TEL: 0960293067   LINE ID: @metourth   IG: metourth

อินโดนีเซีย : บาหลี : 4 วัน 3 คืน : บาหลี มนต์เสน่ห์แห่งเกาะบาหลี (กันยายน-ธันวาคม 65)

อินโดนีเซีย : บาหลี : 4 วัน 3 คืน : บาหลี มนต์เสน่ห์แห่งเกาะบาหลี (กันยายน-ธันวาคม 65)

Tour Code : BT-BAL51_FD

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

มนต์เสน่ห์ เกาะบาหลี
ชมโชว์พื้นเมือง บารองแดนซ์
บ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ Pura Tirta Empul
เริ่มต้น 22,999 -24,999 บาท

ช่วงเวลาการเดินทาง

แสดงตารางการเดินทาง และอัตราค่าเดินทาง

วันเดินทาง ราคา / คน
09 ธ.ค. 2565 - 12 ธ.ค. 2565 24,999
15 ธ.ค. 2565 - 18 ธ.ค. 2565 22,999

รายละเอียดทัวร์มหัศจรรย์..บาหลี มนต์เสน่ห์แห่งเกาะบาหลี
เดินทาง : 4 วัน 3 คืน : กันยายน-ธันวาคม 65

เดินทางโดยสายการบิน #แอร์เอเชีย

น้ำหนักสัมภาระโหลด 20 กิโลกรัม/ถือขึ้นเครื่อง Carry on 7 กิโลกรัมมนต์เสน่ห์แห่งเกาะบาหลี
พักดี 4 ดาว
วิหารทานาห์ลอต
บ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ Pura Tirta Empul
พิเศษ!! ชมโชว์พื้นเมือง บารองแดนซ์


• นาข้าวขั้นบันได (RICE TERRACE) •
• หมู่บ้านคินตามณี ภูเขาไฟ •
• ทะเลสาบ บาตูร์ • Bali Swing •

= วันแรก =
• ดอนเมือง กรุงเทพฯ • สวนวิษณุ • อูลูวาตู •

= วันสอง =
• บารองแดนซ์ • วัดทามันอายุน • บาหลีสวิง • เบดูกูล บราตัน • วิหารทานาห์ลอต •

= วันสาม =
• หมู่บ้านผลิตผ้าบาติก • นาข้าวขั้นบันได • วัดเทมภัคสิริงค์ • หมู่บ้านคินตามณี • วัดเบซากิห์ •

= วันสี่ =
• สนามบินงูระห์ไร • ดอนเมือง กรุงเทพฯ •

---------------------------------------------
อัตราค่าบริการ
---------------------------------------------


*ไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,000 บาท
(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)

ส่วนค่าทิปหัวหน้าทัวร์ที่ดูแลจากเมืองไทย แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
= CONTACT US =

Inbox : m.me/metourTH
Tel : 096-029-3067
Line :@metourth
WhatsApp : +66960293067
Travel Agency Business Licence : 11/10511

บทความที่เกี่ยวข้อง

IST96TK-10
TURKIYE WOW!! WOW!! WOW!! ชมพระอาทิตย์ยามเช้า และชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกีย นั่งกระเช้าขึ้นสู่เนินเขาเปียลอททึ เนินเขาซึ่งสามารถเห็นวิวของโกลเดนฮอร์น เอฟฟิซุส เยือนเมืองกรีกโบราณ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
เริ่มต้น 35,999 บาท
BT-GAY79_FD
เยือนดินแดนแห่งศรัทธา ตามรอยพระศาสดา สักการะ 2 สังเวชนียสถาน พุทธคยา หรือวัดมหาโพธิ์ เมืองพาราณสี สารนาถ ล่องเรือแม่น้ำคงคา นมัสการพระคันธกุฎี ชมพิธี "คงคาอารตี" วัดเวฬุวันมหาวิหาพิเศษ!! กระทงลอยขอพรแม่น้ำคงคา
เริ่มต้น 21,999 -23,999 บาท
BT-TPE62_VZ
ไต้หวัน ไทเป บินคุ้ม เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ต้อนรับเปิดประเทศ เที่ยว 2 อุทยาน เย๋หลิว-อาลีซาน ทะเลสาบ สุริยันจันทรา แช่ออนเซ็นส่วนตัวในห้องพัก ชมหมุ่บ้านโบราณจิ่วเฟิน สักการะเจ้าพ่อเสือ ณ ศาลเจ้าพ่อเสือกลางอุทยานอาลีซาน นำท่านนั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน
เริ่มต้น 16,999 -26,999 บาท
SVD-02
สวยนะ เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 1 คืน หมู่บ้านสไตล์ฝรั่งเศส นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นบาน่าฮิลล์, นั่งเรือกระดงฮอยอัน, ฮอยอัน เมืองมรดกโลก, ตลาดดองบา, หมู่บ้านกั๊มทาน, สะพานมังกร, ตลาดฮาน
เริ่มต้น 11,777 -17,777 บาท

ทัวร์ล่าสุด

REVIEW

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์