TEL: 0960293067   LINE ID: @metourth   IG: metourth

แคชเมียร์ : 6 วัน 4 คืน : KASHMIR เย็นสุดขั้ว ยั่วสุดใจ (ธันวาคม-กุมภาพันธ์ 2567)

แคชเมียร์ : 6 วัน 4 คืน : KASHMIR เย็นสุดขั้ว ยั่วสุดใจ (ธันวาคม-กุมภาพันธ์ 2567)

Tour Code : SXR07

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เช็คอินสวิตเซอร์แลนด์แห่งอินเดีย
พักบ้านเรือ 1 คืน
พิเศษ!! นั่งกระเช้ากอนโดล่า
พิเศษ!! ล่องเรือชิคารา
เริ่มต้น 28,999 -33,999 บาท

ช่วงเวลาการเดินทาง

แสดงตารางการเดินทาง และอัตราค่าเดินทาง

วันเดินทาง ราคา / คน
10 ธ.ค. 2566 - 15 ธ.ค. 2566 29,999
22 ธ.ค. 2566 - 27 ธ.ค. 2566 29,999
26 ธ.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566 29,999
28 ธ.ค. 2566 - 02 ม.ค. 2567 33,999
29 ธ.ค. 2566 - 03 ม.ค. 2567 33,999
25 ม.ค. 2567 - 30 ม.ค. 2567 28,999
16 ก.พ. 2567 - 21 ก.พ. 2567 28,999
23 ก.พ. 2567 - 28 ก.พ. 2567 28,999

รายละเอียดทัวร์แคชเมียร์  : KASHMIR เย็นสุดขั้ว ยั่วสุดใจ
6 วัน 3 คืน : ธันวาคม 2566-กุมภาพันธ์ 2567

เดินทางโดยสายการบิน #IndiGo #สุวรรณภูมิ
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องรวม 20 kg. / CARRY ON 7 kg  

เช็คอินสวิตเซอร์แลนด์แห่งอินเดีย
พักบ้านเรือ 1 คืน
พิเศษ!! นั่งกระเช้ากอนโดล่า
พิเศษ!! ล่องเรือชิคารา
ชมวิวทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค - เทือกเขาโซนามาร์ค
ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย - สวนโมกุล - ทะเลสาบดาล


**เวลาบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสายการบิน**  

--------------------------------
อัตราค่าบริการ
--------------------------------

** อัตรานี้ยังไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 50 ดอลล่าร์สหรัฐ (USD) ต่อทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน **

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 7,500 บาท ** (ไม่มีที่นั่งบนเครื่องบิน)

อัตราค่าบริการไม่รวมค่าวีซ่าอินเดีย ท่านละ 1,500 บาท
โดยชำระพร้อมมัดจำรอบแรก
-------------------------------------------
Tel :096-029-3067
-------------------------------------------
Line ID :@metourth
-------------------------------------------
WhatsApp : +66960293067
-------------------------------------------
Travel Agency Business Licence :11/10511

บทความที่เกี่ยวข้อง

MS002
ชมโชว์สุดอลังการ! ระดับมหานคร MirinnShow The International Variety Entertainment Show Bang” พร้อมรับประทานอาหารไทยสุดหรู พบกับการแสดงผสมผสาน ระหว่างคาบาเรต์และความงดงามของมวยไทย ที่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหน พร้อมกับ แสงสี เสียง ตระการตา
เริ่มต้น 1,500 บาท
BT-DAD89_VZ
พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน, หมู่บ้านสไตล์ฝรั่งเศส บาน่าฮิลล์, นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นบาน่าฮิลล์, นั่งเรือกระดงฮอยอัน, ฮอยอัน เมืองมรดกโลก, ตลาดดองบา, พระราชวังเว้, บุฟเฟ่ต์นานาชาติ บานาฮิลล์และซีฟู๊ต, นั่งรถซิโคล่ ชมเมืองเว้, ล่องเรือแม่น้ำหอม
เริ่มต้น 16,999 -22,999 บาท
ZGUBN-2401OM
ตะลุยความหนาว เยือนดินแดน "เจงกิสข่าน" พักเกอร์ หรือ กระโจม 1 คืน รวมค่านั่งสุนัขลากเลื่อน ขี่ม้าแคระแล้ว มองโกเลีย อูลานบาตอร์ สกีรีสอร์ท อุทยานแห่งชาติโก เตเรลจ์ พาร์ค วัดกันดันเทชีชินเล็น อนุสาวรีย์เจงกิสข่าน พิธภัณฑ์พระราชวังฤดูหนาว
เริ่มต้น 47,990 -48,990 บาท
ZGSXR-22026E
เช็คอินสวิตเซอร์แลนด์แห่งอินเดีย พิชิต 2 เขา ชมวิวทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค เทือกเขาโซนามาร์ค สัมผัสหิมะปุยนุ่มสีขาว ขี่สโนว์โมบิล ชมธารน้ำแข็งกาเชียร์ พิเศษ!! นั่งกระเช้ากุลมาร์ค กอนโดล่า ล่องเรือชิคารา ชมวิวทะเลสาบดาล
เริ่มต้น 27,990 -35,990 บาท

ทัวร์ล่าสุด

REVIEW

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์