TEL: 0960293067   LINE ID: @metourth   IG: metourth

เวียดนามกลาง : 4 วัน 3 คืน : มหัศจรรย์...บาน่าฮิลล์ ดานัง ฮอยอัน เว้ พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน (พฤศจิกายน-มีนาคม 2567)

เวียดนามกลาง : 4 วัน 3 คืน : มหัศจรรย์...บาน่าฮิลล์ ดานัง ฮอยอัน เว้ พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน (พฤศจิกายน-มีนาคม 2567)

Tour Code : BT-DAD89_VZ

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน
นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นบาน่าฮิลล์
ฮอยอัน เมืองมรดกโล
เมืองเว้ นั่งสามล้อซิโคล่
สายการบิน
เริ่มต้น 16,999 -22,999 บาท

ช่วงเวลาการเดินทาง

แสดงตารางการเดินทาง และอัตราค่าเดินทาง

วันเดินทาง ราคา / คน
10 ธ.ค. 2566 - 13 ธ.ค. 2566 16,999
16 ธ.ค. 2566 - 19 ธ.ค. 2566 16,999
20 ธ.ค. 2566 - 23 ธ.ค. 2566 16,999
23 ธ.ค. 2566 - 26 ธ.ค. 2566 19,999
24 ธ.ค. 2566 - 27 ธ.ค. 2566 19,999
27 ธ.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566 22,999
29 ธ.ค. 2566 - 01 ม.ค. 2567 22,999
30 ธ.ค. 2566 - 02 ม.ค. 2567 22,999
31 ธ.ค. 2566 - 03 ม.ค. 2567 22,999
12 ม.ค. 2567 - 15 ม.ค. 2567 16,999
21 ม.ค. 2567 - 24 ม.ค. 2567 16,999
25 ม.ค. 2567 - 28 ม.ค. 2567 16,999
27 ม.ค. 2567 - 30 ม.ค. 2567 16,999
01 ก.พ. 2567 - 04 ก.พ. 2567 16,999
02 ก.พ. 2567 - 05 ก.พ. 2567 16,999
02 ก.พ. 2567 - 08 ก.พ. 2567 16,999
08 ก.พ. 2567 - 11 ก.พ. 2567 18,999
08 ก.พ. 2567 - 11 ก.พ. 2567 16,999
10 ก.พ. 2567 - 13 ก.พ. 2567 18,999
14 ก.พ. 2567 - 17 ก.พ. 2567 16,999
15 ก.พ. 2567 - 18 ก.พ. 2567 16,999
21 ก.พ. 2567 - 24 ก.พ. 2567 16,999
22 ก.พ. 2567 - 25 ก.พ. 2567 17,999
22 ก.พ. 2567 - 25 ก.พ. 2567 16,999
23 ก.พ. 2567 - 26 ก.พ. 2567 16,999
24 ก.พ. 2567 - 27 ก.พ. 2567 17,999

รายละเอียดทัวร์


มหัศจรรย์...เว้ ดานัง ฮอยอัน พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน
4 วัน 3 คืน : พฤศจิกายน-มีนาคม 2567

เดินทางโดย #ไทยเวียดเจท #สุวรรณภูมิ
น้ำหนักสัมภาระโหลด 20 กิโลกรัม/ถือขึ้นเครื่อง Carry on 7 กิโลกรัม  
  
  

---------------------------------------
อัตราค่าบริการ
---------------------------------------
-------------------------------------------
Tel : 096-029-3067
-------------------------------------------
Line ID :@metourth
-------------------------------------------
WhatsApp : +66960293067
-------------------------------------------
Travel Agency Business Licence : 11/10511

บทความที่เกี่ยวข้อง

BT-HAN44_FD
ชมนาขั้นบันได ซาปา หลังคาอินโดจีน นั้งรถรางและกระเช้าขึ้นเขา ฟานซิปัน, วัดตามจุ๊ก แลนมาร์กแห่งใหม่, เช็คอินที่เที่ยวใหม่ "โมอาน่า", หมู่บ้านชาวเขา สะพานแก้วมังกรเมฆ ทะเลสาบคืนดาบ สะพานแสงอาทิตย์
เริ่มต้น 16,999 -24,999 บาท
HANFD1223
ซาปา นาขั้นบันได ชมวิวแบบพาโนรามา อากาศเย็นสบายทั้งปี Check in MOANA SAPA CAFÉ นั่งรถไฟชมเมืองซาปา ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาฟานซิปัน ล่องเรือชมอ่าวฮาลอง กุ้ยหลินแห่งเมืองเวียดนาม ชอปปิ้ง ซาปาไนท์มาเก็ต และ ถนนสาย 36 เก่า
เริ่มต้น 16,888 -22,888 บาท
SGNVN0123
เช็คอินเมืองมุยเน่ เมืองตากอากาศริมทะเลชื่อดัง นั่งรถจิ๊บสุดตื่นเต้นตะลุย ทะเลทรายขาว ชมลำธารนางฟ้าหรือแกรนด์แคนยอนแห่งเวียดนาม นั่งรถราง Roller Coaster ชมความสวยงามของน้ำตกดาตันลา ขึ้นกระเช้าลอยฟ้า เพื่อเที่ยวชม วัดตั๊กลัม ชมสวนดอกไฮเดรนเยีย ของเมืองดาลัด
เริ่มต้น 15,888 -20,888 บาท
ZGHAN-2325VN
เที่ยวเวียดนามเหนือ 5 วัน 4 คืน อิสระท่องเที่ยว 1 วัน พักเมืองซาปา 2 คืนนาขั้นบันได อากาศเย็นสบายทั้งปี สุดฟินกับอากาศเย็นสบาย Check-in CAFÉ’ สุดฮิต “MOANA SAPA” ล่องเรือฮาลองบก "นิงห์บิงห์" พิเศษ!! สุกี้หม้อไฟ-ไวน์แดง
เริ่มต้น 14,990 -18,990 บาท

ทัวร์ล่าสุด

REVIEW

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์