TEL: 0960293067   LINE ID: @metourth   IG: metourth

เวียดนามเหนือ : 5 วัน 4 คืน : ซาปา - ฮาลอง - นิงห์บิงห์ ซุปตาร์...สวัสดีเป็นหนึ่ง เรา SAPA นะ (พฤศจิกายน 66-มีนาคม 67)

เวียดนามเหนือ : 5 วัน 4 คืน : ซาปา - ฮาลอง - นิงห์บิงห์ ซุปตาร์...สวัสดีเป็นหนึ่ง เรา SAPA นะ (พฤศจิกายน 66-มีนาคม 67)

Tour Code : HANVN0823

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ล่องเรือชมทัศนียภาพอ่าวฮาลอง ชมถ้ำนางฟ้า
กระเช้าไฟฟ้าจากซาปาไปยังยอดเขาฟานซิปัน
ซาปา นาขั้นบันได อากาศเย็นสบายทั้งปี
ล่องเรือจ่างอาน เมืองนิงห์บิงห์
เริ่มต้น 15,888 -22,888 บาท

ช่วงเวลาการเดินทาง

แสดงตารางการเดินทาง และอัตราค่าเดินทาง

วันเดินทาง ราคา / คน
01 พ.ย. 2566 - 05 พ.ย. 2566 16,888
03 พ.ย. 2566 - 07 พ.ย. 2566 16,888
08 พ.ย. 2566 - 12 พ.ย. 2566 16,888
11 พ.ย. 2566 - 15 พ.ย. 2566 17,888
15 พ.ย. 2566 - 19 พ.ย. 2566 17,888
22 พ.ย. 2566 - 26 พ.ย. 2566 17,888
24 พ.ย. 2566 - 28 พ.ย. 2566 16,888
29 พ.ย. 2566 - 03 ธ.ค. 2566 17,888
01 ธ.ค. 2566 - 05 ธ.ค. 2566 19,888
02 ธ.ค. 2566 - 06 ธ.ค. 2566 19,888
06 ธ.ค. 2566 - 10 ธ.ค. 2566 19,888
07 ธ.ค. 2566 - 11 ธ.ค. 2566 19,888
08 ธ.ค. 2566 - 12 ธ.ค. 2566 19,888
09 ธ.ค. 2566 - 13 ธ.ค. 2566 19,888
13 ธ.ค. 2566 - 17 ธ.ค. 2566 17,888
20 ธ.ค. 2566 - 24 ธ.ค. 2566 19,888
23 ธ.ค. 2566 - 27 ธ.ค. 2566 19,888
27 ธ.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566 20,888
28 ธ.ค. 2566 - 01 ม.ค. 2567 22,888
29 ธ.ค. 2566 - 02 ม.ค. 2567 22,888
30 ธ.ค. 2566 - 03 ม.ค. 2567 22,888
03 ม.ค. 2567 - 07 ม.ค. 2567 15,888
06 ม.ค. 2567 - 10 ม.ค. 2567 16,888
10 ม.ค. 2567 - 14 ม.ค. 2567 16,888
11 ม.ค. 2567 - 15 ม.ค. 2567 15,888
12 ม.ค. 2567 - 16 ม.ค. 2567 16,888
13 ม.ค. 2567 - 17 ม.ค. 2567 15,888
17 ม.ค. 2567 - 21 ม.ค. 2567 17,888
18 ม.ค. 2567 - 22 ม.ค. 2567 17,888
19 ม.ค. 2567 - 23 ม.ค. 2567 17,888
24 ม.ค. 2567 - 28 ม.ค. 2567 17,888
31 ม.ค. 2567 - 04 ก.พ. 2567 17,888
10 ก.พ. 2567 - 14 ก.พ. 2567 19,888
21 ก.พ. 2567 - 25 ก.พ. 2567 19,888
22 ก.พ. 2567 - 26 ก.พ. 2567 19,888
23 ก.พ. 2567 - 27 ก.พ. 2567 19,888
24 ก.พ. 2567 - 28 ก.พ. 2567 19,888
28 ก.พ. 2567 - 03 มี.ค. 2567 17,888
02 มี.ค. 2567 - 06 มี.ค. 2567 17,888
06 มี.ค. 2567 - 10 มี.ค. 2567 17,888
13 มี.ค. 2567 - 17 มี.ค. 2567 17,888
20 มี.ค. 2567 - 24 มี.ค. 2567 17,888

รายละเอียดทัวร์


ซาปา - ฮาลอง - นิงห์บิงห์ ซุปตาร์...สวัสดีเป็นหนึ่ง เรา SAPA นะ

5 วัน 4 คืน : พฤศจิกายน 2566-มีนาคม 2567

เดินทางโดยสายการบิน #เวียดนามแอร์ไลน์ #สุวรรณภูมิ
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg. / CARRY ON 7 kg.  

ซาปา นาขั้นบันได ชมวิวแบบพาโนรามา อากาศเย็นสบายทั้งปี
เมนูพิเศษ!! เมนูชาบูหม้อไฟปลาแซลม่อน พร้อมไวน์แดง ดาดัท
- Check in MOANA SAPA CAFÉ -
- นั่งรถไฟวินเทจ นั่งกระเช้า พิชิตยอดเขาฟานซิปัน หลังคาแห่งอินโดจีน -
- ล่องเรือชมทัศนียภาพอ่าวฮาลอง ชมถ้ำนางฟ้า -
- ล่องเรือจ่างอาน เมืองนิงห์บิงห์ -
- เยือนเมืองหลวงอันทรงเสน่ห์ที่ฮานอย -  

----------------------------------------
อัตราค่าบริการ
----------------------------------------  
  
  


  

  

  

Tel : 096-029-3067
Line :@metourth
WhatsApp : +66960293067
Travel Agency Business Licence : 11/10511

บทความที่เกี่ยวข้อง

ZGKIX-2301JL
เช็คอิน "คามิโคจิ"ชมใบไม้เปลี่ยนสี วิวเจแปนแอลป์ เก็บภาพประทับใจด้านหน้า ปราสาทมัตซึโมโต้ เดินชม เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ ซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือน และร้านค้าน่ารัก ๆ ที่ยังคงอนุรักษ์แบบของบ้านในสมัยเอะโดะ ชมเมืองมรดกโลก หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
เริ่มต้น 49,990 -51,990 บาท
DAD27
เฮฮาปาจิงโกะ เที่ยวเวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 1 คืน หมู่บ้านสไตล์ฝรั่งเศส นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นบาน่าฮิลล์, นั่งเรือกระดงฮอยอัน, ฮอยอัน เมืองมรดกโลก, ตลาดดองบา, หมู่บ้านกั๊มทาน, สะพานมังกร, ตลาดฮาน
เริ่มต้น 14,999 บาท
ZGDAD-2317VZ
นั่งกระเช้าชมเมืองสไตล์ฝรั่งเศส พักบานาฮิลล์ 1 คืน, เช็คอินไฮไลท์สะพานมือยักษ์, สุดมันส์ล่องเรือกระด้ง, สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง, เยือนเมืองมรดกโลก เว้ ฮอยอัน, ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม, สะพานมังกร, สะพานแห่งความรัก
เริ่มต้น 15,990 -17,990 บาท
ZGHAN-2322VN
สัมผัสอากาศหนาวเมืองในสายหมอก ท่ามกลางหุบเขา รวมค่ากระเช้าฟานซิปันแล้ว พักซาปา 2 คืน หมู่บ้านก๊าตก๊าต ถ่ายรูป โบสถ์หิน อีกหนึ่งแลนด์มาร์กสำคัญของซาปา เช็คอินที่เที่ยวใหม่แห่งเมืองซาปา โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ ล่องเรือฮาลองบก "นิงห์บิงห์"
เริ่มต้น 15,990 -17,990 บาท

ทัวร์ล่าสุด

REVIEW

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์