TEL: 0960293067   LINE ID: @metourth   IG: metourth

สิงคโปร์ : 3 วัน 2 คืน : SINGAPORE WELL DONE อิสระท่องเที่ยว 1 วัน (กันยายน 65-มกราคม 66)

สิงคโปร์ : 3 วัน 2 คืน : SINGAPORE WELL DONE อิสระท่องเที่ยว 1 วัน (กันยายน 65-มกราคม 66)

Tour Code : SIN06

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

การ์เด้นส์ บาย เดอะเบย์
อิสระท่องเที่ยว 1 วัน
ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ชมสะพานเกลียวฮีลิกซ์
ราคา 0 บาท

รายละเอียดทัวร์SINGAPORE WELL DONE อิสระท่องเที่ยว 1 วัน
3 วัน 2 คืน : กันยายน 65-มกราคม 66

เดินทางโดยสายการบิน #สิงคโปร์แอร์ไลน์
น้ำหนักสัมภาระโหลด 25 กิโลกรัม/ถือขึ้นเครื่อง Carry on 7 กิโลกรัมเที่ยวครบ ทุกไฮไลท์สิงคโปร์
เมนูพิเศษ!! กระดูกหมูต้มยาจีน @Song Fa
เช็คอิน!! การ์เด้นส์ บายเดอะเบย์
เต็มอิ่มกับสวนสนุกระดับโลก "Universal Studio"
ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ชมสะพานเกลียวฮีลิกซ์

• ชมน้ำพุแห่งความมั่งคั่ง • ถ่ายรูปสะพานเฮลิกซ์ • มารีน่า เบย์ แซนด์ส •
• อุโมงค์ต้นไม้ • วัดพระเขี้ยวแก้ว •

= วันแรก =
• กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานชางกี – เมอร์ไลอ้อนGARDEN BY THE BAY – สะพานเกลียว HELIX •

= วันสอง =
• FREE DAY อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (หัวหน้าทัวร์ให้คําแนะนําในการท่องเที่ยว) •

= วันสาม =
• อุโมงค์ต้นไม้ – วัดพระเขี้ยวแก้ว – ช้อปปิ้งที่ถนน ORCHARD ROAD – THE JEWEL CHANGI – ท่าอากาศยานชางกี – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) •--------------------------------------
= อัตราค่าบริการ =
--------------------------------------

ไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ, ผู้ช่วยคนขับรถ, หัวหน้าทัวร์ 1,500 บาท
(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)


= CONTACT US =

Inbox : m.me/metourTH
Tel : 096-029-3067
Line :@metourth
WhatsApp : +66960293067
Travel Agency Business Licence : 11/10511

บทความที่เกี่ยวข้อง

ZGDEL-2201SG
อินเดียจะกี่ครั้ง...ก็หลงรัก ตะลุยเมืองชัยปุระ ล่าตามหาเมืองสีชมพู "ฮาวามาฮาล" อนุสรณ์แแห่งความรัก "ทัชมาฮาล" นั่งรถ Jeep ขึ้นชมพระราชวัง AMBER FORT ป้อมปราการเมืองชัยปุระ มื้อพิเศษ!! อาหารไทย แถมฟรี!! ร่มกันแดด
เริ่มต้น 22,990 -23,990 บาท
HAN07
ปักหมุดแลนด์มาร์คใหม่ มกโจว ซาปา ฮานอย สัมผัสความกล้ากับ "สะพานกระจก" ที่เที่ยวใหม่ ยาวที่สุดในโลก, นั่งรถราง จากสถานีซาปา นั่งกระเช้าไฟฟ้า เพื่อขึ้นสู่ฟานซิปันหลังคาแห่งอินโดจีน, เช็คอิน โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ (MOANA SAPA CAFÉ), ไร่ชามกโจว, ช้อปปิ้ง ตลาดเลิฟมาร์เก็ต, หมู่บ้านก๊าตก๊าต
เริ่มต้น 0 บาท
SIN05
สิงคโปร์ ปั๊วะเกินต้าน อิสระท่องเที่ยว 1 วัน ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ชมสะพานเกลียวฮีลิกซ์ ชมความมหัศจรรย์แห่งสวนที่ การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์ สวนพฤกษศาสตร์ขนาดใหญ่ริมอ่าวมารีน่า วัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว อุโมงค์ต้นไม้ มารีน่า เบย์ แซนด์ เมนูพิเศษ!! บักกุ๊ดเต๋ @Song Fa
เริ่มต้น 0 บาท
VWTPE43JX-01
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา… วัดพระถังซัมจั๋ง… วัดจงไถฉานซื่อ…ถ่ายภาพคู่ตึกไทเป 101 … หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น…ช้อปปิ้ง 2 ไนท์มาร์เก็ต ตลาดฝงเจี่ย ตลาดซีเหมินติง พักโรงแรมน้ำแร่ เที่ยวชม หมู่บ้านเฉิ่นจี้ซินชุน (Shen Ji New Village) ศูนย์รวมดีไซเนอร์ ครีเอทีปแบรนด์
เริ่มต้น 14,999 -18,888 บาท

ทัวร์ล่าสุด

REVIEW

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์