TEL: 0960293067   LINE ID: @metourth   IG: metourth

ไตหวัน : 4 วัน 3 คืน : ไทจง หนานโถว ไทเป นิวไทเป (มกราคม-มีนาคม 66)

ไตหวัน : 4 วัน 3 คืน : ไทจง หนานโถว ไทเป นิวไทเป (มกราคม-มีนาคม 66)

Tour Code : ZGTPE-2301VZ

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา
พิเศษ!! ชาบูหมาล่า-ปลาประธานาธิบดี
ชมหมุ่บ้านโบราณจิ่วเฟิน
วัดหลงซาน ตึก TAUPEI 101
สายการบิน
เริ่มต้น 15,990 -17,990 บาท

ช่วงเวลาการเดินทาง

แสดงตารางการเดินทาง และอัตราค่าเดินทาง

วันเดินทาง ราคา / คน
01 ก.พ. 2566 - 04 ก.พ. 2566 15,990
03 ก.พ. 2566 - 06 ก.พ. 2566 17,990
08 ก.พ. 2566 - 11 ต.ค. 2565 15,990
22 ก.พ. 2566 - 25 ก.พ. 2566 16,990
24 ก.พ. 2566 - 27 ก.พ. 2566 17,990
08 มี.ค. 2566 - 11 มี.ค. 2566 16,990
10 มี.ค. 2566 - 13 มี.ค. 2566 17,990
15 มี.ค. 2566 - 18 มี.ค. 2566 16,990
17 มี.ค. 2566 - 20 มี.ค. 2566 17,990
22 มี.ค. 2566 - 25 มี.ค. 2566 15,990

รายละเอียดทัวร์


ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป นิวไทเป
4 วัน 3 คืน : พฤศจิกายน 65-มีนาคม 66

เดินทางโดยสายการบิน #เวียดเจ็ทแอร์

น้ำหนักสัมภาระโหลด 20 กิโลกรัม/ถือขึ้นเครื่อง Carry on 7 กิโลกรัม

ล่องทะเลสาบ สุริยันจันทรา
พิเศษ ! บุฟเฟ่ต์ชาบูหมาล่า-เสี่ยวหลงเปา
พิเศษ!! ชาบูหมาล่า-ปลาประธานาธิบดี

• ถ่ายภาพคู่ตึกไทเป 101 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค •
• ตลาดเฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต • หมุ่บ้านโบราณจิ่วเฟิน •--------------------------------
อัตราค่าบริการ
--------------------------------


*ไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,200 NT*
ส่วนค่าทิปหัวหน้าทัวร์ที่ดูแลจากเมืองไทย แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
= CONTACT US =

Inbox : m.me/metourTH
Tel : 096-029-3067
Line :@metourth
WhatsApp : +66960293067
Travel Agency Business Licence : 11/10511

บทความที่เกี่ยวข้อง

GTK02
FANTASTIC GEORGIA จอร์เจีย บาทูมี่ คูทาอีซี กอรี มิสเคด้า คาซเบกิ ทบิลิชิ ตะลุยสำรวจสถาปัตยกรรมและความสวยงามตามเส้นทางธรรมชาติ ประติมากรรม Ali and Nino เยี่ยมชมความมหัศจรรย์ของ Gergeti Trinity Church โบสถ์กลางเทือกเขาคอเคซัส
เริ่มต้น 0 บาท
MS003
ชมโชว์สุดอลังการ! ระดับมหานคร MirinnShow The International Variety Entertainment Show Bang” พร้อมรับประทานอาหารนานาชาติสุดหรู พบกับการแสดงผสมผสาน ระหว่างคาบาเรต์และความงดงามของมวยไทย ที่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหน พร้อมกับ แสงสี เสียง ตระการตา
เริ่มต้น 1,800 บาท
IST14
TURKEY BEST PRICE สัมผัสเมือง 3 อารยธรรม สองทวีป ตระการตาบอลลูนนับพันที่คัปปาโดเกีย พักโรงแรม 4 ดาวของตุรกี พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน ชมโชว์ระบำหน้าท้อง ชมม้าไม้เมืองทรอย (Troy) ปราสาทปุยฝ้าย ปามุคคาเล่ วิหารฮาเจียโซเฟีย ม้าไม้เมืองทรอย
เริ่มต้น 0 บาท
VVZ11
นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก สู่เมืองบานาฮิลล์ หมู่บ้านฝรั่งเศส สวนเอเปค โบสถ์สีชมพู หาดหมีเค สะพานมังกร สะพานแห่งความรัก เที่ยวเมืองโบราณ ฮอยอัน สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง ช้อปปิ้งฮาน มาร์เก็ต สนุกสนานไปกับการนั่งเรือกระด้ง หมู่บ้านกั๊มทาน
เริ่มต้น 13,888 -14,888 บาท

ทัวร์ล่าสุด

REVIEW

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์