TEL: 0960293067   LINE ID: @metourth   IG: metourth

ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ต่างประเทศ

26 รายการ
ZGHAN-2309WE
พักซาปาเมืองในสายหมอก 4 ดาว 2 คืน
พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์หม้อไฟ ชิมไวน์แดงเลิศรส
กระเช้าไฟฟ้าจากซาปาไปยังยอดเขาฟานซิปัน
น้ำตกสีเงิน หมู่บ้านก๊าต ก๊าต
เที่ยวเวียดนามเหนือสุดคุ้ม 3 วัน 2 คืน พักซาปาเมืองในสายหมอก 4 ดาว 2 คืน นั่งรถราง จากสถานีซาปา นั่งกระเช้าไฟฟ้า เพื่อขึ้นสู่ฟานซิปันหลังคาแห่งอินโดจีน, ชมวิวนาขั้นบันไดแบบพาโนรามา พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์หม้อไฟ ชิมไวน์แดงเลิศรส
เริ่มต้น 13,990 -16,990 บาท
HAN08
กระเช้าไฟฟ้าจากซาปาไปยังยอดเขาฟานซิปัน
ฮาลองปาร์คนั่งกระเช้าข้ามทะเล
ล่องเรืออ่าวฮาลอง
เมนูพิเศษ!! แซลม่อนหม้อไฟ ชิมไวน์แดงเลิศรส
ซาปา นาขั้นบันได ชมวิวแบบพาโนรามา อากาศเย็นสบายทั้งปี นั่งรถราง จากสถานีซาปา นั่งกระเช้าไฟฟ้า เพื่อขึ้นสู่ฟานซิปันหลังคาแห่งอินโดจีน, หมู่บ้านก๊าตก๊าต, ล่องเรืออ่าวฮาลอง, ฮาลองปาร์คนั่งกระเช้าข้ามทะเล, เยือนเมืองหลวงอันทรงเสน่ห์ที่ฮานอย
เริ่มต้น 16,999 -17,999 บาท
HANVN0223
เมนูพิเศษ!! แซลม่อนหม้อไฟ ชิมไวน์แดงเลิศรส
กระเช้าไฟฟ้าจากซาปาไปยังยอดเขาฟานซิปัน
หมู่บ้านชาวเขา กั๊ต กั๊ต
SAPA พาฟินยังอินเหมือนเดิม!! นาขั้นบันได อากาศเย็นสบายทั้งปี นั่งรถราง จากสถานีซาปา นั่งกระเช้าไฟฟ้า เพื่อขึ้นสู่ฟานซิปันหลังคาแห่งอินโดจีน, เช็คอิน โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ (MOANA SAPA CAFÉ) หมู่บ้านชาวเขา กั๊ต กั๊ต
เริ่มต้น 14,888 -20,888 บาท
HANFD1123
ซาปา นาขั้นบันได
นั่งรถราง+กระเช้า ขึ้นยอดเข้า ฟานซีปัน
ล่องเรือแจวชม ตามก๊ก หรือ ฮาลองบก
พิเศษ !! ชาบูหม้อไฟปลาแซลม่อน-ไวน์แดง
เมืองซาปา นาขั้นบันได ชมวิวแบบพาโนรามา อากาศเย็นสบายทั้งปี นั่งรถไฟวินเทจจากสถานีซาปาสู่สถานีกระเช้า พิชิตยอดเขาฟานซิปัน หลังคาแห่งอินโดจีน ล่องเรือแจวชม ตามก๊ก หรือ ฮาลองบก ปั่นจักรยานชมเมืองตามก๊ก เยือนเมืองหลวงอันทรงเสน่ห์ที่ฮานอย ช้อปปิ้งจุใจบนถนน 36สาย
เริ่มต้น 14,888 -17,888 บาท
BT-VN41_VU
ซาปาชมวิวนาขั้นบันได
นั้งรถรางและกระเช้าขึ้นเขา ฟานซิปัน
วัดตามจุ๊ก (Tam Chuc)
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg
ซาปา ชมวิวนาขั้นบันได นั้งรถรางและกระเช้าขึ้นเขา ฟานซิปัน, วัดตามจุ๊ก แลนมาร์กแห่งใหม่, เช็คอินที่เที่ยวใหม่ "โมอาน่า" หมู่บ้านชาวเขา ตลาดซาปา อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย, พิเศษ!! ชาบูปลาแซลมอน + ไวน์แดง
เริ่มต้น 14,999 -16,999 บาท
BT-VN47_FD
ชมนาขั้นบันได ซาปา
นั่งรถรางและกระเช้าขึ้นเขาฟานซิปัน
ล่องเรือตามก๊ก นิงห์บิงห์
พิเศษ!! ชาบูปลาแซลมอน+ไวน์แดง
พักซาปาเมืองในสายหมอก ขึ้นกระเช้าฟานซิปันแล้ว หมู่บ้านก๊าต ก๊าต โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ สุสานโฮจิมินห์ บ้านพักลุงโฮ อิสระช้อปปิ้ง ตลาดเลิฟมาร์เก็ต ถ่ายรูป โบสถ์หิน อีกหนึ่งแลนด์มาร์กสำคัญของซาปา ล่องเรือตามก๊ก นิงห์บิงห์
เริ่มต้น 14,999 -20,999 บาท
BT-VN44_FD
พักโรงแรม 4 ดาว
ชมนาขั้นบันได ซาปา
นั้งรถรางและกระเช้าขึ้นเขา ฟานซิปัน
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg
ชมนาขั้นบันได ซาปา หลังคาอินโดจีน นั้งรถรางและกระเช้าขึ้นเขา ฟานซิปัน, วัดตามจุ๊ก แลนมาร์กแห่งใหม่, เช็คอินที่เที่ยวใหม่ "โมอาน่า", หมู่บ้านชาวเขา สะพานแก้วมังกรเมฆ ทะเลสาบคืนดาบ สะพานแสงอาทิตย์
เริ่มต้น 16,999 -20,999 บาท
BT-VN42_WE
พักซาปา 2 คืน
นั่งรถราง+กระเช้า ขึ้นยอดเข้า ฟานซีปัน
เมนูพิเศษ !! SEN BUFFET ชาบูหม้อไฟ+ไวน์แดง
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg
เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน ดื่มด่ำกับความสวยงามของธรรมชาติ ชมวิวนาขั้นบันไดแบบพาโนรามา เก็บทุกจุดไฮไลท์ ขึ้นฟานซิปัน หลังคาอินโดจีน เมนูพิเศษ !! SEN BUFFET ชาบูหม้อไฟ+ไวน์แดง เยือนเมืองหลวงฮานอย ช้อปปิ้งถนน 36 สาย ชมทะเลสาบคืนดาบ
เริ่มต้น 18,999 -20,999 บาท
ZGHAN-2314VN
ชมนาขั้นบันได ซาปา หลังคาอินโดจีน
นั่งรถรางและกระเช้าขึ้นเขาฟานซิปัน
พิเศษ!! ลิ้มลองเมนูขึ้นชื่อ บักกุ๊ดเต๋
พักซาปาเมืองในสายหมอก 2 คืน รวมค่าขึ้นกระเช้าฟานซิปันแล้วด่านแดนเวียดนาม-จีน ซาปา หมู่บ้านก๊าต ก๊าต โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ สุสานโฮจิมินห์ บ้านพักลุงโฮ อิสระช้อปปิ้ง ตลาดเลิฟมาร์เก็ต ถ่ายรูป โบสถ์หิน อีกหนึ่งแลนด์มาร์กสำคัญของซาปา
เริ่มต้น 12,990 -18,990 บาท
VFD15
ซาปา เมืองแห่งสายหมอก
นั่งกระเช้า พิชิตยอดเขาฟานซิปัน
เช็คอิน สะพานกระจกบาจลอง ที่ยาวที่สุดในโลก
สวนดอกไม้แฮปปี้แลนด์ ไร่ชารูปหัวใจ
ซาปา เมืองแห่งสายหมอก เที่ยว หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต ถนนคนเดินซาปา นั่งรถไฟวินเทจจากสถานีซาปาสู่สถานีกระเช้า พิชิตยอดเขาฟานซิปัน หลังคาแห่งอินโดจีน หมกโจว เช็คอิน สะพานกระจกบาจลอง สะพานกระจกที่ยาวที่สุดในโลก ไร่ชารูปหัวใจ
เริ่มต้น 15,888 บาท
ZGHAN-2310WE
พิเศษ!! นอนซาปา 2 คืน
นั้งรถรางและกระเช้าขึ้นเขา ฟานซิปัน
ล่องเรือนิงห์บิงห์
พิเศษ!! หม้อไฟ ชิมไวน์แดงเลิศรส
บินเหมาลำ ซาปา ฮานอย ฟานซีปัน นิงห์บิงห์ ตามก๊ก นอนซาปา 2 คืน นั้งรถรางและกระเช้าขึ้นเขา ฟานซิปัน ล่องเรือนิงห์บิงห์ เช็คอินที่เที่ยวใหม่ "โมอาน่า", หมู่บ้านชาวเขา,ตลาดซาปา ทะเลสาบคืนดาบ, สะพานแสงอาทิตย์, วัดหง๊อกซิน
เริ่มต้น 18,990 บาท
HANVN0423
ล่องเรือชมอ่าวฮาลอง
ชมนาขั้นบันได ซาปา
นั้งรถรางและกระเช้าขึ้นเขา ฟานซิปัน
พิเศษ!! ชาบูหม้อไฟปลาแซลม่อน-ไวน์แดง
พักโรงแรมบนซาปา 2 คืน นาขั้นบันได อากาศเย็นสบายทั้งปี นั้งรถรางและกระเช้าขึ้นเขา ฟานซิปัน หลังคาอินโดจีน, เช็คอินที่เที่ยวใหม่ "โมอาน่า", เยือนเมืองหลวงอันทรงเสน่ห์ที่ฮานอย, พิเศษ!! เมนู ชาบูปลาแซลมอน + ไวน์แดง
เริ่มต้น 19,888 บาท
ZGHAN-2313VN
พักซาปา 2 คืน
พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์หม้อไฟ ชิมไวน์แดงเลิศรส
กระเช้าไฟฟ้าจากซาปาไปยังยอดเขาฟานซิปัน
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg
เยือนหลังคาอินโดจีน "นั่งกระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน" สัมผัสบรรยากาศเมืองในสายหมอกฟิน พักซาปา 2 คืน หมู่บ้านก๊าตก๊าต ถ่ายรูป โบสถ์หิน อีกหนึ่งแลนด์มาร์กสำคัญของซาปา เช็คอินที่เที่ยวใหม่แห่งเมืองซาปา โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ น้ำตกสีเงินสัญลักษณ์แห่งเมืองซาปา
เริ่มต้น 14,990 -18,990 บาท
ZGHAN-2311WE
พักซาปาเมืองในสายหมอก 2 คืน
ชมนาขั้นบันได ซาปา หลังคาอินโดจีน
นั่งรถรางและกระเช้าขึ้นเขาฟานซิปัน
ล่องเรือฮาลองบก นิงห์บิงห์
เมืองมกโจว เยือนสะพานกระจกยาวที่สุดในโลก
เที่ยวเวียดนามเหนือ 5 วัน 4 คืน เก็บทุกจุดไฮไลท์ พักเมืองซาปา 2 คืน สุดฟินกับอากาศเย็นสบาย Check-in CAFÉ’ สุดฮิต “MOANA SAPA” นั่งรถรางจากสถานีซาปาสู่สถานีกระเช้า และขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาฟานซิปัน เมืองมกโจว เยือนสะพานกระจกยาวที่สุดในโลก ล่องเรือฮาลองบก "นิงห์บิงห์
เริ่มต้น 21,990 บาท
ZGHAN-2312WE
พักซาปาเมืองในสายหมอก 2 คืน
ชมนาขั้นบันได ซาปา หลังคาอินโดจีน
นั่งรถรางและกระเช้าขึ้นเขาฟานซิปัน
ล่องเรือ นิงห์บิงห์-อ่าวฮาลองเบย์
เที่ยวเวียดนามเหนือ 5 วัน 4 คืน เก็บทุกจุดไฮไลท์ พักเมืองซาปา 2 คืน สุดฟินกับอากาศเย็นสบาย Check-in CAFÉ’ สุดฮิต “MOANA SAPA” นั่งรถรางจากสถานีซาปาสู่สถานีกระเช้า และขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาฟานซิปัน ล่องเรือ นิงห์บิงห์ อ่าวฮาลองเบย์
เริ่มต้น 20,990 บาท
DAD27
พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน
นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นบาน่าฮิลล์
เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg
เฮฮาปาจิงโกะ เที่ยวเวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 1 คืน หมู่บ้านสไตล์ฝรั่งเศส นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นบาน่าฮิลล์, นั่งเรือกระดงฮอยอัน, ฮอยอัน เมืองมรดกโลก, ตลาดดองบา, หมู่บ้านกั๊มทาน, สะพานมังกร, ตลาดฮาน
เริ่มต้น 13,999 -15,999 บาท
ZGDAD-2307VZ
นั่งกระเช้าชมเมืองสไตล์ฝรั่งเศส พักบานาฮิลล์ 1 คืน
เมืองมรดกโลก ฮอยอัน สุดมันส์ล่องเรือกระด้ง
พิเศษ!! จัดเต็มบุฟเฟ่ต์บานาฮอิลล์
เที่ยวเวียดนามกลาง พักดี 4 ดาว พักบานาฮิลส์ 1 คืน นั่งกระเช้าชมเมืองสไตล์ฝรั่งเศส สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค เยือนเมืองมรดกโลก ฮอยอัน หมู่บ้านกั๊มทาน นั่งเรือกระด้ง สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง สะพานมังกร
เริ่มต้น 0 บาท
ZGDAD-2318VZ
นั่งกระเช้าชมเมืองสไตล์ฝรั่งเศส พักบานาฮิลล์ 1 คืน
สุดมันส์ล่องเรือกระด้ง
เช็คอินไฮไลท์สะพานมือยักษ์
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg
เที่ยวเวียดนามกลาง พักดีดานัง หมู่บ้านสไตล์ฝรั่งเศส บาน่าฮิลล์ 4 ดาว นั่งกระเช้าไฟฟ้า สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค ชมความอลังการสะพานมือ หมู่บ้านกั๊มทาน ล่องเรือกระด้ง สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง เยือนเมืองมรดกโลก ฮอยอัน
เริ่มต้น 12,990 -16,990 บาท
DAD29
พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน
นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นบาน่าฮิลล์
เมนูพิเศษ !! หม้อไฟเรือซีฟู๊ต
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg
HUE DANANG BANA HILLS คุ้มแบบตะโกน พักบานาฮิลล์ 1 คืน หมู่บ้านสไตล์ฝรั่งเศส นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นบาน่าฮิลล์, นั่งเรือกระดงฮอยอัน, ฮอยอัน เมืองมรดกโลก, ตลาดดองบา, หมู่บ้านกั๊มทาน, สะพานมังกร, ตลาดฮาน
เริ่มต้น 15,999 -18,999 บาท
DAD28
พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน
นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นบาน่าฮิลล์
เมนูพิเศษ!! หม้อไฟเรือ-เมนูกุ้งมังกร
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg
ดานัง ฮอยอัน พักหมู่บ้านสไตล์ฝรั่งเศส บานาฮิลล์ 1 คืน นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นบาน่าฮิลล์, เมนูพิเศษ!! หม้อไฟเรือ-เมนูกุ้งมังกร, นั่งเรือกระดงฮอยอัน, ฮอยอัน เมืองมรดกโลก, ตลาดดองบา, หมู่บ้านกั๊มทาน, สะพานมังกร, ตลาดฮาน
เริ่มต้น 14,999 -17,999 บาท
ZGDAD-2317VZ
นั่งกระเช้าชมเมืองสไตล์ฝรั่งเศส พักบานาฮิลล์ 1 คืน
หมู่บ้านกั๊มทาน นั่งเรือกระด้ง
เช็คอินไฮไลท์สะพานมือยักษ์
เยือนเมืองมรดกโลก เว้ ฮอยอัน
นั่งกระเช้าชมเมืองสไตล์ฝรั่งเศส พักบานาฮิลล์ 1 คืน, เช็คอินไฮไลท์สะพานมือยักษ์, สุดมันส์ล่องเรือกระด้ง, สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง, เยือนเมืองมรดกโลก เว้ ฮอยอัน, ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม, สะพานมังกร, สะพานแห่งความรัก
เริ่มต้น 14,990 -18,990 บาท
ZGDAD-2308VZ
นั่งกระเช้าชมเมืองสไตล์ฝรั่งเศส พักบานาฮิลล์ 1 คืน
หมู่บ้านกั๊มทาน นั่งเรือกระด้ง
เช็คอินไฮไลท์สะพานมือยักษ์
นั่งสามล้อชมเมืองเว้
นั่งกระเช้าชมเมืองสไตล์ฝรั่งเศส พักบานาฮิลล์ 1 คืน, เยือนสองเมืองมรดกโลก เว้ ฮอยอัน, เช็คอินไฮไลท์สะพานมือยักษ์, สุดมันส์ล่องเรือกระด้ง, พิเศษ!! จัดเต็มบุฟเฟ่ต์บาน่าฮิลล์ ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม, วัดเทียนมู่, ตลาดดองบา, พระราชวังดายโนย
เริ่มต้น 14,990 -15,990 บาท
VVZ18
พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน
นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นบาน่าฮิลล์
เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติสุดหรู ที่ยอดเขา Bana Hill
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg
ดานัง บานาฮิลล์ ฮอยอัน เว้ พักบานาฮิลล์ 1 คืน หมู่บ้านสไตล์ฝรั่งเศส นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นบาน่าฮิลล์, นั่งเรือกระดงฮอยอัน, ฮอยอัน เว้ เมืองมรดกโลก, ตลาดดองบา, หมู่บ้านกั๊มทาน, สะพานมังกร, ตลาดฮาน, เมืองดานัง พิพิธภัณฑ์จาม
เริ่มต้น 14,888 -17,888 บาท
VFD05
พัก Mercure Bana Hills บนบานาฮิลล์
นั่งกระเช้าทะลุหมอกสู่เมืองเทพนิยายบานาฮิลล์
เยี่ยมชมเมืองมรดกโลกฮอยอันอันล้ำค่า
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg
เดินทางสู่ ดานัง ฮอยอัน เที่ยวชมเมืองมรดกโลก ล่องเรือมังกร ชมศิลปะการแสดง บรรเลงเพลงพื้นบ้าน นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ ดื่มด่ำไปกับวิวทิวทัศน์ของเมืองบนความสูงถึง 5,810 เมตร เป็นระยะทางที่ยาวที่สุดในโลก และเดินทางสู่ หมู่บ้านกั๊มทาน นั่งเรือกระด้ง
เริ่มต้น 13,888 -14,888 บาท
VVZ17
Mercure Bana Hills บนบานาฮิลล์
นั่งกระเช้าทะลุหมอกสู่เมืองเทพนิยายบานาฮิลล์
เยี่ยมชมเมืองมรดกโลกฮอยอันอันล้ำค่า
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg
เดินทางสู่ เมืองมรดกโลก ล่องเรือมังกร ชมศิลปะการแสดง บรรเลงเพลงพื้นบ้าน นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ ดื่มด่ำไปกับวิวทิวทัศน์ของเมืองบนความสูงถึง 5,810 เมตร เป็นระยะทางที่ยาวที่สุดในโลก และเดินทางสู่ หมู่บ้านกั๊มทาน หรือหมู่บ้านเรือกระด้ง ให้ท่านสนุกสนานไปกับกิจกรรม!!นั่งเรือกระด้ง
เริ่มต้น 13,888 -16,888 บาท
VFD22
สัมผัสบรรยากาศเมืองสไตล์ฝรั่งเศส พักบานาฮิลล์ 1 คืน
เมืองดานัง นั้งกระเช้าไฟฟ้าสู่บานาฮิลล์
เช็คอินไฮไลท์สะพานมือยักษ์ และเมืองโบราณฮอยอัน
นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก สู่เมืองบานาฮิลล์ หมู่บ้านฝรั่งเศส สวนเอเปค โบสถ์สีชมพู สะพานมังกร สะพานแห่งความรัก เที่ยวเมืองโบราณ ฮอยอัน สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง ช้อปปิ้งฮาน มาร์เก็ต สนุกสนานไปกับการนั่งเรือกระด้ง หมู่บ้านกั๊มทาน
เริ่มต้น 12,888 -18,888 บาท
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์