TEL: 0960293067   LINE ID: @metourth   IG: metourth

ไต้หวัน

ไต้หวัน

13 รายการ
TIT05
ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา
พักไถจง 1 คืน ไทเป 1 คืน
ชมหมุ่บ้านโบราณจิ่วเฟิน
วัดพระถังซัมจั๋ง-วันเหวินหวู่
ไทเป ไถจง จิ่วเฟิ่น สุริยันจันทรา ซือเฟิ่น พัก ไถจง 1 คืน ไทเป 1 คืน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้ขอพร วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เช็คอินแลนด์มาร์ค หมู่บ้านสร้างสรรค์เฉิ่นจี้ หมู่บ้านทหารโบราณ ตึกไทเป 101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซาน สถานีซือเฟิ่น
เริ่มต้น 0 บาท
VWTPE43JX-01
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดจงไถฉานซื่อ
พักโรงแรมน้ำแร่
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา… วัดพระถังซัมจั๋ง… วัดจงไถฉานซื่อ…ถ่ายภาพคู่ตึกไทเป 101 … หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น…ช้อปปิ้ง 2 ไนท์มาร์เก็ต ตลาดฝงเจี่ย ตลาดซีเหมินติง พักโรงแรมน้ำแร่ เที่ยวชม หมู่บ้านเฉิ่นจี้ซินชุน (Shen Ji New Village) ศูนย์รวมดีไซเนอร์ ครีเอทีปแบรนด์
เริ่มต้น 14,999 -18,888 บาท
VWTPE43JX-02
อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ
จุดชมวิวหน้าผาชิงสุ่ย
ตลาดตงต้าเหมิน-ตลาดซีเหมินติง
อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ…หน้าผาชิงสุ่ย… อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค… ถ่ายภาพคู่ตึกไทเป 101 ช้อปปิ้ง 2 ไนท์มาร์เก็ต ตลาดหนิงเซี่ย ตลาดตงต้าเหมิน ตลาดซีเหมินติง แวะชิม ขนมพายสัปปะรด เค้กพายสับปะรด เป็นขนมชื่อดังประจำชาติของไต้หวัน
เริ่มต้น 14,999 -18,888 บาท
TVZ01
ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา
พักโรงแรมอาบน้ำแร่ 1 คืน
ชมหมุ่บ้านโบราณจิ่วเฟิน
วัดพระถังซัมจั๋ง-วันเหวินหวู่
Very good Taiwan 4 วัน 3 คืน ไทเป ไถจง จิ่วเฟิ่น สุริยันจันทรา เหย่หลิว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ชมเมืองท่าโรแมนติก ตั้นสุ่ย อนุสรณ์สถานเจียง ไคเช็ค อุทยานเหย่หลิว เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น เช็คอินแลนด์มาร์คไต้หวัน ไทเป 101
เริ่มต้น 15,888 -20,888 บาท
ZGTPE-2301VZ
ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา
พิเศษ!! ชาบูหมาล่า-ปลาประธานาธิบดี
ชมหมุ่บ้านโบราณจิ่วเฟิน
วัดหลงซาน ตึก TAUPEI 101
เที่ยวไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป นิวไทเป สัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมและธรรมชาติไต้หวัน ช้อป ชิล ตลาดกลางคืนซื่อหลิน ซีเหมินติง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ชมหมุ่บ้านโบราณจิ่วเฟิน วัดหลงซาน เป็นวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงของคนไต้หวัน
เริ่มต้น 15,990 -17,990 บาท
ZGTPE-2201CI
ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา
แช่ออนเซ็นส่วนตัวในห้องพัก
ชมหมุ่บ้านโบราณจิ่วเฟิน
หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น
เที่ยวไต้หวัน ไทจง หนานโถว นิวไทเป ไทเป เที่ยวไต้หวันเหมาะทุกสายทั้งธรรมชาติ กิน ช้อป ชิล ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้งซีเหมินติง แช่น้ำแร่ผ่อนคลายสุดชิลส่วนตัวในห้องพัก ชมหมุ่บ้านโบราณจิ่วเฟิน หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น
เริ่มต้น 0 บาท
BT-TPE36_VZ
ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา
พักโรงแรมอาบน้ำแร่ 1 คืน
ชมหมุ่บ้านโบราณจิ่วเฟิน
อุทยานเหย่หลิว เจียงไคเช็ค
มหัศจรรย์..ไต้หวัน SAKURA SEASON ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา รถไฟสายเก่าสายผิงซี ปล่อยโคมลอยกระดาษ ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น หมู่บ้านโบราณบนไหล่เขาซึ่งในอดีตเคยเป็นแหล่งขุดทองชื่อดังของไต้หวัน ช้อปปิ้งจุใจ ย่านซีเหมินติง
เริ่มต้น 16,999 -21,999 บาท
BT-TPE61_VZ
Rainbow Village
ทะเลสาบ สุริยันจันทรา
แช่ออนเซ็นส่วนตัวในห้องพัก
ชมหมุ่บ้านโบราณจิ่วเฟิน
มหัศจรรย์..ไต้หวัน เที่ยว 3 เมือง ต้อนรับเปิดประเทศ Rainbow Village ทะเลสาบ สุริยันจันทรา แช่ออนเซ็นส่วนตัวในห้องพัก ชมหมุ่บ้านโบราณจิ่วเฟิน สถานีซือเฟิ่นสถานียอดฮิตของเหล่านักท่องเที่ยว เป็นอีกหนึ่งสถานีที่ผู้คนนิยม ปล่อยโคมลอยกระดาษ
เริ่มต้น 14,999 -23,999 บาท
ZGTPE-2201BR
ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา
แช่ออนเซ็นส่วนตัวในห้องพัก
ชมหมุ่บ้านโบราณจิ่วเฟิน
บุฟเฟ่ต์ชาบูหมาล่า-เสี่ยวหลงเปา
เที่ยวไต้หวัน ไทจง หนานโถว นิวไทเป ไทเป เที่ยวไต้หวันสุดชิล แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวันแบบผ่อนคลาย ชมวิวเมืองไทเป 360 องศา บนตึกไทเป 101 ชั้น 89 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ชมหมุ่บ้านโบราณจิ่วเฟิน วัดหลงซาน เป็นวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงของคนไต้หวัน
เริ่มต้น 31,990 บาท
TVZ04
ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา
พักโรงแรมอาบน้ำแร่ 1 คืน
ชมหมุ่บ้านโบราณจิ่วเฟิน
อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน นั่งรถไฟโบราณ
Follow Me To Taiwan ไทเป อาหลีซาน ไถจง จิ่วเฟิ่น สุริยันจันทรา เจียอี้ ชมหมุ่บ้านโบราณจิ่วเฟิน อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน นั่งรถไฟโบราณ ล่องเรือทะเลสาบ สุริยันจันทรา ถ่ายรูปหมู่บ้านสายรุ้ง ปราสาทช็อกโกแลตนีน่า อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
เริ่มต้น 18,888 -23,888 บาท
TVZ02
ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา
พักโรงแรมอาบน้ำแร่ 1 คืน
ชมหมุ่บ้านโบราณจิ่วเฟิน
อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน นั่งรถไฟโบราณ
ไทเป อาหลีซาน ไถจง จิ่วเฟิ่น สุริยันจันทรา เจียอี้ ชมหมุ่บ้านโบราณจิ่วเฟิน อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน นั่งรถไฟโบราณ ล่องเรือทะเลสาบ สุริยันจันทรา ถ่ายรูปหมู่บ้านสายรุ้ง ปราสาทช็อกโกแลตนีน่า อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
เริ่มต้น 0 บาท
ZGTPE-2201JX
ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา
พิเศษ!! ชาบูหมาล่า-ปลาประธานาธิบดี
ชมหมุ่บ้านโบราณจิ่วเฟิน
หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น
เที่ยวไต้หวัน เถาหยวน หนานโถว ไทจง ไทเป นิวไทเป เที่ยวไต้หวันดินแดนต้นกำเนิดแห่งชานมไข่มุก ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา สัมผัสเสน่ห์หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น หมู่บ้านเฉิ่นจี้ ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
เริ่มต้น 0 บาท
BT-TPE62_VZ
เที่ยว 2 อุทยาน เย๋หลิว-อาลีซาน
ทะเลสาบ สุริยันจันทรา
แช่ออนเซ็นส่วนตัวในห้องพัก
ชมหมุ่บ้านโบราณจิ่วเฟิน หมู่บ้านสายรุ้ง
ไต้หวัน ไทเป บินคุ้ม เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ต้อนรับเปิดประเทศ เที่ยว 2 อุทยาน เย๋หลิว-อาลีซาน ทะเลสาบ สุริยันจันทรา แช่ออนเซ็นส่วนตัวในห้องพัก ชมหมุ่บ้านโบราณจิ่วเฟิน สักการะเจ้าพ่อเสือ ณ ศาลเจ้าพ่อเสือกลางอุทยานอาลีซาน นำท่านนั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน
เริ่มต้น 16,999 -26,999 บาท
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์