TEL: 0960293067   LINE ID: @metourth   IG: metourth

รายการจองทัวร์

25327-cFXXQ9abDT.jpg

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ซาปา นาขั้นบันได ชมวิวแบบพาโนรามา
นั่งรถรางและกระเช้าพิชิตยอดเขาฟานซิปัน
Check in MOANA SAPA CAFÉ
พักซาปา 1 คืน 3 ดาว ลาวไก 1 คืน 4 ดาว
ฮานอย ซาปา ลาวไก ฟานซีปัน เวลาน้อยก็ชิลได้ ชมวิวแบบพาโนรามา อากาศเย็นสบายทั้งปี Check in MOANA SAPA CAFÉ จุดเช็คอินแห่งใหม่ของเมืองซาปา นั่งรถไฟวินเทจจากสถานีซาปาสู่สถานีกระเช้า พิชิตยอดเขาฟานซิปัน หลังคาแห่งอินโดจีน เมืองลาวไก ตลาดก๊กเลี๊ยว

ช่วงเวลาที่เดินทาง

ช่องทางชำระเงิน

เลือกจำนวนผู้เดินทาง

ข้อมูลผู้จอง

ย้อนกลับ
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์