TEL: 0960293067   LINE ID: @metourth   IG: metourth

ทัวร์ยุโรป : EAST EUROPE เยอรมัน เช็ก ออสเตรีย 8 วัน 5 คืน (กันยายน-ตุลาคม 2565)

ทัวร์ยุโรป : EAST EUROPE เยอรมัน เช็ก ออสเตรีย 8 วัน 5 คืน (กันยายน-ตุลาคม 2565)

Tour Code : ZGMUC-2204EY

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เมืองปราก
เข้าชมปราสาทปราก มหาวิหารเซนต์วิตัส
เมืองมิวนิค ถ่ายรูปคู่กับสนามฟุตบอลอัลลีอันทร์อาเรนา
เมืองฮัลล์สตัทท์ เมืองเชสกี้ บูดาโจวิค
ราคา 0 บาท

รายละเอียดทัวร์EAST EUROPE เยอรมัน เช็ก ออสเตรีย เมืองเวียนนา 
ดินแดนยุโรปตะวันออก ไข่มุกแห่งโบฮีเมีย เยี่ยมชมต้นแบบปราสาทเจ้าหญิงดิสนีย์ เมืองริมทะเลสาบอันแสนโรแมนติก
8 วัน 5 คืน : กันยายน-ตุลาคม 2565


พิเศษ!! Spare Rips, ปลาเทราต์ย่าง
แถมฟรี!! เซ็ตเดินทาง หมอนรองคอ ผ้าปิดตา


= เมืองมิวนิค =
ถ่ายรูปคู่กับสนามฟุตบอลอัลลีอันทร์อาเรนา, ศาลากลางเมืองมิวนิค, ช้อปปิ้งจัตุรัสมาเรีย พลัทซ์, เมืองฟุสเซ่น

= เมืองชวานเกา =
เข้าชมปราสาทนอยชวานซไตล์, เมืองซาลส์บูร์ก, สวนมิราเบล, บ้านเกิดโมสาร์ท, ถนนเก็ตเตรียกาสเซส

= เมืองฮัลล์สตัทท์ =
เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ, จัตุรัสกลางเมือง, ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่, เมืองเชสกี้ บูดาโจวิค

= เมืองปราก =
เข้าชมปราสาทปราก, มหาวิหารเซนต์วิตัส, พระราชวังหลวง, ย่านช่องทองโบราณ, สะพานชาร์ล, ศาลาว่าการหลังเก่า, หอนาฬิกาดาราศาสตร์

= เมืองเวียนนา =
พระราชวังฮอฟเบิร์ก, โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น, พระราชวังเชินบรุนน์, ถนนสายวงแหวน, ถนนคาร์นเนอร์
เดินทางโดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องรวม 30 kg. / CARRY ON 7 kg


อัตราค่าบริการสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 20,000 บาท
อัตรานี้ ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,500 บาท
ราคาทัวร์ข้างต้นไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น ราคาประมาณ 4,000 บาท (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามค่าเงินในแต่ละวัน)
โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ อำนวยความสะดวกในการยื่น และให้คำแนะนำแก่ท่าน

= CONTACT US =

Inbox : m.me/metourTH
Tel : 096-029-3067
Line :@metourth
WhatsApp : +66960293067
Travel Agency Business Licence : 11/10511

บทความที่เกี่ยวข้อง

BT-VN24_VZ
บินตรงดาลัด พักดี 4 ดาว ที่เมืองดาลัด นั่งกระเช้า ชมวัดตั๊กลัม ชมทุ่งไฮเดรนเยีย นั่ง Roller coaster น้ำตกดาตันลา เข้าชม บ้านเพี้ยน (Crazy House) บ้านสไตล์แปลกๆที่ออกแบบโดยฝีมือลูกสาวประธานาธิบดีคนที่ 2 ของเวียดนาม
เริ่มต้น 9,999 -11,999 บาท
DAD24
พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน, หมู่บ้านสไตล์ฝรั่งเศส บาน่าฮิลล์, นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นบาน่าฮิลล์, เมืองเว้ เจดีย์วัดเทียนมุ่ ตลาดดองบา ล่องเรือแม่น้ำเฮือง, พระราชวังไดนอย, เมืองมรดกโลกฮอยอัน หมู่บ้านกั๊มทาน เพลิดเพลินกับการ “นั่งเรือกระด้ง” สะพานญี่ปุ่น สะพานแห่งความรัก สะพานมังกร, วัดหลินอึ๋ง
เริ่มต้น 14,999 -16,999 บาท
DAD25
นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นสู่บาน่าฮิลล์, หมู่บ้านสไตล์ฝรั่งเศส บาน่าฮิลล์, สะพานสีทอง, ฮอยอัน เมืองมรดกโลก, นั่งเรือกระด้ง, พระราชวังเว้, วัดลินห์อึ๋ง, ล่องเรือแม่น้ำหอม, นั่งรถซิโคล่ ชมเมืองเว้, สะพานมังกร, พิเศษ!! Premium อาหารทะเลที่ยกมาทั้งเรือเสิร์ฟพร้อมเมนูชาบูหม้อไฟ
เริ่มต้น 13,999 -14,999 บาท
VVZ11
นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก สู่เมืองบานาฮิลล์ หมู่บ้านฝรั่งเศส สวนเอเปค โบสถ์สีชมพู หาดหมีเค สะพานมังกร สะพานแห่งความรัก เที่ยวเมืองโบราณ ฮอยอัน สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง ช้อปปิ้งฮาน มาร์เก็ต สนุกสนานไปกับการนั่งเรือกระด้ง หมู่บ้านกั๊มทาน
เริ่มต้น 13,888 -14,888 บาท

ทัวร์ล่าสุด

REVIEW

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์