TEL: 0960293067   LINE ID: @metourth   IG: metourth

ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ต่างประเทศ

49 รายการ
HAN08
กระเช้าไฟฟ้าจากซาปาไปยังยอดเขาฟานซิปัน
ฮาลองปาร์คนั่งกระเช้าข้ามทะเล
ล่องเรืออ่าวฮาลอง
เมนูพิเศษ!! แซลม่อนหม้อไฟ ชิมไวน์แดงเลิศรส
ซาปา นาขั้นบันได ชมวิวแบบพาโนรามา อากาศเย็นสบายทั้งปี นั่งรถราง จากสถานีซาปา นั่งกระเช้าไฟฟ้า เพื่อขึ้นสู่ฟานซิปันหลังคาแห่งอินโดจีน, หมู่บ้านก๊าตก๊าต, ล่องเรืออ่าวฮาลอง, ฮาลองปาร์คนั่งกระเช้าข้ามทะเล, เยือนเมืองหลวงอันทรงเสน่ห์ที่ฮานอย
เริ่มต้น 16,999 บาท
HANFD1223
นั่งรถรางและกระเช้าพิชิตยอดเขาฟานซิปัน
ล่องเรือชมอ่าวฮาลอง
ซาปา นาขั้นบันได ชมวิวแบบพาโนรามา
Check in MOANA SAPA CAFÉ
ซาปา นาขั้นบันได ชมวิวแบบพาโนรามา อากาศเย็นสบายทั้งปี Check in MOANA SAPA CAFÉ นั่งรถไฟชมเมืองซาปา ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาฟานซิปัน ล่องเรือชมอ่าวฮาลอง กุ้ยหลินแห่งเมืองเวียดนาม ชอปปิ้ง ซาปาไนท์มาเก็ต และ ถนนสาย 36 เก่า
เริ่มต้น 16,888 -22,888 บาท
HANVN0223
เมนูพิเศษ!! แซลม่อนหม้อไฟ ชิมไวน์แดงเลิศรส
กระเช้าไฟฟ้าจากซาปาไปยังยอดเขาฟานซิปัน
หมู่บ้านชาวเขา กั๊ต กั๊ต
SAPA พาฟินยังอินเหมือนเดิม!! นาขั้นบันได อากาศเย็นสบายทั้งปี นั่งรถราง จากสถานีซาปา นั่งกระเช้าไฟฟ้า เพื่อขึ้นสู่ฟานซิปันหลังคาแห่งอินโดจีน, เช็คอิน โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ (MOANA SAPA CAFÉ) หมู่บ้านชาวเขา กั๊ต กั๊ต
เริ่มต้น 14,888 -19,888 บาท
HANVN0723
ซาปา เมืองแห่งสายหมอก
นั่งกระเช้า พิชิตยอดเขาฟานซิปัน
เช็คอิน Moana sapa Café
พิเศษ!! ชาบูหม้อไฟปลาแซลม่อน-ไวน์แดง
ซาปา เมืองแห่งสายหมอก ขึ้นกระเช้าลอยฟ้ารับอากาศหนาวและไอหมอกสู่ เขาฟานซิปัน เที่ยวชม เมืองฮานอย เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ช้อปปิ้งซาปาไนท์ มาเก็ต ถนน 36 สาย และ Lotte Center Hanoi ถ่ายรูปเช็คอิน คาเฟ่ MOANA CAFÉ
เริ่มต้น 14,888 -20,888 บาท
HANFD1123
ซาปา นาขั้นบันได
นั่งรถราง+กระเช้า ขึ้นยอดเข้า ฟานซีปัน
ล่องเรือแจวชม ตามก๊ก หรือ ฮาลองบก
พิเศษ !! ชาบูหม้อไฟปลาแซลม่อน-ไวน์แดง
เมืองซาปา นาขั้นบันได ชมวิวแบบพาโนรามา อากาศเย็นสบายทั้งปี นั่งรถไฟวินเทจจากสถานีซาปาสู่สถานีกระเช้า พิชิตยอดเขาฟานซิปัน หลังคาแห่งอินโดจีน ล่องเรือแจวชม ตามก๊ก หรือ ฮาลองบก ปั่นจักรยานชมเมืองตามก๊ก เยือนเมืองหลวงอันทรงเสน่ห์ที่ฮานอย ช้อปปิ้งจุใจบนถนน 36สาย
เริ่มต้น 15,888 -17,888 บาท
BT-VN41_VU
ซาปาชมวิวนาขั้นบันได
นั้งรถรางและกระเช้าขึ้นเขา ฟานซิปัน
วัดตามจุ๊ก (Tam Chuc)
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg
ซาปา ชมวิวนาขั้นบันได นั้งรถรางและกระเช้าขึ้นเขา ฟานซิปัน, วัดตามจุ๊ก แลนมาร์กแห่งใหม่, เช็คอินที่เที่ยวใหม่ "โมอาน่า" หมู่บ้านชาวเขา ตลาดซาปา อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย, พิเศษ!! ชาบูปลาแซลมอน + ไวน์แดง
เริ่มต้น 15,999 -16,999 บาท
BT-VN47_FD
ชมนาขั้นบันได ซาปา
นั่งรถรางและกระเช้าขึ้นเขาฟานซิปัน
ล่องเรือตามก๊ก นิงห์บิงห์
พิเศษ!! ชาบูปลาแซลมอน+ไวน์แดง
พักซาปาเมืองในสายหมอก ขึ้นกระเช้าฟานซิปันแล้ว หมู่บ้านก๊าต ก๊าต โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ สุสานโฮจิมินห์ บ้านพักลุงโฮ อิสระช้อปปิ้ง ตลาดเลิฟมาร์เก็ต ถ่ายรูป โบสถ์หิน อีกหนึ่งแลนด์มาร์กสำคัญของซาปา ล่องเรือตามก๊ก นิงห์บิงห์
เริ่มต้น 14,999 -20,999 บาท
BT-VN44_FD
พักโรงแรม 4 ดาว
ชมนาขั้นบันได ซาปา
นั้งรถรางและกระเช้าขึ้นเขา ฟานซิปัน
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg
ชมนาขั้นบันได ซาปา หลังคาอินโดจีน นั้งรถรางและกระเช้าขึ้นเขา ฟานซิปัน, วัดตามจุ๊ก แลนมาร์กแห่งใหม่, เช็คอินที่เที่ยวใหม่ "โมอาน่า", หมู่บ้านชาวเขา สะพานแก้วมังกรเมฆ ทะเลสาบคืนดาบ สะพานแสงอาทิตย์
เริ่มต้น 17,999 -20,999 บาท
ZGHAN-2321VN
กระเช้าไฟฟ้าจากซาปาไปยังยอดเขาฟานซิปัน
พักซาปาเมืองในสายหมอก 2 คืน
พิเศษ!! แซลม่อนหม้อไฟ-ชิมไวน์แดงเลิศรส
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg
สัมผัสอากาศหนาวเมืองในสายหมอก ท่ามกลางหุบเขา 2 คืน นั่งกระเช้าไฟฟ้า เพื่อขึ้นสู่ฟานซิปันยอดเขาสูงสุดแห่งเวียดนาม อิสระช้อปปิ้ง ตลาดเลิฟมาร์เก็ต หมู่บ้านก๊าตก๊าต ถ่ายรูป โบสถ์หิน อีกหนึ่งแลนด์มาร์กสำคัญของซาปา หมู่บ้านก๊าตก๊าต
เริ่มต้น 13,990 -17,990 บาท
ZGHAN-2314VN
ชมนาขั้นบันได ซาปา หลังคาอินโดจีน
นั่งรถรางและกระเช้าขึ้นเขาฟานซิปัน
พิเศษ!! ลิ้มลองเมนูขึ้นชื่อ บักกุ๊ดเต๋
พักซาปาเมืองในสายหมอก 2 คืน รวมค่าขึ้นกระเช้าฟานซิปันแล้วด่านแดนเวียดนาม-จีน ซาปา หมู่บ้านก๊าต ก๊าต โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ สุสานโฮจิมินห์ บ้านพักลุงโฮ อิสระช้อปปิ้ง ตลาดเลิฟมาร์เก็ต ถ่ายรูป โบสถ์หิน อีกหนึ่งแลนด์มาร์กสำคัญของซาปา
เริ่มต้น 13,990 -17,990 บาท
VFD23
ซาปา นาขั้นบันได อากาศเย็นสบายทั้งปี
กระเช้าไฟฟ้าจากซาปาไปยังยอดเขาฟานซิปัน
ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก(เมืองนินบินห์)
พิเศษ! ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล+ไวน์แดงดาลัด
เที่ยวเวียดนามเหนือสุดคุ้ม ฮานอย ซาปา นาขั้นบันได ชมวิวแบบ 360 องศา อากาศเย็นสบายทั้งปี, Check in MOANA SAPA CAFÉ, นั่งกระเช้า พิชิตยอดเขาฟานซิปัน หลังคาแห่งอินโดจีน หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต ล่องเรือชมความงามถ้ำตามก๊ก(เมืองนินบินห์)
เริ่มต้น 14,888 -17,888 บาท
HANVN0823
ล่องเรือชมทัศนียภาพอ่าวฮาลอง ชมถ้ำนางฟ้า
กระเช้าไฟฟ้าจากซาปาไปยังยอดเขาฟานซิปัน
ซาปา นาขั้นบันได อากาศเย็นสบายทั้งปี
ล่องเรือจ่างอาน เมืองนิงห์บิงห์
เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา เมืองนิงห์บิงห์ ฮาลองเบย์, ล่องเรือจ่างอาน ชมมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ ล่องเรือชมธรรมชาติที่อ่าวฮาลอง พร้อมรับประทานอาหารบนเรือ ช้อปปิ้งซาปาไนท์ มาเก็ต, ฮาลองไนท์ มาเก็ต และตามก๊กไนท์มาเก็ต ถ่ายรูปเช็คอิน คาเฟ่ MOANA CAFÉ
เริ่มต้น 15,888 -22,888 บาท
HANVN0623
นั่งรถรางและกระเช้าขึ้นเขาฟานซิปัน
ล่องเรือตามก๊ก ฮาลองบกเมืองนิงห์บิงห์
ชมนาขั้นบันได ซาปา หลังคาอินโดจีน
พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์หม้อไฟ ชิมไวน์แดงเลิศรส
เที่ยวซาปาเมืองในสายหมอก นั่ง รถไฟวินเทจ ขึ้นกระเช้าลอยฟ้า ชมความสวยงามสัมผัสอากาศหนาวและไอหมอกของเขาฟานซิปัน ช้อปปิ้ง ซาปาไนท์มาเก็ต และ ถนน 36 สาย ล่องเรือตามก๊ก ฮาลองบกเมืองนิงห์บิงห์ เช็คอินคาเฟ่สุดชิค MOANA CAFÉ
เริ่มต้น 15,888 -22,888 บาท
HANVN0423
ล่องเรือชมอ่าวฮาลอง
ชมนาขั้นบันได ซาปา
นั้งรถรางและกระเช้าขึ้นเขา ฟานซิปัน
พิเศษ!! ชาบูหม้อไฟปลาแซลม่อน-ไวน์แดง
พักโรงแรมบนซาปา 2 คืน นาขั้นบันได อากาศเย็นสบายทั้งปี นั้งรถรางและกระเช้าขึ้นเขา ฟานซิปัน หลังคาอินโดจีน, เช็คอินที่เที่ยวใหม่ "โมอาน่า", เยือนเมืองหลวงอันทรงเสน่ห์ที่ฮานอย, พิเศษ!! เมนู ชาบูปลาแซลมอน + ไวน์แดง
เริ่มต้น 15,888 -20,888 บาท
ZGHAN-2313VN
พักซาปา 2 คืน
พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์หม้อไฟ ชิมไวน์แดงเลิศรส
กระเช้าไฟฟ้าจากซาปาไปยังยอดเขาฟานซิปัน
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg
เยือนหลังคาอินโดจีน "นั่งกระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน" สัมผัสบรรยากาศเมืองในสายหมอกฟิน พักซาปา 2 คืน หมู่บ้านก๊าตก๊าต ถ่ายรูป โบสถ์หิน อีกหนึ่งแลนด์มาร์กสำคัญของซาปา เช็คอินที่เที่ยวใหม่แห่งเมืองซาปา โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ น้ำตกสีเงินสัญลักษณ์แห่งเมืองซาปา
เริ่มต้น 14,990 -18,990 บาท
ZGHAN-2325VN
พักซาปาเมืองในสายหมอก 2 คืน
อิสระท่องเที่ยวหนึ่งวันเต็ม
นาขั้นบันได อากาศเย็นสบายทั้งปี
ล่องเรือฮาลองบก นิงห์บิงห์
เที่ยวเวียดนามเหนือ 5 วัน 4 คืน อิสระท่องเที่ยว 1 วัน พักเมืองซาปา 2 คืนนาขั้นบันได อากาศเย็นสบายทั้งปี สุดฟินกับอากาศเย็นสบาย Check-in CAFÉ’ สุดฮิต “MOANA SAPA” ล่องเรือฮาลองบก "นิงห์บิงห์" พิเศษ!! สุกี้หม้อไฟ-ไวน์แดง
เริ่มต้น 12,990 -18,990 บาท
ZGHAN-2322VN
กระเช้าไฟฟ้าจากซาปาไปยังยอดเขาฟานซิปัน
ล่องเรือฮาลองบก นิงห์บิงห์
พักโรงแรมบนซาปา 2 คืน
พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์หม้อไฟ ชิมไวน์แดงเลิศรส
สัมผัสอากาศหนาวเมืองในสายหมอก ท่ามกลางหุบเขา รวมค่ากระเช้าฟานซิปันแล้ว พักซาปา 2 คืน หมู่บ้านก๊าตก๊าต ถ่ายรูป โบสถ์หิน อีกหนึ่งแลนด์มาร์กสำคัญของซาปา เช็คอินที่เที่ยวใหม่แห่งเมืองซาปา โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ ล่องเรือฮาลองบก "นิงห์บิงห์"
เริ่มต้น 15,990 -17,990 บาท
BT-VN63_QH
นั่งรถจิ๊บตะลุย ทะเลทรายมุยเน่
นั่งโรลเลอร์โคสเตอร์ ชมน้ำตกดาตันลา
สวนแห่งแสง(Lumiere Light Garden)
ล่องเรือรับประทานอาหาร แม่น้ำไซง่อน
เวียดนามใต้ มหัศจรรย์...เวียดนาม โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ นั่งรถจิ๊บตะลุย ทะเลทรายมุยเน่ ทะเลทรายขาว ทะเลทรายแดง สนุกกับโรลเลอร์โคสเตอร์ ชมน้ำตกดาตันลา นั่งเคเบิ้ลคาร์ ชมวัดตั๊กลัม สวนแห่งแสง(Lumiere Light Garden) เช็คอิน ณ จัตุรัสลามเวียน
เริ่มต้น 12,999 -16,999 บาท
SGNVN0123
นั่งรถจิ๊บสุดตื่นเต้นตะลุย ทะเลทรายขาว
นั่งกระเช้า ชมวัดตั๊กลัม
ชมทุ่งไฮเดรนเยีย
นั่ง Roller coaster น้ำตกดาตันลา
เช็คอินเมืองมุยเน่ เมืองตากอากาศริมทะเลชื่อดัง นั่งรถจิ๊บสุดตื่นเต้นตะลุย ทะเลทรายขาว ชมลำธารนางฟ้าหรือแกรนด์แคนยอนแห่งเวียดนาม นั่งรถราง Roller Coaster ชมความสวยงามของน้ำตกดาตันลา ขึ้นกระเช้าลอยฟ้า เพื่อเที่ยวชม วัดตั๊กลัม ชมสวนดอกไฮเดรนเยีย ของเมืองดาลัด
เริ่มต้น 14,888 -20,888 บาท
ZGSGN-2304VN
นั่งรถจิ๊บตะลุยทะเลทราย
ขอพรวงล้อสวดมนต์ที่ใหญ่ทีสุดในโลก
นั่งโรลเลอร์โคสเตอร์ ชมน้ำตกดาตันลา
บินภายในไม่เหนื่อย 1 ขา
เวียดนามใต้ ดาลัด มุยเน่ โฮจิมินห์ บินภายใน พักดาลัด เมืองในฝันที่มีอากาศเย็นตลอดทั้งปี, นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมเมือง พิเศษ!! นั่งโรลเลอร์โคสเตอร์ ชมน้ำตกดาตันลา นั่งรถจิ๊บตะลุยทะเลทราย ขอพรวงล้อสวดมนต์ที่ใหญ่ทีสุดในโลก พระพุทธรูปพระศรีอริยเมตไตรย
เริ่มต้น 14,990 -20,990 บาท
DAD27
พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน
นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นบาน่าฮิลล์
เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg
เฮฮาปาจิงโกะ เที่ยวเวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 1 คืน หมู่บ้านสไตล์ฝรั่งเศส นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นบาน่าฮิลล์, นั่งเรือกระดงฮอยอัน, ฮอยอัน เมืองมรดกโลก, ตลาดดองบา, หมู่บ้านกั๊มทาน, สะพานมังกร, ตลาดฮาน
เริ่มต้น 14,999 บาท
ZGDAD-2318VZ
นั่งกระเช้าชมเมืองสไตล์ฝรั่งเศส พักบานาฮิลล์ 1 คืน
สุดมันส์ล่องเรือกระด้ง
เช็คอินไฮไลท์สะพานมือยักษ์
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg
เที่ยวเวียดนามกลาง พักดีดานัง หมู่บ้านสไตล์ฝรั่งเศส บาน่าฮิลล์ 4 ดาว นั่งกระเช้าไฟฟ้า สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค ชมความอลังการสะพานมือ หมู่บ้านกั๊มทาน ล่องเรือกระด้ง สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง เยือนเมืองมรดกโลก ฮอยอัน
เริ่มต้น 14,990 -16,990 บาท
DAD29
พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน
นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นบาน่าฮิลล์
เมนูพิเศษ !! หม้อไฟเรือซีฟู๊ต
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg
HUE DANANG BANA HILLS คุ้มแบบตะโกน พักบานาฮิลล์ 1 คืน หมู่บ้านสไตล์ฝรั่งเศส นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นบาน่าฮิลล์, นั่งเรือกระดงฮอยอัน, ฮอยอัน เมืองมรดกโลก, ตลาดดองบา, หมู่บ้านกั๊มทาน, สะพานมังกร, ตลาดฮาน
เริ่มต้น 15,999 บาท
DAD28
พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน
นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นบาน่าฮิลล์
เมนูพิเศษ!! หม้อไฟเรือ-เมนูกุ้งมังกร
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg
ดานัง ฮอยอัน พักหมู่บ้านสไตล์ฝรั่งเศส บานาฮิลล์ 1 คืน นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นบาน่าฮิลล์, เมนูพิเศษ!! หม้อไฟเรือ-เมนูกุ้งมังกร, นั่งเรือกระดงฮอยอัน, ฮอยอัน เมืองมรดกโลก, ตลาดดองบา, หมู่บ้านกั๊มทาน, สะพานมังกร, ตลาดฮาน
เริ่มต้น 14,999 -15,999 บาท
DADVZ0823
นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นบาน่าฮิลล์
เมืองเว้-ฮอยอัน เมืองเก่าประวัติศาสตร์
เมนูพิเศษ กุ้งมังกรท่านละครึ่งตัว
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg
เว้ ดานัง ฮอยอัน นอนบานาฮิลล์, ชม เมืองเว้ เมืองเก่าประวัติศาสตร์ ถูกปกครองด้วยจักรพรรดิเวียดนามกว่า 150 ปี ทานอาหารเย็น พร้อมสวมชุดจักรพรรดิ นั่งกระเช้าขึ้น ยอดเขาบานาฮิลล์ เพลิดเพลินกับ สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค ชมอารยธรรมโบราณแห่งเมืองฮอยอัน นั่งเรือกระด้ง
เริ่มต้น 14,888 -22,888 บาท
DADVZ0723
พักบาน่าฮิลล์ 2 คืน
เที่ยวโซนใหม่ Eclipse Square
นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นบาน่าฮิลล์
พิเศษ!! เมนูกุ้งมังกร
สวยเวอร์ ดานัง ฮอยอัน นั่งกระเช้าชมเมืองสไตล์ฝรั่งเศส ดื่มด่ำกับบรรยากาศฟีลยุโรปบนบานาฮิลล์ 2 คืน เพลิดเพลินกับ สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์ค สะพานโกเด้นบริดจ์ ชมอารยธรรมโบราณแห่งเมืองฮอยอัน นั่งเรือกระด้ง สักการะวัดลินห์อึ๋ง ช้อปปิ้ง ตลาดฮาน พร้อมเมนูพิเศษ กุ้งมังกร
เริ่มต้น 18,888 -19,888 บาท
DADFD0723
พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน
นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นบาน่าฮิลล์
กุ้งมังกรล็อบสเตอร์ครึ่งตัวพร้อมหม้อไฟทะเล
เที่ยวโซนใหม่ Eclipse Square
นั่งกระเช้าขึ้น ยอดเขาบานาฮิลล์ เพลิดเพลินกับ สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คใหม่ สะพานโกเด้นบริดจ์ พร้อมพักบนบานาฮิลล์ 1 คืน เที่ยวโซนใหม่บานาฮิลล์ Eclipse Square ชมอารยธรรมโบราณแห่งเมืองฮอยอัน นั่งเรือกระด้ง สักการะวัดลินห์อึ๋ง ช้อปปิ้ง ตลาดฮาน
เริ่มต้น 14,888 -18,888 บาท
ZGDAD-2317VZ
นั่งกระเช้าชมเมืองสไตล์ฝรั่งเศส พักบานาฮิลล์ 1 คืน
หมู่บ้านกั๊มทาน นั่งเรือกระด้ง
เช็คอินไฮไลท์สะพานมือยักษ์
เยือนเมืองมรดกโลก เว้ ฮอยอัน
นั่งกระเช้าชมเมืองสไตล์ฝรั่งเศส พักบานาฮิลล์ 1 คืน, เช็คอินไฮไลท์สะพานมือยักษ์, สุดมันส์ล่องเรือกระด้ง, สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง, เยือนเมืองมรดกโลก เว้ ฮอยอัน, ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม, สะพานมังกร, สะพานแห่งความรัก
เริ่มต้น 15,990 -17,990 บาท
ZGDAD-2323VZ
พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน
นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นบาน่าฮิลล์
เยือนเมืองมรดกโลก เว้ ฮอยอัน
พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ BBQ-บุฟเฟ่ต์บาน่าฮิลล์
เที่ยวสุดคุ้มจุใจ พักบานา ฮิลส์ 1 คืน หมู่บ้านสไตล์ฝรั่งเศส นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นบาน่าฮิลล์ เยือนเมืองมรดกโลก นั่งสามล้อชมเมืองเว้ ฮอยอัน นั่งเรือกระดงฮอยอัน ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง
เริ่มต้น 16,990 -23,990 บาท
VVZ18
พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน
นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นบาน่าฮิลล์
เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติสุดหรู ที่ยอดเขา Bana Hill
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg
ดานัง บานาฮิลล์ ฮอยอัน เว้ พักบานาฮิลล์ 1 คืน หมู่บ้านสไตล์ฝรั่งเศส นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นบาน่าฮิลล์, นั่งเรือกระดงฮอยอัน, ฮอยอัน เว้ เมืองมรดกโลก, ตลาดดองบา, หมู่บ้านกั๊มทาน, สะพานมังกร, ตลาดฮาน, เมืองดานัง พิพิธภัณฑ์จาม
เริ่มต้น 14,888 -17,888 บาท
VFD05
พัก Mercure Bana Hills บนบานาฮิลล์
นั่งกระเช้าทะลุหมอกสู่เมืองเทพนิยายบานาฮิลล์
เยี่ยมชมเมืองมรดกโลกฮอยอันอันล้ำค่า
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg
เดินทางสู่ ดานัง ฮอยอัน เที่ยวชมเมืองมรดกโลก ล่องเรือมังกร ชมศิลปะการแสดง บรรเลงเพลงพื้นบ้าน นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ ดื่มด่ำไปกับวิวทิวทัศน์ของเมืองบนความสูงถึง 5,810 เมตร เป็นระยะทางที่ยาวที่สุดในโลก และเดินทางสู่ หมู่บ้านกั๊มทาน นั่งเรือกระด้ง
เริ่มต้น 14,888 บาท
VVZ17
Mercure Bana Hills บนบานาฮิลล์
นั่งกระเช้าทะลุหมอกสู่เมืองเทพนิยายบานาฮิลล์
เยี่ยมชมเมืองมรดกโลกฮอยอันอันล้ำค่า
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg
เดินทางสู่ เมืองมรดกโลก ล่องเรือมังกร ชมศิลปะการแสดง บรรเลงเพลงพื้นบ้าน นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ ดื่มด่ำไปกับวิวทิวทัศน์ของเมืองบนความสูงถึง 5,810 เมตร เป็นระยะทางที่ยาวที่สุดในโลก และเดินทางสู่ หมู่บ้านกั๊มทาน หรือหมู่บ้านเรือกระด้ง ให้ท่านสนุกสนานไปกับกิจกรรม!!นั่งเรือกระด้ง
เริ่มต้น 13,888 -16,888 บาท
VFD22
สัมผัสบรรยากาศเมืองสไตล์ฝรั่งเศส พักบานาฮิลล์ 1 คืน
เมืองดานัง นั้งกระเช้าไฟฟ้าสู่บานาฮิลล์
เช็คอินไฮไลท์สะพานมือยักษ์ และเมืองโบราณฮอยอัน
นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก สู่เมืองบานาฮิลล์ หมู่บ้านฝรั่งเศส สวนเอเปค โบสถ์สีชมพู สะพานมังกร สะพานแห่งความรัก เที่ยวเมืองโบราณ ฮอยอัน สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง ช้อปปิ้งฮาน มาร์เก็ต สนุกสนานไปกับการนั่งเรือกระด้ง หมู่บ้านกั๊มทาน
เริ่มต้น 12,888 -18,888 บาท
JFD64
อิสระฟรีเดย์ 1 วัน
พระนอนทองสัมฤทธิ์ วัดนันโซอิน
หมู่บ้านยูฟูอินสุดน่ารัก
พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยัก
ชมความยิ่งใหญ่ของพระนอนทองสัมฤทธิ์ วัดนันโซอิน ชมต้นกำเนิดปราสาทญี่ปุ่น ปราสาทโคคูระ เดินเล่น หมู่บ้านยูฟูอินสุดน่ารัก ทะเลสาบคินริน ขอพร ศาลเจ้าดาไซฟุเท็มมังกุ ศาลเจ้ามิยาจิดาเกะ ช้อปปิ้ง ห้าง Lalaport และ เอ้าท์เล็ทดัง
เริ่มต้น 22,888 -26,888 บาท
BT-FUK05_FD
ชมความงานหุบเขาทาคาชิโฮ
แช่น้ำแร่ออนเซ็น
หมู่บ้านยูฟูอินสุดน่ารัก
พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบู-ปิ้งย่างยากินิคุ
มหัศจรรย์...FUKUOKA เบปปุ คุมาโมโต้ เดินเล่น หมู่บ้านยูฟูอินสุดน่ารัก ศาลเจ้าดาไซฟุ ศาลเจ้าอายุกว่า 1000 ปี ชมความงานหุบเขาทาคาชิโฮ บ่อทะเลเดือดจิโกกุ เมกุริเป็นบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากการระเบิดของภูเขาไฟปราสาทคุมาโมโต้
เริ่มต้น 28,999 บาท
JXJ69
อิสระท่องเที่ยวหนึ่งวันเต็ม
พักออนเซ็น 1 คืน
ใบไม้เปลี่ยนสี เกาะฮอกไกโด
นั่งกระเช้า Mt.Usu Ropeway
ฮอกไกโด โทยะ ซัปโปโร โอตารุ ชมความงามใบไม้เปลี่ยนสีของเกาะฮอกไกโด ชมน้ำพุร้อนที่หุบเขานรกจิโกคุดานิ นั่งกระเช้า Mt.Usu Ropeway ชมวิวทะเลสาบโทยะ สัมผัสวิวธรรมชาติแบบพาโนรามา เที่ยวชม คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมอันมีเสน่ห์ชวนให้ค้นหา
เริ่มต้น 39,888 -41,888 บาท
BT-CTS01_XJ
สัมผัสความงามใบไม้เปลี่ยนสี
อิสระฟรีเดย์ 1 วัน
กระเช้าอุสุซัง
พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปู 3 ชนิด
สัมผัสความงามใบไม้เปลี่ยนสี ณ เกาะฮอกไกโด ชมหุบเขาจิโกกุดานิ หรือมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า หุบเขานรก นั่งกระเช้าอุสุซัง ชมวิวพาโนราม่าของทะเลสาบโทยะและภูเขาโชวะชินซัง และบริเวณใกล้เคียง ดื่มดำความโรแมนติกตลอดกาล ณ คลองโอตารุ
เริ่มต้น 43,999 -45,999 บาท
JXJ58
อิสระท่องเที่ยวหนึ่งวันเต็ม
ปราสาทโอซาก้า
เช็คอิน ป่าไผ่อาราชิยาม่า
พิเศษ!! เมนูปิ้งย่าง YAKINIKU
เที่ยวญี่ปุ่น...โอซาก้า เกียวโต นัมบะยาซากะ อาราชิยาม่า ถ่ายภาพกับรูปปั้นหน้าสิงโตอ้าปากที่ ศาลเจ้านัมบะยาซากะ เช็คอิน ป่าไผ่อาราชิยาม่า ปราสาทโอซาก้า ขอพร วัดน้ำใสคิโยมิสุเดระ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ศึกษาพิธีชงชา ช้อปปิ้งชินไซบาชิ และอื่นๆอีกมากมาย
เริ่มต้น 34,888 -35,888 บาท
KIX35
อิสระฟรีเดย์ 1 วัน
รับพลังงานศักดิ์ ศาลนัมบะ
ปราสาทโอซาก้า
พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง
รับพลังงานศักดิ์ ศาลเจ้านัมบะ ยาซากะ(NAMBA YASAKA SHRINE)หมู่บ้านมิยามะ เป็นชุมชนที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของยุคสมัยก่อน มีบ้านโบราณกระจายอยู่ทั่วพื้นที่กว่า 200 หลังคาเรือน ช้อปปิงย่าน ชินไชบาชิ Lala port expo city
เริ่มต้น 34,999 บาท
JXJ62
อิสระท่องเที่ยวหนึ่งวันเต็ม
ปราสาทโอซาก้า
วัดน้ำใสคิโยมิสุเดระ
พิเศษ!! เมนูบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง + บุฟเฟ่ต์ชาบู
เที่ยวญี่ปุ่น...โอซาก้า เกียวโต นัมบะยาซากะ ถ่ายภาพกับรูปปั้นหน้าสิงโตอ้าปากที่ ศาลเจ้านัมบะยาซากะ เช็คอิน ปราสาทโอซาก้า วัดน้ำใสคิโยมิสุเดระ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ เที่ยว ย่านกิออน ย่านท่องเที่ยวยามราตรีของเมืองเกียวโต ศึกษาพิธีชงชาแบบต้นตำรับญี่ปุ่น
เริ่มต้น 0 บาท
JXJ63
อิสระท่องเที่ยวหนึ่งวันเต็ม
นั่งกระเช้าขึ้นจุดชมวิวอะมะโนะฮะชิดะเตะ
ปราสาทโอซาก้า
พิเศษ!! เมนูบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างยากินิคุ
เที่ยวญี่ปุ่น... โอซาก้า เกียวโต อิเนะ นั่งกระเช้าขึ้นจุดชมวิวอะมะโนะฮะชิดะเตะ Ine Fishing Village “อิเนะ” ล่องเรือชมหมู่บ้านชาวประมงสุดชิค เช็คอิน ปราสาทโอซาก้า เที่ยวชม ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ วัดน้ำใสคิโยมิสุเดระ ย่านกิออน เปิดประสบการ์ณสัมผัส พิธีชงชาแบบดั้งเดิม
เริ่มต้น 31,888 -35,888 บาท
JXJ67
พักฟูจิออนเซ็น 1 คืน
ล่องเรือโจรสลัดชมทะเลสาบอาชิ
ชิมไข่ดำ หุบเขาโอวาคุดานิ
พิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปู แบบไม่อั้น!!!
เที่ยวญี่ปุ่น...โตเกียว ฟูจิ โยโกฮาม่า สัมผัสกลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิด ‘’ภูเขาไฟฟูจิ’’ ที่สถานีที่ 5 ล่องเรือโจรสลัดชมทะเลสาบอาชิ เที่ยวหุบเขาโอวาคุดานิ ชมหมู่บ้านโอชิโนะฮักไก นั่งกระเช้าลอยฟ้า ที่เมืองโยโกฮาม่า เที่ยวชม มินาโตะ มิไร 21 ศูนย์ความเจริญแห่งใหม่
เริ่มต้น 29,888 -33,888 บาท
BT-NRT07_XJ
อิสระฟรีเดย์ 1 วัน
สวนดอกไม้ ณ คาวากูจิโกะ
ชมเมืองเก่า คาวาโกเอะ
พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยัก
ชมความงามเทศกาลสวนดอกไม้ ณ คาวากูจิโกะ เยี่ยมชมย่านเมืองเก่าคาวามโกะเอะ ขอพรวัด ณ วัดอาซากุสะ เยือนชั้นที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ เพื่อชมความสวยงามทัศนียภาพบริเวณโดยรอบภูเขาไฟฟูจิ เรียนรู้วิธีการชงชาญี่ปุ่น แบบดั้งเดิม ซึ่งการดื่มชาเป็นธรรมเนียมดั้งเดิมของญี่ปุ่น อิ่มอร่อยบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
เริ่มต้น 30,999 -33,999 บาท
JXJ70
อิสระท่องเที่ยวหนึ่งวันเต็ม
ใบไม้เปลี่ยนสี เมืองซัปโปโร
เนินพระพุทธเจ้า
คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ
ชมความงามใบไม้เปลี่ยนสีของเมืองซัปโปโร เนินพระพุทธเจ้า ศาลาว่าหลังเก่า สวนโอโดริ หอนาฬิกา โรงงานช็อกโกแลต คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ ช้อปปิ้งมิตซุยเอาท์เล็ท ย่านทานุกิโคจิ อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน พักเมืองซัปโปโร 3 คืน
เริ่มต้น 38,888 -40,888 บาท
JXJ66
อิสระท่องเที่ยวหนึ่งวันเต็ม
หมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ”
ปราสาทโอซก้า เมืองเก่าทาคายาม่า
พิเศษ!! เมนูบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างยากินิคุ
โอซาก้า เกียวโต เมืองเก่าทาคายาม่า ชมความงามของหมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” ถ่ายรูปเช็คอินแลนด์มาร์คดัง ปราสาทโอซก้า ขอพร วัดทองคินคะคุจิ วัดน้ำใสคิโยมิสุเดระ ช้อปปิ้ง ย่านชินไซบาชิ คืน เต็มอิ่ม เมนูบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างยากินิคุ
เริ่มต้น 32,888 -37,888 บาท
JXJ65
อิสระท่องเที่ยว 2 วันเต็ม
โกเบ ฮาเบอร์แลนด์ ย่านชินเซไก
ปราสาทโอซาก้า
พิเศษ!! เมนูบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างยากินิคุ
เที่ยวญี่ปุ่น...โอซาก้า เกียวโต นัมบะยาซากะ ถ่ายภาพกับรูปปั้นหน้าสิงโตอ้าปากที่ ศาลเจ้านัมบะยาซากะ ปราสาทโอซาก้า ขอพรวัดน้ำใสคิโยมิสุเดระ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ เดินเล่นชิลๆ ที่โกเบ ฮาเบอร์แลนด์ ย่านชินเซไก เต็มอิ่ม เมนูปิ้งย่าง YAKINIKU อิสระท่องเที่ยวสองวันเต็ม!!
เริ่มต้น 29,777 บาท
ZGKIX-2304JL
อิสระท่องเที่ยว 1 วันเต็ม
ชมวิวภูเขาไฟฟูจิ(ชั้นที่ 5)
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ออนเซ็น
พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
เช็คแล้วชิคกับเส้นทาง "คันไซ-นาริตะ" ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ ชมวิวภูเขาไฟฟูจิ เช็คอิน "หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค" ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ที่สถิตของพระแม่โพสภ ถนนสายกาน้ำชา เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง สุดว้าว!! พักย่านโตเกียว 2 คืน พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ แช่ออนเซ็นน้ำแร่ธรรมชาติ
เริ่มต้น 51,990 -52,990 บาท
ZGKIX-2302JL
อิสระท่องเที่ยว 1 วันเต็ม
คามิโคจิชมใบไม้เปลี่ยนสี
หมูบ้านชิราคาวาโกะ
พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบู-ยากินิคุ
เพลิดเพลินไปกับใบไม้เปลี่ยนสี ณ หุบเขาโครังเค เช็คอิน "คามิโคจิ"ชมใบไม้เปลี่ยนสี วิวเจแปนแอลป์ เก็บภาพประทับใจด้านหน้า ปราสาทมัตซึโมโต้ เดินชม เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ ชมเมืองมรดกโลก หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
เริ่มต้น 49,990 บาท
ZGKIX-2301JL
อิสระท่องเที่ยว 1 วันเต็ม
คามิโคจิชมใบไม้เปลี่ยนสี
หมูบ้านชิราคาวาโกะ
พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบู-ยากินิคุ
เช็คอิน "คามิโคจิ"ชมใบไม้เปลี่ยนสี วิวเจแปนแอลป์ เก็บภาพประทับใจด้านหน้า ปราสาทมัตซึโมโต้ เดินชม เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ ซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือน และร้านค้าน่ารัก ๆ ที่ยังคงอนุรักษ์แบบของบ้านในสมัยเอะโดะ ชมเมืองมรดกโลก หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
เริ่มต้น 49,990 -51,990 บาท
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์