TEL: 0960293067   LINE ID: @metourth   IG: metourth

เวียดนามกลาง : 3 วัน 2 คืน : ดานัง ฮอยอัน จึ้งมากแม่!- พักบานาฮิลส์ 1 คืน (มกราคม-เมษายน 2566)

เวียดนามกลาง : 3 วัน 2 คืน : ดานัง ฮอยอัน จึ้งมากแม่!- พักบานาฮิลส์ 1 คืน (มกราคม-เมษายน 2566)

Tour Code : DAD22

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน
นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นบาน่าฮิลล์
สนุกกับการนั่งเรือกระด้ง หมู่บ้านกั๊มทาน
เริ่มต้น 12,999 -13,999 บาท

ช่วงเวลาการเดินทาง

แสดงตารางการเดินทาง และอัตราค่าเดินทาง

วันเดินทาง ราคา / คน
05 ม.ค. 2566 - 07 ม.ค. 2566 13,999
07 ม.ค. 2566 - 09 ม.ค. 2566 13,999
10 ม.ค. 2566 - 12 ม.ค. 2566 13,999
11 ม.ค. 2566 - 13 ม.ค. 2566 13,999
12 ม.ค. 2566 - 14 ม.ค. 2566 13,999
17 ม.ค. 2566 - 19 ม.ค. 2566 13,999
28 ม.ค. 2566 - 30 ม.ค. 2566 13,999
01 ก.พ. 2566 - 03 ก.พ. 2566 13,999
02 ก.พ. 2566 - 04 ก.พ. 2566 13,999
03 ก.พ. 2566 - 05 ก.พ. 2566 13,999
04 ก.พ. 2566 - 06 ก.พ. 2566 13,999
07 ก.พ. 2566 - 09 ก.พ. 2566 13,999
08 ก.พ. 2566 - 10 ก.พ. 2566 13,999
09 ก.พ. 2566 - 11 ก.พ. 2566 13,999
11 ก.พ. 2566 - 13 ก.พ. 2566 13,999
14 ก.พ. 2566 - 16 ก.พ. 2566 13,999
15 ก.พ. 2566 - 17 ก.พ. 2566 13,999
18 ก.พ. 2566 - 20 ก.พ. 2566 13,999
21 ก.พ. 2566 - 23 ก.พ. 2566 13,999
22 ก.พ. 2566 - 24 ก.พ. 2566 13,999
23 ก.พ. 2566 - 25 ก.พ. 2566 13,999
25 ก.พ. 2566 - 27 ก.พ. 2566 13,999
28 ก.พ. 2566 - 02 มี.ค. 2566 13,999
01 มี.ค. 2566 - 03 มี.ค. 2566 13,999
02 มี.ค. 2566 - 04 มี.ค. 2566 13,999
04 มี.ค. 2566 - 06 มี.ค. 2566 13,999
07 มี.ค. 2566 - 09 มี.ค. 2566 13,999
08 มี.ค. 2566 - 10 มี.ค. 2566 13,999
09 มี.ค. 2566 - 11 มี.ค. 2566 13,999
10 มี.ค. 2566 - 12 มี.ค. 2566 13,999
11 มี.ค. 2566 - 13 มี.ค. 2566 13,999
14 มี.ค. 2566 - 16 มี.ค. 2566 12,999
15 มี.ค. 2566 - 17 มี.ค. 2566 13,999
16 มี.ค. 2566 - 18 มี.ค. 2566 13,999
17 มี.ค. 2566 - 19 มี.ค. 2566 13,999
18 มี.ค. 2566 - 20 มี.ค. 2566 13,999
21 มี.ค. 2566 - 23 มี.ค. 2566 13,999
22 มี.ค. 2566 - 24 มี.ค. 2566 13,999
23 มี.ค. 2566 - 25 ก.พ. 2566 13,999
24 มี.ค. 2566 - 26 มี.ค. 2566 13,999
25 มี.ค. 2566 - 27 มี.ค. 2566 13,999
28 มี.ค. 2566 - 30 มี.ค. 2566 13,999
29 มี.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566 13,999
30 มี.ค. 2566 - 01 เม.ย. 2566 13,999
31 มี.ค. 2566 - 02 เม.ย. 2566 13,999

รายละเอียดทัวร์


เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน จึ้งมากแม่ พักบานาฮิลล์ 1 คืน
3 วัน 2 คืน : (สิงหาคม-ตุลาคม 2565)

เดินทางโดยสายการบิน #แอร์เอเชีย #ดอนเมือง
น้ำหนักสัมภาระโหลด 20 กิโลกรัม/ถือขึ้นเครื่อง Carry on 7 กิโลกรัม


พิเศษ!! พักโรงแรม บนบานาฮิลล์ 1 คืน
พิเศษ!! จัดเต็มอินเตอร์บุฟเฟ่ต์บาน่าฮิลล์-หม้อไฟเรือ-เมนูกุ้งมังกร
แถมฟรี!! เสื้อยืดเวียดนาม 1 ตัว
พักโรงแรม 4 ดาว 2 คืน

หมู่บ้านสไตล์ฝรั่งเศส บาน่าฮิลล์  นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นบาน่าฮิลล์  ฮอยอัน เมืองมรดกโลก


= วันแรก =
• กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์ – สะพานมือสีทอง – สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค – สวนดอกไม้ฝรั่งเศส – นั่งรถราง – โรงเก็บไวน์ •

= วันสอง =
• APEC PARK – หาด MY KHE – วัดหลิ๋นอึ๋ง – สะพานแห่งความรัก – สะพานมังกร •

= วันสาม =
• ล่องเรือกระด้ง – ฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น - วัดกวางตุ้ง – บ้านโบราณ – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – โบสถ์สีชมพู – ตลาดฮาน – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) •

------------------------
= อัตราค่าบริการ =
------------------------


หากต้องการพักเดี่ยว เฉพาะบนบาน่าฮิลล์อย่างเดียว เพิ่ม 2,000 บาท / ห้อง

*** ราคานี้ยังไม่รวมค่าทิป ***

มัคคุเทศก์ท้องถิ่น/คนขับรถ/หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 1,200 บาท


= CONTACT US =

Inbox : m.me/metourTH
Tel : 096-029-3067
Line :@metourth
WhatsApp : +66960293067
Travel Agency Business Licence : 11/10511

บทความที่เกี่ยวข้อง

DAD23
เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ เข้าพักเมืองเทพนิยาย “บานาฮิลล์” ชม สวนดอกไม้ สะพานมือทอง หมู่บ้านฝรั่งเศส โรงไวน์ วัดหลินอึ๋ง หมู่บ้านกั๊มทาน(นั่งเรือกระด้ง) เมืองมรดกโลกฮอยอัน พิเศษ!! พร้อมเสริฟเมนู เฝอเวียดนาม บุฟเฟ่ต์นานาชาติ กุ้งมังกร
เริ่มต้น 12,999 -13,999 บาท
HAN06
ที่ยวคุ้มเกินไปมุ้ย!! ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน วัดตามจุ๊ก ชมนาขั้นบันได ซาปา หลังคาอินโดจีน, นั้งรถรางและกระเช้าขึ้นเขา ฟานซิปัน, วัดตามจุ๊ก แลนมาร์กแห่งใหม่, เช็คอินที่เที่ยวใหม่ "โมอาน่า", ทะเลสาบคืนดาบ, วัดหง๊อกซิน, อิสระช้แแงถนน 36 สาย, พิเศษ!! เมนู ชาบูปลาแซลมอน + ไวน์แดง
เริ่มต้น 14,999 -21,999 บาท
PVN15-WE
เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง วัดตามจุ๊ก เที่ยวสุดคุ้ม ดื่มด่ำกับความสวยงามของธรรมชาติ พักฮานอย 1 คืน พักฮาลอง 1 คืน ที่เที่ยวใหม่ วัดต๋ามจุ๊ก จิบน้ำชาบนเรือ ล่องเรือฮาลองเบย์ รับประทานอาหารซีฟุ๊ดบนเรือ เยือนเมืองหลวงฮานอย ช้อปปิ้งถนน 36 สาย
เริ่มต้น 15,999 -16,999 บาท
BT-CTS01_TG
มหัศจรรย์...HOKKAIDO อาซาฮิกาว่า ฟูราโน่ ซัปโปโร ท้าลมหนาว หมู่บ้าน #NingleTerrace แช่น้ำแร่ออนเซ็น ขบวนพาเหรดนกเพนกวิน ขับสโนว์โมบิล น้ำตกชิราฮิเก๊ะ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี คลองโอตารุ ตลาดปลาโจโก ช๊อปปิ้งทานุกิโคจิและย่านซูซูกิโน๊ะ
เริ่มต้น 45,999 บาท

ทัวร์ล่าสุด

REVIEW

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์