TEL: 0960293067   LINE ID: @metourth   IG: metourth

เวียดนามกลาง : 4 วัน 3 คืน : ดานัง เว้ ฮอยอัน - พักบานาฮิลส์ 1 คืน (ตุลาคม 66-มีนาคม 67)

เวียดนามกลาง : 4 วัน 3 คืน : ดานัง เว้ ฮอยอัน - พักบานาฮิลส์ 1 คืน (ตุลาคม 66-มีนาคม 67)

Tour Code : ZGDAD-2323VZ

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน
นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นบาน่าฮิลล์
เยือนเมืองมรดกโลก เว้ ฮอยอัน
พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ BBQ-บุฟเฟ่ต์บาน่าฮิลล์
เริ่มต้น 16,990 -23,990 บาท

ช่วงเวลาการเดินทาง

แสดงตารางการเดินทาง และอัตราค่าเดินทาง

วันเดินทาง ราคา / คน
26 ต.ค. 2566 - 29 ต.ค. 2566 16,990
27 ต.ค. 2566 - 30 ต.ค. 2566 16,990
28 ต.ค. 2566 - 31 ต.ค. 2566 16,990
02 พ.ย. 2566 - 05 พ.ย. 2566 16,990
03 พ.ย. 2566 - 06 พ.ย. 2566 16,990
09 พ.ย. 2566 - 12 พ.ย. 2566 16,990
10 พ.ย. 2566 - 13 พ.ย. 2566 16,990
11 พ.ย. 2566 - 14 พ.ย. 2566 16,990
17 พ.ย. 2566 - 20 พ.ย. 2566 16,990
23 พ.ย. 2566 - 26 พ.ย. 2566 16,990
25 พ.ย. 2566 - 28 พ.ย. 2566 16,990
30 พ.ย. 2566 - 03 ธ.ค. 2566 16,990
02 ธ.ค. 2566 - 05 ธ.ค. 2566 17,990
07 ธ.ค. 2566 - 10 ธ.ค. 2566 17,990
09 ธ.ค. 2566 - 12 ธ.ค. 2566 17,990
14 ธ.ค. 2566 - 17 ธ.ค. 2566 16,990
15 ธ.ค. 2566 - 18 ธ.ค. 2566 16,990
21 ธ.ค. 2566 - 24 ธ.ค. 2566 18,990
22 ธ.ค. 2566 - 25 ธ.ค. 2566 18,990
28 ธ.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566 21,990
29 ธ.ค. 2566 - 01 ม.ค. 2567 23,990
30 ธ.ค. 2566 - 02 ม.ค. 2567 23,990
02 ม.ค. 2567 - 05 ม.ค. 2567 16,990
04 ม.ค. 2567 - 07 ม.ค. 2567 16,990
05 ม.ค. 2567 - 08 ม.ค. 2567 16,990
11 ม.ค. 2567 - 14 ม.ค. 2567 16,990
13 ม.ค. 2567 - 16 ม.ค. 2567 16,990
18 ม.ค. 2567 - 21 ม.ค. 2567 16,990
25 ม.ค. 2567 - 28 ม.ค. 2567 16,990
27 ม.ค. 2567 - 30 ม.ค. 2567 16,990
01 ก.พ. 2567 - 04 ก.พ. 2567 16,990
02 ก.พ. 2567 - 05 ก.พ. 2567 16,990
15 ก.พ. 2567 - 18 ก.พ. 2567 16,990
17 ก.พ. 2567 - 20 ก.พ. 2567 16,990
22 ก.พ. 2567 - 25 ก.พ. 2567 17,990
23 ก.พ. 2567 - 26 ก.พ. 2567 17,990
24 ก.พ. 2567 - 27 ก.พ. 2567 17,990
29 ก.พ. 2567 - 03 มี.ค. 2567 16,990
01 มี.ค. 2567 - 04 มี.ค. 2567 16,990
07 มี.ค. 2567 - 10 มี.ค. 2567 16,990
09 มี.ค. 2567 - 12 มี.ค. 2567 16,990
14 มี.ค. 2567 - 17 มี.ค. 2567 16,990
16 มี.ค. 2567 - 19 มี.ค. 2567 16,990
22 มี.ค. 2567 - 25 มี.ค. 2567 16,990

รายละเอียดทัวร์


เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน - พักบานาฮิลส์ 1 คืน
4 วัน 3 คืน : ตุลาคม 66-มีนาคม 67

เดินทางโดยสายการบิน #เวียดเจ็ทแอร์ #สุวรรณภูมิ
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg. / CARRY ON 7 kg.  

พิเศษ!! พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน
เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ BBQ-บุฟเฟ่ต์บาน่าฮิลล์


• นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก สู่เมืองบานาฮิลล์ หมู่บ้านฝรั่งเศส 
• สุดชิค เยือนเมืองมรดกโลก เว้ ฮอยอัน
ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม - หมู่บ้านกั๊มทาน นั่งเรือกระด้ง
นั่งสามล้อชมเมืองเว้ - สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง
  

-------------------------------------
อัตราค่าบริการ
-------------------------------------  
      

Tel : 096-029-3067
Line :@metourth
WhatsApp : +66960293067
Travel Agency Business Licence : 11/10511

บทความที่เกี่ยวข้อง

DAD28
ดานัง ฮอยอัน พักหมู่บ้านสไตล์ฝรั่งเศส บานาฮิลล์ 1 คืน นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นบาน่าฮิลล์, เมนูพิเศษ!! หม้อไฟเรือ-เมนูกุ้งมังกร, นั่งเรือกระดงฮอยอัน, ฮอยอัน เมืองมรดกโลก, ตลาดดองบา, หมู่บ้านกั๊มทาน, สะพานมังกร, ตลาดฮาน
เริ่มต้น 14,999 -15,999 บาท
HANVN0623
เที่ยวซาปาเมืองในสายหมอก นั่ง รถไฟวินเทจ ขึ้นกระเช้าลอยฟ้า ชมความสวยงามสัมผัสอากาศหนาวและไอหมอกของเขาฟานซิปัน ช้อปปิ้ง ซาปาไนท์มาเก็ต และ ถนน 36 สาย ล่องเรือตามก๊ก ฮาลองบกเมืองนิงห์บิงห์ เช็คอินคาเฟ่สุดชิค MOANA CAFÉ
เริ่มต้น 15,888 -22,888 บาท
ZGKIX-2301JL
เช็คอิน "คามิโคจิ"ชมใบไม้เปลี่ยนสี วิวเจแปนแอลป์ เก็บภาพประทับใจด้านหน้า ปราสาทมัตซึโมโต้ เดินชม เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ ซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือน และร้านค้าน่ารัก ๆ ที่ยังคงอนุรักษ์แบบของบ้านในสมัยเอะโดะ ชมเมืองมรดกโลก หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
เริ่มต้น 49,990 -51,990 บาท
BT-CTS01_XJ
สัมผัสความงามใบไม้เปลี่ยนสี ณ เกาะฮอกไกโด ชมหุบเขาจิโกกุดานิ หรือมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า หุบเขานรก นั่งกระเช้าอุสุซัง ชมวิวพาโนราม่าของทะเลสาบโทยะและภูเขาโชวะชินซัง และบริเวณใกล้เคียง ดื่มดำความโรแมนติกตลอดกาล ณ คลองโอตารุ
เริ่มต้น 43,999 -45,999 บาท

ทัวร์ล่าสุด

REVIEW

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์