TEL: 0960293067   LINE ID: @metourth   IG: metourth

ตุรเคีย

ตุรเคีย

14 รายการ
ZGIST-2302TK
บินตรง+บินภายใน 1 เที่ยว
พักโรงแรมสไตล์ถ่ำ 1 คืน
นั่งกระเช้าชมเมืองโบราณเปอร์กามัม
พิเศษ!! ชมโชว์ Belly Dance
ชมตำนานม้าไม้แห่งเมืองทรอย นั่งกระเช้าชมเมืองโบราณเปอร์กามัม สัมผัสเสน่ห์เมืองมรดกโลก ชมบอลลูนหลากสี ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส สุเหร่าสีน้ำเงิน วิหารเซนต์โซเฟีย หรือ สุเหร่าฮาเกีย โซเฟีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง
เริ่มต้น 39,990 -41,990 บาท
IST85W5-8
เที่ยวดินแดน 2 ทวีป
ชมความงามของปราสาทปุยฝ้าย น้ำตกหินปูนสีขาว
นั่งกระเช้าขึ้นเขาเออร์ซีเยส ชมวิวบนยอดเขา
BEAUTIFUL TURKIYE เยือนดินแดน 2 ทวีป ชมสุเหร่าเซนต์โซเฟีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง ตระการตาบอลลูน ชมพระอาทิตย์ยามเช้า และชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกีย ชมความงามของปราสาทปุยฝ้าย น้ำตกหินปูนสีขาวที่เกิดขึ้นจากธารน้ำใต้ดิน
เริ่มต้น 0 บาท
IST22
เที่ยวดินแดนแห่งเทพนิยาย ชมบอลลูนหลากสี
พักโรงแรมสไตล์ถ่ำ 1 คืน
ชมตำนานม้าไม้เลื่องชื่อแห่งเมืองทรอย
นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ เมืองเปอร์กามัม
บินตรงสู่อิสตันบูล เที่ยวดินแดนแห่งเทพนิยาย บินภายใน 1 เที่ยว ชมตำนานม้าไม้แห่งเมืองทรอย ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ เมืองเปอร์กามัม ปราสาทปุยฝ้าย ตระการตาบอลลูนนับพันที่คัปปาโดเกีย วิหารฮาเจียโซเฟีย
เริ่มต้น 39,999 บาท
ZGIST-2217TK : Happy New Year 2022
บินตรงสู่อิสตันบูล บินภายใน 1 ครั้ง
พักโรงแรมสไตล์ถ่ำ 1 คืน
สัมผัสความหนาวที่ลานสกีรีสอร์ท
บินตรงสู่ ตุรกี อิสตันบูล บูร์ซา สกีอูลูดัก ปามุคคาเล คัปปาโดเกีย บินภายใน 1 เที่ยว สัมผัสความหนาวที่ลานสกีรีสอร์ทอูลูดัก ล่องเรือบอสฟอรัส ลุยดินแดนเมืองมรดกโลก หุบเขาพาซาแบค หุบเขานกพิราบ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองโบราณเฮียราโพลิส
เริ่มต้น 0 บาท
BT-IST46_TK
บินตรงสู่อิสตันบูล เที่ยวดินแดน 2 ทวีป
พักโรงแรมสไตล์ถ่ำ 2 คืน
ปามุคคาเล่ วิหารเซนต์โซเฟีย ม้าไม้เมืองทรอย
พิเศษ!! ชมโชว์ Belly Dance
บินตรงสู่อิสตันบูล เที่ยวดินแดน 2 ทวีป ชมวิว Galata Bridge นั่งบอลลูน ชมเมืองคัปปาโดเกีย ชมตำนานม้าไม้แห่งเมืองทรอย วิหารเซนต์โซเฟีย ปามุคคาเล่ ชมอุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน ชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส พักโรงแรมถ่ำ 2 คืน
เริ่มต้น 41,999 -43,999 บาท
BT-IST66_TK
บินตรงสู่อิสตันบูล บินภายใน 1 ครั้ง
เที่ยวดินแดน 2 ทวีป นั่งบอลลูน ชมเมืองคัปปาโดเกีย
ปามุคคาเล่ วิหารเซนต์โซเฟีย ม้าไม้เมืองทรอย
พิเศษ!! ชมโชว์ Belly Dance
มหัศจรรย์...ตุรเคีย NEW YEARS เทศกาลปีใหม่ บินตรงสู่อิสตัลบูล, เที่ยวดินแดน 2 ทวีป ชมบอลลูนหลากสี เมืองคัปปาโดเกีย, ปามุคคาเล่ วิหารเซนต์โซเฟีย ม้าไม้เมืองทรอย,พักโรงแรมถ่ำ 1 คืน, พักโรงแรม 5 ดาว, พระราชวังโดลมาบาห์เช่
เริ่มต้น 0 บาท
IST14
สัมผัสเมือง 3 อารยธรรม สองทวีป
เมืองปามุคคาเล่ “ปราสาทปุยฝ้าย”
พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน
พิเศษ!! ชมโชว์ Belly Dance
TURKEY BEST PRICE สัมผัสเมือง 3 อารยธรรม สองทวีป ตระการตาบอลลูนนับพันที่คัปปาโดเกีย พักโรงแรม 4 ดาวของตุรกี พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน ชมโชว์ระบำหน้าท้อง ชมม้าไม้เมืองทรอย (Troy) ปราสาทปุยฝ้าย ปามุคคาเล่ วิหารฮาเจียโซเฟีย ม้าไม้เมืองทรอย
เริ่มต้น 0 บาท
IST85TK-1
บินตรงสู่อิสตันบูล บินภายใน 1 ครั้ง
พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน
พิเศษ!! ชมโชว์ Belly Dance
บินตรงสู่อิสตันบูล บินภายใน 1 ครั้ง
พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน
พิเศษ!! ชมโชว์ Belly Dance
TURKEY SUPER ปัง เที่ยวดินแดน 2 ทวีป นั่งบอลลูน ชมเมืองคัปปาโดเกีย พักโรงแรมถ่ำ 1 คืน ปามุคคาเล่ วิหารเซนต์โซเฟีย ม้าไม้เมืองทรอย พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ นครใต้ดิน ปราสาทปุยฝ้าย พิเศษ!! ชมโชว์ Belly Dance
เริ่มต้น 0 บาท
ZGIST-2212TK
บินตรงสู่อิสตันบูล บินภายใน 1 ครั้ง
พักโรงแรมสไตล์ถ่ำ 1 คืน
ชมตำนานม้าไม้เลื่องชื่อแห่งเมืองทรอย
พิเศษ!! ชมโชว์ Belly Dance
บินตรงสู่อิสตันบูล บินภายใน 1 ครั้ง
พักโรงแรมสไตล์ถ่ำ 1 คืน
ชมตำนานม้าไม้เลื่องชื่อแห่งเมืองทรอย
พิเศษ!! ชมโชว์ Belly Dance
บินตรงสู่อิสตันบูล อิสตันบูล ชานัคคาเล หมู่บ้านซิรินเซ ปามุคคาเล คัปปาโดเกีย บินตรง+บินภายใน 1 เที่ยวเที่ยวสบายไม่เหนื่อย เที่ยวซิรินเซหมู่บ้านแห่งไวน์ ชมตำนานม้าไม้เลื่องชื่อแห่งเมืองทรอย นั่งกระเช้าสู่จุดชมวิวเนินเขาปิแอร์ โลติ สไปซ์บาซาร์ วิหารอะโครโปลิส วิหารโอลิมเปียนเซอุส
เริ่มต้น 0 บาท
IST96TK2
บินตรงตุรเคีย+บินภายใน 1 ขา
ตระการตาบอลลูนนับพันที่คัปปาโดเกีย
พักโรงแรมสไตล์ถ่ำ 2 คืน
วิหารเซนต์โซเฟีย ม้าไม้เมืองทรอย
เก็บทุกไฮไลท์ บินตรงลงตุรเคีย พร้อมบินภายใน 1 เที่ยว ตระการตาบอลลูนนับพันที่คัปปาโดเกีย ปามุคคาเล่ พักโรงแรมสไตล์ถ่ำ 2 คืน วิปามุคคาเล่ วิหารเซนต์โซเฟีย ม้าไม้เมืองทรอย, ชมสุเหร่าเซนต์โซเฟีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง
เริ่มต้น 0 บาท
IST96TK-10
พักโรงแรมถ่ำ 1 คืน
ตระการตาบอลลูน ชมเมืองคัปปาโดเกีย
ปามุคคาเล่-ม้าไม้เมืองทรอย
พิเศษ!! ชมโชว์ Belly Dance
TURKIYE WOW!! WOW!! WOW!! ชมพระอาทิตย์ยามเช้า และชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกีย นั่งกระเช้าขึ้นสู่เนินเขาเปียลอททึ เนินเขาซึ่งสามารถเห็นวิวของโกลเดนฮอร์น เอฟฟิซุส เยือนเมืองกรีกโบราณ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
เริ่มต้น 35,999 บาท
IST25
ตระการตาบอลลูนนับพันที่คัปปาโดเกีย
พักโรงแรมสไตล์ถ่ำ 2 คืน
วิหารเซนต์โซเฟีย ม้าไม้เมืองทรอย
นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ เมืองเปอร์กามัม
TURKEY BEST WINTER ตระการตาบอลลูนนับพันที่คัปปาโดเกีย ปามุคคาเล่ พักโรงแรมสไตล์ถ่ำ 2 คืน วิปามุคคาเล่ วิหารเซนต์โซเฟีย ม้าไม้เมืองทรอย, นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ เมืองเปอร์กามัม ทะเลสาบเกลือ (SALT LAKE)พิเศษ!! ชมโชว์ Belly Dance
เริ่มต้น 39,999 บาท
ZGIST-2301TK
เยือนซิรินเซหมู่บ้านแห่งไวน์
ชมตำนานม้าไม้เลื่องชื่อแห่งเมืองทรอย
เยือนเมืองมรดกโลก ดินแดน 2 ทวีป
พิเศษ!! ชมโชว์ Belly Dance
เยือนเมืองมรดกโลก ดินแดน 2 ทวีป เที่ยวดินแดนแห่งเทพนิยาย ชมตำนานม้าไม้เลื่องชื่อแห่งเมืองทรอย ชมบอลลูนหลากสี เยือนซิรินเซหมู่บ้านแห่งไวน์ ชมบอลลูนหลากสี สุเหร่าสีน้ำเงิน เซนต์โซเฟีย จุดชมวิวพาโนรามาเมืองเกอเรเม ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
เริ่มต้น 37,990 -39,990 บาท
ZGIST-2218TK NY
บินตรงสู่อิสตันบูล ตุรกี
พักโรงแรมสไตล์ถ่ำ 1 คืน
ถ่ายรูปคู่ม้าไม้เมืองทรอย
พิเศษ!! ชมโชว์ Belly Dance
บินตรงตุรกี สกีอูลูดัก ชานัคคาเล ปามุคคาเล คัปปาโดเกีย อิสตันบูล ตะลุยหิมะที่ลานสกีรีสอร์ทอูลูดัก เที่ยวดินแดนแห่งเทพนิยาย ชมตำนานม้าไม้แห่งเมืองทรอย วิหารเซนต์โซเฟีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลางเป็นโบสถ์คาทอลิก ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
เริ่มต้น 0 บาท
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์