TEL: 0960293067   LINE ID: @metourth   IG: metourth

ทัวร์ตุรเคีย : 9 วัน 6 คืน : บินตรงตุรกี สกีอูลูดัก ชานัคคาเล ปามุคคาเล คัปปาโดเกีย อิสตันบูล (ปีใหม่ 2566)

ทัวร์ตุรเคีย : 9 วัน 6 คืน : บินตรงตุรกี สกีอูลูดัก ชานัคคาเล ปามุคคาเล คัปปาโดเกีย อิสตันบูล (ปีใหม่ 2566)

Tour Code : ZGIST-2218TK NY

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

บินตรงสู่อิสตันบูล ตุรกี
พักโรงแรมสไตล์ถ่ำ 1 คืน
ถ่ายรูปคู่ม้าไม้เมืองทรอย
พิเศษ!! ชมโชว์ Belly Dance
ราคา 0 บาท

รายละเอียดทัวร์


ทัวร์ตุรเคีย สกีอูลูดัก ชานัคคาเล ปามุคคาเล คัปปาโดเกีย อิสตันบูล
บินตรงสู่อิสตันบูล ตุรเคีย
9 วัน 6 คืน : ปีใหม่ 2566

เดินทางโดยสายการบิน Turkish Airlines
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องรวม 30 kg. / CARRY ON 7 kgตะลุยหิมะที่ลานสกีรีสอร์ทอูลูดัก
เที่ยวดินแดนแห่งเทพนิยาย ชมตำนานม้าไม้แห่งเมืองทรอย

พิเศษ!! ชมโชว์ Belly Dance
พักโรงแรมสไตล์ถ่ำ 1 คืน

= วันที่ 1 =
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

= วันที่ 2 =
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอิสตันบูล – เมืองอิสตันบูล – ฮิปโปโดรม – สุเหร่าสีน้ำเงิน – เซนต์โซเฟีย – เมืองบูร์ซา – สุเหร่าสีเขียว – สุสานสีเขียว – สุเหร่าใหญ่อูลูคามิ – ตลาดผ้าไหม

= วันที่ 3 =
ภูเขาดูลูดัก – นั่งเคเบิ้ลคาร์สู่ลานสกีรีสอร์ท – ลานสกีรีสอร์ท – เมืองชานัคคาเล

= วันที่ 4 =
ม้าไม้จำลองเมืองทรอย – อุทยานแห่งชาติทรอย – เมืองคูซาดาซึ – เมืองเอฟฟิซุส– ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ – หอสมุดเซลซุส - เตอร์กิชดีไลท์ – บ้านพระแม่มารี

= วันที่ 5 =
โรงงานผลิตเครื่องหนัง – เมืองปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส

= วันที่ 6 =
เมืองคอนยา – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – เมืองคัปปาโดเกีย – ที่พักคาราวานเซราย – เมืองเกอเรเม – โรงงานทอพรม – เมืองใต้ดิน – หุบเขาพาซาแบค – หุบเขานกพิราบ – หุบเขาอุซิซาร์ – ชมโชว์ระบำ Belly Dance

= วันที่ 7 =
ชมบอลลูนหลากสี – พิพิธภัณฑ์เกอเรเม – โรงงานเซรามิก – โรงงานเครื่องประดับ – เมืองอังการา – ทะเลสาบเกลือ – เมืองอิสตันบูล

= วันที่ 8 =
พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – จุดชมวิวเนินเขาปิแอร์ โลติ – สไปซ์บาซาร์ – ห้างสรรพสินค้าอิสตินเย – จัตุรัสทักษิม – หอคอยกาลาตา

= วันที่ 9 =
สนามบินอิสตันบูล – สนามบินสุวรรณภูมิ

-----------------------------------------
อัตราค่าบริการ
-----------------------------------------


อัตราค่าบริการสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 15,000 บาท
อัตรานี้ ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,800 บาท/ท่าน


= CONTACT US =

Inbox : m.me/metourTH
Tel : 096-029-3067
Line :@metourth
WhatsApp : +66960293067
Travel Agency Business Licence : 11/10511

บทความที่เกี่ยวข้อง

ZGTBS-2205TK
ท่องดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมเมือง "ป้อมนาลิกาล่า" รถจี๊บ 4WD ชมความงามของโบสถ์เกอร์เกตี้ ชม อนุสรณ์สถานรัสเซีย – จอร์เจีย อนุสรณ์สถานหินโค้งขนาดใหญ่บนเนินเขา วิหารจวารี อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย
เริ่มต้น 0 บาท
SVD-10
เวียดนามกลาง กิ๊บเก๋ ดานัง ฮอยอัน นั่งกระเช้าชมเมืองสไตล์ฝรั่งเศส พักบานาฮิลล์ 1 คืน เช็คอินไฮไลท์สะพานมือยักษ์ เยือนเมืองมรดกโลก ฮอยอัน หมู่บ้านกั๊มทาน นั่งเรือกระด้ง สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง ชมสะพานมังกร
เริ่มต้น 10,977 -13,977 บาท
BUS05
GRAND GEORGIA COUNTDOWN 2023 สุดฟินส์ ตะลุยหิมะ ณ สกีรีสอร์ท ล่องเรือในทะเลดำชมอ่าวเมืองบาทูมี ขึ้นเคเบิลคาร์ชมป้อมปราการนาริกาลา นอนบน Gudauri 1 คืน ชมบรรยากาศบ้านเรือนเก่าในย่านเมืองเก่า OLD TOWN ชมจตุรัสเปียเซซ่า
เริ่มต้น 0 บาท
IST96TK2
เก็บทุกไฮไลท์ บินตรงลงตุรเคีย พร้อมบินภายใน 1 เที่ยว ตระการตาบอลลูนนับพันที่คัปปาโดเกีย ปามุคคาเล่ พักโรงแรมสไตล์ถ่ำ 2 คืน วิปามุคคาเล่ วิหารเซนต์โซเฟีย ม้าไม้เมืองทรอย, ชมสุเหร่าเซนต์โซเฟีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง
เริ่มต้น 0 บาท

ทัวร์ล่าสุด

REVIEW

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์