TEL: 0960293067   LINE ID: @metourth   IG: metourth

ไต้หวัน : 4 วัน 3 คืน : มหัศจรรย์..ไต้หวัน SAKURA SEASON 2023 (กุมภาพันธ์-มีนาคม 66)

ไต้หวัน : 4 วัน 3 คืน : มหัศจรรย์..ไต้หวัน SAKURA SEASON 2023 (กุมภาพันธ์-มีนาคม 66)

Tour Code : BT-TPE36_VZ

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา
พักโรงแรมอาบน้ำแร่ 1 คืน
ชมหมุ่บ้านโบราณจิ่วเฟิน
อุทยานเหย่หลิว เจียงไคเช็ค
สายการบิน
เริ่มต้น 16,999 -21,999 บาท

ช่วงเวลาการเดินทาง

แสดงตารางการเดินทาง และอัตราค่าเดินทาง

วันเดินทาง ราคา / คน
04 ก.พ. 2566 - 07 ก.พ. 2566 17,999
09 ก.พ. 2566 - 12 ก.พ. 2566 19,999
10 ก.พ. 2566 - 13 ก.พ. 2566 19,999
11 ก.พ. 2566 - 14 ก.พ. 2566 19,999
12 ก.พ. 2566 - 15 ก.พ. 2566 19,999
16 ก.พ. 2566 - 19 ก.พ. 2566 19,999
18 ก.พ. 2566 - 21 ก.พ. 2566 19,999
23 ก.พ. 2566 - 26 มี.ค. 2566 18,999
26 ก.พ. 2566 - 01 มี.ค. 2566 17,999
02 มี.ค. 2566 - 05 มี.ค. 2566 21,999
03 มี.ค. 2566 - 06 มี.ค. 2566 21,999
04 มี.ค. 2566 - 07 มี.ค. 2566 21,999
05 มี.ค. 2566 - 08 มี.ค. 2566 16,999
09 มี.ค. 2566 - 12 มี.ค. 2566 17,999
10 มี.ค. 2566 - 13 มี.ค. 2566 18,999
11 มี.ค. 2566 - 14 มี.ค. 2566 17,999
12 มี.ค. 2566 - 15 มี.ค. 2566 17,999
16 มี.ค. 2566 - 19 มี.ค. 2566 18,999
17 มี.ค. 2566 - 20 มี.ค. 2566 17,999
18 มี.ค. 2566 - 21 มี.ค. 2566 17,999
19 มี.ค. 2566 - 22 มี.ค. 2566 17,999
24 มี.ค. 2566 - 27 ก.พ. 2566 17,999
25 มี.ค. 2566 - 28 ก.พ. 2566 18,999

รายละเอียดทัวร์


มหัศจรรย์..ไต้หวัน SAKURA SEASON 2023
ไทเป-หนานโถว-ไถจง

4 วัน 3 คืน : กุมภาพันธ์-มีนาคม 66

เดินทางโดยสายการบิน #เวียดเจ็ทแอร์

น้ำหนักสัมภาระโหลด 20 กิโลกรัม/ถือขึ้นเครื่อง Carry on 7 กิโลกรัม

แช่ออนเซ็นส่วนตัวในห้องพัก
พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา
ล่องเรือทะเลสาบ สุริยันจันทรา
เที่ยวอุทยานเย๋หลิว


• ถ่ายภาพคู่ตึกไทเป 101 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค •
• ตลาดเฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต • หมุ่บ้านโบราณจิ่วเฟิน •--------------------------------
อัตราค่าบริการ
--------------------------------
*ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น 1,200NT
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ

= CONTACT US =

Inbox : m.me/metourTH
Tel : 096-029-3067
Line :@metourth
WhatsApp : +66960293067
Travel Agency Business Licence : 11/10511

บทความที่เกี่ยวข้อง

ZGBUS-2206TK
เที่ยวครบคุ้ม ไม่ย้อนเส้นทาง เข้าบาทูมี่-กลับทบิลิซี สุดฟินพักเมืองตากอากาศ "กูดาอูรี 1 คืน" สัมผัสอากาศหนาวแห่งเทือกเขาคอเคซัส พิเศษนั่งกระเช้าชมเมืองทบิลิซี อาหารไทย 1 มื้อ จีน 1 มื้อ พักดี 4 ดาวทุกคืน
เริ่มต้น 0 บาท
PVN028B-SL
เที่ยวเวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ เที่ยวเมืองเว้ ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม นั่งสามล้อชมพระราชวัง เช็คอินแลนด์มาร์ค สะพานมังกร คาร์ฟดราก้อน เรือกระด้ง สะพานแห่งความรัก เมืองฮอยอัน สะพานญี่ปุ่น บ้านโบราณ
เริ่มต้น 15,999 -22,999 บาท
ZGIST-2212TK
บินตรงสู่อิสตันบูล อิสตันบูล ชานัคคาเล หมู่บ้านซิรินเซ ปามุคคาเล คัปปาโดเกีย บินตรง+บินภายใน 1 เที่ยวเที่ยวสบายไม่เหนื่อย เที่ยวซิรินเซหมู่บ้านแห่งไวน์ ชมตำนานม้าไม้เลื่องชื่อแห่งเมืองทรอย นั่งกระเช้าสู่จุดชมวิวเนินเขาปิแอร์ โลติ สไปซ์บาซาร์ วิหารอะโครโปลิส วิหารโอลิมเปียนเซอุส
เริ่มต้น 0 บาท
ZGSXR-22026E
แคชเมียร์ ศรีนาคา กุลมาร์ค พาฮาลแกรม โซนามาร์ค เที่ยวครบ 3 เขา ไม่พลาดทุกไฮไลท์สุดว้าว ประตูแห่งเลห์ลาดัก "โซนามาร์ค" เทือกเขาหิมะ "กุลมาร์ค" และสวิตเซอร์แลนด์แห่งอินเดีย "พาฮาลแกม" พิเศษ!! ชมใบไม้เปลี่ยนสี สวนนิชาทและโมกุล พักบ้านเรือ 3 คืน และพักในเมือง 1 คืน
เริ่มต้น 0 บาท

ทัวร์ล่าสุด

REVIEW

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์