TEL: 0960293067   LINE ID: @metourth   IG: metourth

เวียดนามเหนือ : 4 วัน 3 คืน : ฮานอย หล่าวกาย ซาปา ฟานซิปัน (กุมภาพันธ์-มีนาคม 66)

เวียดนามเหนือ : 4 วัน 3 คืน : ฮานอย หล่าวกาย ซาปา ฟานซิปัน (กุมภาพันธ์-มีนาคม 66)

Tour Code : ZGHAN-2315VU

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

นั่งกระเช้า สู่ยอดเขาฟานซิปัน
พิเศษ!! แซลม่อนหม้อไฟ ชิมไวน์แดงเลิศรส
โมอาน่า ซาปา คาเฟ่
เริ่มต้น 13,990 -15,990 บาท

ช่วงเวลาการเดินทาง

แสดงตารางการเดินทาง และอัตราค่าเดินทาง

วันเดินทาง ราคา / คน
16 ก.พ. 2566 - 19 ก.พ. 2566 14,990
18 ก.พ. 2566 - 21 ก.พ. 2566 14,990
22 ก.พ. 2566 - 25 ก.พ. 2566 13,990
24 ก.พ. 2566 - 27 ก.พ. 2566 14,990
02 มี.ค. 2566 - 05 มี.ค. 2566 14,990
03 มี.ค. 2566 - 06 มี.ค. 2566 15,990
04 มี.ค. 2566 - 07 มี.ค. 2566 15,990
08 มี.ค. 2566 - 11 มี.ค. 2566 13,990
09 มี.ค. 2566 - 12 มี.ค. 2566 14,990
10 มี.ค. 2566 - 13 มี.ค. 2566 14,990
15 มี.ค. 2566 - 18 มี.ค. 2566 13,990
16 มี.ค. 2566 - 19 มี.ค. 2566 14,990
17 มี.ค. 2566 - 20 มี.ค. 2566 14,990
18 มี.ค. 2566 - 21 มี.ค. 2566 14,990

รายละเอียดทัวร์


เวียดนามเหนือ ฮานอย หล่าวกาย ซาปา ฟานซิปัน

4 วัน 3 คืน : กุมภาพันธ์-มีนาคม 66

เดินทางโดยสายการบิน #เวียดนามแอร์ไลน์
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg. / CARRY ON 7 kgเที่ยวสุดคุ้ม ดื่มด่ำกับความสวยงามของธรรมชาติ
นั่งกระเช้า สู่ยอดเขาฟานซิปัน
พิเศษ!! แซลม่อนหม้อไฟ ชิมไวน์แดงเลิศรส

แถมฟรี!! หมวกแดง เวียดนาม
- ตลาดเลิฟมาร์เก็ต - ทะเลสาบคืนดาบ - วัดหง็อกเซิน - ถนน 36 สาย -

-----------------------------
= วันที่หนึ่ง =
- สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนอยไบ – เมืองหล่าวกาย -

= วันที่สอง =
- เมืองซาปา – นั่งรถราง – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปัน – หมู่บ้านก๊าตก๊าต – โบสถ์หิน – ตลาดเลิฟมาร์เก็ต -

= วันที่สาม =
- โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ – ด่านแดนเวียดนาม-จีน – เมืองฮานอย – ถนน 36 สาย -

= วันที่สี่ =
- สุสานโฮจิมินห์ – สนามบินนอยไบ – สนามบินสุวรรณภูมิ -

-----------------------------
อัตราค่าบริการ
-----------------------------

* ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ 1,500 บาท/ท่าน *

= CONTACT US =


Tel : 096-029-3067
Line :@metourth
WhatsApp : +66960293067
Travel Agency Business Licence : 11/10511

บทความที่เกี่ยวข้อง

IST22
บินตรงสู่อิสตันบูล เที่ยวดินแดนแห่งเทพนิยาย บินภายใน 1 เที่ยว ชมตำนานม้าไม้แห่งเมืองทรอย ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ เมืองเปอร์กามัม ปราสาทปุยฝ้าย ตระการตาบอลลูนนับพันที่คัปปาโดเกีย วิหารฮาเจียโซเฟีย
เริ่มต้น 39,999 บาท
MS003
ชมโชว์สุดอลังการ! ระดับมหานคร MirinnShow The International Variety Entertainment Show Bang” พร้อมรับประทานอาหารนานาชาติสุดหรู พบกับการแสดงผสมผสาน ระหว่างคาบาเรต์และความงดงามของมวยไทย ที่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหน พร้อมกับ แสงสี เสียง ตระการตา
เริ่มต้น 1,800 บาท
BT-IND32_FD
มหัศจรรย์...อินเดีย ชมเมืองชัยปุระ นครสีชมพู ชมทัชมาฮาล 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ชมเมืองชัยปุระ "นครสีชมพู" พิเศษ!! นำท่านสักการะ วัดพระพิฆเนศ พิเศษ!! นั่งรถ Jeep ขึ้นชมพระราชวัง เที่ยวชมพระราชวังสายลม AMBER FORT ป้อมปราการเมืองชัยปุระ
เริ่มต้น 0 บาท
ZGTPE-2201JX
เที่ยวไต้หวัน เถาหยวน หนานโถว ไทจง ไทเป นิวไทเป เที่ยวไต้หวันดินแดนต้นกำเนิดแห่งชานมไข่มุก ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา สัมผัสเสน่ห์หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น หมู่บ้านเฉิ่นจี้ ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
เริ่มต้น 0 บาท

ทัวร์ล่าสุด

REVIEW

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์