TEL: 0960293067   LINE ID: @metourth   IG: metourth

เวียดนามเหนือ

เวียดนามเหนือ

15 รายการ
ZGHAN-2309WE
พักซาปาเมืองในสายหมอก 4 ดาว 2 คืน
พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์หม้อไฟ ชิมไวน์แดงเลิศรส
กระเช้าไฟฟ้าจากซาปาไปยังยอดเขาฟานซิปัน
น้ำตกสีเงิน หมู่บ้านก๊าต ก๊าต
เที่ยวเวียดนามเหนือสุดคุ้ม 3 วัน 2 คืน พักซาปาเมืองในสายหมอก 4 ดาว 2 คืน นั่งรถราง จากสถานีซาปา นั่งกระเช้าไฟฟ้า เพื่อขึ้นสู่ฟานซิปันหลังคาแห่งอินโดจีน, ชมวิวนาขั้นบันไดแบบพาโนรามา พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์หม้อไฟ ชิมไวน์แดงเลิศรส
เริ่มต้น 13,990 -16,990 บาท
HAN08
กระเช้าไฟฟ้าจากซาปาไปยังยอดเขาฟานซิปัน
ฮาลองปาร์คนั่งกระเช้าข้ามทะเล
ล่องเรืออ่าวฮาลอง
เมนูพิเศษ!! แซลม่อนหม้อไฟ ชิมไวน์แดงเลิศรส
ซาปา นาขั้นบันได ชมวิวแบบพาโนรามา อากาศเย็นสบายทั้งปี นั่งรถราง จากสถานีซาปา นั่งกระเช้าไฟฟ้า เพื่อขึ้นสู่ฟานซิปันหลังคาแห่งอินโดจีน, หมู่บ้านก๊าตก๊าต, ล่องเรืออ่าวฮาลอง, ฮาลองปาร์คนั่งกระเช้าข้ามทะเล, เยือนเมืองหลวงอันทรงเสน่ห์ที่ฮานอย
เริ่มต้น 16,999 -17,999 บาท
HANVN0223
เมนูพิเศษ!! แซลม่อนหม้อไฟ ชิมไวน์แดงเลิศรส
กระเช้าไฟฟ้าจากซาปาไปยังยอดเขาฟานซิปัน
หมู่บ้านชาวเขา กั๊ต กั๊ต
SAPA พาฟินยังอินเหมือนเดิม!! นาขั้นบันได อากาศเย็นสบายทั้งปี นั่งรถราง จากสถานีซาปา นั่งกระเช้าไฟฟ้า เพื่อขึ้นสู่ฟานซิปันหลังคาแห่งอินโดจีน, เช็คอิน โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ (MOANA SAPA CAFÉ) หมู่บ้านชาวเขา กั๊ต กั๊ต
เริ่มต้น 14,888 -20,888 บาท
HANFD1123
ซาปา นาขั้นบันได
นั่งรถราง+กระเช้า ขึ้นยอดเข้า ฟานซีปัน
ล่องเรือแจวชม ตามก๊ก หรือ ฮาลองบก
พิเศษ !! ชาบูหม้อไฟปลาแซลม่อน-ไวน์แดง
เมืองซาปา นาขั้นบันได ชมวิวแบบพาโนรามา อากาศเย็นสบายทั้งปี นั่งรถไฟวินเทจจากสถานีซาปาสู่สถานีกระเช้า พิชิตยอดเขาฟานซิปัน หลังคาแห่งอินโดจีน ล่องเรือแจวชม ตามก๊ก หรือ ฮาลองบก ปั่นจักรยานชมเมืองตามก๊ก เยือนเมืองหลวงอันทรงเสน่ห์ที่ฮานอย ช้อปปิ้งจุใจบนถนน 36สาย
เริ่มต้น 14,888 -17,888 บาท
BT-VN41_VU
ซาปาชมวิวนาขั้นบันได
นั้งรถรางและกระเช้าขึ้นเขา ฟานซิปัน
วัดตามจุ๊ก (Tam Chuc)
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg
ซาปา ชมวิวนาขั้นบันได นั้งรถรางและกระเช้าขึ้นเขา ฟานซิปัน, วัดตามจุ๊ก แลนมาร์กแห่งใหม่, เช็คอินที่เที่ยวใหม่ "โมอาน่า" หมู่บ้านชาวเขา ตลาดซาปา อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย, พิเศษ!! ชาบูปลาแซลมอน + ไวน์แดง
เริ่มต้น 14,999 -16,999 บาท
BT-VN47_FD
ชมนาขั้นบันได ซาปา
นั่งรถรางและกระเช้าขึ้นเขาฟานซิปัน
ล่องเรือตามก๊ก นิงห์บิงห์
พิเศษ!! ชาบูปลาแซลมอน+ไวน์แดง
พักซาปาเมืองในสายหมอก ขึ้นกระเช้าฟานซิปันแล้ว หมู่บ้านก๊าต ก๊าต โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ สุสานโฮจิมินห์ บ้านพักลุงโฮ อิสระช้อปปิ้ง ตลาดเลิฟมาร์เก็ต ถ่ายรูป โบสถ์หิน อีกหนึ่งแลนด์มาร์กสำคัญของซาปา ล่องเรือตามก๊ก นิงห์บิงห์
เริ่มต้น 14,999 -20,999 บาท
BT-VN44_FD
พักโรงแรม 4 ดาว
ชมนาขั้นบันได ซาปา
นั้งรถรางและกระเช้าขึ้นเขา ฟานซิปัน
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg
ชมนาขั้นบันได ซาปา หลังคาอินโดจีน นั้งรถรางและกระเช้าขึ้นเขา ฟานซิปัน, วัดตามจุ๊ก แลนมาร์กแห่งใหม่, เช็คอินที่เที่ยวใหม่ "โมอาน่า", หมู่บ้านชาวเขา สะพานแก้วมังกรเมฆ ทะเลสาบคืนดาบ สะพานแสงอาทิตย์
เริ่มต้น 16,999 -20,999 บาท
BT-VN42_WE
พักซาปา 2 คืน
นั่งรถราง+กระเช้า ขึ้นยอดเข้า ฟานซีปัน
เมนูพิเศษ !! SEN BUFFET ชาบูหม้อไฟ+ไวน์แดง
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg
เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน ดื่มด่ำกับความสวยงามของธรรมชาติ ชมวิวนาขั้นบันไดแบบพาโนรามา เก็บทุกจุดไฮไลท์ ขึ้นฟานซิปัน หลังคาอินโดจีน เมนูพิเศษ !! SEN BUFFET ชาบูหม้อไฟ+ไวน์แดง เยือนเมืองหลวงฮานอย ช้อปปิ้งถนน 36 สาย ชมทะเลสาบคืนดาบ
เริ่มต้น 18,999 -20,999 บาท
ZGHAN-2314VN
ชมนาขั้นบันได ซาปา หลังคาอินโดจีน
นั่งรถรางและกระเช้าขึ้นเขาฟานซิปัน
พิเศษ!! ลิ้มลองเมนูขึ้นชื่อ บักกุ๊ดเต๋
พักซาปาเมืองในสายหมอก 2 คืน รวมค่าขึ้นกระเช้าฟานซิปันแล้วด่านแดนเวียดนาม-จีน ซาปา หมู่บ้านก๊าต ก๊าต โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ สุสานโฮจิมินห์ บ้านพักลุงโฮ อิสระช้อปปิ้ง ตลาดเลิฟมาร์เก็ต ถ่ายรูป โบสถ์หิน อีกหนึ่งแลนด์มาร์กสำคัญของซาปา
เริ่มต้น 12,990 -18,990 บาท
VFD15
ซาปา เมืองแห่งสายหมอก
นั่งกระเช้า พิชิตยอดเขาฟานซิปัน
เช็คอิน สะพานกระจกบาจลอง ที่ยาวที่สุดในโลก
สวนดอกไม้แฮปปี้แลนด์ ไร่ชารูปหัวใจ
ซาปา เมืองแห่งสายหมอก เที่ยว หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต ถนนคนเดินซาปา นั่งรถไฟวินเทจจากสถานีซาปาสู่สถานีกระเช้า พิชิตยอดเขาฟานซิปัน หลังคาแห่งอินโดจีน หมกโจว เช็คอิน สะพานกระจกบาจลอง สะพานกระจกที่ยาวที่สุดในโลก ไร่ชารูปหัวใจ
เริ่มต้น 15,888 บาท
ZGHAN-2310WE
พิเศษ!! นอนซาปา 2 คืน
นั้งรถรางและกระเช้าขึ้นเขา ฟานซิปัน
ล่องเรือนิงห์บิงห์
พิเศษ!! หม้อไฟ ชิมไวน์แดงเลิศรส
บินเหมาลำ ซาปา ฮานอย ฟานซีปัน นิงห์บิงห์ ตามก๊ก นอนซาปา 2 คืน นั้งรถรางและกระเช้าขึ้นเขา ฟานซิปัน ล่องเรือนิงห์บิงห์ เช็คอินที่เที่ยวใหม่ "โมอาน่า", หมู่บ้านชาวเขา,ตลาดซาปา ทะเลสาบคืนดาบ, สะพานแสงอาทิตย์, วัดหง๊อกซิน
เริ่มต้น 18,990 บาท
HANVN0423
ล่องเรือชมอ่าวฮาลอง
ชมนาขั้นบันได ซาปา
นั้งรถรางและกระเช้าขึ้นเขา ฟานซิปัน
พิเศษ!! ชาบูหม้อไฟปลาแซลม่อน-ไวน์แดง
พักโรงแรมบนซาปา 2 คืน นาขั้นบันได อากาศเย็นสบายทั้งปี นั้งรถรางและกระเช้าขึ้นเขา ฟานซิปัน หลังคาอินโดจีน, เช็คอินที่เที่ยวใหม่ "โมอาน่า", เยือนเมืองหลวงอันทรงเสน่ห์ที่ฮานอย, พิเศษ!! เมนู ชาบูปลาแซลมอน + ไวน์แดง
เริ่มต้น 19,888 บาท
ZGHAN-2313VN
พักซาปา 2 คืน
พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์หม้อไฟ ชิมไวน์แดงเลิศรส
กระเช้าไฟฟ้าจากซาปาไปยังยอดเขาฟานซิปัน
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg
เยือนหลังคาอินโดจีน "นั่งกระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน" สัมผัสบรรยากาศเมืองในสายหมอกฟิน พักซาปา 2 คืน หมู่บ้านก๊าตก๊าต ถ่ายรูป โบสถ์หิน อีกหนึ่งแลนด์มาร์กสำคัญของซาปา เช็คอินที่เที่ยวใหม่แห่งเมืองซาปา โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ น้ำตกสีเงินสัญลักษณ์แห่งเมืองซาปา
เริ่มต้น 14,990 -18,990 บาท
ZGHAN-2311WE
พักซาปาเมืองในสายหมอก 2 คืน
ชมนาขั้นบันได ซาปา หลังคาอินโดจีน
นั่งรถรางและกระเช้าขึ้นเขาฟานซิปัน
ล่องเรือฮาลองบก นิงห์บิงห์
เมืองมกโจว เยือนสะพานกระจกยาวที่สุดในโลก
เที่ยวเวียดนามเหนือ 5 วัน 4 คืน เก็บทุกจุดไฮไลท์ พักเมืองซาปา 2 คืน สุดฟินกับอากาศเย็นสบาย Check-in CAFÉ’ สุดฮิต “MOANA SAPA” นั่งรถรางจากสถานีซาปาสู่สถานีกระเช้า และขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาฟานซิปัน เมืองมกโจว เยือนสะพานกระจกยาวที่สุดในโลก ล่องเรือฮาลองบก "นิงห์บิงห์
เริ่มต้น 21,990 บาท
ZGHAN-2312WE
พักซาปาเมืองในสายหมอก 2 คืน
ชมนาขั้นบันได ซาปา หลังคาอินโดจีน
นั่งรถรางและกระเช้าขึ้นเขาฟานซิปัน
ล่องเรือ นิงห์บิงห์-อ่าวฮาลองเบย์
เที่ยวเวียดนามเหนือ 5 วัน 4 คืน เก็บทุกจุดไฮไลท์ พักเมืองซาปา 2 คืน สุดฟินกับอากาศเย็นสบาย Check-in CAFÉ’ สุดฮิต “MOANA SAPA” นั่งรถรางจากสถานีซาปาสู่สถานีกระเช้า และขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาฟานซิปัน ล่องเรือ นิงห์บิงห์ อ่าวฮาลองเบย์
เริ่มต้น 20,990 บาท
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์