TEL: 0960293067   LINE ID: @metourth   IG: metourth

ไต้หวัน : 5 วัน 4 คืน : Follow Me To Taiwan (มกราคม-มีนาคม 66)

ไต้หวัน : 5 วัน 4 คืน : Follow Me To Taiwan (มกราคม-มีนาคม 66)

Tour Code : TVZ04

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา
พักโรงแรมอาบน้ำแร่ 1 คืน
ชมหมุ่บ้านโบราณจิ่วเฟิน
อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน นั่งรถไฟโบราณ
เริ่มต้น 18,888 -23,888 บาท

ช่วงเวลาการเดินทาง

แสดงตารางการเดินทาง และอัตราค่าเดินทาง

วันเดินทาง ราคา / คน
31 ม.ค. 2566 - 04 ก.พ. 2566 19,888
08 ก.พ. 2566 - 12 ก.พ. 2566 19,888
15 ก.พ. 2566 - 19 ก.พ. 2566 22,888
22 ก.พ. 2566 - 26 ก.พ. 2566 19,888
25 ก.พ. 2566 - 01 มี.ค. 2566 19,888
01 มี.ค. 2566 - 05 มี.ค. 2566 23,888
08 มี.ค. 2566 - 12 มี.ค. 2566 19,888
15 มี.ค. 2566 - 19 มี.ค. 2566 18,888

รายละเอียดทัวร์


Follow Me To Taiwan
ไทเป อาหลีซาน ไถจง จิ่วเฟิ่น สุริยันจันทรา เจียอี้

5 วัน 4 คืน : มกราคม-มีนาคม 66

เดินทางโดยสายการบิน #เวียดเจ็ทแอร์

น้ำหนักสัมภาระโหลด 20 กิโลกรัม/ถือขึ้นเครื่อง Carry on 7 กิโลกรัม

พักไถจง 2 คืน เจียอี้ 1 คืน โรงแรมอาบน้ำแร่ 1คืน
พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบู สูตรต้นตำรับไต้หวัน
พิเศษ!! เมนูปลาประธานาธิบดี

ล่องเรือทะเลสาบ สุริยันจันทรา
อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน นั่งรถไฟโบราณ

• ถ่ายภาพคู่ตึกไทเป 101 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค •
• ช้อปปิง ย่านซีเหมินติง • หมุ่บ้านโบราณจิ่วเฟิน •

= วันแรก =
• ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน ประเทศไต้หวัน – เมืองไถจง - หมู่บ้านสายรุ้ง •

= วันสอง =
•เมืองหนานโถว – ปราสาทช็อกโกแลต - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ - มณฑลเจียอี้ •

= วันสาม =
• มณฑลเจียอี้ - ร้านชา TEA SHOP – อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน – เมืองไถจง – ตลาดกลางคืนอี้จง •

= วันสี่ =
• เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน - Germanium Shop – ย่านซีเหมินติง - นิวไทเป •
--------------------------------
อัตราค่าบริการ
--------------------------------


*ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น 1,200NT
สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน= CONTACT US =

Inbox : m.me/metourTH
Tel : 096-029-3067
Line :@metourth
WhatsApp : +66960293067
Travel Agency Business Licence : 11/10511

บทความที่เกี่ยวข้อง

Krabi02
เต็มอิ่มกับทัวร์ที่จะพาคุณไปสัมผัสความงดงามของอุทยานแห่งชาติทางทะเล เกาะห้อง สัมผัสความผ่อนคลายเหนือระดับ ท่ามกลางบรรยากาศอันเงียบสงบและเป็นส่วนตัว ดำน้ำตื้นในทะเลสาบใสสะอาดห่างไกลผู้คน ซึ่งเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลอันอุดมสมบูรณ์
เริ่มต้น 1,200 บาท
ZGTPE-2301VZ
เที่ยวไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป นิวไทเป สัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมและธรรมชาติไต้หวัน ช้อป ชิล ตลาดกลางคืนซื่อหลิน ซีเหมินติง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ชมหมุ่บ้านโบราณจิ่วเฟิน วัดหลงซาน เป็นวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงของคนไต้หวัน
เริ่มต้น 15,990 -17,990 บาท
TIT05
ไทเป ไถจง จิ่วเฟิ่น สุริยันจันทรา ซือเฟิ่น พัก ไถจง 1 คืน ไทเป 1 คืน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้ขอพร วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เช็คอินแลนด์มาร์ค หมู่บ้านสร้างสรรค์เฉิ่นจี้ หมู่บ้านทหารโบราณ ตึกไทเป 101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซาน สถานีซือเฟิ่น
เริ่มต้น 0 บาท
DAD14
สามล้อเมืองเว้ เก๋ไก๋เวรี่กู้ด ดานัง ฮอยอัน พักหมู่บ้านสไตล์ฝรั่งเศส บานาฮิลล์ 1 คืน นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นบาน่าฮิลล์, นั่งเรือกระดงฮอยอัน, ฮอยอัน เมืองมรดกโลก, ตลาดดองบา, หมู่บ้านกั๊มทาน, สะพานมังกร, ตลาดฮาน
เริ่มต้น 0 บาท

ทัวร์ล่าสุด

REVIEW

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์