TEL: 0960293067   LINE ID: @metourth   IG: metourth

เวียดนามเหนือ : 5 วัน 4 คืน : ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน - พักซาปา 2 คืน (มีนาคม-ตุลาคม 66)

เวียดนามเหนือ : 5 วัน 4 คืน : ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน - พักซาปา 2 คืน (มีนาคม-ตุลาคม 66)

Tour Code : ZGHAN-2313VN

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

พักซาปา 2 คืน
พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์หม้อไฟ ชิมไวน์แดงเลิศรส
กระเช้าไฟฟ้าจากซาปาไปยังยอดเขาฟานซิปัน
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg
เริ่มต้น 14,990 -21,990 บาท

ช่วงเวลาการเดินทาง

แสดงตารางการเดินทาง และอัตราค่าเดินทาง

วันเดินทาง ราคา / คน
30 มี.ค. 2566 - 03 เม.ย. 2566 15,990
01 เม.ย. 2566 - 05 เม.ย. 2566 15,990
06 เม.ย. 2566 - 10 เม.ย. 2566 18,990
08 เม.ย. 2566 - 12 เม.ย. 2566 18,990
13 เม.ย. 2566 - 17 เม.ย. 2566 21,990
14 เม.ย. 2566 - 18 เม.ย. 2566 20,990
15 เม.ย. 2566 - 19 เม.ย. 2566 19,990
16 เม.ย. 2566 - 20 เม.ย. 2566 17,990
20 เม.ย. 2566 - 24 เม.ย. 2566 15,990
22 เม.ย. 2566 - 26 เม.ย. 2566 15,990
28 เม.ย. 2566 - 02 พ.ค. 2566 18,990
06 พ.ค. 2566 - 10 พ.ค. 2566 15,990
11 พ.ค. 2566 - 15 พ.ค. 2566 15,990
13 พ.ค. 2566 - 17 พ.ค. 2566 15,990
18 พ.ค. 2566 - 22 พ.ค. 2566 15,990
01 มิ.ย. 2566 - 05 มิ.ย. 2566 18,990
02 มิ.ย. 2566 - 06 มิ.ย. 2566 18,990
03 มิ.ย. 2566 - 07 มิ.ย. 2566 18,990
07 มิ.ย. 2566 - 11 มิ.ย. 2566 14,990
09 มิ.ย. 2566 - 13 มิ.ย. 2566 14,990
14 มิ.ย. 2566 - 18 มิ.ย. 2566 14,990
16 มิ.ย. 2566 - 20 มิ.ย. 2566 14,990
21 มิ.ย. 2566 - 25 มิ.ย. 2566 14,990
23 มิ.ย. 2566 - 27 มิ.ย. 2566 14,990
29 มิ.ย. 2566 - 03 ก.ค. 2566 14,990
01 ก.ค. 2566 - 05 ก.ค. 2566 14,990
06 ก.ค. 2566 - 10 ก.ค. 2566 14,990
08 ก.ค. 2566 - 12 ก.ค. 2566 14,990
13 ก.ค. 2566 - 17 ก.ค. 2566 14,990
15 ก.ค. 2566 - 19 ก.ค. 2566 14,990
20 ก.ค. 2566 - 24 ก.ค. 2566 14,990
22 ก.ค. 2566 - 26 ก.ค. 2566 14,990
27 ก.ค. 2566 - 31 ก.ค. 2566 18,990
28 ก.ค. 2566 - 01 ส.ค. 2566 18,990
30 ก.ค. 2566 - 03 ส.ค. 2566 17,990
01 ส.ค. 2566 - 05 ส.ค. 2566 17,990
02 ส.ค. 2566 - 06 ส.ค. 2566 14,990
04 ส.ค. 2566 - 08 ส.ค. 2566 14,990
09 ส.ค. 2566 - 13 ส.ค. 2566 17,990
11 ส.ค. 2566 - 15 ส.ค. 2566 17,990
12 ส.ค. 2566 - 16 ส.ค. 2566 17,990
13 ส.ค. 2566 - 17 ส.ค. 2566 17,990
17 ส.ค. 2566 - 21 ส.ค. 2566 14,990
19 ส.ค. 2566 - 23 ส.ค. 2566 14,990
24 ส.ค. 2566 - 28 ส.ค. 2566 14,990
31 ส.ค. 2566 - 04 ก.ย. 2566 14,990
02 ก.ย. 2566 - 06 ก.ย. 2566 14,990
06 ก.ย. 2566 - 10 ก.ย. 2566 14,990
08 ก.ย. 2566 - 12 ก.ย. 2566 14,990
13 ก.ย. 2566 - 17 ก.ย. 2566 14,990
15 ก.ย. 2566 - 19 ก.ย. 2566 14,990
21 ก.ย. 2566 - 25 ก.ย. 2566 14,990
23 ก.ย. 2566 - 27 ก.ย. 2566 14,990
28 ก.ย. 2566 - 02 ต.ค. 2566 14,990
30 ก.ย. 2566 - 04 ต.ค. 2566 14,990
05 ต.ค. 2566 - 09 ต.ค. 2566 15,990
07 ต.ค. 2566 - 11 ต.ค. 2566 15,990
11 ต.ค. 2566 - 15 ต.ค. 2566 18,990
12 ต.ค. 2566 - 16 ต.ค. 2566 18,990
13 ต.ค. 2566 - 17 ต.ค. 2566 18,990
15 ต.ค. 2566 - 19 ต.ค. 2566 17,990

รายละเอียดทัวร์


เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน-พักซาปา 2 คืน

5 วัน 4 คืน : มีนาคม-ตุลาคม 66

เดินทางโดยสาย #เวียดนามแอร์ไลน์ #สุวรรณภูมิ
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg. / CARRY ON 7 kg.สัมผัสความหนาวเย็นที่เวียดนาม ดื่มด่ำความสวยงามของธรรมชาติ ขุนเขา สายน้ำ
เมนูพิเศษ!! หม้อไฟ ชิมไวน์แดงเลิศรส
- นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาฟานซิปัน - เช็คอินที่เที่ยวใหม่ "โมอาน่า" -
แถมฟรี!! หมวกแดงเวียดนาม
- ตลาดเลิฟมาร์เก็ต - หมู่บ้านก๊าตก๊าต - น้ำตกสีเงิน -


= CONTACT US =


Tel : 096-029-3067
Line :@metourth
WhatsApp : +66960293067
Travel Agency Business Licence : 11/10511

บทความที่เกี่ยวข้อง

BT-JT14_DD
มหัศจรรย์..MYANMAR ไหว้พระ 5 วัดดัง เอาใจสายมู 1 วัน ขอพรเสริมบารมี แก้ปีชง ขอพระเทพทันใจ เจดีย์ชเวดากอง ชมเจดีย์โบตะทาวน์ บรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆ์อินเดีย 8 รูป สักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน
เริ่มต้น 0 บาท
ZGHAN-2214VN
เที่ยวซาปาเมืองในสายหมอก เช็คอิน โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ ช้อปปิ้ง ตลาดเลิฟมาร์เก็ต นั่งรถราง จากสถานีซาปา นั่งกระเช้าไฟฟ้า เพื่อขึ้นสู่ฟานซิปันยอดเขาสูงสุดแห่งเวียดนาม, พิชิตยอดฟานซิปันหลังคาแห่งอินโดจีน
เริ่มต้น 13,990 บาท
BT-VN98_VZ
พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน, หมู่บ้านสไตล์ฝรั่งเศส บาน่าฮิลล์, นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นบาน่าฮิลล์, นั่งเรือกระดงฮอยอัน, ฮอยอัน เมืองมรดกโลก, ตลาดดองบา, พระราชวังเว้, บุฟเฟ่ต์นานาชาติ บานาฮิลล์และซีฟู๊ต, นั่งรถซิโคล่ ชมเมืองเว้, ล่องเรือแม่น้ำหอม, เจดีเทียนม, หมู่บ้านกั๊มทาน, สะพานมังกร, ตลาดฮาน
เริ่มต้น 0 บาท
HAN08
ซาปา นาขั้นบันได ชมวิวแบบพาโนรามา อากาศเย็นสบายทั้งปี นั่งรถราง จากสถานีซาปา นั่งกระเช้าไฟฟ้า เพื่อขึ้นสู่ฟานซิปันหลังคาแห่งอินโดจีน, หมู่บ้านก๊าตก๊าต, ล่องเรืออ่าวฮาลอง, ฮาลองปาร์คนั่งกระเช้าข้ามทะเล, เยือนเมืองหลวงอันทรงเสน่ห์ที่ฮานอย
เริ่มต้น 16,999 -17,999 บาท

ทัวร์ล่าสุด

REVIEW

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์