TEL: 0960293067   LINE ID: @metourth   IG: metourth

แคชเมียร์ : 6 วัน 4 คืน : KASHMIR เย็นสุดขั้ว ยั่วสุดใจ (ธันวาคม-กุมภาพันธ์ 2567)

แคชเมียร์ : 6 วัน 4 คืน : KASHMIR เย็นสุดขั้ว ยั่วสุดใจ (ธันวาคม-กุมภาพันธ์ 2567)

Tour Code : SXR07

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เช็คอินสวิตเซอร์แลนด์แห่งอินเดีย
พักบ้านเรือ 1 คืน
พิเศษ!! นั่งกระเช้ากอนโดล่า
พิเศษ!! ล่องเรือชิคารา
ราคา 0 บาท

รายละเอียดทัวร์แคชเมียร์  : KASHMIR เย็นสุดขั้ว ยั่วสุดใจ
6 วัน 3 คืน : ธันวาคม 2566-กุมภาพันธ์ 2567

เดินทางโดยสายการบิน #IndiGo #สุวรรณภูมิ
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องรวม 20 kg. / CARRY ON 7 kg  

เช็คอินสวิตเซอร์แลนด์แห่งอินเดีย
พักบ้านเรือ 1 คืน
พิเศษ!! นั่งกระเช้ากอนโดล่า
พิเศษ!! ล่องเรือชิคารา
ชมวิวทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค - เทือกเขาโซนามาร์ค
ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย - สวนโมกุล - ทะเลสาบดาล


**เวลาบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสายการบิน**  

--------------------------------
อัตราค่าบริการ
--------------------------------

** อัตรานี้ยังไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 50 ดอลล่าร์สหรัฐ (USD) ต่อทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน **

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 7,500 บาท ** (ไม่มีที่นั่งบนเครื่องบิน)

อัตราค่าบริการไม่รวมค่าวีซ่าอินเดีย ท่านละ 1,500 บาท
โดยชำระพร้อมมัดจำรอบแรก
-------------------------------------------
Tel :096-029-3067
-------------------------------------------
Line ID :@metourth
-------------------------------------------
WhatsApp : +66960293067
-------------------------------------------
Travel Agency Business Licence :11/10511

บทความที่เกี่ยวข้อง

BB001
สัมผัสประสบการณ์ทัวร์รอบเกาะรัตนโกสินทร์ พาเยี่ยมชมความงามของสถานที่สำคัญมากกว่า 20 แห่ง พร้อมฟังเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อันน่าสนใจจากมัคคุเทศก์ พร้อมชิมอาหารรสเลิศ จากร้านอาหารชั้นนำและร้านอาหารมิชลิน
เริ่มต้น 1,890 บาท
BT-DAD082_VZ
เที่ยวหมู่บ้านสไตล์ฝรั่งเศส บาน่าฮิลล์, นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นบาน่าฮิลล์, นั่งเรือกระดงฮอยอัน, ฮอยอัน เมืองมรดกโลก, ตลาดดองบา, ลอยกระทงยามค่ำคืนที่ฮอยอัน, เช็คอินคาเฟ่ต์ Son tra Marina บุฟเฟ่ต์นานาชาติ บานาฮิลล์
เริ่มต้น 0 บาท
BT-VN63_QH
เวียดนามใต้ มหัศจรรย์...เวียดนาม โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ นั่งรถจิ๊บตะลุย ทะเลทรายมุยเน่ ทะเลทรายขาว ทะเลทรายแดง สนุกกับโรลเลอร์โคสเตอร์ ชมน้ำตกดาตันลา นั่งเคเบิ้ลคาร์ ชมวัดตั๊กลัม สวนแห่งแสง(Lumiere Light Garden) เช็คอิน ณ จัตุรัสลามเวียน
เริ่มต้น 0 บาท
MS001
ยิ่งใหญ่อลังการ! "Mirinn Show Bangkok" การกลับมาอีกครั้งของโชว์ระดับมหานคร MirinnShow The International Variety Entertainment Show” RCA พบกับการแสดงผสมผสาน ระหว่างคาบาเรต์และความงดงามของมวยไทย ที่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหน พร้อมกับ แสงสี เสียงที่ ตระการตา
เริ่มต้น 900 บาท

ทัวร์ล่าสุด

REVIEW

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์