TEL: 0960293067   LINE ID: @metourth   IG: metourth

เวียดนามเหนือ : 4 วัน 3 คืน : มหัศจรรย์...ซาปา ฮานอย ฟานซิปัน วัดตามจุ๊ก สะพานมังกร พักดี 4 ดาว (กรกฎาคม 67-มีนาคม 68)

เวียดนามเหนือ : 4 วัน 3 คืน : มหัศจรรย์...ซาปา ฮานอย ฟานซิปัน วัดตามจุ๊ก สะพานมังกร พักดี 4 ดาว (กรกฎาคม 67-มีนาคม 68)

Tour Code : BT-HAN44_FD

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

นั้งรถรางและกระเช้าขึ้นเขา ฟานซิปัน
สะพานแก้วมังกรเมฆ
ชมนาขั้นบันได ซาปา
วัดตามจุ๊ก แลนด์มาร์กใหม่เวียดนาม
เริ่มต้น 17,999 -22,999 บาท

ช่วงเวลาการเดินทาง

แสดงตารางการเดินทาง และอัตราค่าเดินทาง

วันเดินทาง ราคา / คน ราคาเด็ก
27 ก.ค. 2567 - 31 ก.ค. 2567 19,999 19,999
10 ส.ค. 2567 - 13 ส.ค. 2567 21,999 21,999
12 ก.ย. 2567 - 15 ก.ย. 2567 18,999 18,999
26 ก.ย. 2567 - 29 ก.ย. 2567 17,999 17,999
12 ต.ค. 2567 - 15 ต.ค. 2567 21,999 21,999
26 ต.ค. 2567 - 29 ต.ค. 2567 18,999 18,999
07 พ.ย. 2567 - 10 พ.ย. 2567 18,999 18,999
14 พ.ย. 2567 - 17 พ.ย. 2567 18,999 18,999
21 พ.ย. 2567 - 24 พ.ย. 2567 18,999 18,999
05 ธ.ค. 2567 - 08 ธ.ค. 2567 21,999 21,999
07 ธ.ค. 2567 - 10 ธ.ค. 2567 21,999 21,999
19 ธ.ค. 2567 - 22 ธ.ค. 2567 19,999 19,999
21 ธ.ค. 2567 - 24 ธ.ค. 2567 19,999 19,999
16 ม.ค. 2568 - 19 ม.ค. 2568 18,999 18,999
23 ม.ค. 2568 - 26 ม.ค. 2568 21,999 21,999
06 ก.พ. 2568 - 09 ก.พ. 2568 22,999 22,999
13 ก.พ. 2568 - 16 ก.พ. 2568 19,999 19,999
20 ก.พ. 2568 - 23 ก.พ. 2568 18,999 18,999
27 ก.พ. 2568 - 02 มี.ค. 2568 18,999 18,999
06 มี.ค. 2568 - 09 มี.ค. 2568 18,999 18,999
13 มี.ค. 2568 - 16 มี.ค. 2568 18,999 18,999
20 มี.ค. 2568 - 23 มี.ค. 2568 18,999 18,999
27 มี.ค. 2568 - 30 มี.ค. 2568 18,999 18,999

รายละเอียดทัวร์


เวียดนามเหนือ มหัศจรรย์...ซาปา ฮานอย ฟานซิปัน วัดตามจุ๊ก สะพานมังกร พักดี 4 ดาว
4 วัน 3 คืน : พฤจิกายน-มีนาคม 2567

เดินทางโดยสายการบิน #แอร์เอเชีย #ดอนเมือง
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg. / CARRY ON 7 kg.
------------------------------------
อัตราค่าบริการ
------------------------------------


ไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,200 บาท
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ
**โปรแกรมอาจมีการสลับสับเปลี่ยนหน้างานโดยคำนึงถึงประโยชน์ลูกค้าเป็นสำคัญ**
-------------------------------------------
Tel : 096-029-3067
-------------------------------------------
Line ID :@metourth
-------------------------------------------
WhatsApp :+66960293067
-------------------------------------------
Travel Agency Business Licence : 11/10511

บทความที่เกี่ยวข้อง

ZGKMG-24058L
เที่ยวครบคุ้มไฮไลท์ มณฑลยูนาน นั่งกระเช้าไฟฟ้าพิชิตความสูงสู่ "ภูเขาหิมะมังกรหยก" ชม เจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น (THREE PAGODAS) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองต้าหลี่ เมืองโบราณแชงกรี-ล่า ชม โชว์จางอี้โหม่ว (IMRRESSION LIJIANG) วัดซงจ้านหลิน (SONGZANLIN) วัดลามะที่มีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปี
เริ่มต้น 20,990 -24,990 บาท
BT-DAD94_FD
เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ เข้าพักเมืองเทพนิยาย “บานาฮิลล์” ชม สวนดอกไม้ สะพานมือทอง หมู่บ้านฝรั่งเศส โรงไวน์ วัดหลินอึ๋ง หมู่บ้านกั๊มทาน(นั่งเรือกระด้ง) เมืองมรดกโลกฮอยอัน พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ บานาฮิลล์
เริ่มต้น 14,999 -19,999 บาท
BT-DAD082_VZ
เที่ยวหมู่บ้านสไตล์ฝรั่งเศส บาน่าฮิลล์, นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นบาน่าฮิลล์, นั่งเรือกระดงฮอยอัน, ฮอยอัน เมืองมรดกโลก, ตลาดดองบา, ลอยกระทงยามค่ำคืนที่ฮอยอัน, แวะจุ่ม Art Toy สุดฮิต Pop Mart
เริ่มต้น 11,999 -12,999 บาท
ZGKMG-2406FD
เที่ยวครบคุ้มไฮไลท์มณฑลยูนนาน นั่งกระเช้าไฟฟ้าความสูงสู่ "ภูเขาหิมะมังกรหยก" เมืองโบราณแชงกรี-ล่า สถานที่แห่งนี้จึงได้ชื่อว่า “ดินแดนแห่งความฝัน” ชม วัดซงจ้านหลิน (Songzanlin) วัดลามะที่มีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปี เมืองเก่าลี่เจียง เมืองเก่าแก่อายุกว่า 800 ปี ชม โชว์จางอี้โหม่ว (IMRRESSION LIJIANG)
เริ่มต้น 22,990 -26,990 บาท

ทัวร์ล่าสุด

REVIEW

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์