TEL: 0960293067   LINE ID: @metourth   IG: metourth

ไตหวัน : 4 วัน 3 คืน : โคโยตี้ กูรู ไตหวัน (พฤศจิกายน 65-มีนาคม 66)

ไตหวัน : 4 วัน 3 คืน : โคโยตี้ กูรู ไตหวัน (พฤศจิกายน 65-มีนาคม 66)

Tour Code : VWTPE43JX-01

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดจงไถฉานซื่อ
พักโรงแรมน้ำแร่
เริ่มต้น 14,999 -18,888 บาท

ช่วงเวลาการเดินทาง

แสดงตารางการเดินทาง และอัตราค่าเดินทาง

วันเดินทาง ราคา / คน
09 ก.พ. 2566 - 12 ก.พ. 2566 16,999
16 ก.พ. 2566 - 19 ก.พ. 2566 16,999
23 ก.พ. 2566 - 26 ก.พ. 2566 16,999
02 มี.ค. 2566 - 06 มี.ค. 2566 18,888
03 มี.ค. 2566 - 06 มี.ค. 2566 18,888
09 มี.ค. 2566 - 12 มี.ค. 2566 16,999
16 มี.ค. 2566 - 19 มี.ค. 2566 14,999
23 มี.ค. 2566 - 26 มี.ค. 2566 16,999

รายละเอียดทัวร์โคโยตี้ กูรู ไตหวัน 4 วัน 3 คืน
4 วัน 3 คืน : พฤศจิกายน 65-มีนาคม 66

เดินทางโดยสายการบิน #Starlux Airlines

น้ำหนักสัมภาระโหลด 23 กิโลกรัม/ถือขึ้นเครื่อง Carry on 7 กิโลกรัม

ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
พักโรงแรมน้ำแร่

พิเศษ ! เซ็ทเมนู ชาบูไต้หวัน

• ถ่ายภาพคู่ตึกไทเป 101 • วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดจงไถฉานซื่อ •
• หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น • ย่านเฉิ่นจี้ชินชุน •

= วันแรก =
• สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) - สนามบินเถาหยวน – เข้าที่พัก •

= วันสอง =
• วัดจงไถฉานซื่อ - ร้านใบชา - ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง - ไทจง – หมู่บ้านเฉิ่นจี้ซินชุน - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต •

= วันสาม =
• ไทจง – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ไทเป - ร้านพายสัปปะรด - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป101- ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม – ตลาดซีเหมินติง •

= วันสี่=
• สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) •

--------------------------------
อัตราค่าบริการ
--------------------------------


*ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ คนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน*
ส่วนค่าทิปหัวหน้าทัวร์ที่ดูแลจากเมืองไทย แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน

= CONTACT US =

Inbox : m.me/metourTH
Tel : 096-029-3067
Line :@metourth
WhatsApp : +66960293067
Travel Agency Business Licence : 11/10511

บทความที่เกี่ยวข้อง

SIN05
สิงคโปร์ ปั๊วะเกินต้าน อิสระท่องเที่ยว 1 วัน ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ชมสะพานเกลียวฮีลิกซ์ ชมความมหัศจรรย์แห่งสวนที่ การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์ สวนพฤกษศาสตร์ขนาดใหญ่ริมอ่าวมารีน่า วัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว อุโมงค์ต้นไม้ มารีน่า เบย์ แซนด์ เมนูพิเศษ!! บักกุ๊ดเต๋ @Song Fa
เริ่มต้น 0 บาท
BT-NRT24_XJ
ญี่ปุ่น #ใบไม้เปลี่ยนสี อุโมงค์เมเปิ้ลโมมิจิ ไคโร ฟูจิ โตเกียว นิกโก้ พักฟูจิออนเซ็น 1 คืน อาบน้ำแร่ในสไตล์ญี่ปุ่น มรดกโลก ศาลเจ้าโทโชกุ ขอพรสิงศักดิ์สิทธิ์วัดอาซากุสะ หุบเขาโอวาคุดานิ หมูบ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค ทะเลสาบชูเซ็นจิ น้ำตกเคง่อน
เริ่มต้น 0 บาท
IST22
บินตรงสู่อิสตันบูล เที่ยวดินแดนแห่งเทพนิยาย บินภายใน 1 เที่ยว ชมตำนานม้าไม้แห่งเมืองทรอย ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ เมืองเปอร์กามัม ปราสาทปุยฝ้าย ตระการตาบอลลูนนับพันที่คัปปาโดเกีย วิหารฮาเจียโซเฟีย
เริ่มต้น 39,999 บาท
ZGBUS-2206TK
เที่ยวครบคุ้ม ไม่ย้อนเส้นทาง เข้าบาทูมี่-กลับทบิลิซี สุดฟินพักเมืองตากอากาศ "กูดาอูรี 1 คืน" สัมผัสอากาศหนาวแห่งเทือกเขาคอเคซัส พิเศษนั่งกระเช้าชมเมืองทบิลิซี อาหารไทย 1 มื้อ จีน 1 มื้อ พักดี 4 ดาวทุกคืน
เริ่มต้น 0 บาท

ทัวร์ล่าสุด

REVIEW

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์