TEL: 0960293067   LINE ID: @metourth   IG: metourth

เวียดนามเหนือ : 4 วัน 3 คืน : ฮานอย ซาปา ลาวไก ฟานซีปัน (มกราคม-มีนาคม 2566)

เวียดนามเหนือ : 4 วัน 3 คืน : ฮานอย ซาปา ลาวไก ฟานซีปัน (มกราคม-มีนาคม 2566)

Tour Code : PVN10-FD

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

พักซาปา 2 คืน
นั่งรถราง+กระเช้า ขึ้นยอดเข้า ฟานซีปัน
เมนูพิเศษ !! SEN BUFFET ชาบูหม้อไฟ+ไวน์แดง
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg
เริ่มต้น 15,999 -17,999 บาท

ช่วงเวลาการเดินทาง

แสดงตารางการเดินทาง และอัตราค่าเดินทาง

วันเดินทาง ราคา / คน
10 ก.พ. 2566 - 13 ก.พ. 2566 15,999
17 ก.พ. 2566 - 20 ก.พ. 2566 15,999
24 ก.พ. 2566 - 27 ก.พ. 2566 15,999
03 มี.ค. 2566 - 06 มี.ค. 2566 17,999
10 มี.ค. 2566 - 13 มี.ค. 2566 15,999
17 มี.ค. 2566 - 20 มี.ค. 2566 15,999

รายละเอียดทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ลาวไก ฟานซีปัน
 
4 วัน 3 คืน : มกราคม-มีนาคม 2566

เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA

น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg. / CARRY ON 7 kg.พิเศษ!!พักซาปา 2 คืน
ซาปา นาขั้นบันได ชมวิวแบบพาโนรามา อากาศเย็นสบายทั้งปี
นั่งรถไฟวินเทจจากสถานีซาปาสู่สถานีกระเช้า พิชิตยอดเขาฟานซิปัน หลังคาแห่งอินโดจีน
หมู่บ้านชาวเขา กั๊ต กั๊ต น้ำตกซิลเวอร์
ลาวไก-ช้อปปิ้งตลาดชายแดน COC LEU
เยือนเมืองหลวงอันทรงเสน่ห์ที่ฮานอย ช้อปปิ้งจุใจบนถนน 36 สาย
 

พิเศษ! SEN BUFFET ชาบูหม้อไฟ+ไวน์แดง
ฟรี!! หมวก + กระเป๋า


= วันที่หนึ่ง =
กรุงเทพ-ฮานอย-เมืองซาปา-หมู่บ้านชาวเขา กั๊ต กั๊ต-น้ำตกซิลเวอร์

= วันที่สอง =
นั่งรถรางเมืองซาปา-นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาฟานซิปัน-ตลาด LOVE MARKET

= วันที่สาม =
ลาวไก-ช้อปปิ้งตลาดชายแดน COC LEU-ถ่ายรูปหน้าด่านชายแดนเวียดนามกับจีน-ช้อปปิ้งร้านเยื่อไผ่-ช้อปปิ้ง 36 สาย

= วันที่สี่ =
เมืองฮานอย-สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์-ทำเนียบประธานาธิบดี บ้านพักลุงโฮ-วัดเจดีย์เสาเดียว-ทะเลสาบตะวันตก-เจดีย์เฉินก๊วก-ทะเลสาบคืนดาบ-วัดหงอกเซิน-สนามบินนอยบ่าย-สนามบินดอนเมือง
------------------------------------
รายละเอียดค่าบริการ
------------------------------------

ไม่รวมค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 1,000 บาท/ท่าน
สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน


= CONTACT US =


Tel : 096-029-3067
Line :@metourth
WhatsApp : +66960293067
Travel Agency Business Licence : 11/10511

บทความที่เกี่ยวข้อง

ZGHAN-2313VN
เยือนหลังคาอินโดจีน "นั่งกระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน" สัมผัสบรรยากาศเมืองในสายหมอกฟิน พักซาปา 2 คืน หมู่บ้านก๊าตก๊าต ถ่ายรูป โบสถ์หิน อีกหนึ่งแลนด์มาร์กสำคัญของซาปา เช็คอินที่เที่ยวใหม่แห่งเมืองซาปา โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ น้ำตกสีเงินสัญลักษณ์แห่งเมืองซาปา
เริ่มต้น 14,990 -21,990 บาท
ZGHAN-2216VN
สัมผัสอากาศหนาวเมืองในสายหมอก ท่ามกลางหุบเขา 2 คืน นั่งกระเช้าไฟฟ้า เพื่อขึ้นสู่ฟานซิปันยอดเขาสูงสุดแห่งเวียดนาม อิสระช้อปปิ้ง ตลาดเลิฟมาร์เก็ต หมู่บ้านก๊าตก๊าต ถ่ายรูป โบสถ์หิน อีกหนึ่งแลนด์มาร์กสำคัญของซาปา หมู่บ้านก๊าตก๊าต
เริ่มต้น 14,990 -15,990 บาท
IST25
TURKEY BEST WINTER ตระการตาบอลลูนนับพันที่คัปปาโดเกีย ปามุคคาเล่ พักโรงแรมสไตล์ถ่ำ 2 คืน วิปามุคคาเล่ วิหารเซนต์โซเฟีย ม้าไม้เมืองทรอย, นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ เมืองเปอร์กามัม ทะเลสาบเกลือ (SALT LAKE)พิเศษ!! ชมโชว์ Belly Dance
เริ่มต้น 39,999 บาท
PVN24-VZ
บินตรงสู่เมืองดานัง เที่ยวเวียดนามกลาง-เมืองมรดกโลก พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน, หมู่บ้านสไตล์ฝรั่งเศส บาน่าฮิลล์, นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นบาน่าฮิลล์, นั่งเรือกระดงฮอยอัน ช๊อปปิ้งตลาดดองบา, พระราชวังเว้, บุฟเฟ่ต์นานาชาติ บานาฮิลล์และซีฟู๊ต, ล่องเรือแม่น้ำหอม, สะพานมังกร
เริ่มต้น 15,999 -17,999 บาท

ทัวร์ล่าสุด

REVIEW

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์