TEL: 0960293067   LINE ID: @metourth   IG: metourth

เวียดนามกลาง : 4 วัน 3 คืน : ดานัง บานาฮิลล์ ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 1 คืน (มีนาคม-ตุลาคม 66)

เวียดนามกลาง : 4 วัน 3 คืน : ดานัง บานาฮิลล์ ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 1 คืน (มีนาคม-ตุลาคม 66)

Tour Code : VVZ17

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

Mercure Bana Hills บนบานาฮิลล์
นั่งกระเช้าทะลุหมอกสู่เมืองเทพนิยายบานาฮิลล์
เยี่ยมชมเมืองมรดกโลกฮอยอันอันล้ำค่า
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg
เริ่มต้น 12,888 -16,888 บาท

ช่วงเวลาการเดินทาง

แสดงตารางการเดินทาง และอัตราค่าเดินทาง

วันเดินทาง ราคา / คน
29 มี.ค. 2566 - 01 เม.ย. 2566 12,888
30 มี.ค. 2566 - 02 เม.ย. 2566 13,888
02 เม.ย. 2566 - 05 เม.ย. 2566 13,888
08 เม.ย. 2566 - 11 เม.ย. 2566 15,888
10 เม.ย. 2566 - 13 เม.ย. 2566 16,888
16 เม.ย. 2566 - 19 เม.ย. 2566 14,888
19 เม.ย. 2566 - 22 เม.ย. 2566 13,888
26 เม.ย. 2566 - 29 เม.ย. 2566 13,888
14 พ.ค. 2566 - 17 พ.ค. 2566 13,888
20 พ.ค. 2566 - 23 พ.ค. 2566 14,888
21 พ.ค. 2566 - 24 พ.ค. 2566 13,888
27 พ.ค. 2566 - 30 พ.ค. 2566 14,888
28 พ.ค. 2566 - 31 พ.ค. 2566 13,888
04 มิ.ย. 2566 - 07 มิ.ย. 2566 15,888
07 มิ.ย. 2566 - 10 มิ.ย. 2566 13,888
11 มิ.ย. 2566 - 14 มิ.ย. 2566 13,888
17 มิ.ย. 2566 - 20 มิ.ย. 2566 14,888
18 มิ.ย. 2566 - 21 มิ.ย. 2566 13,888
23 มิ.ย. 2566 - 26 มิ.ย. 2566 14,888
25 มิ.ย. 2566 - 28 มิ.ย. 2566 13,888
02 ก.ค. 2566 - 05 ก.ค. 2566 13,888
05 ก.ค. 2566 - 08 ก.ค. 2566 13,888
09 ก.ค. 2566 - 12 ก.ค. 2566 13,888
12 ก.ค. 2566 - 15 ก.ค. 2566 13,888
16 ก.ค. 2566 - 19 ก.ค. 2566 13,888
19 ก.ค. 2566 - 22 ก.ค. 2566 13,888
22 ก.ค. 2566 - 25 ก.ค. 2566 14,888
23 ก.ค. 2566 - 26 ก.ค. 2566 13,888
27 ก.ค. 2566 - 30 ก.ค. 2566 16,888
29 ก.ค. 2566 - 01 ส.ค. 2566 16,888
03 ส.ค. 2566 - 06 ส.ค. 2566 14,888
04 ส.ค. 2566 - 07 ส.ค. 2566 14,888
10 ส.ค. 2566 - 13 ส.ค. 2566 16,888
11 ส.ค. 2566 - 14 ส.ค. 2566 16,888
13 ส.ค. 2566 - 16 ส.ค. 2566 13,888
20 ส.ค. 2566 - 23 ส.ค. 2566 13,888
24 ส.ค. 2566 - 27 ส.ค. 2566 14,888
27 ส.ค. 2566 - 30 ส.ค. 2566 13,888
06 ก.ย. 2566 - 09 ก.ย. 2566 13,888
10 ก.ย. 2566 - 13 ก.ย. 2566 13,888
13 ก.ย. 2566 - 16 ก.ย. 2566 13,888
17 ก.ย. 2566 - 20 ก.ย. 2566 13,888
23 ก.ย. 2566 - 26 ก.ย. 2566 14,888
27 ก.ย. 2566 - 30 ก.ย. 2566 13,888
30 ก.ย. 2566 - 03 ต.ค. 2566 14,888
06 ต.ค. 2566 - 09 ต.ค. 2566 15,888
07 ต.ค. 2566 - 10 ต.ค. 2566 15,888
15 ต.ค. 2566 - 18 ต.ค. 2566 16,888
19 ต.ค. 2566 - 22 ต.ค. 2566 16,888
22 ต.ค. 2566 - 25 ต.ค. 2566 14,888

รายละเอียดทัวร์


เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 1 คืน
4 วัน 3 คืน : สิงหาคม-ธันวาคม 2565


พิเศษ!!พักโรงแรม Mercure Bana Hills บนบานาฮิลล์ 1 คืน
นั่งกระเช้าทะลุหมอกสู่เมืองเทพนิยายบานาฮิลล์ หมู่บ้านฝรั่งเศส

= วันที่หนึ่ง =
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – เมืองดานัง – วัดหลินอึ๋ง – คาเฟ่ Sơn Trà Marina - ร้านเยื่อไผ่ 

= วันที่สอง =
สวนเอเปค - สะพานมังกร -สะพานแห่งความรักดานัง - นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ – สะพานมือทองคำ

= วันที่สาม =
อิสระท่องเที่ยวบนบานาฮิลล์ - ดานัง - หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน -หมู่บ้านกั๊มทาน – นั่งเรือกระด้งกั๊มทาน – เมืองฮอยอัน– สมาคมฟุกเกี๋ยน - สะพานญี่ปุ่นเมืองฮอยอัน

= วันที่สาม =
เมืองดานัง - ตลาดฮาน - ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง VZ961 DAD-BKK 13.15-14.55 – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

เดินทางโดยสายการบิน #VietJet
น้ำหนักสัมภาระโหลด 20 กิโลกรัม/ถือขึ้นเครื่อง Carry on 7 กิโลกรัม

------------------------
= อัตราค่าบริการ =
------------------------


ไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,200 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)= CONTACT US =


Tel : 096-029-3067
Line :@metourth
WhatsApp : +66960293067
Travel Agency Business Licence : 11/10511

บทความที่เกี่ยวข้อง

DAD12
เฮฮาปาจิงโกะ เที่ยวเวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 1 คืน หมู่บ้านสไตล์ฝรั่งเศส นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นบาน่าฮิลล์, นั่งเรือกระดงฮอยอัน, ฮอยอัน เมืองมรดกโลก, ตลาดดองบา, หมู่บ้านกั๊มทาน, สะพานมังกร, ตลาดฮาน
เริ่มต้น 0 บาท
BT-NRT27_XJ
ท้าลมหนาว #ลานสกีฟูจิเท็น ฟูจิ โตเกียว นาริตะ พักฟูจิออนเซ็น 1 คืน อาบน้ำแร่ในสไตล์ญี่ปุ่น โตเกียวเมกะ อิลลูมิเนชั่น หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค ขอพรสิงศักดิ์สิทธิ์วัดอาซากุสะ ตลาดปลาสึกิจิ ช๊อปปิ้ง ย่านฮาราจูกุ พิเศษ!! สุกี้ยากี้ สไตล์ญี่ปุ่น บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
เริ่มต้น 29,999 -30,999 บาท
PVN028D-SL
บินตรงสู่เมืองดานัง เที่ยวเวียดนามกลาง-เมืองมรดกโลก พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน, หมู่บ้านสไตล์ฝรั่งเศส บาน่าฮิลล์, นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก เช็คอินแลนด์มาร์ค สะพานมังกร คาร์ฟดราก้อน เรือกระด้ง สะพานแห่งความรัก เมืองฮอยอัน สะพานญี่ปุ่น เช็คอินคาเฟ่แห่งใหม่ Son tra marina
เริ่มต้น 14,999 -21,999 บาท
ZGDAD-2212PG
บินสบายกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ที่เที่ยวใหม่ จตุรัสแห่งดวงดาว Eclipse Square บริการอาหารบนเครื่อง และเลาจ์ของสายการบิน พักบานาฮิลส์ 1 คืน เที่ยวบานาฮิลส์ 2 วันคุ้มๆ เยือนเมืองมรดกโลก ฮอยอัน สุดมันล่องเรือกระด้ง
เริ่มต้น 17,990 บาท

ทัวร์ล่าสุด

REVIEW

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์