TEL: 0960293067   LINE ID: @metourth   IG: metourth

เวียดนามใต้ : 4 วัน 3 คืน : เวียดนามใต้ ดาลัด มุยเน่ โฮจิมินห์ - บินภายใน (มกราคม-มีนาคม 2566)

เวียดนามใต้ : 4 วัน 3 คืน : เวียดนามใต้ ดาลัด มุยเน่ โฮจิมินห์ - บินภายใน (มกราคม-มีนาคม 2566)

Tour Code : ZGSGN-2301VN

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

พักดาลัด 4 ดาว 2 คืน บินภายในไม่เหนื่อย
พิเศษ!! นั่งโรลเลอร์โคสเตอร์ ชมน้ำตกดาตันลา
ทุ่งไฮเดรนเยีย พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิเบ๋าได๋
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg
เริ่มต้น 16,990 -17,990 บาท

ช่วงเวลาการเดินทาง

แสดงตารางการเดินทาง และอัตราค่าเดินทาง

วันเดินทาง ราคา / คน
09 ก.พ. 2566 - 12 ก.พ. 2566 16,990
23 ก.พ. 2566 - 26 ก.พ. 2566 16,990
03 มี.ค. 2566 - 06 มี.ค. 2566 17,990
04 มี.ค. 2566 - 07 มี.ค. 2566 17,990
16 มี.ค. 2566 - 19 มี.ค. 2566 16,990
23 มี.ค. 2566 - 26 มี.ค. 2566 16,990

รายละเอียดทัวร์


เวียดนามใต้ ดาลัด มุยเน่ โฮจิมินห์ - บินภายใน
4 วัน 3 คืน : มกราคม-มีนาคม 66

เดินทางโดยสายการบิน VIETNAM AIRLINES (VN)

น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg. / CARRY ON 7 kg.

พิเศษ!! หมวกแดงเวียดนาม
พิเศษ!! นั่งโรลเลอร์โคสเตอร์ ชมน้ำตกดาตันลา
พักดาลัด 4 ดาว 2 คืน เมืองในฝันที่มีอากาศเย็นตลอดทั้งปี

= วันที่ 1 =
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเตินเซินเญิ้ต – เมืองโฮจิมินห์ – เมืองมุยเน่ – หมู่บ้านชาวประมง

= วันที่ 2 =
นั่งรถจิ๊บตะลุยทะเลทราย – เมืองดาลัด – นั่งโรลเลอร์โคสเตอร์ – น้ำตกดาตันลา - ลานอเนกประสงค์ดาลัด – ดาลัดไนท์มาร์เก็ต

= วันที่ 3 =
ทะเลสาบซวนเฮือง – ทุ่งไฮเดรนเยีย – พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิเบ๋าได๋ – บ้านเพี้ยน – โบสถ์สีชมพู – กระเช้าไฟฟ้า – วัดดตั๊กลัม

= วันที่ 4 =
สนามบินเลียนเคือง – สนามบินเตินเซินเญิ้ต – เมืองโฮจิมินห์ – ไปรษณีย์กลาง – โบสถ์นอร์ทเธอดาม – ตลาดเบนถัน – สนามบินเตินเซินเญิ้ต – สนามบินสุวรรณภูมิ


= CONTACT US =

Inbox : m.me/metourTH
Tel : 096-029-3067
Line :@metourth
WhatsApp : +66960293067
Travel Agency Business Licence : 11/10511

บทความที่เกี่ยวข้อง

ZGMUC-2204EY
ดินแดนยุโรปตะวันออก ไข่มุกแห่งโบฮีเมีย เยี่ยมชมต้นแบบปราสาทเจ้าหญิงดิสนีย์ เมืองริมทะเลสาบอันแสนโรแมนติก มิวนิค ฮัลล์สตัทท์ ปราก เวียนนา, เมืองมิวนิค, ถ่ายรูปคู่กับสนามฟุตบอลอัลลีอันทร์อาเรนา, ศาลากลางเมืองมิวนิค, เมืองชวานเกา, เข้าชมปราสาทนอยชวานซไตล์, บ้านเกิดโมสาร์ท, เมืองปราก, เข้าชมปราสาทปราก, มหาวิหารเซนต์วิตัส, พระราชวังหลวง, เมืองเวียนนา, พระราชวังฮอฟเบิร์ก, โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น
เริ่มต้น 0 บาท
BT-VN94_DD
เวียดนามใต้ มหัศจรรย์...เวียดนาม โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ นั่งรถจิ๊บตะลุย ทะเลทรายมุยเน่ ทะเลทรายขาว ทะเลทรายแดง สนุกกับโรลเลอร์โคสเตอร์ ชมน้ำตกดาตันลา นั่งเคเบิ้ลคาร์ ชมวัดตั๊กลัม สวนแห่งแสง(Lumiere Light Garden) เช็คอิน ณ จัตุรัสลามเวียน
เริ่มต้น 13,999 -14,999 บาท
ZGTBS-2205TK
ท่องดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมเมือง "ป้อมนาลิกาล่า" รถจี๊บ 4WD ชมความงามของโบสถ์เกอร์เกตี้ ชม อนุสรณ์สถานรัสเซีย – จอร์เจีย อนุสรณ์สถานหินโค้งขนาดใหญ่บนเนินเขา วิหารจวารี อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย
เริ่มต้น 0 บาท
CTS01
HOKKAIDO เริงร่าตะลุยหิมะ พักย่าน ช๊อปปิ้ง ซูซูกิโนะ 2 คืน สนุกกับ ลานสกีชิคิไซ พาโนราม่า (SHIKISAINO SNOW LAND) ที่รวมกิจกรรมทางสกี หลากหลาย ถ่ายรูปกับ นาฬิกาไอน้ำโบราณ (STEAM CLOCK) แห่งเมืองโอตารุ
เริ่มต้น 48,499 -51,999 บาท

ทัวร์ล่าสุด

REVIEW

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์