TEL: 0960293067   LINE ID: @metourth   IG: metourth

ไต้หวัน : 4 วัน 3 คืน : Very good Taiwan (พฤศจิกายน 65-มีนาคม 66)

ไต้หวัน : 4 วัน 3 คืน : Very good Taiwan (พฤศจิกายน 65-มีนาคม 66)

Tour Code : TVZ01

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา
พักโรงแรมอาบน้ำแร่ 1 คืน
ชมหมุ่บ้านโบราณจิ่วเฟิน
วัดพระถังซัมจั๋ง-วันเหวินหวู่
สายการบิน
เริ่มต้น 15,888 -20,888 บาท

ช่วงเวลาการเดินทาง

แสดงตารางการเดินทาง และอัตราค่าเดินทาง

วันเดินทาง ราคา / คน
02 ก.พ. 2566 - 05 ก.พ. 2566 16,888
03 ก.พ. 2566 - 06 ก.พ. 2566 16,888
08 ก.พ. 2566 - 11 ก.พ. 2566 15,888
09 ก.พ. 2566 - 12 ก.พ. 2566 19,888
19 ก.พ. 2566 - 22 ก.พ. 2566 15,888
23 ก.พ. 2566 - 26 ก.พ. 2566 16,888
26 ก.พ. 2566 - 01 มี.ค. 2566 15,888
02 มี.ค. 2566 - 05 มี.ค. 2566 20,888
05 มี.ค. 2566 - 08 มี.ค. 2566 15,888
09 มี.ค. 2566 - 12 มี.ค. 2566 16,888
11 มี.ค. 2566 - 14 มี.ค. 2566 16,888
16 มี.ค. 2566 - 19 มี.ค. 2566 16,888
18 มี.ค. 2566 - 21 มี.ค. 2566 16,888
22 มี.ค. 2566 - 25 มี.ค. 2566 15,888

รายละเอียดทัวร์


Very good Taiwan
ไทเป ไถจง จิ่วเฟิ่น สุริยันจันทรา เหย่หลิว

4 วัน 3 คืน : พฤศจิกายน 65-มีนาคม 66

เดินทางโดยสายการบิน #เวียดเจ็ทแอร์

น้ำหนักสัมภาระโหลด 20 กิโลกรัม/ถือขึ้นเครื่อง Carry on 7 กิโลกรัม

โรงแรมอาบน้ำแร่ 1 คืน ไถจง 1 คืน ไทเป 1 คืน
พิเศษ!! เสี่ยวหลงเปา-เมนูปลาประธานาธิบดี
ล่องเรือทะเลสาบ สุริยันจันทรา
เที่ยวอุทยาน เย๋หลิว


• ถ่ายภาพคู่ตึกไทเป 101 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค •
• ตลาดเฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต • หมุ่บ้านโบราณจิ่วเฟิน •

= วันแรก =
• ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน ประเทศใต้หวัน – เมืองไทเป – ป้อมปราการซาน โดมินโก – ท่าเทียบเรือชาวประมงตั้นสุ่ย - ถนนโบราณตั้นสุ่ย •

= วันสอง =
• เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่แห่งทะเลสาบสุริยันจันทรา – ร้านชา TEA SHOP - เมืองไถจง – ตลาดกลางคืนฟงเจี๋ย •

= วันสาม =
• เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – อุทยานธรณีเหย่หลิว - หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น – ร้านเครื่องสำอาง - ย่านซีเหมินติง •

= วันสี่ =
• Germanium Shop – วัดหลงซาน - ตึกไทเป 101 – ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ •
--------------------------------
อัตราค่าบริการ
--------------------------------


*ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ 1,000NT


= CONTACT US =

Inbox : m.me/metourTH
Tel : 096-029-3067
Line :@metourth
WhatsApp : +66960293067
Travel Agency Business Licence : 11/10511

บทความที่เกี่ยวข้อง

ZGIST-2301TK
เยือนเมืองมรดกโลก ดินแดน 2 ทวีป เที่ยวดินแดนแห่งเทพนิยาย ชมตำนานม้าไม้เลื่องชื่อแห่งเมืองทรอย ชมบอลลูนหลากสี เยือนซิรินเซหมู่บ้านแห่งไวน์ ชมบอลลูนหลากสี สุเหร่าสีน้ำเงิน เซนต์โซเฟีย จุดชมวิวพาโนรามาเมืองเกอเรเม ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
เริ่มต้น 37,990 -39,990 บาท
ZGSXR-22026E
แคชเมียร์ ศรีนาคา กุลมาร์ค พาฮาลแกรม โซนามาร์ค เที่ยวครบ 3 เขา ไม่พลาดทุกไฮไลท์สุดว้าว ประตูแห่งเลห์ลาดัก "โซนามาร์ค" เทือกเขาหิมะ "กุลมาร์ค" และสวิตเซอร์แลนด์แห่งอินเดีย "พาฮาลแกม" พิเศษ!! ชมใบไม้เปลี่ยนสี สวนนิชาทและโมกุล พักบ้านเรือ 3 คืน และพักในเมือง 1 คืน
เริ่มต้น 0 บาท
MS002
ชมโชว์สุดอลังการ! ระดับมหานคร MirinnShow The International Variety Entertainment Show Bang” พร้อมรับประทานอาหารไทยสุดหรู พบกับการแสดงผสมผสาน ระหว่างคาบาเรต์และความงดงามของมวยไทย ที่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหน พร้อมกับ แสงสี เสียง ตระการตา
เริ่มต้น 1,500 บาท
TK002
เราจะพาท่านมุ่งหน้าสู่ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา สัมผัสกลิ่นไอของ กรุงเก่า เรียนรู้ ประวัติศาสตร์ กับสถานที่สำคัญต่างๆ ล่องเรือสุดหรู ชมแม่น้ำเจ้าพระยา กลับสู่กรุงเทพมหานคร ชมทิวทัศน์ที่สวยงามและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชมชนสองฝั่งลำน้ำเจ้าพระยา
เริ่มต้น 1,990 บาท

ทัวร์ล่าสุด

REVIEW

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์