TEL: 0960293067   LINE ID: @metourth   IG: metourth

เวียดนามกลาง : 4 วัน 3 คืน สามล้อเมืองเว้ เก๋ไก๋เวรี่กู้ด ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 1 คืน (ตุลาคม- ธันวาคม 2565)

เวียดนามกลาง : 4 วัน 3 คืน สามล้อเมืองเว้ เก๋ไก๋เวรี่กู้ด ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 1 คืน (ตุลาคม- ธันวาคม 2565)

Tour Code : DAD14

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน
นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นบาน่าฮิลล์
เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติสุดหรู ที่ยอดเขา Bana Hill
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg
ราคา 0 บาท

รายละเอียดทัวร์เวียดนามกลาง สามล้อเมืองเว้ เก๋ไก๋เวรี่กู้ด ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 1 คืน
4 วัน 3 คืน : ตุลาคม-ธันวาคม 65

เดินทางโดยสายการบิน #แอร์เอเชีย
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg. / CARRY ON 7 kg.


พิเศษ!! พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน
เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติสุดหรู ที่ยอดเขา Bana Hill
พิเศษ!! กุ้งมังกรท่านละ 1 ตัว!!


• นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก สู่เมืองบานาฮิลล์ หมู่บ้านฝรั่งเศส 
• สุดชิค เมืองโบราณ ฮอยอัน เว้

= วันที่หนึ่ง =
• กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – ชมสะพานมังกร – ถ่ายรูปสะพานแห่งความรักดานัง •

= วันที่สอง =
• ฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – ศาลเจ้าโบราณ – บ้านเลขที่ 101 – วัดกวางตุ้ง – ล่องเรือกระด้ง – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์ – สะพานมือสีทอง – สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค – สวนดอกไม้ฝรั่งเศส – นั่งรถรางโบราณ – โรงเก็บไวน์ •

= วันที่สาม =
• นั่งกระเช้าบาน่าฮิลล์ – เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – ตลาดดงบา – ลงเรือมังกรชมดนตรีเว้ •

= วันที่สี่ =
• นั่งรถสามล้อซิโคล่ชมพระราชวังเว้ – ร้านไม้ไผ่ – วัดหลินอึ๋ง – ตลาดฮาน – โบสถ์สีชมพู – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)•

-------------------------------------
อัตราค่าบริการ
-------------------------------------


*** ราคานี้ยังไม่รวมค่าทิป ***
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น/คนขับรถ/หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 1,200 บาท
= CONTACT US =

Inbox : m.me/metourTH
Tel : 096-029-3067
Line :@metourth
WhatsApp : +66960293067
Travel Agency Business Licence : 11/10511

บทความที่เกี่ยวข้อง

BT-GEO01_TK
GEORGIA WINTER SEASON เยือนดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส ขึ้นเคเบิลคาร์ชมป้อมปราการนาริกาลา นั่ง 4WD สู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส ชมความงดงามของเมืองซิกนากิ ป้อมอนานูรี วิหารจวารี ประติมากรรมรูปปั้น Ali and Nino
เริ่มต้น 0 บาท
IST14
TURKEY BEST PRICE สัมผัสเมือง 3 อารยธรรม สองทวีป ตระการตาบอลลูนนับพันที่คัปปาโดเกีย พักโรงแรม 4 ดาวของตุรกี พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน ชมโชว์ระบำหน้าท้อง ชมม้าไม้เมืองทรอย (Troy) ปราสาทปุยฝ้าย ปามุคคาเล่ วิหารฮาเจียโซเฟีย ม้าไม้เมืองทรอย
เริ่มต้น 0 บาท
PVN10-FD
เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน ลาวไก ดื่มด่ำกับความสวยงามของธรรมชาติ ชมวิวนาขั้นบันไดแบบพาโนรามา เก็บทุกจุดไฮไลท์ ขึ้นฟานซิปัน หลังคาอินโดจีน เมนูพิเศษ !! SEN BUFFET ชาบูหม้อไฟ+ไวน์แดง เยือนเมืองหลวงฮานอย ช้อปปิ้งถนน 36 สาย ชมทะเลสาบคืนดาบ
เริ่มต้น 15,999 -17,999 บาท
BT-IST66_TK
มหัศจรรย์...ตุรเคีย NEW YEARS เทศกาลปีใหม่ บินตรงสู่อิสตัลบูล, เที่ยวดินแดน 2 ทวีป ชมบอลลูนหลากสี เมืองคัปปาโดเกีย, ปามุคคาเล่ วิหารเซนต์โซเฟีย ม้าไม้เมืองทรอย,พักโรงแรมถ่ำ 1 คืน, พักโรงแรม 5 ดาว, พระราชวังโดลมาบาห์เช่
เริ่มต้น 0 บาท

ทัวร์ล่าสุด

REVIEW

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์