TEL: 0960293067   LINE ID: @metourth   IG: metourth

ไต้หวัน : 4 วัน 2 คืน : Taiwan Go Went Gone (พฤศจิกายน 65-มกราคม 66)

ไต้หวัน : 4 วัน 2 คืน : Taiwan Go Went Gone (พฤศจิกายน 65-มกราคม 66)

Tour Code : TIT05

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา
พักไถจง 1 คืน ไทเป 1 คืน
ชมหมุ่บ้านโบราณจิ่วเฟิน
วัดพระถังซัมจั๋ง-วันเหวินหวู่
ราคา 0 บาท

รายละเอียดทัวร์


Taiwan Go Went Gone
ไทเป ไถจง จิ่วเฟิ่น สุริยันจันทรา ซือเฟิ่น

4 วัน 2 คืน : พฤศจิกายน 65-มกราคม 66

เดินทางโดยสายการบิน #TigerAir

น้ำหนักสัมภาระโหลด 20 กิโลกรัม/ถือขึ้นเครื่อง Carry on 7 กิโลกรัม

พัก ไถจง 1 คืน ไทเป 1 คืน
พิเศษ!! เสี่ยวหลงเปา และ บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน
ล่องเรือทะเลสาบ สุริยันจันทรา

• ถ่ายภาพคู่ตึกไทเป 101 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค •
• ตลาดเฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต • หมุ่บ้านโบราณจิ่วเฟิน •

= วันแรก =
• ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน ประเทศไต้หวัน •

= วันสอง =
• เมืองหนานโถว – ร้านชา TEA SHOP – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เมืองไถจง – หมู่บ้านสร้างสรรค์เฉิ่นจี้ - ตลาดกลางคืนฟ่งเจี๋ย •

= วันสาม =
• ไทเป - ร้านพายสัปปะรด – หมู่บ้านทหารโบราณ - ตึกไทเป 101 – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน – ย่านซีเหมินติง •

= วันสี่ =
• ร้านปลอดภาษี - สถานีซือเฟิ่นและผิงซี - หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น – ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน – ท่าอากาศยานดอนเมือง •
--------------------------------
อัตราค่าบริการ
--------------------------------


*ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น 1,000NT
สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน= CONTACT US =

Inbox : m.me/metourTH
Tel : 096-029-3067
Line :@metourth
WhatsApp : +66960293067
Travel Agency Business Licence : 11/10511

บทความที่เกี่ยวข้อง

BT-MMR53_DD
เมียนมาร์ ย่างกุ้ง หงสาวดี พักบนพระธาตุอินทร์แขวน 1 คืน สักการะ 3 มหาบูชาสถาน สักการะเทพทันใจ เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์โบตาทาวน์ เจดีย์เวมอดอร์ เจดีย์ไจ๊ปุ่น ชมพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทั้ง 4 ทิศ สูง 30 เมตร
เริ่มต้น 10,999 -14,999 บาท
SVD-11
สวยเวอร์ ดานัง ฮอยอัน นั่งกระเช้าชมเมืองสไตล์ฝรั่งเศส พักบานาฮิลล์ 1 คืน สะพานลอยฟ้า โกลด์เด้นบริด นั่งรถราง สวนดอกไม้แห่งความรัก อุโมงค์เก็บไวน์ หมู่บ้านฝรั่งเศส โบสถ์เซนต์เดนิส สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค ชมสะพานมังกร ไนท์มาร์เก็ตดานัง
เริ่มต้น 9,977 -15,977 บาท
BT-TPE62_VZ
ไต้หวัน ไทเป บินคุ้ม เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ต้อนรับเปิดประเทศ เที่ยว 2 อุทยาน เย๋หลิว-อาลีซาน ทะเลสาบ สุริยันจันทรา แช่ออนเซ็นส่วนตัวในห้องพัก ชมหมุ่บ้านโบราณจิ่วเฟิน สักการะเจ้าพ่อเสือ ณ ศาลเจ้าพ่อเสือกลางอุทยานอาลีซาน นำท่านนั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน
เริ่มต้น 16,999 -26,999 บาท
ZGTPE-2201CI
เที่ยวไต้หวัน ไทจง หนานโถว นิวไทเป ไทเป เที่ยวไต้หวันเหมาะทุกสายทั้งธรรมชาติ กิน ช้อป ชิล ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้งซีเหมินติง แช่น้ำแร่ผ่อนคลายสุดชิลส่วนตัวในห้องพัก ชมหมุ่บ้านโบราณจิ่วเฟิน หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น
เริ่มต้น 0 บาท

ทัวร์ล่าสุด

REVIEW

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์