TEL: 0960293067   LINE ID: @metourth   IG: metourth

เวียดนามกลาง : 3 วัน 2 คืน : มหัศจรรย์...ดานัง ฮอยอัน พักบาน่าฮิลล์ (พฤศจิกายน-มีนาคม 2567)

เวียดนามกลาง : 3 วัน 2 คืน : มหัศจรรย์...ดานัง ฮอยอัน พักบาน่าฮิลล์ (พฤศจิกายน-มีนาคม 2567)

Tour Code : BT-DAD94_FD

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

พักบนบานาฮิลล์ 1 คืน
นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นสู่บาน่าฮิลล์
นั่งเรือกระด้ง
ฮอยอัน เมืองมรดกโลก
ราคา 0 บาท

รายละเอียดทัวร์


มหัศจรรย์..ดานัง ฮอยอัน พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน
3 วัน 2 คืน : พฤศจิกายน-มีนาคม 2567

เดินทางโดยสายการบิน #แอร์เอเชีย #ดอนเมือง
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg. / CARRY ON 7 kg.

  


    

-------------------------------------------
= อัตราค่าบริการ =
-------------------------------------------


  


**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 5,000 บาท **
อัตรานี้รวมรายการทัวร์และตั๋วเครื่องบินแล้ว

ไม่รวมค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 1,000 บาท/ท่าน
สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน


  
  

  

-------------------------------------------
Tel : 096-029-3067
-------------------------------------------

Line ID :@metourth
-------------------------------------------

WhatsApp :+66960293067
-------------------------------------------
Travel Agency Business Licence : 11/10511

บทความที่เกี่ยวข้อง

BT-HAN47_FD
ซาปา ชมวิวนาขั้นบันได นั้งรถรางและกระเช้าขึ้นเขา ฟานซิปัน, ล่องเรือตามก๊ก นิงห์บิงห์, เช็คอินที่เที่ยวใหม่ "โมอาน่า" หมู่บ้านชาวเขา ตลาดซาปา ชม ทะเลสาบซาปา ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ตั้งอยู่บริเวณกลางเมืองซาปา อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย, พิเศษ!! ชาบูปลาแซลมอน + ไวน์แดง
เริ่มต้น 0 บาท
SGNVN0123
เช็คอินเมืองมุยเน่ เมืองตากอากาศริมทะเลชื่อดัง นั่งรถจิ๊บสุดตื่นเต้นตะลุย ทะเลทรายขาว ชมลำธารนางฟ้าหรือแกรนด์แคนยอนแห่งเวียดนาม นั่งรถราง Roller Coaster ชมความสวยงามของน้ำตกดาตันลา ขึ้นกระเช้าลอยฟ้า เพื่อเที่ยวชม วัดตั๊กลัม ชมสวนดอกไฮเดรนเยีย ของเมืองดาลัด
เริ่มต้น 0 บาท
ZGDAD-2323VZ
เที่ยวสุดคุ้มจุใจ พักบานา ฮิลส์ 1 คืน หมู่บ้านสไตล์ฝรั่งเศส นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นบาน่าฮิลล์ เยือนเมืองมรดกโลก นั่งสามล้อชมเมืองเว้ ฮอยอัน นั่งเรือกระดงฮอยอัน ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง
เริ่มต้น 0 บาท
BT-VN63_QH
เวียดนามใต้ มหัศจรรย์...เวียดนาม โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ นั่งรถจิ๊บตะลุย ทะเลทรายมุยเน่ ทะเลทรายขาว ทะเลทรายแดง สนุกกับโรลเลอร์โคสเตอร์ ชมน้ำตกดาตันลา นั่งเคเบิ้ลคาร์ ชมวัดตั๊กลัม สวนแห่งแสง(Lumiere Light Garden) เช็คอิน ณ จัตุรัสลามเวียน
เริ่มต้น 0 บาท

ทัวร์ล่าสุด

REVIEW

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์