฮาน – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) •
----------------------------------------
อัตราค่าบริการ
----------------------------------------

*** ราคานี้ยังไม่รวมค่าทิป ***
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น/คนขับรถ/หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 1,500 บาท


= CONTACT US =

Inbox : m.me/metourTH
Tel : 096-029-3067
Line :@metourth
WhatsApp : +66960293067
Travel Agency Business Licence : 11/10511

บทความที่เกี่ยวข้อง

เที่ยวยุโรปตะวันออก กับ 4 ประเทศในฝัน ออสเตรีย เช็ก สโลวาเกีย ฮังการี, ออสเตรีย เมืองฮัลล์สตัทท์ บ้านเกิดโมสร์ท พระราชวังฮอฟบวร์ก, เช็ก เที่ยวมรดกโลก ชมปราสาทครุมลอฟ ปราสาทปราก, สโลวาเกีย ถ่ายรูปกับปราสาทบราติสลาวา โบสถ์เซนต์เอลิซาเบธ ฮังการี ล่องเรือชมความงามของแม่น้ำดานูบ และเมืองบูดาเปสต์
เริ่มต้น 0 บาท
PVN028B-SL
เที่ยวเวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ เที่ยวเมืองเว้ ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม นั่งสามล้อชมพระราชวัง เช็คอินแลนด์มาร์ค สะพานมังกร คาร์ฟดราก้อน เรือกระด้ง สะพานแห่งความรัก เมืองฮอยอัน สะพานญี่ปุ่น บ้านโบราณ
เริ่มต้น 15,999 -22,999 บาท
BT-VN22_VZ
เกาะฟูโกว๊ก มหานครเวนิส ล่องเรือกอนโดล่าเมืองเวนิสจำลอง เต็มอิ่มถึง 2 สวนสนุก สวนสนุกซันเวิร์ลฮอนตัม และสวนน้ำอควาโทเปีย นั่งกระเช้าชมวิวแบบ 360 องศา นั่งกระเช้าข้ามทะเลเข้าสู่เกาะ Hon Thom Nature Park ชมวิวที่สวยงามของท้องทะเลแห่งเกาะฟูโก๊วก ตะลุยวินเพิร์ล ซาฟารี
เริ่มต้น 15,999 -16,999 บาท
BT-VN93_FD
พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน, หมู่บ้านสไตล์ฝรั่งเศส บาน่าฮิลล์, นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นบาน่าฮิลล์, นั่งเรือกระดงฮอยอัน, ฮอยอัน เมืองมรดกโลก, ตลาดดองบา, พระราชวังเว้, บุฟเฟ่ต์นานาชาติ บานาฮิลล์และซีฟู๊ต, นั่งรถซิโคล่ ชมเมืองเว้, ล่องเรือแม่น้ำหอม ตลาดฮาน
เริ่มต้น 14,999 -15,999 บาท

ทัวร์ล่าสุด

REVIEW

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์