TEL: 0960293067   LINE ID: @metourth   IG: metourth

แคชเมียร์

แคชเมียร์

2 รายการ
SXR07
เช็คอินสวิตเซอร์แลนด์แห่งอินเดีย
พักบ้านเรือ 1 คืน
พิเศษ!! นั่งกระเช้ากอนโดล่า
พิเศษ!! ล่องเรือชิคารา
สัมผัสสวิตเซอร์แลนด์แห่งอินเดีย ช่วงฤดูหนาว ดินแดนกลางเทือกเขาหิมาลัยที่มีธรรมชาติสวยงาม พักโรงแรม 2 คืน บ้านเรือ 1 คืน เดลี 1 คืน ขึ้นกอนโดล่ากระเช้าลอยฟ้าที่มีความสูงทีสุดในโลก ชมทัศนียภาพอันสวยงาม และวิวยอดเขานันกาพาร์บัต หรือวิวของเทือกเขาหิมาลัย
เริ่มต้น 28,999 -33,999 บาท
ZGSXR-22026E
เช็คอินสวิตเซอร์แลนด์แห่งอินเดีย
สัมผัสหิมะปุยนุ่มสีขาว ขี่สโนว์โมบิล
พิเศษ!! นั่งกระเช้ากุลมาร์ค กอนโดล่า
ล่องเรือชิคารา ชมวิวทะเลสาบดาล
เช็คอินสวิตเซอร์แลนด์แห่งอินเดีย พิชิต 2 เขา ชมวิวทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค เทือกเขาโซนามาร์ค สัมผัสหิมะปุยนุ่มสีขาว ขี่สโนว์โมบิล ชมธารน้ำแข็งกาเชียร์ พิเศษ!! นั่งกระเช้ากุลมาร์ค กอนโดล่า ล่องเรือชิคารา ชมวิวทะเลสาบดาล
เริ่มต้น 27,990 -35,990 บาท
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์